ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده ایرادات شکلی و ماهوی  مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : ۱- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس ۲- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس ۳- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی ۳۳ اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.

 اهداف تحقیق ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.

 پرسش تحقیق

 • مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟
 • مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟

 فهرست ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

 • مقدمه
 • الف: ضرورت و اهمیت موضوع
 • ب: اهداف تحقیق
 • ج: پرسش تحقیق
 • هـ: فرضیه تحقیق
 • و: سازماندهی تحقیق
 • فصل نخست: مفاهیم، تحولات تاریخی و درآمدی بر نارسائی های شکلی مقررات قصاص نفس
 •       مبحث نخست: واژه شناسی
 •            گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص
 • الف: مفهوم لغوی
 • ب: مفهوم اصطلاحی
 • گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی
 • الف: مفهوم نارسایی های شکلی
 • ب: مفهوم نارسایی های ماهوی
 • مبحث دوم: تحولات تاریخی
 • گفتار نخست: تحولات ناظر بر کیفر قصاص در ادوار تاریخی
 • الف: در حقوق روم
 • ب: در ادیان یهود و مسیحیت
 • ج: در منشور حمورابی
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • د: در شریعت اسلام
 • گفتار دوم: تحولات تقنینی ناظر بر کیفر قصاص
 • الف: دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
 • ب: دوران بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث سوم: نارسائی های شکلی
 • گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس
 • گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس
 • گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه
 • فصل دوم: نارسائی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس
 • مبحث نخست: نارسائی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی
 • گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت
 • الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت
 • ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص
 • گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفیت مُمسِک در قتل
 • الف: تبیین مفهوم مُمسِک
 • ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی
 • گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب
 • الف: رویکردهای فقهی و حقوقی
 • ب: تحلیل مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی
 • مبحث دوم: نارسائی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی
 • گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت
 • الف: دیدگاه های فقهی و حقوقی
 • ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی
 • گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفر ایران در قبال اکراه در قتل
 • الف: دیدگاه های فقهی
 • ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۱۱ )
 • مبحث سوم: نارسائی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس
 • گفتار نخست: فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص
 • الف: اولیاء دم کبیر
 • ب: اولیاء دم صغیر
 • ج: اولیا دم کبیر و صغیر
 • گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل
 • الف: وحدت اکراه کننده و مقتول
 • ب: وحدت اکراه شونده و مقتول
 • ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادها
 • منابع

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0