معماری پلها در شهرهای مختلف : دانلود تحقیق رشته معماری

معماری پلها در شهرهای مختلف : دانلود تحقیق رشته معماری

تحقیق رشته معماری با فرمت WORD و در ۱۳۰ صفحه با موضوع معماری پلها در شهرهای مختلف نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق آمده است:

معماری پلها در شهرهای مختلف

در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور از قديم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمي را در جهت سازه هاي مختلط با پل داشته است.

يهوديه و جي دو شهر در منطقه اصفهان امروزي به وسيله پل شهرستان به بخش جنوبي رودخانه زاينده رود مرتبط مي شوند.

پل شهرستان داراي چندين اهميت در منطقه به حساب مي آيد در درجه اول تنها راه ارتباطي با بخش جنوبي رودخانه و در درجه بعدي به عنوان مركز كنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگيري شناسائي افرادي كه به منطقه وارد و خارج مي شود.

گفته ميشود كه پلي نيز در قبل از صفويه در منطقه اصفهان ساخته مي شود و اين پل در جاي فعلي پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازي جديد توسط شاه عباس براي شهر اصفهان در جهت تقويت شبكه ارتباطي خويش كه بر مبناي چهار باغ قرار داشته اين پل مسدود مي گردد كه بعدها پل خواجو طراحي مي شود.

البته بايستي توجه داشت كه هنوز پل خواجو در اين زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلي كه در اين قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.

 

مراحل اهميت رودخانه به همراه پلهايش به صورت زير مي توان عنوان كرد:

الف ـ يهوديه قلعه تبرك جي به همراه پل شهرستان پل مارنان.

ب ـ مسجد جامع ميدان كهنه، قلعه تبرك پل شهرستان،پل مارنان.

ج ـ مسجد جامع ميدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله ورديخان.

د ـ مسجد جامع ميدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله ورديخان،پل مارنان، پل خواجو.

 

مصالح ساختماني پلها :

بدون شك مصالح به كار رفته در بناي پل و بندهاعامل موثري در استحكام و استقامت در برابر سوانح طبيعي، و يكي از عوامل مهم ايستائي نبا در قرون متمادي است. مصالح ساختماني مصرفي در دوره هاي مختلف متفاوت بوده چنان كهدر دوره هخامنشي و ساساني از سنگ تراش با بستهاي آهني مذاب و در دوره هاي بعد از اسلام از آجر با ملاط قيرچار و يا ساروج استفاده مي كرده اند.

به طور كلي مهمترين مصالحي كه در بناي پلها به كار مي رفته عبارتند از :

۱-سنگ :

از سنگ به صور مختلف سنگ لاشه،سنگ تراش،در پايه هاي پلها سود مي جسته اند و گاه از قلوه سنگهاي درشت ته رودخانه و يا سنگهاي لاشه نزديك محل احداث پل بهره مي گرفتند. و جهت استفاده در نماي خارجي پايه ها و يا طاقها سنگهاي تراش دار به كار مي برده اند.

نا گفته نماند كه در بعضي از پلها از مصالح قديمي پلهاي دوره ما قبل خود استفاده مي شده واين مساله براي باتان شناسان اين توهم را پديد آورده كه ممكن است بناي تاريخي پلهاي مزبور مصادف با قدمت سنگهاي مصرفي باشد ، همان طور كه وجود سنگهاي تراش دار و حجاري شده در پايه پل بند امير و پل كشكان ، هخامنشي و يا ساساني بودن پايه هاي پل را تداعي مي كند .

به هر صورت اين امكان وجود داشته كه دست اندر كاران و معماران مسئول احداث اين پلها ، جهت صرفه جويي در وقت و هزينه ، سنگهاي حجاري شده را از محلها و ساختمانهاي ديگر بدانجا حمل كرده و در پايه پل يه كار گرفته اند . در پلهاي آجي چاي تبريز ، كلخوران و گيلانده و شهر نير اردبيل بهره گيري از اين نوع سنگها در پايه پلها به چشم مي خورد .

۱- آجر

يكي از مصالح مهم ساختماني در غالب پلها آجر مي باشد كه در ادوار مختلف به خصوص در دوره ها بعد از اسلام موارد استفاده فراوان داشته خصوصا” در طاق زني و گاه در پايه ها از آن سود جسته شده است . اندازه هاي آجر مصرفي در پلها در دوره هاي مختلف متفاوت بوده در ساخت آن نيز در بعضي موارد ، ابتكاراتي چون استفاده از شير يا تخم مرغ جهت استحكام بيشتر استفاده شده است .

۲-آهك

آهك به عنوان ملات چسبنده به شكلهاي مختلف در بناهاي باستاني بخصوص ساختمانهاي آبي اعم از پل و سد ، موارد استفاده فراواني داشته است . با اينكه در بعضي از پلها ، پايه ها بر خلاف اصول صريح فني معماري ، با سنگ هاي قلوه اي صاف ساخته شده و قاعتا بايستي داراي چستندگي كمي باشند ، معذالك آهك در اتصال اين مصالح عملكردي قابل ملاحظه اي از خود نشان داده ، به طوري كه شكستن و خورد كردن و يا جدا كردن مصالح به وسايل عادي غير ممكن خواهد بود .

به طور كلي آهك به دو صورت در پلها بكار مي رفته است :

الف : آهك هوابند يعني آهكي كه در مجاورت هوا سخت و سفت مي شود و از اين بيشتر در ملاط ساروج بهره گرفته مي شد .

ب: آهك آب بند براي تهيه آهك آب بند كه بيشتر در پايه ها و پي هاي پل به كار مي رفته روميان به عنوان ماده اضافي از خاك رس حرارت ديده استفاده مي كرده و آن را با آهك هوابند مخلوط مي كردند و ملاتي كه از آن حاصل مي شد داراي خواص آب بندي فراواني بوده است . در مورد تهيه اين نوع آهك شيوه هايي كه ايرانيان به كار مي برده اند با متدي كه يونانيان و روميان استفاده مي نمودند تفاوت فاحش دارد . كرجي در كتاب خود كه در حدود هزار سال پيش به رشته تحرير در آمده ،‌نوشته شده است :‌

(( … اگر مجراي آب سست و آبكش باشد بايد كف جوي را با آجر بزرگ و آهك كبود فرش كنند . آهك كبود عبارت است از آهكي كه با مقداري كمتر از وزن خود از خاك كوره آهك پزي در آميزد . البته پيش از مخلوط كردن بايد خاكستر را با تخماق آهنين نرم كنند …))

۳- ملاط قير چارو

ملاطي است كه از شيره آهك با شيره انگور يا خرماي سوخته و گل رس خيلي خالص و شكر سنگ به دست آمده و دير مي گرفته اما پس از گرفته شدن بسيار محكم مي گرديده است . اين ملاط بيشتر در دوران اسلام به كار مي رفته است .

۴- ملاطهاي گچي

در مواردي كه مقاومت و استحكام فوري ضرورت داشته مانند زدن طاق چشمه پلها با استفاده از گچ و يا مخلوط گچ و خاك اجتناب ناپذير است .

۵- ساروج

از ملاطهاي بسيار مهمي است كه بيشتر در دوره هاي اسلامي ، در پل و پل بند كاربرد داشته و استفاده از آن تا اواخر قاجاريه نيز مرسوم بوده ليكن با پيدايش سيمان و بتون ،‌از رونق افتاده است . طرز تهيه آن بدين قرار است كه پودر آهك هوابند را با خاكستر كوره هاي حمام يا كوره هاي آهك پزي كه خوب خورد شده باشد و كمي مواد اليافي ( لوئي) و خاك رس مخلوط مي كرده و پس از كوبيدن و بهم زدن بسيار ، از آن ملاطي جهت استفاده در پايه پلها و سدها به دست مي آوردند .

۶-آهن و سرب

در بعضي از پلهاي دوران قبل از اسلام و اندكي از پلهاي دوران اسلامي ، چون بناي پايه ها از دونوع مصالح متفاوت تركيب مي شد ، به طوري كه در قسمت دروني قلوه سنگ و در نماي خارجي سنگ تراش به كار مي رفته بدين لحاظ قسمتهاي دروني از بستهاي آهني وسربي استفاده مي شده و يا به وسيله سرب مذاب كه سنگين ترين فلز نيز مي باشد فواصل بين سنگها را پر مي كرده اند .

وجود بستهاي فلزي باعث شده است كه اين كار تقليد از پلهاي رومي قلمداد شود . چنانچه مولف تاريخ مهندسي در ايران مي نويسد:

((ساختن پي ها با مخلوط كلنگر و سرب در زمان ساسانيان نمودار تاثير مهندسي رومي در اين دوره از تاريخ مهندسي ايران است كه در آن مصالح جديد بتني بكار رفته است …))

استفاده از سرب در بناهاي دوره هخامنشي به خصوص ستونهاي تخت جمشيد ،‌پل تخت شاه نشين بر ادعاي فوق خط بطلان مي كشد و ثابت مي كندكه قبل از روميان ، ايرانيان از اين فلز در اتصال مصالح سود مي جسته اند. اينگونه بستها را مي توان در پل بند شوشتر و پل بند دزفول به خوبي  مشاهده كرد .

و…

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0