مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران – امروزه بسياري از کشورها براي بهره ­مندي از مزاياي تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهاي ديگر درهم ­آميخته ­اند. تجارت باعث تقسيم نيروي کار و تخصص­ گرايي، صرفه ­جويي­ هاي مقياس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگي مي­شود و رقابت را تشويق می­کند. زماني که کشورها به مبادلات تجاري روي مي­آورند، انتظار مي­رود بخش­هاي مختلف اقتصاد و شاخص­هاي کلان اقتصادي از اين رابطه تاثير بپذيرد. اين تاثيرات مي­تواند مثبت يا منفي باشد. ميزان بهره ­مندي يک کشور از يک رابطه تجاري به برآيند اين اثرات مثبت و منفي بستگي دارد.

در طول ساليان اخير چين به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري دنيا و از جمله کشور ايران مطرح شده است. اين مطالعه با بررسي آثار اشتغال رابطه تجاري ايران و چين، ميزان بهره ­مندي کشور ايران از اين سياست را محک می­زند. بررسي آمارهاي تجارت ايران با چين حاکي از آن است که در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، همواره چين قدرت برتر اين رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش مي­شود با استفاده از داده­هاي ترکيبي براي بخش صنعت بر اساس کدهاي ۲ رقمي ISIC طي دوره زماني ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چين بر اشتغال بخش­هاي صنعتي اقتصاد ايران بررسي شود. نتايج بررسي­ها براي ۲۲ بخش صنعتي حاکی از آن است که واردات از چين باعث کاهش سطح اشتغال می­شود و صادرات ايران به چين، به خلق فرصت­هاي اشتغال کمک مي­کند.

به دليل نقش پررنگ­تر واردات، نتيجه نهايي تاثير منفي تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران است. هم­چنين دستمزد حقيقي نيروي کار رابطه معکوس و معناداري با اشتغال بخش صنعت ايران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ايجاد فرصت­هاي اشتغال را به دنبال دارد.

ضرورت انجام تحقيق

در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال­های گذشته، بسیاری از بخش­های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه­ کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه ­های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می­تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه ­تر در روابط تجاری، یاری کند.

اهداف تحقيق

این تحقیق چند موضوع مهم را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهد:

 • بررسی سیاست­های تجاری و تدوین مدل
 • بررسی اثر تجارت با چین بر اشتغال صنایع تولیدی
 • به منظور ارائه توصیه­ های سیاستی

فهرست مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

 • فصل اوّل: کليات تحقیق
 • ۱-۱) مقدمه.. ۱
 • ۱-۲) تعريف مسأله و بيان نکات اصلی تحقيق   ۲
 • ۱-۳) ضرورت انجام تحقيق.. ۵
 • ۱-۴) سوال اساسی تحقيق.. ۵
 • ۱-۵) اهداف تحقيق.. ۶
 • ۱-۶) فرضيات تحقيق.. ۶
 • ۱-۷) روش انجام تحقيق و گردآوری اطلاعات.. ۶
 • ۱-۸) جمع­بندی.. ۷
 • فصل دوّم: ادبيّات تحقيق و پیشینه داخلی و خارجی
 • ۲-۱) مقدمه.. ۹
 • ۲-۲) سيری در تفکرات و انديشه­های تجارت بين­الملل   ۱۰
 • ۲-۲-۱) تئوری­های سنتی تجارت.. ۱۰
 • ۲-۲-۱-۱) مرکانتيليست­ها.. ۱۰
 • ۲-۲-۱-۲) تئوری کلاسيک­ها: مزيت مطلق و مزيت نسبی   ۱۰
 • ۲-۲-۱-۲-۱) مزيت مطلق.. ۱۰
 • ۲-۲-۱-۲-۲) مزيت نسبی.. ۱۱
 • ۲-۲-۱-۳) تئوری هکشور – اوهلين.. ۱۲
 • ۲-۲-۱-۴) قضيه هکشور – اوهلين – ساموئلسون (تئوری برابری قيمت عوامل توليد).. ۱۴
 • ۲-۲-۲) تئوری­های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی)   ۱۴
 • ۲-۳) تئوری­های اشتغال.. ۱۵
 • ۲-۳-۱) کلاسيک­ها.. ۱۵
 • ۲-۳-۲) کينزين­ها.. ۱۶
 • ۲-۴) آزادسازی تجاری و اشتغال.. ۱۷
 • ۲-۴-۱) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری   ۱۷
 • ۲-۴-۲)تأثير آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار   ۱۸
 • ۲-۵) صنعت و نقش آن در اقتصاد.. ۲۲
 • ۲-۶) مطالعات تجربی.. ۲۲
 • ۲-۷)  جمع­بندی.. ۴۳
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • ۳-۱) مقدمه.. ۴۵
 • ۳-۲) معرفی مدل.. ۴۵
 • ۳-۳) روش تحقيق.. ۴۸
 • ۳-۳-۱) روش داده­های تابلويي.. ۴۸
 • ۳-۳-۱-۱) آزمون­های انتخاب مدل مناسب.. ۴۹
 • ۳-۳-۱-۲) رگرسيون ترکيبي.. ۵۰
 • ۳-۳-۱-۳) مدل اثرات ثابت.. ۵۰
 • ۳-۳-۱-۴) مدل اثرات تصادفی.. ۵۰
 • ۳-۳-۲) آزمون F. 51
 • ۳-۳-۳) آزمون هاسمن.. ۵۲
 • ۳-۳-۴) آزمون ريشه واحد برای داده­های ترکيبی   ۵۲
 • ۳-۳-۴-۱) آزمون لوين و لين (LL) 53
 • ۳-۳-۴-۲) آزمون ايم و پسران و شين (IPS) 54
 • ۳-۴) معرفی و تحليل داده­ها.. ۵۶
 • ۳-۴-۱) مفاهيم، تعاريف و تقسيم بندی­های مربوط به صنعت   ۵۷
 • ۳-۴-۱-۱) صنعت.. ۵۸
 • ۳-۴-۱-۲) کارگاه صنعتی.. ۵۸
 • ۳-۴-۱-۳) کارکنان (شاغلان) صنعت.. ۵۹
 • ۳-۴-۱-۴) واردات از چين به تفکيک بخش­های صنعت   ۵۹
 • ۳-۴-۱-۵) صادرات ايران به چين به تفکيک بخش­های صنعت   ۵۹
 • ۳-۴-۱-۶) جبران خدمات مزد و حقوق بگيران صنعت   ۵۹
 • ۳-۴-۱-۷) تقسيم بندی صنايع.. ۶۰
 • ۳-۴-۲) آمار توصيفی داده­ها.. ۶۲
 • ۳-۴-۲-۱) روند اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶.. ۶۲
 • ۳-۴-۲-۲) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶   ۶۴
 • ۳-۴-۲-۳) روند ضريب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چين طی سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶.. ۶۶
 • ۳-۴-۲-۴) روند ضريب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چين طی سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶.. ۶۸
 • ۳-۴-۲-۵) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶   ۷۲
 • ۳-۵) اقتصاد چين از سال ۱۹۷۸.. ۷۳
 • ۳-۵-۱) رشد اقتصاد چين از سال ۱۹۷۸.. ۷۳
 • ۳-۵-۲) جايگاه چين در ميان شرکای تجاری ايران   ۷۷
 • ۳-۶) جمع­بندی.. ۷۸
 • فصل چهارم: توصیف و تجزيه و تحليل یافته­ها
 • ۴-۱) مقدمه.. ۸۱
 • ۴-۲) برآورد مدل با استفاده از روش panel data. 81
 • ۴-۲-۱) آزمون بروش پگان.. ۸۲
 • ۴-۲-۲) آزمون هاسمن.. ۸۳
 • ۴-۲-۳) محاسبه آمارهای توصيفي ترکيبی متغيرهای الگو   ۸۳
 • ۴-۲-۴) آزمون مانايي متغيرها.. ۸۳
 • ۴-۲-۵) تخمين مدل به روش panel data. 85
 • ۴-۲-۵-۱) اعتبار مدل.. ۸۵
 • ۴-۲-۵-۲) اعتبار و تفسير پارامترها.. ۸۶
 • ۴-۳) جمع­بندی.. ۹۱
 • فصل پنجم: نتيجه­گيري، خلاصه و پیشنهادات
 • ۵-۱) مقدمه.. ۹۳
 • ۵-۲) خلاصه­ای از فعاليت­های انجام شده در تحقيق   ۹۳
 • ۵-۳) فرضيه تحقيق.. ۹۶
 • ۵-۴) پيشنهادات سياستی.. ۹۸
 • فهرست منابع و مآخذ.. ۱۰۰
 • پیوست.. ۱۰۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0