بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌ های کشاورزی : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌ های کشاورزی : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌ های کشاورزی” با گرایش  مکانیک ماشینهاي کشاورزي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌ های کشاورزی:

سم‌پاش یکی از متداول‌ترین ماشین‌های مورد استفاده در پخش مواد شیمیایی مایع برای كنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در مزارع و باغات است. انجام سم‌پاشی به روش درست و با استفاده از وسايل مناسب، باعث موفقيت بيشتر در كنترل عوامل زيان‌بار مي‌شود و کم‌ترین آسيب به محيط زيست و سلامت انسان وارد مي‌كند. نازل‌ها مهم‌ترین و انتهایی‌ترين قسمت يک سم‌پاش هستند که براي پخش مايع سم به صورت يکنواخت در يک دبي مشخص به کار می‌روند. در اين تحقیق تاثیر عامل جنس بر ميزان سايش در نازل‌ها سم‌پاش‌هاي بوم‌دار پشت تراكتوري مورد ارزيابي قرار گرفت. نازل‌ها در انواع پلاستیکي، برنجي، فولادي و فولاد سخت‌کاری شده انتخاب و آزمون‌ها در شرایط استاتیکی با تعبیه تجهیزات آزمون شامل مخزن، پمپ، الكتروموتور، بوم، فشارسنج و نازل‌ها در محلول آب و اکسید آلومینیوم در کارگاه بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌غربی انجام گردید. نتايج آزمون نشان داد كه جنس نازل‌ها تأثیر معني‌داري در میزان سابیدگی منفذ نازل‌ها دارند، به طوری که نازل‌های پلاستیکی، فولادی سخت‌کاری شده، فولادی و برنجی به ترتیب بیشترین مقاومت را در برابر سایش داشتند.

 

مقدمه

یکی از مباحث اساسی در کشاورزی نوين عملیات سم‌پاشی مکانیزه و کاربرد اصولي و علمي سم‌پاش‌ها در زراعت و باغبانی بر علیه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز می‌باشد. در این راستا شناسایی ساختمان و طریقه کاربرد سم‌پاش‌های رایج در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

اهداف

از اهداف این تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

– بررسی منفذ نازل‌های ساخت داخل کشور از نظر دبی خروجی و زاویه پاشش

– شناسایی عوامل موثر بر ساییدگی نازل‌ها

– انجام آزمون‌های مربوط به سایش نازل‌ها در کارگاه با توجه به نتایج تحقیقات و استانداردهای ملی

 

نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر میزان سایش در نازل‌های پشت تراکتوری بوم‌دار مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که جنس نازل‌ها در میزان سایش منفذ نازل‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند هم‌چنین معلوم شد که با افزایش مدت زمان کارکرد نازل‌ها، منفذ نازل‌ها گشادتر شده و دبی نازل‌ها در طول زمان افزایش می‌یابد. هم‌چنین در تحقیق حاضر مشخص شد که نازل‌های پلاستیکی و فولادی و فولاد سخت‌کاری شده ساخت داخل کشور از نظر دبی اولیه و زاویه پاشش با مشخصات اسمی حک شده بر روی این نوع نازل‌ها مطابقت دارند بنابراین با اطمینان بیشتری می‌توان از نازل‌های پلاستیکی، فولادی و فولاد سخت‌کاری شده ساخت داخل کشور در سم‌پاشی استفاده کرد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه و هدف… ۲

۱-۱ سم‌پاش… ۳

۱-۲ نازل. ۴

۱-۳ اهداف… ۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. ۷

کلیات… ۸

آشنایی با سم‌پاش‌ها ۸

۲-۱ تقسیم‌بندی سم‌پاش‌ها ۸

۲-۱-۱ سم‌پاش‌های دستی.. ۹

۲-۱-۲ سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور. ۹

۲-۱-۲-۱ سم‌پاش پشتي با فشار متناوب (كتابي) ۹

۲-۱-۲-۲ سم‌پاش پشتي با فشار دائم (استوانه‌اي) ۱۰

۲-۱-۳ سم‌پاش‌های پشتی موتوری.. ۱۰

۲-۱-۴ سم‌پاش‌های موتوری زنبه‌ای و چرخ‌دار موتوری.. ۱۰

۲-۱-۵ سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری.. ۱۱

۲-۱-۶ تریلر‌های سم‌پاش یا سم‌پاش‌های چرخ‌دار. ۱۲

۲-۲ سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری بوم‌دار. ۱۲

۲-۲-۱ کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن. ۱۹

۲-۲-۲ عوامل موثر در کالیبراسیون یک سم‌پاش… ۲۰

۲-۲-۳ سرویس و نگه‌داری سم‌پاش ۴۰۰ لیتری پشت‌تراکتوری بوم‌دار. ۲۲

۲-۳ نازل. ۲۳

۲-۳-۱ ساختمان نازل. ۲۴

۲-۳-۱-۱ بدنه نازل. ۲۴

۲-۳-۱-۲ درپوش نازل. ۲۴

۲-۳-۱-۳ صافی نازل. ۲۵

۲-۳-۱-۴ نوک نازل. ۲۵

۲-۳-۲ انواع نازل. ۲۵

۲-۳-۲-۱ نازل سوزنی مارپیچ‌دار. ۲۵

۲-۳-۲-۲ نازل بدون سوزن. ۲۵

۲-۳-۲-۳ نازل شیاری.. ۲۵

۲-۳-۲-۴ نازل مخروط‌پاش توپر. ۲۶

۲-۳-۲-۵ نازل مخروط‌پاش تو‌خالی.. ۲۶

۲-۳-۲-۶ نازل سیلابی.. ۲۶

۲-۳-۲-۷ نازل تخت (یکنواخت) ۲۶

۲-۳-۲-۸ نازل بادبزنی.. ۲۶

۲-۳-۲-۹ نازل تی‌جت… ۲۷

۲-۴ نازل‌ها و انتخاب نوع نوک آن‌ها ۲۷

۲-۴-۱ انتخاب نوک.. ۲۸

۲-۴-۱-۱ نوک بادبزنی مسطح.. ۲۸

۲-۴-۱-۲ نوک یکنواخت… ۲۹

۲-۴-۱-۳ نوک مخروط توخالی.. ۲۹

۲-۴-۱-۴ نوک بارانی.. ۲۹

۲-۴-۱-۵ نازل‌های نامتقارن و بدون بوم. ۳۰

۲-۴-۱-۶ نوک‌های جریان پیوسته. ۳۱

۲-۵ مروری بر تحقیقات گذشته. ۳۱

۲-۶ جمع بندی.. ۴۵

فصل سوم: مواد و روشها ۴۶

مقدمه. ۴۷

۳-۱ تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سم‌پاش آزمایشگاهی.. ۴۸

۳-۱-۱ مخزن سم. ۴۸

۳-۱-۲ الکتروپمپ… ۴۹

۳-۱-۳ منبع نیروی الکتروپمپ… ۵۰

۳-۱-۴ فشار‌سنج.. ۵۰

۳-۱-۵ بوم. ۵۱

۳-۱-۶ استوانه مدرّج.. ۵۱

۳-۱-۷ زمان سنج.. ۵۲

۳-۱-۸ لوله پلی‌اتیلن.. ۵۲

۳-۱-۹ محلول. ۵۲

۳-۱-۱۰ نازل‌ها ۵۳

۳-۲ روش ساخت دستگاه سم‌پاش پشت تراکتوری شبیه سازی شده در سطح آزمایشگاهی برای انجام آزمون‌ها ۵۳

۳-۳ آزمونها ۵۴

۳-۳-۱ آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها ۵۴

۳-۳-۲ آزمون اندازه‌گیری زاویه پاشش… ۵۵

۳-۳-۳ آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. ۵۷

فصل چهارم: نتایج و بحث… ۶۰

کلیات… ۶۱

۴-۱ نتایج حاصل از آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها ۶۱

۴-۲ نتایج حاصل از اندازه‌گیری برای زاویه پاشش… ۶۳

۴-۳ نتایج حاصل از آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. ۶۴

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات… ۷۸

۵-۱ نتیجه‌گیری.. ۷۹

۵-۲ پیشنهادات… ۷۹

منابع و مآخذ. ۸۰

چکیده انگلیسی.. ۸۲

 

فهرست جداول

جدول(۲-۱) مشخصات فنی سه نوع نازل خارجی موجود در کشور  ۱۷

جدول (۲-۲) جدول نسبت فرسودگی به هزینه در نوک‌های نازل ۲۸

جدول(۲-۳) مشخصات نوک‌های بارانی برای سرعت حرکت، ارتفاع بوم و فاصله بین نوک‌ها ۳۰

جدول (۲-۴) مقادیر متوسط برای درجه سطح پوشش و تعداد قطرات از فشار کاری، درجه ساییدگی نازل‌ها و سرعت کاری با انحراف استانداردهای موجود در داخل پرانتزها ۳۴

جدول(۲-۵ ) کمترین ارتفاع پاشش توصیه شده در طول زمان کاربرد ۴۰

جدول(۲-۶) طبقه‌بندی اندازه قطرات ۴۱

جدول(۲-۷) اندازه قطرات نازل و تأثیر بر روی پوشش ۴۲

جدول(۲-۸) قطرات نازل، تبخیر و مسافت طی شده ۴۳

جدول(۲-۹) حرکت قطرات نازل ۴۳

جدول (۲-۱۰) طبقه بندی اندازه قطرات برای اندازه نازل ۴۴

جدول(۴-۱) میانگین دبی‌های به دست آمده برای ۴ نوع نازل در آزمایش در فشار kPa 79/275 و مقایسه آن با دبی اسمی   ۶۲

جدول(۴-۲) نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری زاویه پاشش برای انواع نازل در فشار kPa 79/275 و مقایسه آن‌ها با زاویه اسمی ۶۳

جدول (۴-۳) دبی اندازه‌گیری شده برای ۵ نازل پلاستیکی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه          ۶۵

جدول (۴-۴) دبی اندازه‌گیری شده برای ۵ نازل برنجی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه   ۶۷

جدول (۴-۵) دبی اندازه‌گیری شده برای ۵ نازل فولادی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه   ۶۹

جدول (۴-۶) دبی اندازه‌گیری شده برای ۵ عدد نازل فولادی سخت کاری‌شده در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه ۷۱

جدول (۴-۷) تجزیه واریانس داده‌ها ۷۳

 

 

فهرست اشکال

شکل(۱-۱) ساختمان یک سم‌پاش رایج ۴

شکل(۱-۲) قطعات نازل یک سم‌پاش ۴

شکل(۱-۳) نوک‌هاى نازل‌ها و الگوهاى پاشش ۵

شکل (۲-۱) سم‌پاش دستی ۹

شکل (۲-۲) سم‌پاش‌های پشتی موتوری ۱۰

شکل (۲-۳) سم‌پاش‌های موتوری زنبه ای و چرخ دار موتوری ۱۱

شکل (۲-۴) سم‌پاش پشت‌تراکتوری ۱۱

شکل (۲-۵) تریلر‌های سم‌پاش ۱۲

شکل (۲-۶) ساختمان سم‌پاش پشت‌تراکتوری ۱۳

شکل(۲-۷) بوم افقی در سم‌پاش پشت‌تراکتوری ۱۴

شکل (۲-۸) شیرهای خروجی محلول و رگولاتور فشار ۱۶

شکل(۲-۹) ساختمان نازل ۲۴

شکل (۲-۱۰) تغییر در درجه پوشش به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و ۵ % و۱۰% میزان سایش نازل LECHLER 110-03(plastic 33

شکل (۲-۱۱) تغییر در تعداد قطرات به ازای ۱ سانتی متر مربع به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و ۵% و ۱۰% میزان سایش  ۳۴

شکل(۲-۱۲) برش اندازه قطره به نصف و هشت برابر شدن تعداد قطرات ۳۸

شکل (۲-۱۳) نازل‌های تخت بادبزنی ۳۹

شکل (۳-۱) مخزن سم در روی یک چارچوبه ۴۹

شکل (۳-۲) الکتروپمپ مورد استفاده در آزمایشات ۵۰

شکل (۳-۳) مشخصات منبع نیروی الکتروپمپ ۵۰

شکل (۳-۴) فشار‌سنج نصب شده بر روی خروجی پمپ ۵۱

شکل (۳-۵) بوم استفاده شده در آزمایش  ۵۱

شکل (۳-۶) استوانه مدرّج شیشه‌ای ۵۲

شکل (۳-۷) قوطی حاوی پودر اکسید آلومینیوم ۵۳

شکل (۳-۸) نمایی از سم‌پاش ساخته شده در سطح آزمایشگاهی  ۵۴

شکل (۳-۹) تنظیم شیر آب در فشار kPa 79/275 برای اندازه‌گیری دبی خروجی ازپنج نازل از جنس پلاستیک      ۵۵

شکل (۳-۱۰) روش صحیح اندازه گیری زاویه پاشش ۵۶

شکل (۳-۱۱) پرگار و قرار گرفتن لبه‌های داخلی آن روی خطوط پاشش نازل‌ها ۵۷

شکل (۳-۱۲) نمایی شماتیک از نحوه اندازه‌گیری زاویه پاشش به وسیله نقاله ۵۷

شکل (۴-۱) نحوه افزایش دبی در نازل‌های پلاستیکی در مدت زمان ۱۰۰ ساعت (در ۱۰ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت)   ۶۶

شکل (۴-۲) درصد افزایش دبی در نازل‌های پلاستیکی در مدت زمان ۱۰۰ ساعت (در ۱۰ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت) ۶۶

شکل (۴-۳) نحوه افزایش دبی در نازل‌های برنجی در مدت زمان ۵۰ ساعت (در ۵ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت)         ۶۸

شکل (۴-۴) درصد افزایش دبی در نازل­های برنجی در مدت زمان ۵۰ ساعت (در ۵ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت)        ۶۸

شکل (۴-۵) نحوه افزایش دبی در نازل‌های فولادی در مدت زمان ۸۰ ساعت (در ۸ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت)        ۷۰

شکل (۴-۶) درصد افزایش دبی در نازل‌های فولادی در مدت زمان ۸۰ ساعت (در ۸ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت)       ۷۰

شکل (۴-۷) نحوه افزایش دبی در نازل‌های فولادی سخت‌کاری شده در مدت زمان ۱۰۰ ساعت (در ۱۰ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت ۷۲

شکل (۴-۸) درصد افزایش دبی در نازل‌های فولادی سخت‌کاری شده در مدت زمان ۱۰۰ ساعت (در ۱۰ بازه و هر بازه ۱۰ ساعت ۷۲

شکل (۴-۹) مقایسه میانگین اثر متقابل جنس نازل‌ها و مدت زمان آزمایش در سایش ۷۴

شکل (۴-۱۰) درصد افزایش دبی نازل‌ها بعد از ۵۰ ساعت کارکرد برای پنج جنس متفاوت نازل ۷۵

شکل (۴-۱۱) درصد افزایش در میزان جریان بعد از ۴۰ ساعت آزمایش برای جنس‌های متفاوت   نازل‌ها ۷۶

شکل (۴-۱۲) درصد افزایش میزان دبی انواع نازل در فشار kPa 79/275 بعد از ۵۰ ساعت آزمایش… ۷۶

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0