مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۰۹ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری:

 

امروزه اختلال وسواسی – جبری (OCD) بیماری روانپزشکی شایع و قابل درمان است که به شکل­های مختلف بالینی مانند وسواس شست­شو، وسواس فکری، وسواس وارسی و نظایر این­ها مشاهده می­شود. برای درمان این اختلال از شیوه­ های متعددی مثل رفتار­درمانی، شناخت­درمانی و دارو­درمانی استفاده می­شود. با توجه به اثر مفید طرحواره ­درمانی در تخفیف علائم و بیماری­های مختلف مثل اضطراب، اختلالات خوردن و… بر آن شدیم تا اثر این مدل از درمان را در درمان مبتلایان به OCD مورد ارزیابی قرار دهیم.

روش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون در مبتلایان به OCD بدون اختلال همراه دیگر است که تعداد ۷ آزمودنی تحت طرحوار­درمانی، ۷ آزمودنی دارو­درمانی و ۶ آزمودنی تحت رفتار­درمانی قرار گرفتند. به کمک پرسشنامه ­های وسواس مادزلی و مقیاس Dass21 ، میزان وسواس، استرس، اضطراب و افسردگی آزمودنی­ها سنجیده شد. داده ­ها به کمک آزمون­ تحلیل واریانس چند متغییری و روش تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ­ها: نتایج به ­دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان دادند که کاهش نمره ­ها در مبتلایان به OCD در متغییر وسواس در طرحواره­درمانی، دارو­درمانی و رفتار­درمانی معنی­دار نمی­باشد و هر سه به  یک میزان اثربخش هستند ولی در متغییرهای استرس، اضطراب و افسردگی در گروه طرحواره­ درمانی نمره ­ها کاهش معنی­دار نسبت به دارو­درمانی و رفتار­درمانی در پس­آزمون و پبگیری نشان دادند. (۰۵/۰ p <)

نتیجه­ گیری: نتایج به­ طور کلی تفاوت معنی­دار بین طرحواره ­درمانی، دارو­درمانی و رفتار­درمانی در متغییرهای  استرس، اضطراب و افسردگی نشان می­دهند و این بیانگر آن است که طرحواره­درمانی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی از کارایی لازم برخوردار  است.

واژگان کلیدی: اختلال وسواسی جبری، طرحواره ­درمانی، رفتار­درمانی، دارو­درمانی

اهداف تحقيق مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری:

هدف اصلی:

تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های وسواس در مبتلایان به OCD

اهداف فرعی:

 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره ­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه ­های استرس در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره ­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه ­های اضطراب در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­ درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­ های افسردگی در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­ های استرس در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­ های اضطراب در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه ­های افسردگی در مبتلایان به OCD

هدف کاربردی:

هدف این پژوهش استفاده از تکنیک­های طرحواره­درمانی و مقاسیه آن با دو شیوه دارودرمانی و رفتاردرمانی است تا اثر آن را در کاهش نشانه­های وسواس سنجیده و علاوه بر یافتن شواهد پژوهشی جهت بررسی اهداف پژوهش، به بیماران در جهت رسیدن به یک زندگی سالم تر و بهتر کمک شود.

سؤالات و فرضيه ‏هاي تحقیق مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری:

 

(مطابق با اهداف تحقیق):

 1. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی،دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه­ های وسواس در مبتلایان به OCD تفاوت معنی­ دار وجود دارد.
 2. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­ های اضطراب در مبتلایان به OCD تفاوت معنی ­دار وجود دارد.
 3. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه ­های افسردگی در مبتلایان به OCD تفاوت معنی­ دار وجود دارد.
 4. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه ­های استرس در مبتلایان به OCD تفاوت معنی ­دار وجود دارد.
 5. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه ­های اضطراب در مبتلایان به OCD تفاوت معنی­ دار وجود دارد.
 6. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­ های افسردگی در مبتلایان به OCD تفاوت معنی­ دار وجود دارد.
 7. بین اثربخشی طرحواره ­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه ­های استرس در مبتلایان به OCD تفاوت معنی­ دار وجود دارد.

 

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی و جبری:

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ………………………………. ۳

۱-۲ بیان مسئله…………………………… ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… ۶

۱-۴-۱ اهداف تحقیق………………………… ۷

۱-۴-۲ هدف کاربردی………………………… ۷

۱-۵ سوالات و فرضیه­ها………………………. ۷

۱-۶ تعریف نظری متغیرها …………………… ۸

۱-۷ تعریف عملیاتی متغیرها…………………. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تعریف……………………………….. ۱۰

۲-۲ همه گیر شناسی………………………… ۱۱

۲-۳ همایندی با سایر اختلالات………………… ۱۱

۲-۴-۱ تشخیص افتراقی ……………………… ۱۲

۲-۴-۲ تشخیص افتراقی از بیماری­های طبی……….. ۱۴

۲-۵ علت شناسی……………………………. ۱۴

۲-۵-۱عوامل زیستی…………………………. ۱۴

۲-۵-۲ عوامل روانشناختی……………………. ۱۶

۲-۵-۳ عوامل شناختی در وسواس­های فکری………… ۱۶

۲-۵-۴ نظریه نقص و عوامل شناختی…………….. ۱۹

۲-۵-۵ نظریه شناختی- رفتاری………………… ۲۲

۲-۶ فکر تحریف شده ……………………….. ۲۵

۲-۷ عوامل رفتاری…………………………. ۲۷

۲-۸ ماهیت طرحواره­درمانی…………………… ۲۸

۲-۸-۱ طرحواره……………………………. ۲۹

۲-۸-۲ طرحواره­درمانی،مدل مفهومی…………….. ۳۰

۲-۸-۳ شناخت درمانی تا طرحواره­درمانی………… ۳۱

۲-۸-۴ تاریخچه سازه طرحواره­ها………………. ۳۳

۲-۹ ریشه تحولی طرحواره­ها………………….. ۳۴

۲-۹-۱ تجارب اولیه زندگی…………………… ۳۴

۲-۹-۲ زیست­شناسی طرحواره­ها…………………. ۳۶

۲-۱۰ حوزه­های طرحواره­ها……………………. ۳۶

۲-۱۰-۱حوزه اول:بریدگی و طرد……………….. ۳۷

۲-۱۰-۲ حوزه دوم:خودگردانی و عملکرد مختل…….. ۳۸

۲-۱۰-۳ حوزه سوم:محدودیت­های مختل……………. ۳۹

۲-۱۰-۴ حوزه چهارم:دیگرجهت­مندی……………… ۴۰

۲-۱۰-۵ حوزه پنجم:گوش به­زنگی بیش ازحد وبازداری.. ۴۱

۲-۱۱ فنون طرحواره­درمانی…………………… ۴۲

۲-۱۲ دارو درمانی…………………………. ۴۴

۲-۱۳ رفتار درمانی………………………… ۴۴

۲-۱۴ پژوهش­های خارجی………………………. ۴۶

۲-۱۵ پژوهش­های داخلی………………………. ۴۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱ شیوه اجرای تحقیق……………………… ۴۹

۳-۲ جامعه اماری………………………….. ۴۹

۳-۳ روش نمونه­گیری………………………… ۴۹

۳-۴ حجم نمونه……………………………. ۴۹

۳-۵ روش­ها و ابزار ……………………….. ۵۰

۳-۶ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها……………. ۵۱

۳-۷ صورت­بندی جلسات……………………….. ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ بخش اول:داده­های توصیفی………………… ۵۵

۴-۲ بخش دوم: فرضیه­های پژوهش……………….. ۵۹

۲-۴-۱ فرضیه اول………………………….. ۵۹

۲-۴-۲ فرضیه دوم………………………….. ۶۰

۲-۴-۳ فرضیه سوم………………………….. ۶۲

۲-۴-۴ فرضیه چهارم………………………… ۶۴

۲-۴-۵ فرضیه پنجم…………………………. ۶۶

۲-۴-۶ فرضیه ششم………………………….. ۶۶

۲-۴-۷ فرضیه هفتم…………………………. ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ بحث و نتیجه­گیری………………………. ۷۱

۵-۲ محدودیت­های پژوهش……………………… ۷۵

۵-۳ پیشنهادها……………………………. ۷۶

منابع و مآخذ…………………………….. ۷۷

فهرست منابع فارسی………………………… ۷۸

فهرست منابع انگلیسی………………………. ۸۱

پیوست­ها…………………………………. ۸۴

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0