تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور :

توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بین­ الملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زیان باری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای نهاد، دولت­ها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار داده ­اند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعده­ای عام گردیده که تخطی از آن بجز آن­گونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثناء آن­را پذیرفته، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام مواجه گردد. اگرچه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و در مقابل یک حمله مسلحانه پذیرفته شده است لکن در عمل و با استناد به مفاهیم جدیدتری در عرصه بین ­الملل، حوادثی به وقوع پیوسته که نیازمند توجه و بازخوانی ضوابط بین­ المللی است. تروریسم، مداخله بشر دوستانه یا مسئولیت حمایت و دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه از جمله مفاهیمی هستند که در سالهای اخیر برای کاربرد زور مورد استناد قرار گرفته­ اند.

برای تشخیص این­که آیا این مفاهیم منطبق بر ضوابط بین ­المللی است، نیاز به بررسی منشور ملل متحد است. ناگفته نماند که ديوان بينﺍلمللي دادگستري به مثابه والاترین و معتبرترين مرجع قضایی که دارای نقش موثر در برقراری صلح می­باشد به صراحت وقوع حملهﺍﻱ مسلحانه از سوي يك دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني توسل به زور در مقام دفاع مشروع برشمرده است. دیوان از طریق صدور آراء مشورتی و ترافعی و حتی صدور قرار موقت علاوه بر حل و فصل اختلافات به شیوه مسالمت­ آمیز، از گسترش اختلافات و بروز درگیری­های جدید ممانعت به ­عمل می­آورد و از این طریق به حفظ صلح و امنیت بین­ المللی کمک زیادی کرده است.

دیوان در پرونده ­های مهمی همچون؛ دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، رای مشورتی دیوان در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای، رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی، ساخت دیوار حایل در سرزمین­های اشغالی و دعوای کنگو علیه اوگاندا که مرتبط با کاربرد زور است به صدور رای پرداخته که بسیار حایز اهمیت است و می­تواند منبعی مناسب برای این پژوهش قرار گیرد.

 

مهم­ترین اهداف و کاربردهای این پژوهش مشتمل است بر:

/ بررسی تغییر و تحولات حقوق ­بین ­الملل در حوزه مفهوم کاربرد زور.

/ کمک به توسعه و تعمیق قانون­مندی در روابط بین ­المللی.

/ توجه به منشور و مجموعه قوانین بین­ المللی به عنوان پایه اصلی رفتارهای فردی کشورها و رفتارهای جمعی.

 

ساختار تحقیق تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

نوع پژوهش در موضوع مورد تحقیق، جنبه نظری و تئوریک دارد. به این صورت که با ارایه و بررسی نظرات و تجزیه و تحلیل وقایع بین ­المللی، تلاش می­شود به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وقایع بین­ المللی و نظرات و دیدگاه­های اندیشمندان، علمای حقوق بین ­الملل و آراء و رویه ­های دیوان بین ­المللی دادگستری مورد بررسی و تدقیق قرار می­گیرد، بنابراین روش پژوهش ما، مطالعه کتابخانه ­ای است.

در بحث ساختاری ، تحقیق حاضر علاوه بر مقدمه مشتمل بر دوبخش است.

بخش نخست تحت عنوان کلیات شامل دو فصل می باشد. فصل اول این بخش به تاریخچه بحث توسل به زور می­پردازد. در فصل دوم از بخش نخست، مفهوم تهدید توسل به زور و کاربرد آن مد نظر قرار گرفته است.

در بخش دوم تحقیق تحولات مفهوم تهدید توسل به زور و کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش مشتمل بر دو فصل است. فصل اول، مفهوم تهدید توسل به زور وکاربرد آن در قالب دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه بررسی شده است. فصل دوم بخش دوم را به تهدید توسل به زور و کاربرد آن در قالب حمایت بشر دوستانه و مسئولیت حمایت را مورد ارزیابی قرار می­ دهد.

پایان تحقیق به نتیجه گیری کلی از مباحث و بررسی صورت گرفته اختصاص دارد و سعی بر این است که پاسخ شفاف، حقوقی و مشخصی به سوالات تحقیق ارایه گردد.

 

­فهرست مطالب

عنوان صفحه
­چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول: کلیات ۹
فصل اول: تاریخچه ۱۰
مقدمه ۱۱
مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول ۱۲
الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ۱۲
۱/ افلاطون(مفهوم نیاز­های جدید) ۱۲
۲/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) ۱۳
۳/ آگوستین(دلیل عادلانه) ۱۴
­­ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ۱۴
۱/ ویتوریا – سوارز ۱۴
۲/ گروسیوس و دفاع مشروع ۱۵
۳/ توسل به زور در مبانی قراردادی ۱۶
کنفرانس­های صلح لاهه ۱۷
مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم ۱۹
توسل به زور در میثاق جامعه ملل ۱۹
۱/  بررسی مواد میثاق ۱۹
۲/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ۲۰
مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم ۲۳
 منشور ملل متحد ۲۴
۱/ شیوه­های مسالمت­آمیز حل اختلاف ۲۵
۲/ ممنوعیت توسل به زور(ماده۲) بند (۴) منشور ۲۶
۳/ ماده ۵۱ منشور ۲۸
    فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور ۳۰
مقدمه ۳۱
مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ۳۲
بند۴ ماده ۲ منشور ۳۴
عنوان صفحه
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (۵۱) ۳۶
شرایط کاربرد زور ۳۹
۱/ وقوع حمله مسلحانه ۳۹
۲/ ضرورت ۴۲
۳/ فوریت ۴۳
۴/ تناسب ۴۳
مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ۴۶
   الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ۴۷
   ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ۴۷
    ج / شورای امنیت و سازمان­های منطقه­ای ۴۸
مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ۵۰
   الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) ۵۱
   ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاح­های هسته­ای (۱۹۹۶) ۵۴
ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳) ۵۶
د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمین­های اشغالی(۲۰۰۴) …. ۵۷
هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) ۵۹
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور ۶۲
مقدمه ۶۳
فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ۶۵
مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ۶۶
الف/  بررسی دکترین بوش ۶۶
ب/ رویه دولت­ها و تفسیر ماده ۵۱ ۶۷
۱/  بحران موشكي كوبا ۱۹۶۲ ۶۸
۲/ جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائيل ۱۹۶۷ ۶۹
۳/ حمله اسرائيل به اسیراک عراق ۱۹۸۱ ۷۰
۴/ حمله اسرائيل به تونس ۱۹۸۵ ۷۰
۵/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي ۱۹۸۶ ۷۰
۶/ حمله ايالات متحده به عراق ۱۹۹۳ ۷۰
عنوان صفحه
۷/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان ۱۹۹۸ ۷۰
۸/  حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق ۲۰۰۱ ۷۱
مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ۷۳
الف/ حمله به عراق و دفاع پیش دستانه ۷۳
۱/ توجيه ­ها و بهانه ­ها ۷۸
تخلف از اصول و موازين بين المللي ۷۸
۲/ قطعنامه ­های شوراي امنيت ۸۰
قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ ۸۰
قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوريل ۱۹۹۱ ۸۱
قطعنامه ­های ۱۱۵۴ مورخ ۲۵ مارس ۱۹۹۸ و ۱۲۰۵ مورخ ۵ نوامبر ۱۹۹۸ …… ۸۱
 قطعنامه ۱۴۴۱ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۰۲ ۸۱
‌۳/ رويه سازمان ملل متحد‌ ۸۲
حمله شوروی به مجارستان ۱۹۵۶ ۸۲
حمله شوروی به مجارستان ۱۹۶۱ ۸۳
حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ۸۳
حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ۸۳
حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق ۸۴
مبحث سوم: تروریسم ۸۶
الف/ مفهوم کلی ۸۷
­­ب/ مفهوم حقوقی ۸۷
ج/ تعریف تروریسم ۸۸
تروريسم؛ جنايت عليه بشريت ۹۰
­د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم ۹۴
ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل ۱۰۰
و/  قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم ۱۰۶
۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ۱۰۷
۲/  الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ۱۰۸
 

 

عنوان

 

 

صفحه

۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ۱۱۰
۴/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم ۱۱۳
فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت ۱۱۷
مبحث اول : مداخله بشردوستانه    ۱۱۸
الف/ توصيف مداخله بشردوستانه ۱۱۸
ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ۱۱۹
‌۱/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوین منشور ۱۱۹
۲/ مداخله بشردوستانه پس از تدوين منشور ۱۲۰
۳/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد ۱۲۱
گفتار اول:  تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران ۱۲۱
گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا ۱۲۲
ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه ۱۲۳
۱/ حقوق عرفي ۱۲۴
۲/ دفاع مشروع ۱۲۴
۳ / بشردوستی ۱۲۴
۴ / حالت ضرورت ۱۲۴
د / منشور و مداخله­ي بشردوستانه ۱۲۶
۱/ اصل منع تهديد به زور و توسل به­آن و اصل عدم مداخله در­امور­­­­داخلي دولت­ها …….. ۱۲۷
۲/ دفاع مشروع ۱۲۷
ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ۱۲۹
۱/ استدلال هاي ناتو ۱۳۳
گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت ۱۳۴
گفتار دوم: توجيه حقوقي ۱۳۵
۲/ تفسير منشور ۱۳۶
و / شكل گيري مداخله بشردوستانه ۱۳۸
مبحث دوم: مسئولیت حمایت ۱۴۲
الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ۱۴۲
 

عنوان

 

صفحه

 چیستی مسئولیت حمایت ۱۴۳
ب / ابعاد مسئولیت حمایت ۱۴۷
۱/ مسئولیت به پیشگیری ۱۴۷
۲/ مسئولیت به واکنش ۱۴۹
۳/ مسئولیت به بازسازی ۱۵۵
نتیجه ­گیری ۱۵۷
پیشنهادات ۱۶۸

منابع و مواخذ

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0