طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی :

از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در  فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ريلي درون و برون شهري مستلزم شناخت واقعي از تمام ظريفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه مي باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثي خدماتي به شمار مي آيد لكن به دليل اهميت بنيادي آن ، فعاليتي زير بنايي محسوب گرديده و در صورت عدم توجه كافي به آن ساير بخش ها نيز دچار عقب ماندگي خواهد شد . رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ريلي و وجود مزيت هاي نسبي فرآوان آن نسبت به سایر روشهاي عمومي حمل و نقل بيش از هر زمان ديگري مشاهده مي گردد . با پيشرفت تكنولوژي قطارهاي شهري در حال تغيير و تحول بوده و وظيفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهاي مهم دنيا را به عهده گرفته است .

براساس آمارها ، همواره تقاضا در اين بخش فزآينده است و با توجه به مزيت هاي ذاتي و منحصر به فرد حمل و نقل ريلي شدن تكنولوژي ساخت قطعات ، وجود سيستم هاي موثر در زمينه نگهداري ، تامين انرژي ، علائم و ارتباطات و تجهيزات ، مستلزم حمايت همه جانبه مي باشد . امروزه ايستگاهها بصورت يك مركز مهم شهري در آمده اند ، جايي كه قابل مكث كردن ، معاشرت كردن ، خريد مايحتاج منزل و همچنين استفاده از تسهيلات متنوع مي باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد .  همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه  می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .

کلمات کلیدی :

مترو ، حمل و نقل ، انعطاف پذیر ، چند عملکردی ، فضای شهری

 

بیان مسئله تحقیق و بررسی آن:

فضاهای شهری از جمله مسائلی است که همواره ماهیت فرارشته ای به خود دیده است. به دلیل تاثیرگذاری همه جانبه طیف کثیری از مطالعات  بر ساخت و طراحی و شکل گیری فضاهای شهری و تاثیر کلیه طرحهای مرتبط با مباحث کالبدی و تجسمی نظیر طرحهای معماری ، شهرسازی ، طراحی شهری بر این مساله، ماهیت مذکور قابل درک است. معماري و شهرسازي در هر مكتب اعتقادي مبتني برانديشه هاي تئوريك آن مكتب است وبنابراين آنچه كه معماری ایرانی اسلامی خوانده مي شود ريشه در مباني نظري دين مبين اسلام از يكسو وفرهنگ ايراني ناشي از زندگي ديرپاي دراين پهنه از گيتي ازديگر سو، دارد. به عبارت ديگر وجود معماري و شهرسازي كهن وباستاني سرزمين ما دردوران پيش از ظهور وبروز اسلام آموزه هاي مفهومي ويژه‌اي را براي معماران اين آب وخاك به همراه داشته است كه پس از رواج دين اسلام در ايران اين مفاهيم با استفاده از مباني دين اسلام تكامل يافته وجلوه ديگري يافته است. در اين خصوص البته بايستي دقت نماييم كه مباني انديشه اي مسلمانان شامل دوبخش اصول پايه اي واعتقادي وفروع رفتاري است. والبته فروع رفتاري بدون پذيرش اصول دين نقص دراعتقاد تلقي مي شود. به عنوان مثال اقامه نماز ناشي از پذيرش اصل توحيد است وبا عنايت به اينكه  عبادت وسپاس در آيين اسلام ويژه «الله» است ( الحمدلله رب العالمين)  اقامه نماز جز براي «الله» عملي باطل وبي ارزش است.

شايد پرسشی که در ذهن بسياري از علاقمندان به معماری ایرانی اسلامی  متبادر شده باشد این است كه موضع ما در قبال نحوه بهره گيري از فناوريهاي نوين در معماري معاصر چيست؟ اين امر بيش از هرچيز ناشي از فرافكني افرادي است كه درمقابل هياهوي كشورهاي صنعتي دچار خودباختگي بوده وتصور مي كنند كه بهره گيري از ارزشهاي معماري ايراني- اسلامي الزاما به معناي تكرار گذشته واحداث بناها با استفاده از الگوهاي همسان معماري گذشته است. در پاسخ بايستي ابتدا ويژگيهاي استفاده از فناوريهاي نوين رادريابيم وسپس دراين خصوص اظهار‌نظر نماييم. براستي فناوري مطلوب كدام است؟ آيا به صرف استفاده يك كشور اروپايي از يك فناوري بايستي آن فناوري را به عنوان امري مقدس نصب العين قرار داده و بدون انطباق آن باويژگيهاي طبيعي، تاريخي وفرهنگي كشور خود آن  را بكار گيريم؟ واقعيت امر آن است كه هر  فناوري جديد، زماني مطلوب وقابل پذيرش خواهد بود كه از تمامي جوانب بر نمونه هاي پيشين رجحان داشته باشد. به عنوان مثال اگر يك فناوري جديد تنها باعث افزايش سرعت عمليات اجرايي ساختمان شود آيا موارد ديگري نظير مخاطرات زيست محيطي، ايمني ساخت وساز، صرفه اقتصادي، هماهنگي با اقليم و…. را  بايستي مورد بي توجهي قراردهيم؟ به نظرمي رسد كه پاسخ اين پرسش منفي است.

بديهي است‌كه پذيرش يا عدم پذيرش  فناوري يا  مواد و مصالح ساختماني مستلزم پاسخگويي آن به ابعاد مختلف مورد نظر ازجمله هماهنگي با ويژگيهاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي محل است. بنابراين مصالح جديدي مي توانند در نظام اجرايي معماري وشهرسازي معاصر بكار گرفته شوند كه اولا با ريخت كلي مصالح موجود در بخشهاي فرهنگي وتاريخي شهرها همخواني داشته، ثانيا قابل بازيافت بوده، ثالثا از نظر بافت، رنگ وجنس با بسترطبيعي و بافت فرهنگي وتاريخي كشور ما سازگاري داشته باشند و رابعا از نظر ويژگيهاي فني واجرايي نظير صرفه جويي درمصرف كارمايه (انرژي)، دوام، مقاومت در برابر فرساينده‌هاي طبيعي، انعطاف پذيري در برابرزلزله و….. بر مصالح مصرفي موجود برتري داشته باشد. با عنايت به آنچه گفته شدو با ملاحظه تجارب گذشته، به نظر مي رسدكه بكار‌گيري فناوريهاي جديد وتوليد مصالح نوين را معطوف به مطالعه، پژوهش، آزمايش وتلاش به رفع كمبودهاي موجود درمصالح بومي وافزايش قابليتهاي آنهامتناسب با نيازهاي معاصربدانيم. كما اينكه پژوهشهاي مداوم انجام شده بر روي بتون (كه مصالحي وارداتي وداراي مضرات فراواني ازجمله تخريب محيط زيست، مي باشد)  در مراكز تحقيقاتي كشور ما كه منجر  به پيشرفتهاي قابل توجهي در اين زمينه شده است، چنانچه برروي مصالح بومي متمركز مي شد، علاوه برحفظ ويژگيهاي بومي موجب رفع نواقص احتمالي آنها نيز مي‌گرديد.

فهرست مطالب پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی :

کلیات ………………………..۲۳

مقدمه…………….۲۴

مفاهیم پایه: نیاز، فضا و فرم……………………۲۶

:بیان مسئله تحقیق و بررسی آن…………۲۷

سوال تحقیق…………………..۲۹

مطالعه نمونه ها جهت دستیابی به راهکارها……………………۳۰

قلمرو مکانی تحقیق………………۳۲

-نتیجه گیری و ارائه راهکار……………….۳۳

مراحل اجرایی تحقیق………………..۳۴

فصل اول ………………. ۳۵

مقدمه………………………۳۶

۱ تعاریف ………………۳۶

۱-۱-بنا و معماری ………………….۳۶

۱-۲-معماری و تمدن اسلامی ……………..۳۸

۱-۳-خانه اعتقادات جمعی ………………۳۸

۱-۴-فضا ……………..۳۹

۱-۵-زیبایی معماری ایرانی اسلامی……………………۴۰

۱-۵-۱-معماری دوران اسلامی- ایرانی…………………..۴۰

۱-۶-مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی………………..۴۲

۱-۷فضاهای خانه در معماری ایرانی اسلامی  …………..۴۳

۱-۸-معماری ایرانی اسلامی  معماری درونگرا………………….۴۵

۱-۸-۱-خصوصیات معماری درونگرا…………………..۴۶

۱-۸-۱-۱-امنیت…………………..۴۷

۱-۸-۱-۲-محرمیت………….۴۸

۱-۸-۱-۳-وحدث و کثرت……………۴۸

۱-۸-۱-۴-نظم و بی‌نظمی………………..۴۹

۱-۸-۱-۵-گونه‌گونی و یکنواختی…………۴۹

۱-۸-۱-۶-مرکزیت …………….۴۹

۱-۸-۱-۷-ابهام و ایهام……………….۴۹

۱-۸-۱-۸-تعادل………………..۵۰

۱-۸-۱-۹-تنوع…………………۵۰

۱-۸-۱-۱۰-چند کارکردی بودن فضاها و عناصر…………..۵۰

۱-۸-۱-۱-۱۱- پرهیز از اسراف…………….۵۱

۱-۹-رویکرد ایرانی- اسلامی در شهرسازی……………۵۱

۱-۱۰- معماری ایرانی اسلامی  (سنتی) و معماری مدرن ………………۵۳

۱-۱۰-۱-مهم‌ترین ویژگی‌های معماری ایرانی اسلامی (سنتی) و تفاوت آن با هنر و معماری مدرن ………….۵۳

۱-۱۰-۲- پاسخ به نیاز انسان  در یک اثر معماری ……..۵۴

۱-۱۰-۳-دنیای جدید و معماری جدید…….۵۷

۱-۱۱-نتیجه گیری …………..۵۹

فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری ……………….۶۰

مقدمه……………….۶۱

۲-مبانی نظری…………۶۱

۲-۱-تعاریف………..۶۱

۲-۱-۱- فضای شهری……………………۶۱

۲-۱-۲-انواع تقسیم بندی فضا………….۶۲

۲-۲-۲-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی………..۶۲

۲-۲-۳-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی ……………۶۴

۲-۲-۴-فضای عمومی و حیات جمعی ………….۶۵

۲-۲-۵-فضای عمومی و هویت جمعی ……………..۶۵

۲-۲-۶-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر …………..۶۵

۲-۳-طبقه بندي ابعاد فضاي عمومی در پاسخگویی به نیاز هاي انسان………..۶۶

۲-۳-۱-پاسخگویی کالبدي- فضایی………….۶۶

۲-۴-اصول برنامه ريزي شهري……………۶۶

۲-۴-۱-معيارهاي برنامه ريزي شهري برای فضاهای عمومی ………….۶۶

۲-۵-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی)………………۶۷

۲-۵-۱-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری………….۶۷

۲-۶-انعطاف پذیری………………۶۹

۲-۶-۱-تعریف و ماهيت انعطاف پذیری………………….۶۹

۲-۶-۲-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر ………………۷۱

۲-۶-۳-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف …………….۷۱

۲-۶-۳-۱-فضای متغیر …….۷۱

۲-۶-۳-۲-فضای نیمه ثابت …………..۷۱

۲-۶-۳-۳- فضای ثابت ………………۷۱

۲-۷-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری ……..۷۲

۲-۷-۱بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست ………….۷۲

۲-۸-گونه های انعطاف پذیری……………..۷۳

۲-۸-۱ -تطبيق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه)………………۷۳

۲-۸-۲-تغييرپذیری تفکيک و تجميع……………۷۳

۲-۸ -۳تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی )………..۷۳

۲-۹-تاريخچه مترو ………..۷۴

۲-۹-۱تعریف ایستگاه مترو ……………….۷۵

۲-۹-۱-۱-فضای تصمیم گیری………………..۷۶

۲-۹-۱-۲-فضاهای فرصت یا مکث………………۷۶

۲-۹-۱-۳-فضاهای حرکتی…………..۷۶

۲-۱۰-اولین مترو جهان ……………….۷۷

۲-۱۰-۱-تاریخچه مترو جهان…………….۷۸

۲-۱۰-۲-مترو برای غیر مسافر ………………۷۸

۲-۱۰-۳-متروِ‍؛ جان پناه…………….۷۸

۲-۱۱-ایستگاه‌های مترو…………….۷۹

۲-۱۱-۱-کار مترو………………۷۹

۲-۱۲- مترو در تهران …………۷۹

۲-۱۳-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو………۸۳

۲-۱۴-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو………..۸۵

۲-۱۴-۱- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو…………۸۵

۲-۱۵-مزاياي فضاها وتونل هاي مترو  ………………..۸۸

۲-۱۵-۱-عملكرد چندگانه فضاها وتونل هاي زيرزميني و مترو ها…………۸۸

۲-۱۵-۱-۱-كاركرد ارتباطي وحمل و نقل……………۸۹

۲-۱۵-۱-۲-مراكز فرماندهي و كنترل……………..۹۰

۲-۱۵-۱-۳-مراكز داده ……………..۹۰

۲-۱۵-۱-۴-كاربري مراكز نگهداري اقلام،تجهيزات ،دارو و مراكز صنعتي و توليدي زيرزميني ……….۹۰

۲-۱۵-۱-۵-كاربري مراكزدرماني……………۹۱

۲-۱۶-جايگاه ايستگاه هاي مترو در منظر شهري ……………۹۳

۲-۱۷-نتیجه گیری ……………………….۹۶

فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی …………………۹۷

۳- نمونه های خارجی ………………..۹۸

۳-۱-مترو مسکو: موزه زیرزمینی………….۹۸

۳-۱-۱-تاریخچه مترو………….۹۸

۳-۱-۲-مشخصات ……………۱۰۰

۳-۲- مترو نیویورک سیتی ………………۱۰۲

۳-۳- متروی پکن……….۱۰۳

۳-۳-۱-تاریخچه………………….۱۰۳

۳-۳-۲-ساعت کار……………….۱۰۴

۳-۳-۳-خطوط مترو………………۱۰۴

۳-۳-۴-بلیط……………..۱۰۵

۳-۳-۵-زباله به جای بلیط………………..۱۰۵

۳-۴- ایستگاه متروی امام خمینی……………۱۰۵

۳-۴-۱-مشخصات…………..۱۰۵

۳-۴-۲-ورودی‌ها……………….۱۰۶

۳-۴-۳- مشخصات عمومي ايستگاه …………۱۰۶

۳-۵- مترو مفتح ……………………..۱۰۷

۳-۵-۱-مشخصات عمومي ايستگاه ……………۱۰۷

فصل چهارم  : کلیات جغرافیایی ، تاریخی……………..۱۰۹

۴-۱- :جغرافیای طبیعی……………….۱۱۰

۴-۱-۱ موقعیت و حدود شهرتهران و تقسیمات آن…………….۱۱۰

۴-۱-۲- شناخت طبیعی ، ناهمواریها……………..۱۱۰

۴-۱-۳- آب و هوا……………۱۱۳

۴-۱-۴- بادها……………….۱۱۴

۴-۱-۵-منابع تامین آب تهران…………….۱۱۵

۴-۱-۶-پوشش گياهي………………۱۱۵

۴-۱-۷-زلزله خیزی در استان…………….۱۱۵

۴-۱-۸- جغرافیای  اقلیمی……………..۱۱۶

۴-۱-۸-۱-  تاثیر عوامل اقلیمی ……………..۱۱۷

۴-۱-۸-۲-  تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان …………….۱۱۸

۴-۱-۸-۳-عامل باد بر شکل ساختمان……………..۱۱۹

۴-۲-بخش دوم:جغرافیای انسانی ………………۱۱۹

۴-۲-۱- ترکیب جمعیت ……………………..۱۲۱

۴-۲-۳- زبان…………………..۱۲۱

۴-۳-معرفی منطقه ۵  تهران …………..۱۲۲

۴-۳-۱-محدوده……………….۱۲۲

۴-۳-۲-جمعیت ………………….۱۲۲

۴-۳-۳-تقسمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات ) …………..۱۲۴

۴-۴-معرفی شهرک اکباتان ………..۱۲۴

۴-۴-۱-تاریخچه…………۱۲۴

۴-۴-۲-ساختار………….۱۲۵

۴-۴-۳-هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان…………….۱۲۷

۴-۴-۴-مکان‌های عمومی شهرک اکباتان………….۱۲۹

۴-۴-۵-ورزشگاه‌ها…………………۱۳۰

۴-۴-۶-گرافیتی ……………۱۳۱

۴-۵- تحلیل مترو ارم سبز ………….۱۳۲

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح ………۱۳۶

مقدمه………….۱۳۷

۵- استاندارد ها و ضوابط طراحی…………..۱۳۷

۵-۱-جا به جایی درونی ………………۱۳۷

۵-۱-۱-گلوگاههای کنترل ……………………۱۳۷

۵-۱-۲-دسترسی به سکو ها – پله ها…………….. ۱۳۸

۵-۲- انواع سکوها …………….۱۴۰

۵-۲-۱-حوزه امنیت سکو………..۱۴۲

۵-۲-۲-حوزه ذخیره …………..۱۴۲

۵-۲-۳-حوزه امد و شد مسافرین ……………۱۴۲

۵-۲-۴-حوزه تجهیزات سکو ……………..۱۴۲

۵-۳-فضاهای نشستن ……………۱۴۳

۵-۳-۱-فضاهای اداری ……………۱۴۳

۵-۴-عبور و مرور عابران پياده ………………..۱۴۴

۵-۵-ملاحظات عملی در طراحی ایستگاه مترو…………..۱۴۴

۵-۵-۱-جابجایی بیرونی…………….۱۴۴

۵-۵-۲-جابجایی درونی………………۱۴۶

۵-۶-نواحی اصلی عملکردی ایستگاه در حالت کلی……………….۱۴۶

۵-۶-۱-هال اصلی و انتظار …………..۱۴۷

۵-۶-۲-بخش فروش بلیط…………….۱۴۸

۵-۶-۳-سکوها………………..۱۴۹

۵-۶-۴-مراکز تجاری در ایستگاه ها ……………………….۱۴۹

۵-۶-۵-اعلانات و اطلاع رسانی سفر………………۱۵۰

۵-۶-۶-تامین ایمنی و امنیت……….۱۵۱

۵-۶-۷-کنترل صدا……………۱۵۳

۵-۶-۸-تبلیغات……………………۱۵۳

۵-۶-۸-۱-راه های دسترسی و ورودی ایستگاه ……………..۱۵۴

۵-۶-۸-۲-بخش اطلاع رسانی بلیط……………….۱۵۴

۵-۶-۸-۳-بخش تجار و انتظار…………………..۱۵۴

۵-۶-۸-۴-سکو و محل سوار شدن……………..۱۵۴

۵-۷- کارهای هنری……………۱۵۵

۵-۸-تاسیسات ……….۱۵۶

۵-۸-۱-تاسیسات برقی …………….۱۵۶

۵-۸-۲-تاسیسات تهیویه ……………..۱۵۷

۵-۸-۳- اتاق های تاسیسات برقی………………۱۵۷

۵-۸-۳-۱-برق اضطراری ………………۱۵۸

۵-۸-۳-۲-تاسیسات مربوط به آتش سوزی ……………….۱۵۸

۵-۸-۳-۳-سیستم اعلام حریق ………………۱۵۸

۵-۸-۳-۴-سیستم اطفای حریق ………۱۵۹

۵-۹- سازه بنا ……………………۱۶۰

۵-۱۰-برنامه فیزیکی طرح……………۱۶۱

نتیجه گیری …………………۱۶۲

جمع بندی و نتیجه گیری …………۱۶۳

فهرست منابع و مواخذ ……………………۱۷۳

   

فهرست جدول ها

جدول ۴-۱ جمعيت و مساحت شهر تهران طي سالهاي سرشماري………….۱۲۰

جدول۴-۲ روند رشد جمعيت شهر تهران طي سالهاي سرشماري……………۱۲۰

جدول۵-۱ زیر استاندارد پله ها را برای دسترسی به سکو …………………..۱۳۹

جدول ۵-۲استاندارد استفاده از سطوح شیب دار برای دسترسی به سکو ها………..۱۴۰

جدول ۵-۳ابعاد مورد نیاز برای انواع سکوها………….۱۴۱

فهرست عکس ها

شکل ۲-۱-فضای چند عملکردی ………….۷۰

شکل ۳-۱- مترومسکو ………………۹۹

شکل ۳-۲- مترو مسکو…………….۱۰۰

شکل ۳-۳- مترو مسکو……………………….۱۰۱

شکل ۳-۴-مترو نیویورک …………..۱۰۲

شکل ۳-۵-مترو نیویورک ………….۱۰۲

شکل ۳-۶-مترو پکن ………………….۱۰۴

شکل ۳-۷-مترو مفتح ……………………….۱۰۷

عکس۴-۱- موقعیت استان تهران در نقشه…………….۱۱۰

عکس۴-۲-نقشه ناهمواریهای استان تهران………………….۱۱۲

عکس ۴-۳- نقشه گسترش شهر تهران ………………………….۱۱۴

عکس ۴-۴-محدوده منطقه ۵ …………………………۱۲۳

عکس  ۴-۵-عکس هوایی شهرک اکباتان ……………………۱۲۹

عکس ۴-۶-عکس هوایی شهرک اکباتان  ………………….۱۳۰

عکس ۴-۷-نقاشی های گرافیکی شهرک اکباتان  ……………….۱۳۱

عکس ۴-۸-عکس هوایی مترو ارم سبز …………۱۳۲

عکس ۴-۹-عکس های مترو ارم سبز …………..۱۳۲

عکس ۵-۱—گلوگاه کنترل مترو ……………………..۱۳۸

عکس ۵-۲-دسترسی به سکو ها و پله …………………………۱۳۹

عکس ۵-۳-انواع سکوها ……………………………..۱۴۱

عکس ۵-۴-فضاهای نشستن……………………۱۴۳

عکس ۵-۵ایستگاه حومه ای با میدان باز شهریب و فضاسازی در ورودی آن ………………………۱۴۵

عکس ۵-۶سایبان ها موجی  و زیبا  در ایستگاه رتردام ……………۱۴۵

عکس ۵-۷فضای اصلی و انتظار………………………..۱۴۸

عکس ۵-۸ فروش بلیط…………………………۱۴۹

عکس ۵-۹ فضای تجاری ………………………۱۵۰

عکس ۵-۱۰-تبلیغات و اطلاع رسانی…………..۱۵۱

عکس ۵-۱۱ کارهای هنری در مترو ………….۱۵۵

 

فهرست نقشه ها

نقشه پلان مجموعه ………….۱۶۹-۱۷۰

نقشه نماو نما………………۱۷۱-۱۷۲

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0