طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل :

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است.

در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

واژه ­های کیلیدی: موزه، خط، معماری پایدار، اردبیل.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه ­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه ­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

فهرست مطالب

چکیده  ۱

فصل اول كليات پژوهش

۱-۱- مقدمه:  ۳

۱-۲- بیان مسئله:  ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:  ۴

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱)  ۴

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:  ۵

۱-۶- اهداف تحقیق:  ۵

۱-۶-۱- اهداف کلی:  ۵

۱-۶-۲- اهداف ویژه:  ۵

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع:  ۵

۱-۸- سوالات تحقیق:  ۵

۱-۹- فرضیه ­های تحقیق:  ۶

۱-۱۰- روش تحقیق:  ۶

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):  ۶

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:  ۶

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)  ۷

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها:  ۷

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):  ۷

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها:  ۷

فصل دوم ادبيات پژوهش

۲- ادبیات موضوع   ۹

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱)  ۹

۲-۱-۲- تاریخچه موزه  ۱۰

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان   ۱۱

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران   ۱۲

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه ­ها ۱۳

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه ­ها ۱۴

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه ­ها ۱۵

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه­ ها ۱۵

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ۱۷

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه  ۱۸

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه ­ها در توسعه پایدار   ۱۸

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)  ۱۹

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸)  ۲۰

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)  ۲۰

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)  ۲۱

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)  ۲۱

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)  ۲۲

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)  ۲۳

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی    ۲۳

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر   ۲۴

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران:  ۲۵

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی:  ۲۶

۲-۲-۱۱- خط فارسی:  ۲۶

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)  ۲۷

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)  ۲۸

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)  ۲۹

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)  ۲۹

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار   ۳۰

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)  ۳۱

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹)  ۳۲

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار   ۳۲

۲-۳-۹- انرژی زیستی    ۳۳

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی    ۳۴

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک      ۳۴

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک      ۳۵

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها ۳۵

۲-۳-۱۴- انرژی باد  ۳۵

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی    ۳۶

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی    ۳۶

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی    ۳۶

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی    ۳۷

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی    ۳۷

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی    ۳۷

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت     ۳۷

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه  ۳۸

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش     ۳۸

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف     ۳۸

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب     ۳۹

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید  ۳۹

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال   ۳۹

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم  ۳۹

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم  ۴۰

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی    ۴۰

۲-۳-۳۱- پنجره های ترموکرومیک      ۴۰

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک      ۴۱

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)  ۴۱

۲-۳-۳۴-پنجره ­های گرماگرا ۴۱

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده  ۴۱

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری    ۴۲

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها ۴۴

۳-۲- اندازه­ های بدن انسان   ۴۴

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)  ۴۵

۳-۴- ورودی و گیشه  ۴۵

۳-۵- امنیت و اطلاعات     ۴۶

۳-۶- سیرکولاسیون   ۴۶

۳-۷- فضای اداری    ۴۶

۳-۸- گالری­ها ۴۷

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار   ۴۸

۳-۱۰- انبارها ۴۸

۳-۱۱- فضای سبز موزه  ۴۸

۳-۱۲-  آمفی تئاتر   ۴۹

۳-۱۳- کتابخانه  ۴۹

۳-۱۴-  پژوهشی    ۵۰

۳-۱۵-آموزشی    ۵۰

۳-۱۶-پارکینگ      ۵۰

۳-۱۷- تاسیسات     ۵۰

۳-۱۸- نور پردازی در موزه  ۵۰

۳-۱۹- شناسایی راهبردها ۵۳

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی    ۵۳

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی    ۵۴

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی    ۵۴

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی    ۵۴

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی    ۵۴

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)  ۶۱

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)  ۶۳

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)  ۶۵

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)  ۶۷

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)  ۶۸

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)  ۷۰

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)  ۷۲

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل   ۷۵

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ   ۷۵

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل   ۷۵

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل   ۷۶

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل   ۷۶

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل   ۷۶

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل   ۷۷

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل   ۷۷

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)  ۷۷

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)  ۷۸

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)  ۷۹

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲)  ۸۰

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ:  ۹۹

 

 

فهرست جدول­ها

جدول شماره ۱-۱- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر)  ۴

جدول شماره ۲-۱-تعاریف موزه (ماخذ: پژوهشگر)  ۹

جدول شماره ۲-۲- تاریخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر)  ۱۰

جدول شماره ۲-۳- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه ها ( ماخذ؛ پژوهشگر)  ۱۴

جدول شماره ۲-۴- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ۱۳۸۹)  ۱۵

جدول شماره ۲-۵- بررسی رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر)  ۱۸

جدول شماره ۲-۶- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر)  ۱۸

جدول شماره ۲-۷- بررسی نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر)  ۱۹

جدول شماره ۲-۸-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۰

جدول شماره ۲-۹- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۰

جدول شماره ۲-۱۰- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۱

جدول شماره ۲-۱۱- حفاظت  (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۱

جدول شماره ۲-۱۲- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۲

جدول شماره ۲-۱۳- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی( ماخذ؛ پژوهشگر)  ۲۳

جدول شماره  ( جدول شماره ۲-۱۴) تعاریف پایداری ( ماخذ: پژوهشگر)  ۲۷

جدول شماره ۲-۱۵-تعاریف معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۸

جدول شماره ۲-۱۶- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر)  ۲۹

جدول شماره ۲-۱۷- بررسی المانهای پایدار (ماخذ : پژوهشگر)  ۲۹

جدول شماره ۲-۱۸- بررسی منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر)  ۳۱

جدول شماره ۲-۱۹- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر)  ۳۲

۳-۲۱- جدول شماره ۳-۲- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار   ۵۵

۳-۲۲- جدول شماره ۳-۳- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده)  ۵۸

جدول شماره ۴-۱- موزه کوا برانلی (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۱

جدول شماره ۴-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برنلی (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۲

جدول شماره ۴-۳- موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۳

جدول شماره ۴-۴- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۴

جدول شماره ۴-۵- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۵

جدول شماره ۴-۶- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر)  ۶۶

جدول شماره ۴-۷- موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۷

جدول شماره ۴-۸- تصاویر پروژه موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۷

جدول شماره ۴-۹- موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۸

جدول شماره ۴-۱۰- تصاویر پروژه موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر)  ۶۹

جدول شماره ۴-۱۱- موزه ملی هنر (ماخذ : پژوهشگر)  ۷۰

جدول شماره ۴-۱۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (ماخذ: پژوهشگر)  ۷۱

جدول شماره ۴-۱۳- موزه هنرهای معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر)  ۷۲

جدول شماره ۴-۱۴- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر)  ۷۳

جدول شماره ۵-۱- بررسی اقلیمی اردبیل   ۷۷

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: نگارنده)  ۷۸

جدول شماره ۵-۳- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: کسمایی، ۱۳۸۲)  ۷۹

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ کسمایی، ۱۳۸۲)  ۸۰

 

فهرست تصاوير

تصویر ۳-۱- ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او   ۴۵

تصویر شماره ۳-۲ استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت)  ۵۳

۴-۱-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برانلی( جدول شماره ۲-۴)  ۶۲

۴-۲-۲- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۴)  ۶۴

۴-۳-۲- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ۴-۶)  ۶۶

۴-۴-۲- تصاویر پروژه پل کلی (جدول شماره ۴-۸)  ۶۷

۴-۵-۲-تصاویر پروژه موزه دیانگ (جدول شماره ۴-۱۰)  ۶۹

۴-۶-۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (جدول شماره ۴-۱۲)  ۷۱

۴-۷-۲- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۴)  ۷۳

تصویر شماره ۵-۱- موقعیت مکانی پروژه (ماخذ گوگل)  ۸۰

۶-۱-۱- تصویر هوای از موقعیت سایت ( تصویر شماره ۶-۱)  ۸۳

تصویر شماره ۶-۱- تصویر هوایی از موقعیت سایت( ماخذ: گوگل)  ۸۳

تصویر شماره ۶-۲- دسترسیهای سایت ( ماخذ: گوگل)  ۸۳

تصویر شماره ۶-۳- کاربریهای سایت     ۸۴

۶-۱-۳- کاربریهای سایت (تصویر شماره ۶-۳)  ۸۴

۶-۱-۲- دسترسیهای سایت ( تصویر شماره ۶-۲)  ۸۳

۵-۴-۱- موقعیت مکانی پروژه (تصویر شماره ۵-۱)  ۸۰

۷-۱- مراحل طراحی (تصویر شماره ۷-۱)  ۸۶

۷-۱- سایت پلان (تصویر شماره ۷-۱)  ۹۰

۷-۲- پلان ساختمان موزه (تصویر شماره ۷-۲)  ۹۱

۷-۳- پرسپکتیو موزه (تصویر شماره ۷-۳)  ۹۴

۷-۴- رندرهای تری دی مکس (تصویر شماره ۷-۴)  ۹۷

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0