مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده  مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و  هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما   هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا  از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه  با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.

کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان

 

 سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

 

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.

فهرست مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

 • چکیده فارسی. ۱
 • مقدمه: ۲
 • الف) بیان موضوع . ۲
 • ب) سوالات تحقیق  ۴
 • پ) فرضیه های تحقیق. ۴
 • ج) اهداف وکاربردها. ۵
 • ح) روش تحقیق ۵
 • ی) معرفی پلان  ۶
 • بخش نخست : کلیات  ۷
 • فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی   ۸
 • مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا  ۸
 • گفتار اول : تعریف زنا.  ۸
 • بند اول : تعریف لغوی.  ۸
 • بند دوم : تعریف اصطلاحی. ۹
 • الف) تعریف فقها امامیه از زنا.  ۱۰
 • ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا  ۱۰
 • گفتار دوم : طبقه بندی زنا .  ۱۲
 • بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف .  ۱۲
 • بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان  ۱۳
 • بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم   ۱۴
 • مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا  ۱۵
 • گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی  ۱۵
 • بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام . ۱۵
 • بند دوم: در دین مبین اسلام .  ۲۰
 • گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه.  ۲۴
 • فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن   ۲۵
 • مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا  ۲۵
 • گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی .  ۲۵
 • بند اول: نهی از تجسس .  ۲۶
 • بند دوم: تشویق به بزه پوشی   ۲۶
 • الف) تشویق بزهکار   ۲۶
 • ب) تشویق شهود   ۲۷
 • گفتار دوم: کیفر زدایی   ۲۸
 • بند اول: تشدید بار اثبات . ۲۸
 • بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات .  ۳۰
 • الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء .  ۳۰
 • ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار .  ۳۲
 • ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر .  ۳۶
 • مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا .  ۳۸
 • گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار .  ۴۱
 • گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی   ۴۲
 • گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی   ۴۳
 • بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی   ۴۵
 • فصل اول: نص شرعی و قانونی   ۴۶
 • مبحث اول: نص شرعی   ۴۶
 • گفتار اول: آیات الهی .  ۴۷
 • گفتار دوم: روایات .  ۵۰
 • مبحث دوم: نص قانونی   ۵۲
 • فصل دوم: وطی(دخول) .  ۵۳
 • مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) .  ۵۳
 • گفتار اول: تعریف لغوی .  ۵۳
 • گفتار دوم: تعریف اصطلاحی .  ۵۴
 • مبحث دوم: شرایط وطی(دخول)   ۵۴
 • گفتار اول: نامشروع بودن   ۵۶
 • بند اول: وطی(دخول) مشروع   ۵۶
 • بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع .  ۵۶
 • گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان   ۵۷
 • بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان .  ۵۷
 • الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی .  ۵۷
 • ب) وطی با زندگان و مردگان   ۶۱
 • پ) وطی در دبر و قبل .  ۶۲
 • ح) وطی با محارم و بیگانگان . ۶۲
 • خ) وطی با مسلمان و کافر .  ۶۴
 • ک) وطی با باکره و غیر باکره .  ۶۵
 • گ) وطی با کبیره و عاقله .  ۶۶
 • د) وطی با صغیره و مجنونه   ۶۶
 • بند دوم: حکم وطی با بهائم   ۶۸
 • گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه .  ۶۹
 • بند اول: آلت دخول .  ۶۹
 • الف) آلت تناسلی   ۶۹
 • ب) آلات غیر تناسلی   ۷۰
 • بند دوم: دخول به قدر الحشفه   ۷۱
 • فصل سوم: قصد وطی (دخول) .  ۷۱
 • مبحث اول: اراده آزاد   ۷۱
 • گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی   ۷۲
 • گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار  ۷۴
 • مبحث دوم: علم و آگاهی   ۷۶
 • گفتار اول: علم به حکم .  ۷۷
 • گفتار دوم: علم به موضوع .  ۷۹
 • بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) .  ۸۰
 • بند دوم: اشتباه در وطی حرام .  ۸۲
 • بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی   ۸۳
 • فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا .  ۸۴
 • مبحث اول: مجازات قتل .  ۸۴
 • گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل .  ۸۴
 • بند اول: زنا به عنف .  ۸۴
 • الف) زنا به عنف زانی   ۸۵
 • ب) زنا به عنف زانیه   ۸۶
 • بند دوم: زنا با محارم   ۸۸
 • الف) محارم نسبی   ۸۹
 • ب) محارم سببی .  ۹۲
 • ج) محارم رضاعی .  ۹۴
 • مطالعه تطبیقی جرم
 • مطالعه تطبیقی جرم
 • مطالعه تطبیقی جرم
 • بند سوم: زنا کافر با مسلمان    ۹۵
 • بند چهارم: زنا با زن پدر.  ۹۹
 • مبحث دوم: مجازات رجم . ۱۰۰
 • گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم.  ۱۰۰
 • بند اول: مفهوم و اقسام احصان .  ۱۰۰
 • بند دوم: شرایط احصان   ۱۰۱
 • الف) وطی در ازدواج صحیح   ۱۰۲
 • ۱-         مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج    ۱۰۳
 • ۲-         مسئله در قبل یا دبر بودن وطی .  ۱۰۳
 • ۳-         مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر .  ۱۰۴
 • ب) بلوغ و عقل   ۱۰۶
 • ۱- بلوغ و عقل در یک طرف  .  ۱۰۶
 • ۲- بلوغ و عقل در دو طرف   ۱۰۸
 • ج) اسلام    ۱۰۸
 • گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم .  ۱۰۹
 • مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی .  ۱۱۹
 • گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد .  ۱۱۹
 • گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی   ۱۲۰
 • بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی.  ۱۲۰
 • بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی .  ۱۲۳
 • گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی .  ۱۲۳
 • فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا  ۱۲۶
 • مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا   ۱۲۶
 • گفتار اول: تعدد جرم .  ۱۲۷
 • بند اول: مفهوم تعدد جرم   ۱۲۷
 • بند دوم: انواع تعدد جرم .  ۱۲۷
 • الف) مشابه بودن جرائم متعدد   ۱۲۸
 • ب)مختلف بودن جرائم متعدد ۱۲۸
 • گفتار دوم: تکرار جرم  ۱۳۰
 • بند اول: مفهوم تکرار جرم.  ۱۳۲
 • بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم   ۱۳۳
 • مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا .  ۱۳۵
 • گفتار اول: بارداری محکوم علیه   ۱۳۵
 • گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه   ۱۴۰
 • گفتار سوم: نفاس محکوم علیه   ۱۴۱
 • گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه   ۱۴۲
 • بند اول: بیماری قابل علاج  ۱۴۲
 • بند دوم: بیماری غیر قابل علاج .  ۱۴۳
 • گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم   ۱۴۴
 • نتیجه و پیشنهاد ها .  ۱۴۷
 • الف: نتیجه.  ۱۴۷
 • ب: پیشنهادها .  ۱۴۹
 • منابع و ماخذ . ۱۵۱
 • الف) منابع فارسی . ۱۵۱
 • ۱-کتاب ها  ۱۵۱
 • ۲-مقالات  ۱۵۳
 • ۳-پایان نامه ها  ۱۵۴
 •  مطالعه تطبیقی جرم

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0