طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل :

انقلاب صنعتی و توسعه‌ی فن آوری حمل و نقل در شهرها باعث شد تا فضای مرکزی شهر اهمیت و کیفیت خود را به واسطه‌ی عبور سریع وسایل نقلیه موتوری از میان فضای شهری از دست داده و تعامل فیزیکی میان مردم شهر و محیط کالبدی اطرافشان را، نسبت به گذشته ضعیف نموده و کاهش دهد. یکی ازاین بافت‌ها که دستخوش خیابان کشی‌های دوره‌ی پهلوی و بی‌مهری‌های توسعه‌های شتابان اخیر شده است، خیابان مهدیه آمل و خیابان‌ها و محله‌های اطراف آن می‌باشد. در این پژوهش خیابان مهدیه انتخاب و معضلات و نیازهای آن با روش‌های ترکیبی (مانند برداشت میدانی، مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و اسناد سازمانی) مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. پس از شناسایی و آنالیز داده‌های پژوهش، در راستای رفع ناهنجاری‌ها و تاکید بر رفتارها و نیازهای عابر پیاده به طراحی مجموعه پرداخته شد.

بر اساس نتایج این پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های بافت مذکور را که به بسیاری از نمونه‌های مشابه قابل تعمیم است، در موارد زیر می‌توان بر شمرد:

آسیب‌های ناشی از سواره مدار شدن فضاهای شهری( کمبود پارکینگ، اختلاط حوزه‌های سواره و پیاده) و کاهش چشمگیر سهم شهروندان از فضاهای عمومی، فرسودگی ساختمان ها، کمبود فضاهای سبز، عدم حفاظت از بناهای تاریخی و …. می‌باشد.

مساله‌ی ذکر شده منجر به افزایش آشفتگی و آلودگی‌های زیستی و بصری و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهری و فعالیت‌های اجتماعی و انزوای روزافزون ساکنین گردیده است.

 کلید واژگان: بافت تاریخی ، فرسودگی،  معاصرسازی ، پیاده محوری، حس مکان

اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع

تا کنون با دید فنی و سواره مداری تحقیقات فراوانی در خصوص ترافیک سواره و مقاوم‌سازی ساختمان‌های بافت‌فرسوده محدوده طراحی انجام گرفته، مرمت بناهای با اهمیت بازار و حواشی آن آغاز شده، اما هیچ‌گاه به صورت جامع با تکیه بر پیاده‌مداری و رفتارشناسی انسانی، مطالعه و طراحی آن صورت نپذیرفته و به مجموعه بافت و ساختار آن به عنوان یک موجود زنده که نقاط و نشانه‌ها و مکان خاطرات گوناگون دربردارد، نگاه نشده است. در این پروژه با تاکید بر مراکز محلی منطبق بر الگوهای بومی و مکان‌خاطرات و حفظ نشان‌های بافتار موجود، به برنامه ریزی و طراحی و بهسازی آن پرداخته می‌شود. این پروژه به عنوان یک نمونه و الگوی نوین می‌تواند در طرح‌های احیای بافت فرسوده مورد استفاده اجرایی واقع گردد و در سیاست‌گذاری نمونه‌های مشابه نیز راه‌گشا باشد.

همچنین می‌توان با خلق فضا و بازپیرایی بافت تاریخی ، جهت ایجاد و بازآفرینی حوزه‌ی عمومی و جلب عموم مردم در جهت تعامل اجتماعی کوشید و با رهایی بخشیدن شهروند متمدن از فضاهای مجازی، انسان امروز را بیش از پیش به تعاملات و برخوردهای اجتماعی در فضاهای عمومی ترغیب کرد.

 

پرسش‌های پژوهش

۱ -تعریف فضای عمومی؟

۲ – اهمیت خیابان به عنوان فضای عمومی چیست؟

۳- تعریف بافت باارزش تاریخی؟

۴-تعریف بافت فرسوده؟

۵- پیشینه مفهوم خیابان چیست؟

۶ –خیابان چیست؟

۷ –اصول كلي طراحي و بهسازي محيطي بافت‌های باارزش تاریخی؟

۸ – خیابان شهری انسان گرای پياده مدار چیست؟

۹- جایگاه معماری به عنوان ایجادکننده‌ی محیطی برای تعامل انسانی (در مقابل فضاهای مجازی) کجاست؟

۱۰ –تاثیر منفی تکنولوژی در برخورد و تعاملات انسانی؟

۱۱- چگونه می‌توان انسان ایرانی را در محیطی با ارزش تاریخی به تعامل انسانی با همنوع خود واداشت (در مقابل جذابیت‌های محیط مجازی) ؟

۱۲–اصول كلي طراحي و بهسازي محيطي خيابان‌هاي شهري؟

۱۳- تجارب کشورهای دیگر در خصوص معیارهای طراحی خیابان شهری؟

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت تاریخی

فصل اول  ۱

۱-۱ بیان مساله  ۲

۱-۲ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع  ۳

۱-۳ پرسش‌های پژوهش     ۳

اهداف    ۴

۱-۴-۱ اهداف نظری   ۴

۱-۴-۲ اهداف عملی   ۴

۱-۴ چگونگی جمع آوری داده‌ها ۴

فصل دوم  ۵

۲- مبانی نظری پژوهش     ۶

۲-۱ تعاریف، اصول و مبانی نظری   ۶

۲-۱ واژه شناسی   ۶

۲-۱-۱ بهسازی   ۶

۲-۱-۱-۱ بازیافت    ۶

۲-۱-۱-۲ مراقبت    ۶

۲-۱-۱-۳ حمایت    ۶

۲-۱-۱-۴- استحکام پذیری   ۷

۲-۱-۱-۵- توان بخشی   ۷

۲-۱-۱-۶ – بهبود، سازماندهی و باز آبادانی   ۷

۲-۱-۲  نوسازی   ۷

۲-۱-۲-۱ تجدید حیات    ۷

۲-۱-۲-۲ به روز کردن (انطباق) ۸

۲-۱-۲-۳ تبدیل (دگرگونی) ۸

۲-۱-۲-۴ حفاظت    ۸

۲-۱-۲-۵ نو شدن  ۸

۲-۱-۲-۶ احیاء  ۸

۲-۱-۲-۷ تعمیر  ۸

۲-۱-۳ بازسازی   ۹

۲-۱-۳-۱ تخریب    ۹

۲-۱-۳-۲ پاک سازی   ۹

۲-۱-۳-۳ دوباره سازی   ۹

۲-۱-۴ روش‌های تلفیقی   ۹

۲-۱-۴-۱ الگویابی مجدد  ۹

۲-۱-۴-۲ یکپارچه سازی و وحدت مجدد  ۱۰

۲-۱-۴-۳ بیان متفاوت و موقعیت دوباره یافتن   ۱۰

۲-۱-۴-۴ بازآفرینی   ۱۰

۲-۱-۴-۵ نوزایی   ۱۰

۲-۲ مبانی و مفاهیم پایه  ۱۱

۲-۲ -۱ مولفه‌های موثر بر ادراک مکان  ۱۱

۲-۲ -۱-۱ هویت    ۱۱

۲-۲-۱-۲ شرایط هویت مندی   ۱۱

۲-۲-۱-۳ عدم احراز هویت و تبعات آن  ۱۲

۲-۲-۱-۴ فضا ۱۳

۲-۲-۱-۵ مکان  ۱۳

۲-۲-۱-۶ هویت مکان  ۱۴

۲-۲ -۱-۷ نماد یا نشانه (عامل تشخص مکان) ۱۵

۲-۲ -۱-۸ حس مکان  ۱۶

۲-۲ -۱-۸-۱ عوامل تشکیل دهنده‌ی حس مکان  ۱۶

۲-۲-۲ امنیت اجتماعی   ۱۷

۲-۲-۲-۱ نظریه‌های مطرح در زمینه‌ی جرم و ناامنی   ۱۷

۲-۲-۲-۲ عوامل موثر بر بروز ناامنی   ۲۰

۲-۲-۲-۳ راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ناامنی   ۲۱

۲-۲-۲-۳-۱ تقویت عملکردهای طبیعی   ۲۲

۲-۲-۲-۳-۲ کنترل دسترسی   ۲۲

۲-۲-۲-۳-۳ نظارت طبیعی   ۲۳

۲-۲-۲-۳-۴ حمایت از فعالیت اجتماعی   ۲۳

۲-۲-۲-۳-۵ تعمیر و نگهداری   ۲۳

۲-۲-۳ فرسودگی   ۲۳

۲-۲-۳-۱ انواع فرسودگی   ۲۴

۲-۲-۳-۲ طراحی در بافت کهن شهری   ۲۵

۲-۲-۳-۳ بافت شهری   ۲۵

۲-۲-۳-۴ بافت فرسوده‌ی شهری   ۲۶

۲-۲-۳-۴-۱ فرسودگی نسبی   ۲۷

۲-۲-۳-۴-۲ فرسودگی کامل   ۲۷

۲-۲-۳-۵ عوامل پیدایش فرسودگی   ۲۷

۲-۲-۳-۵-۱ عوامل اقتصادی   ۲۸

۲-۲-۳-۵-۲ عوامل اجتماعی   ۲۸

۲-۲-۳-۵-۳ عوامل کالبدی   ۲۹

۲-۲-۳-۵-۴ عوامل مدیریتی   ۳۰

۲-۲-۳-۵-۵ عوامل فرهنگی   ۳۲

۲-۲-۳-۵-۶ عوامل ذهنی و روانی   ۳۲

۲-۲-۳-۶ شاخص فرسودگی   ۳۳

۲-۲-۳-۷ محله  ۳۶

۲-۲-۳-۷-۱ مرکز محله  ۳۶

۲-۲-۳-۷-۲ سیمای محله  ۳۷

۲-۲-۳-۷-۳ ظاهر و ریخت شناسی محله  ۳۷

۲-۲-۳-۷-۳-۱ محله‌ی بدون طراحی   ۳۷

۲-۲-۳-۷-۳-۲ محله‌ی با طراحی قبلی   ۳۷

۲-۲-۳-۷-۳-۳ مصالح به کار رفته از گذشته  ۳۸

۲-۲-۳-۸ طبقه بندی ابنیه واجد ارزش موجود در بافت    ۳۸

۲-۲-۳-۸-۱ معماری   ۳۸

۲-۲-۳-۸-۲ تاریخی   ۳۸

۲-۲-۳-۸-۳ مذهبی   ۳۹

۲-۲-۳-۸-۴ قدمت    ۳۹

۲-۲-۳-۹ حوزه‌ی توزیع فضایی فعالیت‌ها در عناصر تاثیرگذار در بافت    ۳۹

۲-۲-۳-۹-۱ عناصر بازار و نقش آن در بافت    ۳۹

۲-۲-۳-۹-۲ کالبد ریخت شناسی بازار  ۴۱

۲-۲-۳-۹-۳ نقش‌ها و کارکردهای بازار  ۴۳

۲-۲-۳-۹-۴ فرهنگ بازار  ۴۴

۲-۲-۳-۹-۵ تحولات تاثیرگذار بر بازارهای معاصر  ۴۷

۲-۲-۳-۹-۶ بازارها در بافت نوین شهری   ۴۸

۲-۲-۳-۹-۷ دیدگاه ها ۴۸

۲-۲-۳-۹-۷-۱ دیدگاه موزه‌ای   ۴۸

۲-۲-۳-۹-۷-۲ دیدگاه نوسازی   ۴۹

۲-۲-۳-۹-۷-۳ دیدگاه بینابینی   ۴۹

جمع بندی   ۵۰

۲-۲-۴ جلب مشارکت مردمی   ۵۰

۲-۲-۴-۱ ابعاد مشارکت    ۵۱

۲-۲-۴-۱-۱ اقتصادی   ۵۱

۲-۲-۴-۱-۲ اجتماعی- برنامه ریزی   ۵۱

۲-۲-۵ ابزار جلب مشارکت مردمی   ۵۳

۲-۲-۵-۱ اعتماد سازی   ۵۴

۲-۲-۵-۲ اختیار  ۵۴

۲-۲-۵-۳ ترغیب و علاقه مند سازی مردم  ۵۴

۲-۲-۵-۴ آگاه سازی   ۵۴

۲-۲-۶ پیاده محوری   ۵۵

فصل سوم  ۵۶

مروری بر ادبیات موضوع  ۵۶

۳- مروری بر ادبیات موضوع  ۵۶

۳-۱ توسعه معابر و گسترش خیابان‌ها در ایران  ۵۷

۳-۲ قوانین و مقررات    ۵۷

۳-۲-۱- تجارب انجام شده در ایران  ۵۸

۳-۳ نقد کنندگان خیابان کشی‌های جدید  ۵۹

جمع بندی   ۶۵

۳-۴ سیاست طراحی در مراکز کهن شهری   ۶۶

۳-۴-۱ قرن نوزدهم   ۶۶

۳-۴-۲ نیمه اول قرن بیستم   ۶۷

۳-۴-۳ نیمه دوم قرن بیستم   ۶۸

۳-۵ سیر سیاست‌های ایران در طراحی در مراکز کهن شهری   ۷۲

۳-۵-۱ پهلوی اول  ۷۲

۳-۵-۲ پهلوی دوم  ۷۲

۳-۵-۳ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  ۷۵

۳-۵-۳-۱ روانبخشی (۱۳۶۴-۱۳۶۱) ۷۵

۳-۵-۳-۲ طرحهای بهسازی بافتهای شهری (۶۹-۶۶) ۷۵

۳-۵-۳-۳ محورهای فرهنگی – تاریخی   ۷۶

۳-۵-۳-۴ طرح تجمیع– نوسازی و بهسازی   ۷۶

۳-۵-۳-۵ بافت‌های فرسوده شهری   ۷۶

۳-۵-۳-۶ قانون نوسازی و عمران شهری   ۷۷

۳-۵-۳-۷ عمران و بهسازی   ۷۷

۳-۵-۳-۸ طرح توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی   ۷۷

فصل چهارم  ۸۰

تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی   ۸۰

۴- تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی   ۸۰

۴-۱ لایسستر(فلامکی، منصور، ۱۳۸۴) ۸۱

۴-۲ استکهلم (فلامکی، منصور، ۱۳۸۴) ۸۲

۴-۳ خیابان ایستیکال (خطیر، شافعی ؛ ۱۳۸۵) ۸۴

۴-۴- مرمت بازار شیشه گر خانه، تبریز (زنده دل ؛ ۱۳۸۵) ۸۷

۵- استانداردها و ضوابط طراحی(برنامه فیزیکی) ۹۲

۵-۱- استانداردها و ضوابط طراحی   ۹۲

۵-۲ فضاهای موزه  ۹۲

۵-۳ عرصه بندی موزه  ۹۲

۵-۳-۱ عرصه بندی به اعتبار بازدید کننده  ۹۳

الف: عرصه خصوصی : ۹۳

ب: عرصه عمومی – خصوصی: ۹۳

۵-۳-۲ عرصه بندی به اعتبار عملکرد  ۹۴

۵-۳-۲-۱ فضاهای نمایشی و گالریها ۹۴

۵-۳-۲-۱-۱ نمایشگاه دائمی   ۹۴

۵-۳-۲-۱-۲ نمایشگاه موقت    ۹۴

۵-۳-۱-۳ فضاهای اطلاعات و خدمات علمی و هنری   ۹۵

۵-۳-۱-۴ آمفی تئاتر و سالن چند منظوره  ۹۵

۵-۳-۱-۵ کتابخانه  ۹۵

۵-۳-۱-۶ اتاقهای بحث و مذاکره و کنفرانس     ۹۵

۵-۳-۱-۷ فضاهای نگهداری و مرمت    ۹۶

۵-۳-۱-۸  انبار  ۹۶

۵-۳-۱-۹ آزمایشگاه‌ها و فضای مرمت    ۹۶

۵-۳-۱-۱۰  فضای عکاسی و لابراتوار  ۹۷

۵-۳-۱-۱۱  فضاهای اداری   ۹۷

۵-۳-۱-۱۲ فضاهای خدماتی (تجاری-رفاهی) ۹۷

۵-۴ نمایش آثر  ۹۷

۵-۴-۱ اثرفضا و بازدید  ۹۷

۵-۴-۲ رابطه فضا و اثر  ۹۸

۵-۴-۳ رابطه فضا و زمان  ۹۸

۵-۴-۴ رابطه اثر و مخاطب    ۹۹

۵-۵ فضاهای نمایش     ۹۹

۵-۵-۱ ابعاد و اندازه‌ها و اشکال  ۹۹

۵-۵-۲ تناسبات انسانی   ۱۰۱

۵-۵-۳ وسایل و فنون نمایش     ۱۰۱

۵-۵-۴ تابلو  ۱۰۱

۵-۵-۵ پانوراما ۱۰۲

۵-۵-۶ جعبه آینه یا ویترین   ۱۰۲

۵-۵-۷ سکو و تکیه گاه  ۱۰۲

۵-۵-۸ ویدئو پروژکتور  ۱۰۲

۵-۵-۹ اسلاید  ۱۰۳

۵-۶ سیرکولاسیون در موزه  ۱۰۳

۵-۶-۱ ارتباطات و دسترسی ها ۱۰۳

۵-۶-۲ سیرکولاسیون فضاهای نمایش     ۱۰۳

۵-۶-۳ مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) ۱۰۴

۵-۶-۳-۱ طرح زنجیره‌ای   ۱۰۵

۵-۶-۳-۲ طرح ستاره ای   ۱۰۵

۵-۶-۳-۳ طرح بادبزنی   ۱۰۵

۵-۶-۳-۴ مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری) ۱۰۵

۵-۷- نور در موزه  ۱۰۶

۵-۷-۱ نور طبیعی   ۱۰۶

۵-۷-۲ نور مصنوعی   ۱۰۷

۵ -۸ امنیت آثار در موزه  ۱۰۸

۵ -۸- ۱ سرقت و اعمال خرابکارانه  ۱۰۸

۵ -۸- ۲ آتش سوزی   ۱۰۹

۵ -۸-۳ امنیت موزه به هنگام جنگ     ۱۱۰

۵ -۸- ۴ محافظت و نگهداری آثار  ۱۱۰

۵-۸-۵ کنترل نور  ۱۱۱

۵ -۸- ۶ محیط (رطوبت و حرارت هوا) ۱۱۱

۵ -۸- ۷ نظارت بر مسائل ناشی از پدیده‌های ارتعاشی   ۱۱۲

۵-۹- مصالح   ۱۱۳

فصل ششم   ۱۱۴

معرفی و تحلیل بستر طرح   ۱۱۴

۶- معرفی و تحلیل بستر طرح   ۱۱۵

۶-۱ مازندران (طبرستان) پس از اسلام  ۱۱۵

۶-۲ در دوران متاخر  ۱۱۵

۶-۳ شناخت کلی شهر و استان  ۱۱۵

۶-۳-۱ شناخت ویژگی‌های طبیعی شهر آمل   ۱۱۵

۶-۳-۱-۱ شناخت پارامترهای آب و هوایی شهر  ۱۱۵

۶-۳-۱-۱-۱ ارتفاع  ۱۱۶

۶-۳-۱-۱-۲ همجواری با دریای مازندران  ۱۱۶

۶-۳-۱-۱-۳ موقعیت (عرض) جغرافیایی   ۱۱۷

۶-۳-۱-۱-۴ جریانهای آب و هوایی موثر بر شهر آمل   ۱۱۷

۶-۳-۱-۱-۴-۱ بررسی جریان پرفشار سیبری   ۱۱۷

۶-۳-۱-۱-۴-۲ بررسی جریان اسکاندیناوی   ۱۱۷

۶-۳-۱-۱-۴-۳ بررسی جریان‌های مدیترانه ای   ۱۱۸

۶-۳-۱-۱-۴-۴ بررسی جریان‌های محلی   ۱۱۸

۶-۳-۱-۱-۵ دما (درجه حرارت) ۱۱۸

۶-۳-۱-۱-۶ بررسی موقعیت خورشید  ۱۱۸

۶-۳-۱-۱-۷ بررسی میزان بارندگی   ۱۱۹

۶-۳-۱-۱-۸ بررسی میزان رطوبت هوا ۱۱۹

۶-۳-۱-۱-۹ بررسی بادهای منطقه  ۱۱۹

۶-۳-۱-۲ شناخت عوارض طبیعی منطقه  ۱۱۹

۶-۳-۱-۳ شناخت عوامل آلوده کننده زیست محیطی شهر  ۱۲۰

۶-۴-۲ شناخت مولفه‌های طراحی شهری (کیفیت محیط) ۱۲۰

۶-۴-۲-۱ عوامل موثر بر شکل گیری منطقه‌ی تاریخی   ۱۲۰

۶-۴-۲-۱ عوامل طبیعی   ۱۲۰

۶-۴-۲-۲ عوامل اقتصادی   ۱۲۰

۶-۴-۲-۳ عوامل ارتباطی   ۱۲۱

۶-۴-۲-۴ عوامل دفاعی   ۱۲۱

۶-۵ احداث آمل و وجه تسمیه آن  ۱۲۱

۶-۵-۱ هسته‌ی اولیه شهر و نحوه‌ی گسترش آن  ۱۲۲

۶-۵-۲ سیر تحول فضایی-کالبدی شهر آمل   ۱۲۲

۶-۵-۲-۱ سیر تحول شهر آمل قبل از اسلام  ۱۲۲

۶-۵-۲-۲ سیر تحول شهر آمل بعد از اسلام تا قاجاریه  ۱۲۳

۶-۵-۲-۳ سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی اول) ۱۲۴

۶-۵-۲-۴ سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی دوم) ۱۲۵

۶-۵-۳ خط آسمان  ۱۲۵

۶-۵-۴ نقشه کاربری اراضی   ۱۲۶

۶-۵-۵ نقشه قدمت بناها ۱۲۶

۶-۵-۶ نقشه تعداد طبقات ساختمان ها ۱۲۷

۶-۵-۷ نقشه درجه بندی معابر  ۱۲۷

۶-۵-۸ جدول سوات    ۱۲۸

۶-۵-۹ گزینه‌های مفهومی   ۱۲۹

گزینه شماره ۱   ۱۲۹

مزایا ۱۲۹

معایب    ۱۲۹

گزینه شماره ۲   ۱۳۰

مزایا ۱۳۰

معایب    ۱۳۰

جدول مقایسه و امتیاز دهی گزینه‌های مفهومی   ۱۳۲

۶-۶ حوزه‌های طراحی   ۱۳۳

خیابان مهدیه  ۱۳۳

۶-۶-۱-۱ تحلیل نمای اطراف سایت    ۱۳۳

رسیدن به الگوواره‌ی برای نما ۱۳۸

۶-۶-۱-۲ راهکارهای خیابان مهدیه  ۱۳۸

۶-۶-۲ گذر  ۱۳۹

۶-۶-۲-۱ راهکارهای طراحی گذر  ۱۳۹

۶-۶-۳ سیمای جداره ها ۱۴۲

۶-۶-۴ طراحی مبلمان شهری   ۱۴۶

۷- مدارک طراحی   ۱۴۸

– منابع و مواخذ  ۱۵۵

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- برخی نظریات مطرح شده در مورد جرم و ناامنی در فضای شهری   ۱۹

جدول ۲-۲-شاخص‌های فرسودگی   ۳۳

جدول ۲-۲- درجات فرسودگی   ۳۴

جدول ۲-۳-راه کارها و نتایج ابعاد گوناگون مشارکت در مداخله در بافت‌های تاریخی و فرسوده شهری   ۵۳

جدول ۲-۴-نظریه پردازان حامی پیاده مداری   ۶۴

جدول ۲-۶- راهبردها و راه کارهای پیشنهادی جهت افزایش پیاده مداری بافت‌های تاریخی و فرسوده  ۶۶

جدول ۳-۱ سیر تکامل سیاست‌های جهانی مداخله در بافتهای کهن   ۷۱

جدول ۳-۲- جایگاه توجه به هویت بومی در تحولات بافت‌های با ارزش فرهنگی و تاریخی   ۷۴

جدول ۳-۳-جایگاه توجه به هویت بومی در تحولات بافت‌های با ارزش فرهنگی و تاریخی   ۷۹

۶-۵-۸ جدول سوات    ۱۲۸

۶-۱ جدول سوات    ۱۲۸

۶-۲ جدول مقایسه و امتیاز دهی گزینه‌های مفهومی   ۱۳۲

 

فهرست تصاوير

تصویر ۶-۱ خط آسمان خیابان مهدیه(وضع موجود) ۱۲۵

تصویر ۶-۲ خط آسمان خیابان مهدیه(وضع موجود) ۱۲۵

تصویر ۶-۳ نقشه کاربری اراضی   ۱۲۶

تصویر ۶-۴ نقشه قدمت بناها ۱۲۶

تصویر ۶-۵ نقشه تعداد طبقات ساختمان ها ۱۲۷

تصویر ۶-۶ نقشه درجه بندی معابر  ۱۲۷

تصویر ۶-۷ گزینه‌های مفهومی شماره ۱   ۱۲۹

تصویر ۶-۸ گزینه‌های مفهومی شماره ۲   ۱۳۰

تصویر ۶-۹ گزینه‌های مفهومی شماره ۲   ۱۳۱

تصویر ۶-۱۰ تغییر نوع آرایه (آجرکاری) از عمودی به افقی در زیر سقف و شیروانی   ۱۳۳

تصویر ۶-۱۱ تراس بیرون زده از کالبد ساختمان  ۱۳۴

تصویر ۶-۱۲ استفاده از پنجره‌ی تخت در دوره‌ی پهلوی به جای پنجره‌ی درون رفته دوره‌ی قاجار  ۱۳۴

تصویر ۶-۱۳ بیرون زدگی سقف    ۱۳۵

تصویر ۶-۱۴ شیب کم سقف شیروانی   ۱۳۵

تصویر ۶-۱۵ استفاده از قاب پنجره‌ی برجسته  ۱۳۶

تصویر ۶-۱۶ استفاده از نعل درگاهی مسطح   ۱۳۶

تصویر ۶-۱۷ نمای سیمانی و بتونی سفید در کل بنای ساختمان  ۱۳۷

تصویر ۶-۱۸ شکستن ریتم و کشیدگی افقی توسط عناصر عمودی   ۱۳۷

تصویر ۶-۱۹ الگوواره‌ی نما ۱۳۸

تصویر ۶-۲۰  استفاده از تنوع فضایی موجود در گذر جهت تقویت تنوع فضای مکث و      فضای حرکتی   ۱۳۹

تصویر ۶-۲۱  ایجاد فضاهای نشستن و تجمع افراد  ۱۴۰

تصویر ۶-۲۲    اولویت حرکت پیاده در گذرهای تاریخی جهت درک بهتر محیط   ۱۴۰

تصویر ۶- ۲۳ تامین زیر ساختمان‌های لازم جهت دفع زباله و آب‌های سطحی گذر  ۱۴۰

تصویر ۶-۲۴  تابلو‌های شناسایی مسیر  ۱۴۱

تصویر۶-۲۵ سرپوشیدگی گذرها در نقاطی با توجه به میزان بارش باران  ۱۴۱

تصویر ۶-۲۶ حریمی برای مشتریان و مسیر حرکت پیاده جلوی تجاری‌ها ۱۴۲

تصویر ۶-۲۷ حریمی برای مشتریان  ۱۴۳

تصویر ۶-۲۸ ارتفاع نصب تابلو از کف    ۱۴۳

تصویر ۶-۲۹   ارتفاع مناسب تجاریهای همکف     ۱۴۳

تصویر ۶-۳۰ فاصله مناسب  تابلو‌های افقی دو واحد مجاور  ۱۴۴

تصویر ۶-۳۱   ارتفاع مناسب پیشخوان کالبدهای تجاری‌ها در صورت نیاز  ۱۴۴

تصویر ۶-۳۲ پیش آمدگی مناسب تابلوها ۱۴۴

تصویر ۶-۳۳  نورپردازی مناسب برای جداره‌های ارزشمند در شب    ۱۴۵

تصویر ۶-۳۴ مبلمان شهری مناسب جهت تحقق قرارگاههای رفتاری متنوع در طول گذر  ۱۴۵

تصویر ۶-۳۵ ریزش فعالیت‌های واحدهای تجاری به فضای پیاده رو تا حد یک مرتبه به نحوی که مانع عبور پیاده نگردد  ۱۴۶

تصویر ۶-۳۷ مبلمان شهری   ۱۴۶

تصویر ۶-۳۸ مبلمان شهری   ۱۴۷

تصویر ۶-۳۹ مبلمان شهری   ۱۴۷

تصویر ۶-۴۰ مبلمان شهری   ۱۴۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0