مقاله افزایش معلومات ریاضی دانش آموزان

روشهای افزایش معلومات ریاضی دانش آموزان پایه ی هفتم دبیرستان دوره ی اول و بالا بردن توان نمره گیری دانش آموزان در امتحان کتبی ریاضی

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه
عنوان اقدام پژوهی ………………………………………………………………………………………………. ۳
تشکر و قدردانی………………………………………………………………………………………………….. ۳
توصیف و ضعف موجود و بیان مسأله……………………………………………………………………… ۳
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ……………………………………………………………………………… ۶
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها……………………………………………………………………………….. ۷
شش پرسش……………………………………………………………………………………………………….. ۸
نمودار ریشه یابی ضعف های ریاضیات محصلان……………………………………………………….. ۹
انتخاب راه جدید…………………………………………………………………………………………………. ۱۰
اجرای کامل طرح جدید و نظارت بر آن………………………………………………………………….. ۱۵
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ……………………………………………………………………………… ۱۶
نظر مدیر مدرسه در مورد روشهای تدریسم………………………………………………………………. ۱۷
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن……………………………………………………………… ۱۷
اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

 

 

 

عنوان اقدام پژوهی :

 روشهای افزایش معلومات ریاضی دانش آموزان پایه ی هفتم دبیرستان دوره ی اول و بالا بردن  توان نمره گیری   دانش آموزان  در امتحان کتبی ریاضی

 

خلاصه  اقدام پژوهی  :

بعنوان مدیر یکی از مدارس حاشیه شهربه مدرسه فردوسی واقع در شهرک ارشاد سنندج رفتم از همان اوایل کارم که با دبیران ریاضی مدرسه صحبت کردم و نمرات  ریاضی بچه ها را در دفتر نمره مشاهده نمودم متوجه ضعف وافر بچه ها در درس ریاضی خصوصا پایه هفتم شدم .دبیران ریاضی نیز بر این امر تاکید نمودند و گفتند : با پرسش شفاهی و امتحان کتبی در همان اوایل متوجه  ضعف مفرط و عمیق دانش آموزان در درس ریاضی شدیم .

ریشه یابی نمودم  : عوامل خانوادگی  ، عاطفی ، پایه ای ، نگرش غلط نسبت به ریاضی  ، روش غلط تمرین کردن   ریاضی  ، جدیدالتالیف بودن کتاب ریاضی و مشکلات خاص آن ، ضعف شدید در کلاس ششم به دلیل متخصص نبودن همکاران ابتدایی  ، نیاز شدید بچه ها به محبت با توجه به سن بچه ها ، بی سوادی  اکثریت والدین ، ضعف مالی  و فرهنگی  ، …..

بنابراین  با توجه به موارد بالا تصمیم گرفتم که با همکاری مستقیم دبیران  محترم ریاضی در روش بر خورد با بچه ها روشی نو برگزینم و انهم تاکید بر ایجاد روابط دوستانه و صمیمی با بچه ها بود انها در کلاس ازادی کامل داشتند و تک تک به مشکلاتشان رسیدگی می کردیم تعداد ۱۲ دانش آموز ضعیف را انتخاب کردیم و روی آنها برنامه را اعلام نمودیم.

با دقت به تکالیفشان رسیدگی می کردیم و غیرمستقیم کم کارها و دانشآموزان بی توجه را تحت فشار قرار می دادیم در طول سال سه بار جلسه ای با کل والین انها ترتیب دادیم و در مورد درس و رفتارهایشان مفصل با تک تک پدر یا مادر ها بحث کردیم. تلاش نمودم والدین را با خود همراه نمایم .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0