ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی :پایان نامه ارشد برق الکترونيک

ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی :پایان نامه ارشد برق الکترونيک

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته برق الکترونيک و با عنوان ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی در ۱۰۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مهندسی برق قرار گیرد.

 

چکیده ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی:

یک سامانه بیومتریک بر اساس مشحصه های منحصر بفرد در هر فرد اقدام به شناسایی خودکار افراد می کند.یک سامانه شامل چندین مرحله می باشدتا بتواند یک شخصی را شناسایی کند.این مراحل عبارتند از ۱)گرفتن تصویر ۲)جداسازی و ایزوله کردن ناحیه عنبیه در تصویر گرفته شده ۳) نرمال سازی ۴)استخراج ویژگی و تطابق. ما در این پروژه سعی داریم درباره جداسازی ناحیه عنبیه از تصویر گرفته شده صحبت کنیم.مرحله جداسازی خیلی مهم و حساس می باشد چون کدهای ساخته شده مبتنی بر این نواحی نیز متعاقبا دقیق نبوده و این اطلاعات اشتباه در مرحله ثبت نام به سامانه داده می شود. پژوهش ارائه شده در این پایان نامه ارائه دو راهکار ناحیه بندی دقیق عنبیه بر اساس ویژگیهای بافت روشنایی است.راهکار اول با استفاده از روش کانتور فعال است.در این روش با استفاده از مقادیری که از تصویر ورودی بدست می آوریم معادله یک بیضی را به ما می دهد که این بیضی بیانگر ناحیه عنبیه مورد نظر می باشد.این برنامه بر روی ۱۰۰ تصویر از مجموعه تصاویر مرجع شناخته شده (کاسیا)آزمایش گردید درصد موفقیت حدود۸۹% را بهمراه خطای معادل۱۱%  نتیجه داده است.راهکار دوم استفاده از موجک و ژنتیک می باشد.با استفاده از ضرایب موجک تصویر ورودی،دایره ای را بدست می آوریم که این دایره توسط برنامه ژنتیک بر روی کمترین مساحت ممکن قرار می گیرد که این کمترین مساحت،همان ناحیه عنبیه ذکر شده خواهد بود.درصد موفقیت حدود۸۳٫۵% را بهمراه خطای معادل۱۶٫۵% نتیجه داده است.نشان داده شده است که شناسایی افراد از طریق تصاویر عنبیه با روش های پیشنهادی دارای نتایج قابل اعتنا و دقیق در بین روشهای موجود می باشد.

 

هدف های تحقیق:

در اینجا هدف ما این است که با استفاده از ویژگیهای بافت روشنایی ناحیه بندی بهتری انجام دهیم

یا به عبارت دیگربه کمک روش هایی، ناحیه بندی را بهبود بخشیم.‏

۱-۳اهمیت موضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن:

شناسایی از طریق تصاویر عنبیه هم اکنون به عنوان یکی از مطمئن ترین وقابل ترین روش ها مطرح می باشد. این پایان نامه شامل ناحیه بندی عنبیه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی می باشد.

 

 

سوالات و فرضیه های اصلی مساله:

سوال تحقیق:

آیا میتوان یک الگوریتم جدید طراحی و پیاده سازی کردکه شناسایی از طریق عنبیه چشم از قابل اطمینان بالایی برخوردار باشد؟

 فرضیه های تحقیق:

درناحیه بندی تصاویر چشم پارامترهای زیادی وجود دارندکه باید در ابتدا مشخص شوند.ابتدا باید مرز عنبیه با صلبیه مشخص شودسپس پیدا کردن مردمک به کمک تبدیل موجک و در نهایت تست کردن تکنیک ها روی database، این پارامترها تاثیر زیادی در عملکرد تشخیص هویت دارند.به نظر میرسد اگر بتواندر حین ناحیه بندی این پارامترها را دقیقا بدست آورد می توان ناحیه بندی را با کمترین خطا انجام داد.

 

 

فهرست مطالب

فصل ۱: معرفی.. ۲

۱-۱بیان مساله. ۲

۱-۲هدف های تحقیق.. ۳

۱-۳اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۳

۱-۴سوالات و فرضیه های مساله. ۳

۱-۵ فناوری بیومتریک… ۴

۱-۵-۱معرفی فناوری بیومتریک… ۵

۱-۵-۱-۱  اثرانگشت… ۹

۱-۵-۱-۲  شبکیه چشم. ۱۰

۱-۵-۱-۳  هندسه دست… ۱۱

۱-۵-۱-۴  تصدیق صدای گوینده ۱۱

۱-۵-۱-۵  کف دست… ۱۲

۱-۵-۱-۶  عنبیه. ۱۲

۱-۵-۲  مزایا و معایب روش بیومتریک… ۱۴

۱-۵-۲-۱  آسیپ پذیری بیومتریک… ۱۵

۱-۶  سامانه تشخیص هویت با استفاده از عنبیه. ۱۶

۱-۶-۱ اخذ تصویر. ۱۷

۱-۶-۲  ناحیه بندی عنبیه. ۱۸

۱-۶-۳   نرمال سازی عنبیه. ۱۸

۱-۶-۴   استخراج و رمز گذاری ویژگی ها ۱۹

۱-۶-۵   تطابق.. ۱۹

۱-۷   روند پایان نامه. ۱۹

فصل ۲:  عنبیه چشم. ۲۲

۲-۱معرفی عنبیه چشم. ۲۳

۲-۲بازشناسی هویت از طریق تصاویر عنبیه چشم. ۲۵

۲-۲-۱ سامانه تشخیص هویت عنبیه چگونه کار می کند. ۲۵

۲-۳ مروری بر روش های موجود. ۲۷

۲-۳-۱  روش چن.. ۲۷

۲-۳-۲  روش فت… ۲۹

۲-۳-۳ روش کانگ… ۳۳

۲-۳-۴ روش باسیت… ۳۴

۲-۳-۵ روش ادم. ۳۶

۲-۳-۶ روش میرزا ۳۸

۲-۳ -۷ روش آناپورانی.. ۴۱

۲-۳-۸  تبدیل هاف… ۴۵

۲-۳-۹ مدل های کانتور فعال. ۴۸

۲-۴ مروری بر دیگر روش های موجود. ۴۸

۲-۴ -۱ جداسازی عنبیه و پلکها از تصویر چشم. ۴۸

۲-۴-۲ جداسازی مرز داخلی و محاسبه شعاع ومرکز مردمک… ۴۹

۲-۴-۳ جداسازی مرز خارجی و محاسبه شعاع و  مرکز عنبیه چشم. ۵۰

۲-۵ خلاصه ای از روش های موجود بکار گرفته شده ۵۱

۲-۶ نتیجه گیری.. ۵۵

فصل ۳: ناحیه بندی عنبیه. ۵۶

مقدمه. ۵۷

۳-۱  ناحیه بندی عنبیه. ۵۷

۳-۲ موجک… ۵۸

۳-۲-۱ انواع تبدیل موجک ۵۹

۳-۲-۱-۱ تبدیل موجک پیوسته ۵۹

۳-۲-۱-۲ تبدیل موجک گسسته ۶۰

۳-۲-۱-۳ تبدیل موجک دو بعدی ۶۳

۳-۳ کانتور های فعال ۶۵

۳-۳-۱ کانتور های فعال پارامتری ۶۶

۳-۳-۲ کار انجام شده در پایان نامه ۶۹

۳-۴ الگوریتم ژنتیک ۶۹

۳-۴-۱ تاریخچه الگوریتم ژنتیک ۷۰

۳-۴-۲ قانون انتخاب طبیعی ۷۱

۳-۴-۳ الگوریتم ژنتیک چگونه کار می کند؟……۷۲

 

۳-۴-۴ بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۷۳

۳-۵  ناحیه بندی عنبیه ۷۴

۳-۵-۱  منطقه بندی عنبیه ۷۵

۳-۶  جداسازی مرزها بر اساس کانتورهای فعال ۷۶

۳-۶-۱ مقدمه ای بر روش های جداسازی دایره ۷۶

۳-۶-۲  جداسازی مرزها ۷۸

۳-۷روش بکار گرفته شده در پایان نامه ۷۹

۳-۷-۱روش اول ۷۹

۳-۷-۲ روش دوم ۷۹

۳-۷-۱-۱ توضیحروش های بکار گرفته شده ۷۹

۳-۸ نتیجه گیری ۹۱

فصل۴:آزمایشها  ۹۲

مقدمه.  ۹۳

۴-۱ تصاویر مرجع ۹۳

۴-۲  عملکرد روش کانتور فعال.  ۹۴

۴-۲-۱تست روش کانتور فعال بر روی ۱۰۰تصویر ۹۴

۴-۲-۲ نتایج بدست آمده از تست روش کانتور فعال.  ۹۶

۴-۲-۳ تحلیل نتایج بدست آمده از برنامه.  ۹۷

۴-۳روش موجک و ژنتیک…  ۹۸

۴-۳-۱ تست روش موجک و ژنتیک بر روی ۱۰۰تصویر.  ۹۸

۴-۳-۲ نتایج بدست آمده ازتست روش ژنتیک و موجک… ۱۰۰

۴-۳-۳ نتایج بدست آمده ازتست روش ژنتیک و موجک… ۱۰۱

۴-۴ نتایج حاصل از دیتابیس هایCASIAو MMU.. 102

۴-۵ نتایج دیگری از تحقیقات بر روی دیتابیس مورد نظر. ۱۰۳

۴-۶ نتیجه گیری.. ۱۰۴

فصل۵:  نتيجه گيري و پيشنهادها ۱۰۵

مقدمه.  ۱۰۶

۵-۱بررسی نتایج حاصل از روش کانتور فعال. ۱۰۶

۵-۲بررسی نتایج حاصل از روش موجک و ژنتیک… ۱۰۷

۵-۳  بررسی نتایج حاصل از دیتابیس های CASIAو MMU.. 107

۵-۴ بررسی نتایج دیگری از تحقیقات بر روی دیتابیس مورد نظر. ۱۰۸

۵-۵ جمع بندی.. ۱۰۸

۵-۶ پیشنهادهایی برای ادامه تحقیق.. ۱۰۹

مراجع  ۱۰۲

 

 

 

 

فهرست اشکال

فصل اول

شکل(۱- ۱)تشخيص هويت… ۷

شکل(۱- ۲)تصديق هويت… ۷

شکل(۱- ۳) روش هاي بيومتريک… ۹

شکل(۱- ۴) يک نمونه از اثرانگشت­ هاي بدست آمده از با اسکنرهاي مختلف. ۱۰

شکل(۱- ۵) شبکيه چشم. ۱۱

شکل(۱- ۶) تصوير عنبيه. ۱۳

شکل(۱- ۷) سامانه تشخيص هويت.. ۱۶

شکل(۱- ۸) تصوير چشم از پايگاه داده کاسيا.. ۱۷

فصلدوم

شکل(۲- ۱) نمای روبرو از چشم. ۲۳

شکل(۲- ۲) بافت شناسی پشم و وجزییات مربوط به آن. ۲۵

شکل(۲- ۳)ناحیه بندی مردمک در روش فت… ۳۰

شکل(۲- ۴) مرزهای بیرونی و درونی عنبیه. ۳۱

شکل(۲- ۵) ناحیه بندی پلک های بالا و پایین. ۳۲

شکل(۲- ۶)ناحیه بندی مرزهای داخلی و بیرونی عنبیه با روش باسیت. ۳۵

شکل(۲- ۷) یک نمونه از ناحیه بندی پلک ها به روش باسیت… ۳۵

شکل(۲- ۸)نگاشت لبه. ۳۶

شکل(۲- ۹)انتخاب نهايي لبه. ۳۷

شکل(۲- ۱۰)يک نمونه از ناحيه بندي پلک ها ۳۸

شکل(۲- ۱۱)پنجره اي براي تشخيص پلک ها. ۳۹

شکل(۲- ۱۲)تشخيص پلک و مژه ۴۰

شکل(۲- ۱۳)ناحیه بندی مردمک… ۴۲

شکل(۲- ۱۴)تصویر گرادیانی لبه. ۴۳

شکل(۲- ۱۵)ناحيه بندي مردمک، عنبيه و پلک به روش آناپوراني. ۴۴

شکل(۲- ۱۶)ناحیه بندی مردمک و عنبیه و پلک… ۴۵

شکل(۲- ۱۷)چند نمونه ار ناحیه بندی مردمک… ۴۶

شکل(۲- ۱۸)تصویر باینری.. ۴۷

شکل(۲- ۱۹)جداسازی مرز داخلی و مردمک… ۴۹

شکل(۲- ۲۰)محاسبه شعاع مردمک… ۴۹

شکل(۲- ۲۱)مرز داخلی عنبیه با مردمک… ۵۰

فصلسوم

شکل(۳- ۱) بلوک دیاگرام ناحیه بندی عنبیه. ۵۸

شکل(۳- ۲)موجک… ۶۰

شکل(۳- ۳)تجزيه سه مرحله­اي موجک… ۶۱

شکل(۳- ۴)بازسازي سه مرحله­اي موجک. ۶۳

شکل(۳- ۵)تبديل موجک در سيگنال­هاي دوبعدي. ۶۴

شکل(۳- ۶) تبديل موجک دو بعدي. ۶۵

شکل(۳- ۷) مراحل ناحیه بندی با استفاده از کانتورهای فعال. ۶۹

شکل(۳- ۸) تصویر اصلی. ۷۴

شکل(۳- ۹) منطقه بندی عنبیه. ۷۵

شکل(۳- ۱۰) مراحل اعمال کانتور فعال. ۸۴

شکل(۳- ۱۱) مراحل اعمال الگوریتم ژنتیک. ۹۰

فصلچهارم

شکل(۴- ۱)تست روش کانتور فعال بر روی تعدادی تصویر. ۹۶

شکل(۴- ۲)نتایج بدست آمده از تست. ۹۶

شکل(۴- ۳) نتایج بدست آمده از تست… ۹۷

شکل(۴- ۴)نتایج بدست آمده از تست… ۹۷

شکل(۴- ۵)تست روش موجک و ژنتیک بر روی تعدادی تصویر  ۱۰۰

شکل(۴- ۶)نتایج بدست آمده از تست… ۱۰۰

شکل(۴- ۷)نتایج بدست آمده از تست… ۱۰۱

شکل(۴- ۸)نتایج بدست آمده از تست… ۱۰۱

شکل(۴- ۹)نتایج بدست آمده از تست… ۱۰۱

 

فهرست جدول ها

(جدول۱- ۱)مزایا و معایب روش بیومتریک. ۱۴

(جدول۲- ۱)ساب کرنل در جهت افقی تنظیم می شود. ۳۲

(جدول۴- ۱)نتایج بدست آمده از برنامه. ۹۸

(جدول۴- ۲)نتایج بدست آمده ازبرنامه. ۱۰۲

(جدول۴- ۳)نتايج بدست آمده از برنامه بر روی مجموعه تصاویر شناخته شده.. ۱۰۲

(جدول۴- ۴)نتايج بدست آمده از برنامه های دیگر. ۱۰۳

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0