مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت مالی  و با عنوان مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش  در ۱۷۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان هاي مختلف مثل همه افراد ديگر سازمان در بخش ها و واحدهاي مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرايندها، اقدامات و فعاليت هاي آموزشي آنها مورد پذيرش قرار گيرد و به آنها اعتماد شود. اين پذيرش و اعتماد از طريق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعاليت هاي سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی اين امر به وسيله سنجش و ارزيابي برنامه ها و دوره هاي آموزشي محقق می شود. ارزشيابي آموزشي جزء جدايي ناپذير فرايند آموزش کارکنان در راستاي تعيين اثربخشي برنامه هاي اجرا شده در ايجاد دانش، نگرش و مهارت هاي کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستاي تحقق اهداف استراتژيك خود مبني بر سرآمدي در توسعه منابع انساني، همه ساله سرمايه گذاري كلاني در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني به عمل مي آورد. به طوري كه بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در اين زمينه سرمايه گذاري شده است. اين مسأله و در كنار آن وقت و انرژي كه پرسنل صرف آموزش مي كنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بيش از پيش نمايان مي سازد. گرچه عوامل مختلفي در اين ميان دخيل هستند اما با توجه به دخالت مستقيم عامل انساني یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در كليه فرايندهاي كاري سازمان، توجه به اثربخشي برنامه هاي آموزشي حائز اهميت فراوان مي باشد. حال با توجه به مطالب فوق براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي در سازمان این سؤال مطرح است که آيا برنامه هاي آموزشي سازمان موجب رضايت فراگيران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.

 

 هدفهای تحقیق:

اين تحقيق درصدد است تا با تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي فعاليت هاي آموزش سازمان اقدام به تعيين ابعاد مختلف اثربخشي اين سري از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جايگاه آموزش را در سازمان احياء نمايد و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.

هدف کلی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

 

 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :

از این رو توجه به بهسازي منابع انساني و ابزارهاي نوين آموزشي براي توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالي و اقتصادي، فرهنگ سازماني، فني و تکنولوژيکي امري ضروري و حياتي است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت يک هرم چهار وجهي درنظر بگيريم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پايه توسعه ساير جوانب توسعه سازماني محسوب مي شود. همانطور که در شکل نيز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسي توسعه ناميده مي شود. همانطور که انتظار مي رود هر يک از ابعاد توسعه با يکديگر داراي ارتباط تعاملي چند جامعه هستند و توسعه کلي در مرکز هرم قرار دارد و هر يک از ابعاد توسعه سازماني وابستگي بنيادي به توسعه آموزشي دارند.

بر همین اساس در بانک توسعه تعاون توجه به اثربخشی آموزش با توجه به دلایلی چون نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند نمودن آموزش کارکنان بانک، هدایت روند سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مطالعه سعی خواهیم داشت میزان رضایت و به عبارتی واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. چرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو به نظر مي رسد كه ارزيابي برنامه هاي آموزشي از چند بعد زير داراي اهميت باشد:

  • با ارزيابي برنامه هاي آموزشي، نقاط قوت و ضعف اجراي اين سري از برنامه ها مشخص شده و در نتيجه بستر لازم جهت بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي فراهم مي آيد.
  • تداوم يا عدم تداوم يك برنامه آموزشي در سازمان وابسته به ارزيابي اين سري از برنامه هاست
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث مي شود كه برخي قضاوت هاي ذهني در مورد آموزش بصورت عيني مطرح شود.
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث تثبيت جايگاه آموزش در سازمان مي شود . بعنوان مثال زماني كه سازمان بخواهد سياست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندكي بر روي اداره آموزش از نظر بودجه،تعديل نيرو و…. وارد مي شود.
  • در این تحقیق با سنجش سطح اول میزان رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارایه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0