مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۸۲ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه ‏مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق:

یکی از مهم ترین مباحث اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانه و متفاوتی بار می شود. از این رو در مواضع استعمال مطلق و مقید چون فهم مراد واقعی گوینده برای ما مهم است و در موارد مشتبه، به­ناچار باید به مراد گوینده پی ببریم و به آن عمل کنیم، مقدمات حکمت ما را در این امر یاری می­کند و به مطلوب می­رساند. لذا بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در موارد گوناگون از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ چرا که کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی از جمله: حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول، حقوق موضوعه و محاورات مردم به چشم می­خورد و مورد نیاز آن­ها قرار می­گیرد. بنابراین ضرورت دارد که به طور تخصصی به این موضوع پرداخته شود. در تعداد این مقدمات بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد به طوری­که از یک تا پنج مقدمه ذکر شده است.

در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، بعد از بیان کلیاتی از مباحث مربوط به مطلق و مقید، به بحث و بررسی در زمینه شمار مقدمات و رابطه آن­ها با یکدیگر پرداخته شده و موارد کاربرد فقهی، اصولی و حقوقی آن روشن شده و چنین به دست آمده که مقدمات حکمت راهی است برای رسیدن به مراد واقعی متکلم، و تعداد آن­ها دوتا می­باشند: یکی، نبودن قرینه بر تقیید و دیگر اینکه ، متکلم در مقام بیان باشد؛ و با وجود این دو مقدمه می­توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودن خواست گوینده پی برد.

کلید واژه ­ها: مطلق، مقید، اطلاق، مقدمات حکمت، قر ینه.

 

اهداف تحقیق

هدف کلی

شناخت مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

اهداف جزئی

  1. آگاهی اجمالی از نحوه استنباط احکام توسط فقیهان و تطبیق کلیات بر مصادیق و جزئیات. ۲٫ شناخت میزان کارآیی این مقدمات در امور روزمره مردم.

سؤال­های تحقیق

سؤال اصلی

  1. مقدمات حکمت چیست و چه کاربردی در فقه و حقوق دارد؟

سؤال­های فرعی

  1. نحوه تطبیق مقدمات حکمت بر مصادیق و جزئیات چگونه است؟
  2. میزان کارآیی مقدمات حکمت در فقه و حقوق چه قدر است؟

فهرست مطالب :

مقدمه ………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم …………………..۳

۱-۱٫ شرح وبیان مسأله پژوهشی ..۴

۱-۲٫ اهداف تحقیق ………………۵

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………۵

۱-۴٫ پیشینه تحقیق ………………….۵

۱-۵٫ سؤال­های تحقیق ………………….۶

۱-۶٫ روش تحقیق …………………….۶

۱-۷٫ مفاهیم و اصطلاحات ……………..۷

۱-۷-۱٫ مقدمات حکمت …………۷

۱-۷-۲٫ مطلق …………….۷

۱-۷-۳٫ مقید ……………۸

فصل دوم: اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن …………..۱۰

۲-۱٫ انواع اطلاق …………..۱۱

۲-۱-۱٫ اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی ……………….۱۱

۲-۱-۱-۱٫ اطلاق استغراقی………..۱۱

۲-۱-۱-۲٫ اطلاق بدلی………۱۲

۲-۱-۱-۳٫ اطلاق مجموعی …………..۱۲

۲-۱-۲٫ اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی …………۱۴

۲-۱-۲-۱٫ اطلاق افرادی..۱۴

۲-۱-۲-۲٫ اطلاق احوالی ……..۱۴

۲-۱-۲-۳٫ اطلاق ازمانی …………..۱۵

۲-۱-۳٫ اطلاق لفظی و مقامی ……………۱۷

۲-۱-۳-۱٫ اطلاق لفظی ………….۱۷

۲-۱-۳-۲٫ اطلاق مقامی ……………….۱۸

۲-۱-۴٫ اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات …………۲۲

۲-۱-۴-۱٫ تحقیق مطلب ………….۲۴

۲-۲٫ انواع قید ……………….۲۴

۲-۲-۱٫ قید متصل و انواع آن ……………….۲۵

۲-۲-۲٫ قید منفصل ……………..۲۶

۲-۳٫ الفاظ مطلق ……………..۲۶

۲-۳-۱٫ اسم جنس ………………۲۷

۲-۳-۲٫ علم جنس …………….۲۹

۲-۳-۲-۱٫ تحقیق مطلب ……………….۳۰

۲-۳-۳٫ مفرد محلی به ال …………………۳۱

۲-۳-۳-۱٫ حکم جمع محلی به ال ……..۳۲

۲-۳-۳-۲٫ تحقیق مطلب …….۳۳

۲-۳-۴٫ نکره ………………۳۴

۲-۳-۴-۱٫ تحقیق مطلب ………………..۳۶

۲-۴٫ نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق …………..۳۶

۲-۵٫ نسبی بودن اطلاق و تقیید …………۳۹

۲-۶٫ رابطه اطلاق و تقیید …………….۳۹

۲-۷٫ اعتبارات طبیعت و ماهیت ……………۴۲

۲-۸٫ تفاوت عام و مطلق ……………..۴۵

۲-۸-۱٫ تحقیق مطلب ……………۴۸

۲-۹٫ حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده ……………۴۹

۲-۹-۱٫ تحقیق مطلب ……………..۴۹

۲-۱۰٫ اجتماع مطلق و مقید ……………۵۰

۲-۱۰-۱٫ صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید …………….۵۰

۲-۱۰-۲٫ صورت تنافی بین مطلق و مقید ………….۵۱

۲-۱۰-۲-۱٫ هر دو ایجابی باشند …………۵۲

۲-۱۰-۲-۲٫ یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد ………..۵۴

۲-۱۰-۲-۳٫ هر دو سلبی باشند …………….۵۵

جمع بندی …………..۵۵

فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن ………………۵۹

۳-۱٫ دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها………….۶۰

۳-۲٫ مقدمات حکمت …………..۶۱

۳-۲-۱٫ امکان اطلاق و تقیید ……………۶۲

۳-۲-۱-۱٫ اقوال در زمینه مقدمه امکان ………..۶۳

۳-۲-۱-۲٫ تحقیق مطلب …………..۶۵

۳-۲-۲٫ عدم نصب قرینه بر تقیید …………….۶۶

۳-۲-۲-۱٫ مقصود از قرینه ……………..۶۶

۳-۲-۲-۲٫ برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه ……………۶۸

۳-۲-۲-۳٫ بیان شهید صدر ………….۶۸

۳-۲-۲-۴٫ شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود ………..۷۲

۳-۲-۲-۵٫ تحقیق مطلب …………۷۳

۳-۲-۳٫ احراز در مقام بیان بودن متکلم ………..۷۴

۳-۲-۳-۱٫ منظور از بیان ………..۷۷

۳-۲-۳-۲٫ بیان آیت الله حائری …………….۷۸

۳-۲-۳-۳٫ اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن ……………..۷۹

۳-۲-۳-۴٫ تحقیق مطلب …………۸۰

۳-۲-۴٫ عدم قدر متیقن در مقام تخاطب …………۸۱

۳-۲-۴-۱٫ انواع قدر متیقن ……………۸۲

۳-۲-۴-۱-۱٫ قدر متیقن خارجی …………..۸۲

۳-۲-۴-۱-۲٫ قدر متیقن در مقام تخاطب ……………۸۳

۳-۲-۴-۲٫ اشکال به آخوند ……….۸۴

۳-۲-۴-۳٫ تحقیق مطلب ……………۸۵

۳-۲-۵٫ عدم انصراف ……………..۸۶

۳-۲-۵-۱٫ معنای انصراف …………..۸۷

۳-۲-۵-۲٫ اقسام انصراف …………….۸۷

۳-۲-۵-۲-۱٫ انصراف بدوی ……………..۸۸

۳-۲-۵-۲-۲٫ انصراف تیقنی …………۸۸

۳-۲-۵-۲-۳٫ انصراف ظهوری …………۸۸

۳-۲-۵-۲-۴٫ انصراف اشتراکی ……………۸۹

۳-۲-۵-۲-۵٫ انصراف نقلی …………….۸۹

۳-۲-۵-۳٫ انصراف از یک نگاه ……………۹۰

۳-۲-۵-۳-۱٫ انصراف بدوی ………………..۹۰

۳-۲-۵-۳-۲٫ انصراف ناشی از کثرت استعمال ………..۹۱

۳-۲-۵-۴٫ تداخل دو انصراف ……………۹۲

۳-۲-۵-۵٫ تحقیق مطلب …………۹۲

۳-۳٫ نتیجه مقدمات حکمت …………۹۳

۳-۴٫ شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان …………..۹۴

۳-۵٫ کاربرد مقدمات حکمت ……….۹۵

۳-۵-۱٫ کاربرد اصولی ……………۹۶

۳-۵-۲٫ کاربرد فقهی …………………۹۸

۳-۵-۳٫ کاربرد حقوقی ………….۹۹

جمع­بندی و نتیجه­ گیری …………۱۰۱

فهرست منابع و مآخذ …………….۱۰۴

الف- منابع عربی ………..۱۰۴

ب- منابع فارسی ……….۱۰۷

 

فهرست نشانه‏ هاي اختصاري

ا = اساسی

ت =تجارت

ث = ثبت

ق = قانون

م = مجازات

م = مدنی

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0