معرفت شناسی از دیدگاه مولوی : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

معرفت شناسی از دیدگاه مولوی : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “معرفت شناسی از دیدگاه مولوی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۴۸ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه معرفت شناسی از دیدگاه مولوی :

معرفت شناسی یکی از شاخه های مهم فلسفه است که گاهی مباحث آن به صورت بنیادین و مقدم بر فلسفه و دیگر شاخه های آن قرار می گیرد. حکما و اندیشمندان مسلمان و نیز عرفا در مباحث مربوط به علم، علم النفس و در برخی ابواب منطق، این علم را مورد تحقیق قرار داده اند. مولوی در حکمت عرفانی خود که بخصوص در کتاب گران سنگ مثنوی نمودار است؛ به موضوع اندیشه، علم، تفکر و مبانی استخراج آن و شرایط و ابزار آن بسیار پرداخته است.

وی همانطور که از تألیفاتش برمی آید، به عنوان عارفی که در عرصۀ عمل و تزکیه نفس همانند عرصۀ علم و تفکر قدم گذاشته است، عرفان نظری اش رنگ و بوی عارفانه دارد. مهم ترین مبنای عرفان، که حکمت نیز مؤید آن است، از وحدت و واحد و توحید سخن می گوید که در نهایت به «وحدت وجود» یا «وحدت شهود» ختم می شود. جلال الدین مولوی همواره این اصل بنیادین را در هر مطلبی از جمله مسأله شناخت و معرفت در نظر دارد. وی مبدأ و منشأ معارف را جان انسان می داند که می تواند عالی ترین نمود وحدتی باشد که بر کثرات عالم احاطه یابد. وی کثرات معارف، انواع، ابزار و منابع علم را در یک وحدت عالی، یکی می کند.

از نظر وی کثرت، حقیقتی ذاتی ندارد. کثرات مادون هریک با هر درجه ای از نمود و ظهور به مافوق خود اتصال دارند، به گونه ای که چشم راست بین همه را یکی می بیند. وی معتقد است که این مجموعه معارف انسانی به همراه ابزار و منابع آن، واحد کثیری است که همانند خود انسان و دیگر اشیاء عالم، به خودی خود حقیقتی ندارد و به قول وی چیزی جز اوهامی باطل نیست؛ مگر اینکه به واحد حقیقی متصل شود. جلال الدین همین وحدت و اتصال معارف انسانی را مهم ترین معیار برای صحت و مطابقت با حقیقت می داند. وی با اینکه جایگاه والایی برای معرفت و اندیشه قائل است و انسان را چیزی جز اندیشه نمی داند، درعین حال معتقد است اگر این اندیشه، وحدت خود و اتصال خود را از مبدء هستی و دریای علم الهی – که به واسطه انبیاء و اولیاء محقق می شود- دریافت ندارد؛ چیزی جز باطل و راهی جز ضلالت و گمراهی نخواهد داشت؛ و بر همین اساس است که مهم ترین مانع معرفت را شرک و کفر به خداوند تعالی معرفی می کند.

اهداف تحقیق

بررسی و تبیین ابعاد معرفت شناسی و مبانی آن

استخراج، طبقه بندی و شرح، تحلیل آراء معرفت شناختی مولوی

سؤالات تحقیق

با توجه به بینش مولوی :

  • آیا حصول معرفت امکان پذیر است؟
  • آیا معارف و شناخت ها دارای پایه و بنیاد یقینی و خطا ناپذیر است؟ و اگر هست آن بنیاد چیست؟
  • در فرض پاسخ مثبت به سوال قبل، شناخت های انسان چگونه بر پایه های یقینی بنا می شوند؟
  • انواع شناخت و حدود و اعتبار آن ها تا کجاست؟
  • موانع شناخت صحیح کدامند؟

فهرست مطالب :

مقدمه…………………………………… ۲

۱-۱-مساله تحقیق………………………….. ۲

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… ۴

۱-۳-اهداف تحقیق………………………….. ۵

۱-۴-مروری بر تحقیقات پیشین………………… ۵

۱-۵-روش تحقیق……………………………. ۶

۱-۶- سوالات تحقیق…………………………. ۶

۱-۷-فرضیه تحقیق …………………………. ۶

فصل دوم

مروری بر تاریخ معرفت شناسی………………… ۹

مقدمه ………………………………….. ۹

۲-۱-منکران شناخت (شکاکان) و شناخت شناسان……. ۹

۲-۲- معرفت شناسی در غرب………………….. ۱۱

۲-۲-۱- سوفسطائیان……………………….. ۱۳

۲-۲-۲- سقراط، افلاطون و ارسطو……………… ۱۳

۲-۲-۳- افلاطون و ایده آلیسم……………….. ۱۴

۲-۲-۴-ارسطو…………………………….. ۱۴

۲-۲-۵-فلسفه نو افلاطونی…………………… ۱۵

۲-۲-۶-ظهور مسیح و فلسفه قرون وسطی…………. ۱۶

۲-۲-۷-رنسانس……………………………. ۱۸

۲-۲-۸-مذهب اصالت عقل در قاره اروپا(بجز انگلستان) ۱۸

۲-۲-۹-مذهب اصالت تجربی انگلیسی(در قرن ۱۹)…… ۱۹

۲-۲-۱۰- فلسفه ایده آلیستی مابعد کانتی………. ۲۲

۲-۲-۱۱-فلسفه های معاصر……………………. ۲۳

۲-۳-معرفت شناسی در فلسفه اسلامی……………. ۲۶

۲-۳-۱-معرفت شناسی در مکتب مشاء……………. ۲۷

۲-۳-۲-معرفت شناسی در فلسفه اشراق………….. ۳۰

۲-۳-۳- معرفت شناسی در حکمت متعالیه………… ۳۳

۲-۳-۴-معرفت شناسی عرفا…………………… ۳۶

۲-۳-۵-معرفت شناسی مکتب تفکیک……………… ۳۸

فصل سوم

آغاز و بنیاد معرفت از دیدگاه مولوی………… ۴۱

مقدمه …………………………………. ۴۱

۳-۱-امکان و اثبات علم……………………. ۴۱

۳-۲-مبناگروی در معرفت شناسی اسلامی…………. ۴۴

۳-۲-۱-تقسیم علم به حضوری و حصولی………….. ۴۶

۳-۲-۲- علم حضوری و ویژگی های آن…………… ۴۶

۳-۲-۳-ابتنای علوم حصولی بر بدیهیات………… ۵۰

۳-۲-۴-اتکاء بدیهیات بر علوم حضوری…………. ۵۱

۳-۳-ابتنای علوم حضوری بر علم حضوری به نفس….. ۵۲

۳-۴-محدودیت شناخت حقیقت نفس………………. ۵۴

  فصل چهارم

معرفت نفس و دیگر شناخت ها (از دیدگاه مولوی)… ۵۹

مقدمه …………………………………. ۵۹

۴-۱-معرفت نفس و شناخت عالم……………….. ۵۹

۴-۲-مولوی و ایده آلیسم…………………… ۶۰

۴-۳- مولوی و ایده آلیسم…………………… ۶۵

۴-۴- معرفت نفس و معرفت رب………………… ۶۷

 فصل پنجم

انواع و ابزار معرفت (از دیدگاه مولوی)……… ۷۳

مقدمه …………………………………. ۷۳

۵-۱-ابزار شناخت و حیطه اعتبار آنها ……….. ۷۴

۵-۱-۱-معرفت حسی…………………………. ۷۵

۵-۱-۱-۱-حس ظاهری…………………………. ۷۷

۵-۱-۱-۲-حس باطنی…………………………. ۸۰

۵-۱-۱-۳- اتحاد حواس و اتصال آن به نور حق……. ۸۱

۵-۱-۲-عقل………………………………. ۸۱

۵-۱-۲-۱-عقل کلی( کل)……………………… ۸۲

۵-۱-۲-۲-عقل جزوی…………………………. ۸۴

۵-۲- قلب……………………………….. ۸۸

۵-۳-وحی………………………………… ۹۱

فصل ششم

موانع معرفت (از دیدگاه مولوی)…………….. ۹۵

مقدمه …………………………………. ۹۵

۶-۱- موانع معرفت ……………………….. ۹۵

فصل هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری……………………. ۱۰۲

 منابع فارسی و عربی

منابع و مآخذ…………………………… ۱۰۹

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0