بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان :

معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­ جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­ که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­ قتل،امساک و دیده ­بانی می­باشد.

درحقوق­ كيفري ­ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي­گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي­داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي­گردد.

وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل­ ارتكابي­ خود،عمل­ ارتكابي مباشر و اوضاع و احوال خاص­ جرم آگاهي داشته واعمال­ خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­

درحقوق­ ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم ­غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­ مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای ­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ايران مجازات معاون­ حداقل­ مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­ تعیین­ نموده است.

كليد­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری ­درجرم، تحریک به ­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ ارتکاب­ جرم، تسهیل­ جرم، تشویق به ­ارتکاب جرم

 

اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

۱- در ميان ساير رشته­ هاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشته ­هاي علوم جنايي را تشكيل مي­دهد.در واقع مي­توان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،­ آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل مي­باشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل مي­دهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.

۳- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي شد تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصه­ هاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب مي­آيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.

۴- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.

 

معرفي پلان

اين تحقيق در دو بخش تنظيم گرديده كه در بخش نخست آن طي دو فصل به تبيين ماهيت، پيشينه و مباني معاونت درجرم درحقوق ايران و لبنان مي­پردازد.

ودر بخش دوم هم با دو فصل، پيش شرط ها و مجازات معاونت درجرم درحقوق ايران و لبنان را مورد بحث و بررسي قرار مي­دهد.

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
مقدمه ۲
الف) بیان موضوع ۲
ب) سؤالات تحقیق ۲
پ) فرضیه­ های تحقیق ۳
ج) اهداف و کاربرد­ها ۳
ح) روش تحقیق ۳
ی) معرفی پلان ۴
بخش ­نخست: ماهیّت، پیشینه ­ومبانی ­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم ۵
مبحث اول: ماهیّت  معاونت در جرم ۵
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم ۵
بند اول: تعریف لغوی ۶
بند دوم: تعریف حقوقی ۶
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران ۶
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان ۷
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه ۹
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم ۹
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم ۱۱
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم ۱۴
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم ۱۸
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران ۱۸
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ۱۸
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ۱۸
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۱۹
بند­چهارم: قانون­ مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰ ۱۹
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان ۲۱
فصل دوم: مبانی ­مجرمیّت معاونت درجرم ۲۲
مبحث اول: مبانی فقهی ۲۲
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم ۲۲
گفتار دوم: ادّله ­حرمت اعانت براثم ۲۳
بند اول: کتاب ۲۳
بند دوم: سنت ۲۴
بند سوم: عقل ۲۵
مبحث دوم: مبانی حقوقی ۲۶
گفتار اول: استعاره مجرمیّت ۲۶
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت ۲۷
الف) استعاره مطلق ۲۸
ب) استعاره نسبی ۲۸
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت ۲۹
الف) تأثیرعوامل موجهّه  جرم مباشر ۲۹
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر ۳۰
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه ­یا مشدّده­­ جرم ومباشر ۳۱
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر ۳۴
۱- گذشت شاکی خصوصی ۳۲
۲- عفو عمومی ۳۵
۳- عفو خصوصی ۳۶
۴- مرورزمان مجازات ۳۶
۵- فوت مباشر ۳۷
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت ۳۸
۱- مفهوم استقلال در مجرمیّت ۳۸
۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت ۳۹
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم ۴۱
مبحث اول: رفتارمجرمانه ۴۱
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر ۴۱
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی ۴۱
بنددوم: ارتکاب­ یافتن­ رفتار مجرمانه ­توسط مباشر ۴۳
۱- معاونت در جرم عقیم­ومحال ۴۳
۲- معاونت در شروع به جرم ۴۴
۳- معاونت در جرم تام ۴۵
گفتار دوم: رفتار معاون ۴۵
بند اول : ماهیّت رفتار معاون ۴۵
الف) فعل­ وترک فعل ۴۶
۱- فعل ۴۶
۲- ترک فعل ۴۶
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون ۴۸
۱- دیدگاه حصری بودن ۴۸
۲- دیدگاه تمثیلی بودن ۴۸
بند دوم: مصادیق رفتار معاون ۴۹
۱- مصادیق عام ۴۹
۱-۱ – تحریک ۴۹
۲-۱- ترغیب ۵۳
۳-۱- تهدید ۵۴
۴-۱- تطمیع ۵۴
۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ ۵۵
۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۵۶
۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم ۵۷
۸-۱- تسهیل وقوع جرم ۵۸
۲- مصادیق خاص ۵۹
۱-۲- اکراه درقتل ۵۹
۲-۲- امربه قتل ۶۰
۳-۲- امساک­درقتل ۶۱
۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل ۶۲
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم ۶۳
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی ۶۳
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم ۶۳
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم ۶۴
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم ۶۶
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن ۶۶
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن ۶۷
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر ۶۷
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر ۶۸
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر ۶۸
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم ۷۰
مبحث اول: علم و آگاهی ۷۰
گفتار اول: علم به حکم ۷۰
گفتار دوم: علم به موضوع ۷۰
مبحث دوم: قصد مجرمانه ۷۱
گفتار اول:­بررسی­ دیدگاههای­ مختلف­ ناظر­بر قصدمجرمانه ۷۲
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه ۷۲
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه ۷۲
بند سوم: دیدگاه تفصیلی ۷۳
۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه ۷۴
۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده ۷۴
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم ۷۵
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد ۷۵
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین ۷۶
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد ۷۷
بند چهارم: زمان تطابق قصد ۷۷
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی ۷۹
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن ۷۹
۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا ۸۰
۲- صدق عرفی ۸۰
۳- روّیه قضایی ۸۱
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن ۸۱
۱- فقدان وحدت قصد ۸۲
۲- تفسیر به نفع متهم ۸۲
۳- روّیه قضایی ۸۲
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم ۸۵
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم ۸۵
گفتار اول: ایران ۸۵
گفتار دوم: لبنان ۸۷
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم ۸۸
گفتار اول: مجازات اصلی ۸۸
گفتار دوم: مجازات تکمیلی ۸۹
گفتار سوم: مجازات تبعی ۸۹
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم ۹۰
نتیجه­گیری ۹۴
پیشنهادات ۹۶
منابع ومأخذ ۹۷
کتب فارسی ۹۷
مقاله ها و پایان نامه ها ۹۸
تقریرات ۹۹
فرهنگ ها ۹۹
کتب عربی ۹۹
د) پایگاه­های اینترنتی ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0