طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی :

مساله آن است که ساختار محلات در دوران معاصر ایران، به واسطه تغییر در شکل شهر سازی معاصر از جمله شبکه ها و شریان های حمل ونقل و غیره دست خوش تییر شده  است و  شکل گیری واحدها ی مسکونی در کنار یکدیگر را با مشکلاتی مواجه کرده است، که طراحان  معاصر را بر آن داشته تا اين گروه هاي اجتماعي را در قالب مقوله جديدي با نام واحد همسايگي احياء كنند. از این رو ضرورت دارد ، در طراحی  مجموعه مسکونی به شکل دهی یک واحد همسایگی که ارتقاء دهنده ی تعاملات اجتماعی و سر زندگی و غیره، که در نهایت به آرامش و آسایش ساکنان منجر شود توجه کافی به ابعاد کالبدی_ فضایی آن شود.

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگویی نوین از تجمع در مقیاس واحد همسایگی است، که بتواند  پاسخگوی تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروزباشد و باعث هر چه بیشتر شدن تعاملات اجتماعی شود. و نیز در صدد پاسخ به این که یک معمار چگونه می تواند برای هر چه ییشتر کردن روابط اجتماعی با توجه به تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروز، الگوهای نوینی در مجموعه های مسکونی ارائه دهد؟ با استفاده از چه راهکار هایی می توان به خلق یک واحد همسایگی مطلوب و رضایت بخش برای ساکنین دست یافت؟

روش پژوهش و طرح به این صورت بوده است که در  ابتدا مفهوم مسکن و معیار های کیفی مطلوب مسکن و همچنین و عوامل موثر بر کیفیت مجموعه های مسکونی بررسی شده است و در ادامه به روند شكل گيري واحد های همسایگی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر نظام شهر سازی ایران پرداخته شده است. نتايج در قالب اصول و معیار هایی  براي طراحي محيطهاي مسكوني با هدف تقويت روابط اجتماعي و انساني مطرح مي شودکه جمع آوری مطالعات  با روش توصیفی – تحلیلی  و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. در پايان،  معيارهاي در نظر گرفته شده از عوامل  اجتماعي در كنار عوامل فضايي كالبدي ترکیب گرديده اند، که شامل راه کار های  همچون مركزگرايي ؛ توجه بیشتر به عرصه نیمه عمومی( فضاي سبز و فضاهاي جمعي مناسب از جمله تراس های همسایگی در آپارتمان ها)  مي باشد، و در آخر عوامل مذکور در قالب ایده های برای طراحی  مجتمع مسکونی در شهرستان سبزوار به کار رفته است. تا  بتواند به عنوان يكي از راه حل هاي پيشنهادي براي ارتقاي كيفيت زندگي و مطلوبيت بخشي و پويايي زندگي در شهرستان سبزوار بیان شود.

 

کلید واژه: معماری، واحد همسایگی، طراحی مجموعه مسکونی، زندگی امروز، سبزوار

 

واحد همسایگی

از اواسط قرن نوزدهم در پی چاره جویی برای هویت بخشیدن نظام شهری یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت سلسله مراتب شهری بود .طی دهه ۱۹۲۰ در شوروی مجموعه هایی از ساختمان های مسکونی مجهز به خدمات جنبی ساخته شد . در دهه ی ۳۰ این نگرش در خانه سازی آلمان به طور گسترده دنبال گردید . در سال ۱۹۲۳ کلارنس پری در آمریکا مقاله ای تحت عنوان واحد همسایگی نوشت . مهم ترین انگیزه پری اثبات لزوم ایجاد خدمات اساسی بود که باید در نزدیکی ساختمان های مسکونی مستقر می شدند . انگیزه دیگر او تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی آمریکا بود . پری وجود اتومبیل را خطری برای انسان ها و زندگی جمعی می دانست و پیشنهاد کرد که مسیرهای دسترسی به خدمات نباید توسط خیابان های اصلی قطع شوند . خدماتی که برای این واحدها پیشنهاد می کرد عبارت بودند از حداقل یک دبستان ، چند مغازه و زمین های بازی و ورزش، یک سالن اجتماعات قابل تبدیل به تئاتر ، کتابخانه ، باشگاه و …..

عینی فر(۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان ( نقش قالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر) به تحلیل الگوی محله در طراحی شهرهای جدید، بویژه واحد همسایگی به عنوان الگویی عام و تاثیر آن بر رویکردهای اخیر طراحی محله و مجموعه های مسکونی می پردازد.

امین زاده(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی تطبیقی مفهوم ونقش محله در  ایران  و واحد همسایگی غرب پرداخته است، که تفاوت بنیادی در زمینه پیدایش و شکل گیری مفهوم محله در شهر های سنتی ایران و واحد همسایگی در شهر سازی غرب را بیان می کند.

رحمت(۱۳۹۰) در ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان: (بازنگري در تعريف همسايگي در طراحي مركز محله مجازي در چيذر) نشان می دهد. با توجه به مشکلات و مسائل پیش روی کاربران دوری کار در فضاهای مسکونی و کاهش نسبی تمایل به کار در خانه، ایده فراهم کردن شرایط مناسب محیط کار  از راه دور در مراکز همسایگی و در کنار فعالیت های جمعی دیگرقابل طرحی می باشد. با حضور در فضاهای جمعی کار علاوه بر پیش گیری از مشکلات، امکان تقویت تعاملات اجتماعی نیز فراهم می شود.پژوهش وی با مطالعه شیوه های نوین زندگی در نتیجه گسترش ابزار های الکترونیکی و تغییر ارتباطات انسانی و همچنین ظرفیت های بومی جامعه ایران، الگویی نوینی از تجمع و مدلی تلفیقی از کار و زندگی اجتماعی در مقیاس محلی را باتاکید بر بازیابی نقش تعیین کننده محیط فیزیکی و ساخته شده ارائه می نماید.

فردوسیان(۱۳۸۸) در ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان: (معيارهاي طراحي واحدهاي همسايگي معاصر در تهران با توجه به بافت هاي سنتي نمونه موردي: سعادت آباد و خيابان ايران) تلاش کرده است تا با توجه به الگوها و تجارب اخذ شده از بافت هاي قديمي كه به تقويت تعاملات اجتماعي كمك مي نمودند، در يك محله منتخب(محله سعادت آباد در منطقه ۲ شهرداري تهران)، نحوه و ميزان تعاملات اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و بنا بر تحليل هاي انجام شده طراحي سازمان فضايي صورت گيرد. در كنار اين روند، با استفاده از مطالعات پيمايشي نتايجي در زمينه تأثير كالبد بر ميزان تعاملات اجتماعي حاصل شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده تفاوت هاي ادراكي شهروندان محلات مختلف از همسايگي و تأثير هويت كالبدي بر ساختار اجتماعي ساكنين مي باشد. ايجاد هويت كالبدي و مطلوبيت فضايي به پايداري جمعيتي منجر شده و در نتيجه در افزايش تعاملات اجتماعي نقش بسزايي ايفا مي نمايد.

با آن که «واحد همسایگی» یکی از اصطلاحات جدید در فرهنگ شهرسازی کشور ما محسوب می شود اما این اصطلاح جای خود را در شرح خدمات آماده سازی، تهیه شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی، و در بین پروژه های درسی دانشجویان معماری و شهرسازی نیز باز کرده است و مهندسان مشاور و متخصصان خواستار «تهیه الگو و طرح» آن شده اند.

 

فهرست پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی :

                                                                                                                                  

فصل اول:معرفی پروژه       ۱

۱-۱-مقدمه              ۲

۱-۲-بیان مسئله         ۲

۱-۳-پيشينه طرح       ۳

۱-۴- اهميت و ضرورت طرح   ۶

۱-۵- اهداف تحقيق  ۷

۱-۶-پرسش های تحقیق يا فرضيه ها طرح  ۷

۱-۷-روش تحقیق    ۷

۱-۸-فرآیند تحقیق   ۸

 

فصل دوم: مسکن    ۹

۲-۱-  مفاهيم و تعاريف مسکن   ۱۰

۲-۲- مسکن و انسان  ۱۱

۲-۳-  روش زندگي و مسكن   ۱۴

۲-۴- ويژگي هاي کیفی مسكن مطلوب    ۱۸

۲-۴-۱- توجه به انسان  ۱۸

۲-۴-۲- امنيت و ايمني   ۱۹

۲-۴-۳- محرمیت    ۱۹

۲-۴-۴- آرامش     ۱۹

۲-۴-۵- خلوت    ۲۰

۲-۴-۶- امكان ارتباط با طبيعت    ۲۰

۲-۴-۷- ميانه روي   ۲۱

۲-۴-۸- احترام به حقوق ديگران  ۲۱

۲-۴-۹-وحدت جامعه  ۲۱

۲-۴-۱۰-احترام به خانواده ۲۲

۲-۵- مبانی طراحی مسکن مطلوب………… ۲۲

۲-۵-۱- مقياس انساني   ۲۳

۲-۵-۲- کلیت ۲۳

۲-۵-۳- ساسله مراتب ۲۴

۲-۵- ۴- هماهنگی   ۲۴

۲-۵-۵- درونگرائی   ۲۵

۲-۵-۶- تعادل  ۲۵

۲-۵-۷- مکانیابی مناسب    ۲۶

۲-۶- برقراری استاندارد های مسکن   ۲۷

۲-۶-۱-تعریف استاندارد  ۲۷

۲-۶-۲- انواع استاندارد های ممکن   ۲۷

۲-۶-۳- هدف از تدوین استاندارد های مسکن ۲۷

۲-۶-۴-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن   ۲۸

۲-۶-۵- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند  ۲۹

۲-۷- مفاهیم و نظریات مرتبط با مجتمع های مسکونی   ۳۰

۲-۸- سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران و شهر تهران  ۳۲

۲-۹- ابعاد و معیارهای مجتمع های مسکونی   ۳۳

۲-۱۰- مقیاس عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی کالبدی مجموعه های مسکونی   ۳۴

۲-۱۱- دسته بندی عوامل موثر در طراحی: ۳۴

۲-۱۱-۱- تداوم کالبدی-اجتماعی   ۳۴

۲-۱۱-۲- هویت و شناسه  ۳۶

۲-۱۱-۳- خلوت و تعامل اجتماعی   ۳۷

۲-۱۱-۴- امنیت در مجموعه های مسکونی   ۳۹

۲-۱۱-۵- دسترسی پیاده ۴۰

۲-۱۱-۶- دسترسی سواره ۴۱

۲-۱۱-۷- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی   ۴۲

۲-۱۱-۸- اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی   ۴۳

۲-۱۲-رویکردها به گونه شناسی مسکن   ۴۴

۲-۱۳- گونه شناسي مجتمع هاي مسكوني   ۴۵

۲-۱۴- انواع مجتمع هاي مسكوني   ۴۷

۲-۱۴-۱- مجتمع هاي مسكوني كوتاه (يك تا دو طبقه ) ۴۷

۲-۱۴-۲- مجتمع مسكوني متوسط ۳( تا ۵ طبقه  ۴۷

۲-۱۴-۳- مجتمع هاي بيش از دو واحد مسكوني (هر طبقه يك واحد ) ۴۷

۲-۱۴-۴- مجتمع هاي مسكوني دو واحدي (هر طبقه دو واحد ) ۴۸

۲-۱۴-۵- مجتمع هاي مسكوني سه واحدي (هر طبقه سه واحد ) ۴۸

۲-۱۴-۶- مجتمع هاي مسكوني شش واحدي   ۴۸

۲-۱۴-۷-  مجتمع هاي مسكوني هشت واحدي   ۴۹

۲-۱۴-۸-مجتمع هاي مسكوني شانزده واحدي   ۴۹

۲-۱۴-۹-مجتمع هاي داراي چند بلوك ساختماني   ۵۰

۲-۱۵- دستورالعمل هاي طراحي مجتمع هاي مسكوني   ۵۰

۲-۱۵-۱- دستورهاي عام  ۵۰

۲-۱۵-۲- دستورالعملهاي ويژه مجتمع هايي با تعداد متوسط بالا و زياد ( ۵۱ واحد به بالا ) ۵۱

فصل سوم:واحد همسایگی    ۵۴

۳-۱- مروری بر سوابق              ۵۶

۳-۲- واژه شناسی همسایه         ۵۷

۳-۳- درك از اجتماع همسايگي              ۵۸

۳-۴- نگرش به محله ۵۹

۳-۵- مفهوم واحد همسایگی     ۶۰

۳-۶- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):    ۶۰

۳-۶-۱- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا) ۶۰

۳-۷- شش شاخصه مشترک واحد همسایگی   ۶۱

۳-۷-۱- حمل و نقل، خارج از بافت مسکونی   ۶۱

۳-۷-۲- حریم اجتماعی و خصوصی   ۶۲

۳-۷-۳- جمعیت بهینه در واحد همسایگی   ۶۲

۳-۷-۴-مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی   ۶۲

۳-۷-۵- حدود فیزیکی واحد همسایگی   ۶۳

۳-۷-۶- خدمات شهری           ۶۳

۳-۸-کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری (واحد همسایگی)        ۶۳

۳-۸-۱-دبستان  ۶۳

۳-۸-۲-پارکها ۶۴

۳-۸-۳-مغازه های محلی   ۶۴

۳-۸-۴- کاربری مسکونی   ۶۴

۳-۸-۵- خیابان ها و معابر عمومی   ۶۴

۳-۹-(رادبرن ؛ نمونه ای اجرا شده) ۶۵

۳-۱۰- توسعه الگوي واحد همسـايگى در نظام شهرسازي غرب    ۶۶

۳-۱۱- بررســى نقش و جايگاه واحد همســايگى در شهرسازي معاصر غرب    ۶۷

۳-۱۱-۱- مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نيازهاى اوليه ساكنين   ۶۷

۳-۱۱-۲- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وايجادكننده حس جامعه محلى   ۶۷

۳-۱۱-۳- زمينه ساز مديريت شهرى و مشاركت اجتماعى   ۶۷

۳-۱۱-۴- ايجاد كننده هويت و معنى   ۶۸

۳-۱۱-۵- امكانى براى پايدار نمودن توسعه شهرى   ۶۸

۳-۱۲- واحد همسايگي پايدار  ۶۸

۳-۱۲-۱- خودكفايي   ۶۸

۳-۱۲-۲- كاهش سفرهاي شهري   ۶۸

۳-۱۲-۳- جامعه پذيري و مفهوم اجتماع  ۶۸

۳-۱۲-۴- مفهوم مكان و هويت    ۶۹

۳-۱۲-۵- مشارك     ۶۹

۳-۱۳- محله (در ایران) ۶۹

۳-۱۴- جايگاه محلات در ساختار كالبدى-فضايى و اجتماعى شهرهاى تاريخى ايران ۷۰

۳-۱۴-۱- اصول به كار رفته در ساختار كالبدى- فضايى محلات    ۷۱

۳-۱۴-۱-۱- پيوند ميان مركز شهر و مراكز محلات    ۷۱

۳-۱۴-۱-۲- مرکزیت    ۷۱

۳-۱۴-۱-۳- پيوند ميان شبكه راههاي منطقه اي با شبكه گذرهاي اصلي محلات    ۷۱

۳-۱۴-۱-۴-  قلمرو محله اى   ۷۱

۳-۱۴-۱-۵-  سلسله مراتب    ۷۱

۳-۱۴-۱-۶- انعطاف پذيرى   ۷۲

۳-۱۴-۲- اصول به كار رفته در ساختار اجتماعى محلات    ۷۲

۳-۱۴-۲-۱- اتحاد و همبستگى اجتماعى   ۷۲

۳-۱۴-۲-۲- انعطاف پذيرى جمعيتى   ۷۲

۳-۱۴-۲-۳- مديريت محله اي   ۷۲

۳-۱۵- تحولات محله هاي شهري پس از انقلاب اسلامي ( ۱۳۵۷ ) تاكنون  ۷۳

۳-۱۶- شهرنشيني شتابان، مدرنيسم و آثار آن بر تغييرات ساختاري و عملكردي محله هاي شهري   ۷۴

۳-۱۷- مقايسه محله در شهرنشينى ايران و واحد همسايگى درشهرسازى معاصر غرب    ۷۵

 

فصل چهارم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی    ۷۸

۴-۱- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان  ۷۹

۴-۲- شهرک جدید شوشتر  ۸۴

۴-۳- «ها لا ینوف» ۹۰

۴-۴- خانه شماره ۱۳  ۹۵

۴-۵- پروژه مسکونی راج روال  ۹۸

۴-۶- دهکده ی بازی های آسیایی   ۱۰۱

 

فصل پنجم: مقدمات طراحی    ۱۰۵

۵-۱- موقعيت و ساختار وضع موجود منطقه  ۱۰۶

۵-۲- بررسي وضع موجود ناحيه  ۱۰۶

۵-۳-  بررسي و شناخت كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازسي در شهر  ۱۰۷

۵-۴-  بررسي كاربريها ۱۰۸

۵-۵-بررسي دسترسي ها ۱۰۹

۵-۶-بررسي ديد و منظر  ۱۱۰

۵-۷-بررسي عوامل طبيعي   ۱۱۱

۵-۸- معرفي محدوده سايت    ۱۱۱

۵-۹- فرايندطراحي   ۱۱۲

۵-۹- ۱- عرصه عمومی   ۱۱۴

۵-۹-۱-۱- بررسي تاثيرات سايت پروژه ۱۱۴

۵-۹-۲- عرصه نيمه عمومي   ۱۱۹

۵-۹-۳–نیمه خصوصی   ۱۲۱

۵-۹-۴-خصوصی   ۱۲۵

۵-۹-۵-طراحي در مقياس خرد  ۱۲۶

منابع و ماخذ   ۱۳۹

 

فهرست جداول

۳-۱-وجه تمايز و تشابه مفهوم محله و مفهوم همسايگي                ۵۹

۳-۲- مقايسه تطبيقى مفهوم محله سنتى ايرانى با واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غربى           ۷۶

 

فهرست نقشه ها

۵-۱-پلان طبقه همکف  تیپ A 127

۵-۲-پلان طبقه همکف  تیپ B 128

۵-۳-پلان طبقه همکف  تیپC  ۱۲۹

۵-۴-پلان تیپ طبقات تیپ A   ۱۳۰

۵-۵-پلان تیپ طبقات تیپ B   ۱۳۱

۵-۶-پلان تیپ طبقات تیپC    ۱۳۲

۵-۷-پلان های طبقه همکف      ۱۳۳

۵-۸-سایت پلان       ۱۳۴

۵-۹-برش  A-A    ۱۳۵

۵-۱۰-برش B-B    ۱۳۶

 

فهرست تصاویر

۲-۱-خانه مدرن براى همه ملت ها              ۱۲

۲-۲-خانه با نظر به زمينه هاى فرهنگى        ۱۳

۲-۳-چيدمان مجتمع مسكوني    ۴۶

۲-۴- مجتمع هاي مسكوني شش واحدي    ۴۸

۲-۵- مجتمع هاي مسكوني شانزده واحدي ۴۹

۳-۱- الگوی اجتماعی واحد همسایگی      ۶۰

۳-۲- طرح واحد همسایگی رادبرن            ۶۵

۳-۳- سایت پلان  واحد همسایگی رادبرن  ۶۵

۴-۱-سایت پلان مجموعه مسکونی زیتون    ۷۹

۴-۲- سر در ورودی مجموعه مسکونی زیتون            ۷۹

۴-۳- حیاط مرکزی مجموعه مسکونی زیتون              ۷۹

۴-۴- نحوه دسترسی پیاده و سواره  به مجموعه مسکونی زیتون     ۷۹

۴-۵- سر در ورودی مجموعه مسکونی زیتون            ۸۰

۴-۶- پلان واحده تک خوابه ر مجموعه مسکونی زیتون              ۸۰

۴-۷- پلان واحده دو خوابه ر مجموعه مسکونی زیتون ۸۱

۴-۸- پلان واحده سه خوابه ر مجموعه مسکونی زیتون                ۸۱

۴-۹- پلان قسمتی از مجموعه مسکونی زیتون             ۸۱

۴-۱۰- مقطع عرضی از مجموعه مسکونی زیتون         ۸۱

۴-۱۱- نماهای میانی مجموعه از مجموعه مسکونی زیتون            ۸۲

۴-۱۲- نماهای میانی مجموعه از مجموعه مسکونی زیتون            ۸۲

۴-۱۳- نماهای میانی مجموعه از مجموعه مسکونی زیتون            ۸۲

۴-۱۴- فضای سبز مجموعه مسکونی زیتون                ۸۳

۴-۱۵- شهرک جدید شوشتر    ۸۴

۴-۱۶- شهرک جدید شوشتر    ۸۴

۴-۱۷- موقعیت قرار گیری شهر جدید شوشتر            ۸۵

۴-۱۸- – شهر قدیم شوشتر       ۸۵

۴-۱۹- شهر جدید شوشتر         ۸۵

۴-۲۰- فضاهای کالبدی شوشترنو              ۸۶

۴-۲۱- فضاهای کالبدی شوشترنو              ۸۶

۴-۲۲- مسیر پیاده به شکل چلیپا ۸۷

۴-۲۳- نحوه به کار گیری چلیپا در سازمان دهی فضای شهری در شوشتر نو ۸۷

۴-۲۴- معابر پیاده در شوشتر نو ۸۸

۴-۲۵- حیاط مرکزی خانه ها در شوشتر نو                ۸۹

۴-۲۶- نمایی از ساختمان های مسکونی در شوشتر نو ۸۹

۴-۲۷- مجموعه مسکونی هالاینوف            ۹۰

۴-۲۸- مجموعه مسکونی هالاینوف            ۹۰

۴-۲۹- نحوه دسترسی پیاده و سواره به مجموعه مسکونی             ۹۰

۴-۳۰- سایت پلان مجموعه مسکونی هالاینوف           ۹۱

۴-۳۱- نمای رو به خیابان مجموعه مسکونی هالاینوف ۹۲

۴-۳۲- نمای رو به رودخانه اسخلده مجموعه مسکونی هالاینوف  ۹۲

۴-۳۳- نمای رو به حیاط مرکزی  مجموعه مسکونی هالاینوف    ۹۳

۴-۳۴- دیاگرام گرافیکی از نحوه قرار گیری واحد ها در مجموعه مسکونی هالاینوف   ۹۳

۴-۳۵- باغچه های اختصاصی در طبقات مجموعه مسکونی هالاینوف          ۹۴

۴-۳۶- حیات مرکزی مجموعه مسکونی هالاینوف      ۹۴

۴-۳۷- خانه شماره ۱۳            ۹۵

۴-۳۸- سایت پلان مجموعه مسکونی خانه شماره ۱۳  ۹۵

۴-۳۹- مجموعه مسکونی خانه شماره ۱۳   ۹۵

۴-۴۰-  پله های اتصال دهنده مارپیچی آپارتمانها       ۹۶

۴-۴۱- آسانسور شیشه ای بیرون از آپارتمان ها          ۹۶

۴-۴۲- پلان طبقه های گونه نما با دوآپارتمان ۲اتاقه و آپارتمان دوبلکس۴ اتاقه          ۹۷

۴-۴۳- طبقه بالایی آپارتمان دوبلکس       ۹۷

۴-۴۴- نما جنوب شرقی از سمت خیابان اصلی به  مجموعه  مسکونی           ۹۷

۴-۴۵- نما شمال غربی  مجموعه مسکونی   ۹۷

۴-۴۶- پروژه مسکونی راج روال              ۹۸

۴-۴۷- سایت پلان مجموعه مسکونی راج روال          ۹۸

۴-۴۸- تیپ پلان مجموعه مسکونی راج روال             ۹۹

۴-۴۹- معابر پیاده در مجموعه مسکونی راج روال      ۹۹

۴-۵۰- چیدمان بلوک ها در مجموعه مسکونی راج روال            ۱۰۰

۴-۵۱- مجموعه مسکونی راج روال           ۱۰۰

۴-۵۲- دیده کلی به دهکده ی بازی های آسیایی       ۱۰۱

۴-۵۳- نحوه دسترسی های سواره و پیاده به دهکده ی بازی های آسیایی منبع              ۱۰۱

۴-۵۴- ساختار کالبدی مجموعه               ۱۰۲

۴-۵۵- ساختار کالبدی مجموعه               ۱۰۲

۴-۵۶- ارتباطات فضایی و دروازههای عمومی          ۱۰۲

۴-۵۷-ترکیب یکی از گونه های آپارتمانی برای ایجاد مساحت های متنوع  ۱۰۳

۴-۵۸-حیاط مرکزی داخل مجموعه         ۱۰۴

۵-۱-عکس هوایی از سایت      ۱۰۶

۵-۲-نقشه کاربری ها                ۱۰۸

۵-۳-نقشه دسترسی ها               ۱۰۹

۵-۴-خیابان سمت جنوبی سایت                ۱۰۹

۵-۵-اتوبان توحید شهر             ۱۰۹

۵-۶-دید از سمت جنوب به سایت            ۱۱۰

۵-۷-دید از سمت شرق به سایت               ۱۱۰

۵-۸-دید از سمت شمال سایت به مجتمع های مسکونی جهاد       ۱۱۰

۵-۹-محدوده ی سایت             ۱۱۱

۵-۱۰-دیاگرام روند طراحی     ۱۱۳

۵-۱۱-نحوه دسترسی ها پیاده و سواره به سایت          ۱۱۴

۵-۱۲-خیابان کشی بین بلوک ها               ۱۱۴

۵-۱۳- چیدمان اولیه ۱۱۵

۵-۱۴- ایده فضای مابین ساختمان ها         ۱۱۵

۵-۱۵- استفاده از شکستگی ها ( پویای حجم و عمق نفوذ نور)   ۱۱۵

۵-۱۶- فضای جمعی                ۱۱۶

۵-۱۷- سایت پلان عمومی و نیمه عمومی   ۱۱۶

۵-۱۸- فضای بازی  ۱۱۷

۵-۱۹- فضای بازی بیرون از بلوکها به منظور جلوگیری از سر و صدا           ۱۱۷

۵-۲۰- ورودی شاخص           ۱۱۷

۵-۲۱- مسیرهای پیاده اصلی     ۱۱۸

۵-۲۲- مسیرهای پیاده              ۱۱۸

۵-۲۳- مسیرهای پیاده مابین بلوک ها        ۱۱۹

۵-۲۴- مسیرهای پیاده مابین بلوک ها        ۱۱۹

۵-۲۵- حیاط های مابین ساختمان ها         ۱۲۰

۵-۲۶- حیاط های مابین ساختمان ها برای استفاده   شخصی تر ساکنین       ۱۲۰

۵-۲۷- ورودی به ساختمان و نحوه ارتباط با مسیر پیاده               ۱۲۱

۵-۲۸- لابی بلوک های  تیپ A و C       ۱۲۲

۵-۲۹- لابی بلوک های تیپ B 122

۵-۳۰- نحوه ارتباط بلوکها از طریق تراسهای             ۱۲۳

۵-۳۱- نحوه ارتباطات بصری   ۱۲۳

۵-۳۲- تراس های همسایگی در بلوک B  برای هر طبقه به منظور تعاملات اجتماعی.   ۱۲۴

۵-۳۳- تراس های همسایگی در بلوک های A,C  برای هر طبقه به منظور تعاملات اجتماعی       ۱۲۴

۵-۳۴- نحوه توزيع واحدها در واحد همسايگي          ۱۲۵

۵-۳۵- تراس های بزرگ یک اندازه به عنوان یک مدول تکرار شدند در کل واحد ها ۱۲۶

۵-۳۶- استفاده از الگو های ایرانی در نما  ۱۲۶

۵-۳۷- نمای شمالی ۱۳۶

۵-۳۸-نمای غربی    ۱۳۶

۵-۳۹- دیده پرنده از جهت غربی سایت    ۱۳۷

۵-۴۰- دیده پرنده از جهت شمالی سایت   ۱۳۷

۵-۴۱-دید از محوطه حیاط به بلوک ها      ۱۳۸

۵-۴۲- دید از محوطه حیاط به بلوک ها     ۱۳۸

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0