مکان يابی سايت های ورزش های هوايی با استفاده از GIS : دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

مکان يابی سايت های ورزش های هوايی با استفاده از GIS : دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک  معرفی میگردد با عنوان مکان يابی سايت های ورزش های هوايی با استفاده از  GIS

از سری پایان نامه های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ریزی شهری  در ۱۴۵ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکيده پایان نامه مکان يابی سايت های ورزش های هوايی با استفاده از GIS

پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که ساختار جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است. یکی از انواع ورزش هایی که بسیار مورد علاقه گردشگران ورزشی می باشد، ورزش های هوایی است که در سال های اخیر در کشور ایران رواج یافته است. جهت توسعة این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های مختلف  باید در اولویت کار برنامه ریزان قرار گیرد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی نقاط مستعد ایجاد سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان صورت گرفته است.

نوع پژوهش حاضر توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی، تحلیلی- علی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و مصاحبه با مربیان ورزش های هوایی و منابع اینترنتی تهیه گردیده. سپس از طریق مشاهدات میدانی سایتها و استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP  مکان های مناسب انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزارهای Excel، Wrplot (گلباد) و جهت تهیه نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از نرم افزار Arc GIS،Surfer ، Global mapper استفاده گردید.

با استفاده از تکنیک AHP ، ۱۰ منطقه به عنوان مناطق مستعد برای ایجاد سایت های ورزش های هوایی تعیین و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش، نمایانگر این بود که مناطق شرقی استان دارای شرایط مساعدتری نسبت به سایر بودند. به طوری که جندق، خور، نائین و کاشان جهت ورزش های پاراگلایدر و کایت، خور، جندق، کاشان و نائین برای ورزش های پاراموتور، چتربازی، بالن سواری و هواپیمای مدل رادیو کنترل و خور، جندق و نائین جهت ورزش بانجی جامپینگ اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین ارتفاعات مناطق نطنز، شهرضا، نجف آباد، کوهپایه، ورزنه و انارک اولویت های بعدی را از آن خود کرده اند.

کليدواژه ها: گردشگری ورزشی، ورزش های هوایی، مدل تحليليAHP، استان اصفهان

 

سؤالات تحقیق

بدون تردید هر تحقیقی در راستای شکل گرفتن سؤال یا سؤالاتی در ذهن محقق انجام می گیرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش می کند تا در طول تحقیق به شیوه ای دقیق و علمی به پاسخهای مناسب و قانع کننده ای برای سؤالات خود دست یابد. این تحقیق نیز از این قاعده و روال منطقی بدور نیست و در راستای سؤالاتی شکل گرفته و در پی پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:

  • آیا با مکان گزینی سایت های ورزش های هوایی، می توان به جذب گردشگر اقدام نمود؟
  • آیا شرایط طبیعی استان اصفهان پتانسیل لازم جهت توسعه ورزش های هوایی در این استان را دارا می باشد؟

فرضیات تحقیق

در یک بررسی علمی لازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق فرضیه ها را مطرح سازد. فرضیه به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی، معمولاً چند متغیر را به عنوان شاخص هایی برای شناسایی جنبه هایی از پیچیدگی یک مسأله بیان می دارد(حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۱). در راستای پژوهش حاضر چندین فرضیه مطرح گردیده که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  • پراکنش فضایی سایت های ورزش های هوایی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، امکان تنوع بخشی به ورزش ها را افزایش می دهد.
  • توزیع مناسب سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان، به افزایش بهره برداری از آن ها جهت همة اقشار جامعه کمک می نماید.

اهداف تحقیق

تعريف اهداف براي هر مطالعه باعث روشن شدن چارچوب حرکتي شده که هادي فرايند پژوهش مي باشد.

 اهداف جزئی

  • معرفي پارامترهاي مؤثر در انتخاب مکان مناسب به منظور سايت هاي ورزش هاي هوايي
  • تعيين مکان هاي بهينه به منظور برنامه ريزي براي توسعه ورزش هاي هوايي در محدوده مطالعاتي
  • تعيين وضعيت مکاني نقاط انتخابي بر اساس معيارهاي تعيين شده

اهداف اصلی

  • ارايه الگوي علمي و مناسب در جهت مکان گزيني صحيح سايت هاي ورزشهاي هوايي با روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات طرح تحقيق

۱-۱- بيان مسأله پژوهش… ۲

۱-۲- پيشينه پژوهش… ۴

۱-۳- اهميت و ارزش پژوهش… ۶

۱-۴- سؤالات پژوهش… ۶

۱-۵- فرضيات پژوهش… ۸

۱-۶- اهداف پژوهش… ۸

۱-۶-۱- اهداف جزئي ۸

۱-۶-۲-اهداف کلي.. ۸

۱-۷- روش تجزيه و تحليل.. ۸

۱-۸- کاربرد نتايج پژوهش… ۹

۱-۹- مشکلات پژوهش… ۹

 

فصل دوم: تعاريف، مباني نظري و روش ها

۲-۱- تعاريف و مفاهيم.. ۱۱

۲-۱-۱- گردشگري.. ۱۱

۲-۱-۲- گردشگر. ۱۱

۲-۱-۳- انواع گردشگري.. ۱۲

۲-۱-۳-۱- گردشگري ماجراجويانه. ۱۲

۲-۱-۳-۲- گردشگري فرهنگي.. ۱۲

۲-۱-۳-۳- گردشگري ورزشي.. ۱۳

۲-۱-۳-۴- گردشگري شهري ۱۳

۲-۱-۳-۵- گردشگري بهداشتي و درماني.. ۱۴

۲-۱-۳-۶- اکوتوريسم.. ۱۴

۲-۱-۴- ورزش…. ۱۴

۲-۲- ديدگاه ها و مباني نظري.. ۱۵

۲-۲-۱- اهداف اصلي توسعة ورزش در فضاي شهري.. ۱۵

۲-۲-۱-۱- اهداف جسماني.. ۱۵

۲-۲-۱-۲- اهداف رواني.. ۱۵

۲-۲-۱-۳- اهداف اجتماعي.. ۱۵

۲-۲-۱-۴- اهداف معنوي و اخلاقي ۱۶

۲-۲-۱-۵- اهداف اقتصادي.. ۱۶

۲-۲-۲- ورزش هاي هوايي ۱۶

۲-۲-۳- انواع ورزش هاي هوايي.. ۱۶

۲-۲-۳-۱- بالون ها و سفينه هاي فضايي.. ۱۷

۲-۲-۳-۱-۱- بالون ۱۷

۲-۲-۳-۱-۲- سفينه فضايي يا کشتي فضايي.. ۱۸

۲-۲-۳-۲-هوانوردي عمومي ۱۹

۲-۲-۳-۳- گلايدرها‌ ۱۹

۲-۲-۳-۴- هواپيماي مدل.. ۲۰

۲-۲-۳-۵- چتربازي.. ۲۱

۲-۲-۳-۵-۱- چتربازي اتوماتيک… ۲۱

۲-۲-۳-۵-۲- چتربازي غيراتوماتيک (سقوط آزاد) ۲۲

۲-۲-۳-۶- آکروباسي هوايي.. ۲۴

۲-۲-۳-۷- رکوردهاي هوايي و فضايي.. ۲۵

۲-۲-۳-۸- کايت و پاراگلايدر ۲۶

۲-۲-۳-۸-۱- کايتينگ… ۲۶

۲-۲-۳-۸-۲- پاراگلايدر ۲۷

۲-۲-۳-۱۰- هليکوپتر واتوژيرو ۲۹

۲-۲-۴- تاريخچه ورزش هاي هوايي.. ۳۰

۲-۲-۵- فدراسيون ورزش هاي هوايي.. ۳۰

۲-۲-۶- اهداف و وظايف فدراسيون جهاني هوانوردي.. ۳۱

۲-۲-۷- معيارهاي مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي.. ۳۲

۲-۲-۷-۱- سرعت و جهت باد. ۳۳

۲-۲-۷-۲- شيب زمين.. ۳۳

۲-۲-۷-۳- دماي هوا ۳۳

۲-۲-۷-۴- دسترسي به راه ها ۳۴

۲-۲-۷-۵- فاصله از مراکز شهري.. ۳۴

۲-۲-۷-۶- رطوبت… ۳۴

۲-۲-۷-۷- ارتفاع. ۳۴

۲-۲-۸- مکان يابي.. ۳۴

۲-۲-۹- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS).. 35

۲-۲-۱۰- کاربرد GIS در مکان يابي.. ۳۶

۲-۲-۱۱- مراحل فرآيند مکان يابي با استفاده از GIS.. 37

۲-۳- تکنيک ها و روش ها ۳۷

۲-۳-۱- مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) 37

۲-۳-۲- مراحل انجام مدل سلسله مراتبي (AHP) 38

 

فصل سوم: مطالعات جغرافيايي و اکولوژيکي منطقة مورد مطالعه

۳-۱- ويژگي‌هاي طبيعي محدودة مورد مطالعه. ۴۲

۳-۱-۱- موقعيت جغرافيايي استان اصفهان ۴۲

۳-۱-۲- وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي.. ۴۳

۳-۱-۴- بررسي جهت شيب ۴۵

۳-۱-۵- وضعيت پوشش گياهي.. ۴۶

۳-۱-۵-۱- منطقة رويشي نيمه بياباني.. ۴۷

۳-۱-۵-۲- منطقة رويشي استپي.. ۴۸

۳-۱-۵-۳- منطقة رويشي نيمه استپي‌ ۴۸

۳-۱-۵-۴- منطقة رويشي کوه هاي مرتفع ۴۸

۳-۱-۵-۵- منطقة رويشي جنگل هاي خشک… ۴۸

۳-۱-۶- آب و هوا ۴۹

۳-۱-۶-۱- بارندگي.. ۵۰

۳-۱-۶-۲- درجه حرارت ۵۲

۳-۱-۶-۳- رطوبت.. ۵۴

۳-۱-۶-۴- سرعت و جهت باد. ۵۷

۳-۲- ويژگي هاي انساني و اقتصادي استان اصفهان. ۵۸

۳-۲-۱- تغييرات جمعيتي استان طي سال هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ ۵۸

۳-۲-۲- ساختار سني جمعيت.. ۵۹

۳-۲-۳- ساختار جنسي جمعيت ۶۰

۳-۳-۴- سطح سواد و آموزش ۶۱

۳-۳-۵- وضع فعاليت.. ۱۶

۳-۳-۶- تسهيلات و امکانات ارتباطي.. ۶۲

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق

۴-۱- مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تکنيک AHP (تحليل سلسله مراتبي). ۶۶

۴-۱-۱- مرحله اول ساختن سلسله مراتب ۶۶

۴-۱-۲- مقايسه زوجي معيارها ۶۸

۴-۱-۴- گلبادهاي ايستگاه هاي هواشناسي مناطق منتخب جهت مکانيابي سايت هاي ورزش هاي هوايي   ۸۵

۴-۱-۵- تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و اولويت بندي مناطق مستعد سايت هاي ورزش هاي هوايي.. ۸۶

۴-۱-۶- مقايسة زوجي گزينه هاي منتخب انواع ورزش هاي هوايي.. ۹۲

۴-۱-۷- به دست آوردن وزن نهايي گزينه ها ۶۹

۴-۲- نتيجه گيري.. ۱۰۴

 

فصل پنجم: نتيجه­ گيري و ارائه پيشنهادات

۵-۱- جمعبندي ۱۰۶

۵-۲- بررسي فرضيات.. ۱۰۷

۵-۲-۱- فرضيه اول. ۱۰۷

۵-۲-۲- فرضيه دوم. ۱۰۸

۵-۳- ارائه پيشنهادات.. ۱۰۸

۵-۳-۱- پيشنهادات کوتاه مدت.. ۱۰۹

۵-۳-۲- پيشنهادات ميان مدت.. ۱۱۰

۵-۳-۳- پيشنهادات بلند مدت.. ۱۱۰

پرسشنامه متخصصين.. ۱۱۱

منابع و مأخذ. ۱۱۷

 

فهرست نقشه ها و نمودارها

شکل ۲-۱- نمايي از کشتي هوايي. ۱۸

شکل۲-۲- مدلي از هواپيماي گلايدر ۲۰

شکل۲-۳- مدل هايي از هواپيماي مدل ۲۱

شکل۲-۴-  نمايي از چتربازي اتوماتيک. ۲۳

شکل ۲-۵- نمايي از ورزش بانجي جامپينگ… ۲۴

شکل۲-۶- نمايي از آکروباسي هوايي ۲۵

شکل ۲-۷- نمايي از ورزش کايتنيگ (هنگ- گلايدينگ) ۲۶

شکل ۲-۸- نمايي از پاراگلايدر و اجزاي آن… ۲۷

شکل۲-۹- نمايي از پاراموتور ۲۸

شکل ۲-۱۰- نمايي از ميکرولايت.. ۲۹

شکل ۲-۱۱- نمودار مدل تحليل سلسله مراتبي AHP. 39

شکل۳-۱- نقشة موقعيت جغرافيايي استان اصفهان در سطح کشور ۴۲

شکل۳-۲- نقشة ارتفاع استان اصفهان. ۴۴

شکل۳-۳- نقشة شيب استان اصفهان. ۴۵

شکل ۳-۴-  نقشة جهت شيب استان اصفهان. ۴۷

شکل ۳-۵- نقشة وضعيت پوشش گياهي استان اصفهان. ۴۹

شکل۳-۶- ميزان بارندگي استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال. ۵۲

شکل۳-۷- منحني هاي هم بارش استان اصفهان. ۵۱

شکل ۳-۸- ميانگين درجه حرارت استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال. ۵۳

شکل۳-۹ منحني هاي هم دماي استان اصفهان ۵۴

شکل۳-۱۰- ميانگين حداقل و حداکثر رطوبت نسبي طي ماه هاي مختلف سال. ۵۶

شکل۳-۱۱- گلباد استان اصفهان. ۵۸

شکل۳-۱۲- وضعيت فعاليت هاي عمده اقتصادي در استان اصفهان طي سرشماري ۱۳۸۵٫ ۶۲

شکل۳-۱۳- نقشة وضعيت راه هاي استان اصفهان. ۶۴

شکل۴-۱- وزن دهي معيارهاي منتخب جهت مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۶۹

شکل۴-۲- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۶۹

شکل ۴-۳- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و ۷۰

شکل ۴-۴- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ… ۷۰

شکل۴-۵- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و… ۷۱

شکل۴-۶- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ… ۷۱

شکل۴-۷- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و….. ۷۲

شکل۴-۸- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ… ۷۲

شکل۴-۹- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراموتور و… ۷۳

شکل۴-۱۰- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۷۳

شکل۴-۱۱- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و… ۷۴

شکل۴-۱۲- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۷۴

شکل۴-۱۳- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراموتور و… ۷۵

شکل۴-۱۴- وزن نسبي زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۷۵

شکل ۴-۱۵- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۷۶

شکل۴-۱۶- وزن نسبي زيرمعيارهاي دماي هوا در مکان يابي ورزش هاي هوايي.. ۷۶

شکل۴-۱۷- ارزش گذاري زيرمعيارهاي دماي هوا جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۷۷

شکل۴-۱۸- وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي در مکان يابي ورزش هاي هوايي.. ۷۷

شکل۴-۱۹- ارزش گذاري زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۷۸

شکل۴-۲۰- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها در مکان يابي ورزش هاي هوايي.. ۷۸

شکل۴-۲۱- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها و آزاد راه ها ۷۹

شکل۴-۲۲- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۸۰

شکل۴-۲۳- نقشة ارزش گذاري زيرمعياري دسترسي به آزاد راه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۸۱

شکل۴-۲۴- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۸۱

شکل ۴-۲۵- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۸۲

شکل۴-۲۶- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۸۲

شکل۴-۲۷- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي.. ۸۳

شکل۴-۲۸- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۸۴

شکل۴-۲۹- ارزش گذاري زيرمعيارهاي حريم شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۸۴

شکل۴-۳۰- گلباد ايستگاه اردستان. ۸۵

شکل۴-۳۱- گلباد ايستگاه کاشان. ۸۵

شکل۴-۳۲- گلباد ايستگاه ميمه. ۸۵

شکل۴-۳۳- گلباد ايستگاه اصفهان. ۸۵

شکل۴-۳۴- گلباد ايستگاه نائين.. ۸۵

شکل۴- ۳۵- گلباد ايستگاه سميرم. ۸۵

شکل۴-۳۶- گلباد ايستگاه نطنز. ۸۶

شکل۴-۳۷- گلباد ايستگاه شهرضا ۸۶

شکل۴-۳۸- گلباد ايستگاه گلپايگان. ۸۶

شکل۴-۳۹- گلباد ايستگاه فريدون شهر. ۸۶

شکل۴-۴۰- گلباد ايستگاه مورچه خورت.. ۸۶

شکل۴-۴۱- گلباد ايستگاه خوروبيابانک… ۸۶

شکل۴-۴۲- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۸۷

شکل۴-۴۳-نقشة ارزش گذاري سمت وزش باد با توجه به شيب غالب منطقه در ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۸۷

شکل۴-۴۴- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۸۸

شکل۴-۴۵- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراموتور و… ۸۹

شکل۴-۴۶- مکان هاي منتخب جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي هوايي ۹۰

شکل۴-۴۷- نمودار تحليل سلسله مراتبي مکان هاي منتخب جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۹۱

شکل۴- ۴۸- ارتفاعات شهرستان نجف آباد. ۱۰۱

شکل۴-۴۹- ارتفاعات شهرستان کاشان. ۱۰۱

شکل۴-۵۰- ارتفاعات شهرستان نائين.. ۱۰۲

شکل۴-۵۱- ارتفاعات شهرستان شهرضا ۱۰۲

شکل۴- ۵۲- ارتفاعات شهرستان اصفهان. ۱۰۳

شکل۴-۵۳- ارتفاعات شهرستان نطنز. ۱۰۳

 

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱: مقياس ترجيحات مورد استفاده در تکنيک AHP. 39

جدول ۳-۱: جهت شيب شهرستان هاي استان اصفهان. ۴۶

جدول۳-۲: وضع بارندگي استان اصفهان طي سال هاي ۱۳۹۰- ۱۳۸۳٫ ۵۱

جدول ۳-۳: وضع دماي استان اصفهان طي سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۳٫ ۵۳

جدول۳-۴: ميانگين حداقل رطوبت نسبي در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي (۱۳۹۰ – ۱۳۸۳(. ۵۵

جدول ۳-۵: ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي (۱۳۹۰ –  ۱۳۸۳(. ۵۶

جدول۳-۶: ميانگين حداکثر سرعت باد در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي ۱۳۸۳- ۱۳۹۰  ۵۷

جدول۳-۷: تغييرات جمعيتي استان اصفهان طي سال هاي ۱۳۹۰- ۱۳۳۵٫ ۵۹

جدول۳-۸: ساختار سني جمعيت استان اصفهان. ۶۰

جدول۳-۹: تحولات ساختار جنسي جمعيت.. ۶۱

جدول۳-۱۰ : درصد باسوادان در جمعيت ۶ ساله و بيشتر بر حسب جنس در استان اصفهان. ۶۱

جدول۳-۱۱: راه هاي استحفاظي اداره کل راه و ترابري استان اصفهان به تفکيک  شهرستان ها ۶۳

جدول ۴-۱: شاخص ها و معيارهاي انتخاب شده با استفاده از روش دلفي به منظور مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي ۶۷

جدول ۴-۲: مقايسة زوجي معيارها ۶۸

جدول ۴-۳: وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب منطقه در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۶۹

جدول ۴-۴: وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب منطقه در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و… ۷۰

جدول ۴-۵: وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع از سطح دريا در ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ.. ۷۱

جدول ۴-۶: وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع ازسطح دريا در ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و… ۷۲

جدول ۴-۷: وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. ۷۳

جدول ۴-۸: وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و… ۷۴

جدول ۴-۹: وزن نسبي زيرمعيارهاي رطوبت جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي ۷۵

جدول ۴-۱۰: وزن نسبي زيرمعيارهاي دماي هوا جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۷۶

جدول۴-۱۱: وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. ۷۷

جدول۴-۱۲: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي   ۷۸

جدول ۴-۱۳: وزن نسبي زيرمعيارهاي بزرگراه و آزاد راه ۷۹

جدول ۴-۱۴: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي.. ۸۱

جدول ۴-۱۵ : وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي.. ۸۲

جدول ۴-۱۶: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر. ۸۳

جدول ۴-۱۷: وزن نسبي گزينه ها نسبت به زيرمعيارهاي ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ… ۹۲

جدول ۴-۱۸: وزين کردن زيرمعيارها ۹۶

جدول ۴-۱۹: وزن نهايي گزينه هاي منتخب جهت مکان يابي سايت ها ي ورزش هاي هوايی……….۱۰۰

 

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0