منبع پیشنهادی و نزدیک به منابع اصلی مشاوره

منابع پیشنهادی ارشد مشاوره ویژه کنکور ۷۹
جمع آوری از سایتها و شبکه های اجتماعی معتبر
جمع آوری از سایتها و شبکه های
اجتماعی معتبر
زبان تخصصی : ضریب ۲ انگلیسی برای دانشجویان راهنمایی و مشاوره – دکتر کوشا
۴۰۵ به همراه ترجمه
Essential words for tofel نظریه های مشاوره و روان درمانی : ضریب ۳  نظریه
های وران درمانی دکتر شفیع آبادی ، ناصری – مرکز نشر دانشگاهی  مهم ترین رفرنس
 نظری های مشاوره – شارف – مهرداد فیروزبخت – نشر رسا
 نظریه های مشاوره – جرالد کری – یحیی سید محمدی – نشر ارسباران
مبانی مشاوره تحصیلی شغلی خانواده : ضریب ۲  اصول و مبانی مشاوره گلادینگ ترجمه دکتر
گنجی – نشر ساوالان
 مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی – نشر رشد
 مشاوره تحصیلی ، شغلی دکتر شفیع آبادی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0