نامعلوم کشاورزی ۷

نامعلوم کشاورزی ۷

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” نامعلوم کشاورزی ۷ ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

مقدمه نامعلوم کشاورزی ۷:

روغن‏های خوراکی از منابع مهم تامین انرژی برای فرآیندهای حیاتی در بدن انسان هستند و به خاطر نقشی که این مواد در تامین نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین‏ها دارند پس از مواد نشاسته‏ای در زمره‏ی مهم‏ترین کالاهای ضروری محسوب می‏گردند (کسرایی و همکاران، ۱۳۷۷). گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) یکی از گیاهان مناطق نیمه‏خشک هندوستان، ایران، مصر و سایر کشورهای مدیترانه‏ای است (فروزان، ۱۳۷۸) و احتمالاً خاستگاه این گیاه از مناطقی واقع در بین قسمت‏های شرق مدیترانه و خلیج‏فارس می‏باشد (مبصر و پیری، ۱۳۸۸). گلرنگ گیاهی است که انعطاف‏پذیری زیادی نسبت به سیستم کاشت (دیم یا آبی) و یا فصل رشد ( بهاره یا پاییزه) از خود نشان می‏دهد. روغن گلرنگ از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است. در بین دانه‏های روغنی، روغن گلرنگ به عنوان دانه‏ای که بیش از ۹۰% اسیدهای چرب آن از نوع اشباع نشده می‏باشد به عنوان یک دانه روغنی با ارزش مطرح است که در مقایسه با دیگر روغن‏های نباتی قابل توجه است (زینلی، ۱۳۷۸).
جامعه کشاورزی هر کشوری وظیفه دارد که در حد توان برای مردم کشور مواد غذایی با کمیت و کیفیت مناسب تولید نماید. بذر مهم‏ترين نهاده در کشاورزي بوده و با در نظر گرفتن ساير شرايط مهم‏ترين نهاده جهت افزايش عملکرد، بذرهاي با کيفيت بالا مي‏باشند. بنابراين جهت دست‏يابي آسان به حداکثر عملکرد دانه و بهره‏وري بيشتر از منابع، لزوم استفاده از بذرهای با قدرت بالا بيش از هر زمان ديگر احساس مي‏گردد. به طور معمول کیفیت فیزیولوژیکی بذر به‏وسیله آزمون جوانه‏زنی استاندارد تعیین می‏شود ولی این آزمون درصد سبز‏ شدن در مزرعه را بیش از حد واقعی برآورد می‏کند (نولیو همکاران، ۲۰۰۸)، زیرا نتایجی که آزمون جوانه‏زنی استاندارد ارائه می‏دهد تولید گیاهچه‏های طبیعی تحت شرایط مطلوب است، اما سبز‏شدن و استقرار گیاهچه‏ها به طور معمول در مزرعه تحت شرایط مختلف آب و هوایی اتفاق می‏افتد که اکثر اوقات نامطلوب می‏باشد. در آزمایشگاه آزمون جوانه‏زنی در محیط کاملاً استریل شده، استاندارد و در اتاقک‏های کنترل‏کننده دما و رطوبت ‏نسبی صورت می‏گیرد، در صورتی که این شرایط به ندرت با شرایط مزرعه‏ای که بذرها با آن مواجه هستند مطابقت دارد. در نتیجه نتایج آزمون جوانه‏زنی استاندارد معمولاً همبستگی خوبی با سبز‏شدن در مزرعه نشان نمی‏دهد (قادری‏فر و سلطانی، ۱۳۸۹).
در سال‏های اخیر، وجود آزمون جوانه‏زنی استاندارد به عنوان تنها معیار ارائه شده برای سنجش پتانسیل عملکرد دانه، موجب نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان بذر شده است. برای رفع این معضل و پیش‏بینی دقیق‏تر سبز ‏شدن بذر‏های گیاهان زراعی، محققان واژه قدرت بذر را پیشنهاد نموده‏اند (قادری‏فر و سلطانی، ۱۳۸۹). قدرت بذر به‌عنوان مجموعه خصوصیاتی از بذر تعریف می‌شود که پتانسیل بذر را برای سبز شدن سریع و یکنواخت و ظهور گیاهچه‌های طبیعی تحت دامنه وسیعی از شرایط محیطی تعیین می‌کند (هامپتون و تكروني ، ۱۹۹۵). بذرهای با کیفیت و قدرت بذر پایین‏تر، جوانه‏زنی ضعیف‏‏تری دارند که در شرایط مواجه با تنش‏های محیطی موجب تولید گیاهچه‏های ضعیف‏تری می‏شوند (دی‏فیگوریدوو همکاران، ۲۰۰۳).
یکی از مشکلات گلرنگ استقرار نامناسب آن است که از دلایل عمده آن کیفیت بذر مصرفی است. به دست آوردن عملکرد بالا در گلرنگ نیازمند استقرار سریع و یکنواخت گیاه در مزرعه می‏باشد. کیفیت بذر، جوانه‏زنی و قدرت بذر جزء مهم‏ترین عوامل موثر در استقرار گیاه گلرنگ در شرایط کشت وسیع مزرعه‏ای می‏باشد. هدف از آزمون‏های قدرت بذر تعیین بذری می‏باشد که تحت شرایط محیطی متنوع دارای بیشترین جوانه‏زنی باشد و بهترین اسقرار را داشته باشد (بوتون،۲۰۰۲). کیفیت مناسب بذر می‏تواند اثرات مختلفی بر عملکرد نهایی نیز داشته باشد. اهمیت اصلی کیفیت بذر زمانی مشخص می‏شود که عملکرد بذرهای مختلف در مزرعه مورد مقایسه قرار داده شده و تفاوت‏ها را مورد ارزیابی قرار دهیم (لیخاچف،۱۹۹۳). آزمون‌های قدرت بذر توسعه پیدا کرده‌اند تا بتوانند پیش‌بینی خوبی از سبز شدن توده‌های بذری برای کاشت در شرایط مختلف آب و هوایی ارائه دهند (قادری‏فر و سلطانی، ۱۳۸۹).

 

 

اهداف پژوهش:

۱٫ بررسی آزمون‏های قدرت بذر روی توده های گلرنگ و تعیین ارتباط این آزمون ها با سبز شدن بذرها در مزرعه
۲٫ یافتن و پیشنهاد مناسب‏ترین آزمون برای پیش‏بینی سبز شدن توده‏ها در شرایط مزرعه

 

نتیجه گیری کلی

در این مطالعه توانایی آزمونهای مختلف تعیین قدرت بذر در آزمایشگاه، به منظور پیشبینی درصد سبز شدن توده‏های گلرنگ در مزرعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان همبستگی نتایج آزمونهای قدرت بذر در آزمایشگاه با نتایج سبز شدن در مزرعه برای تودههای مختلف، به عنوان معیار تعیین موفقیت آزمونها مدنظر قرار گرفت. آزمونهایی که نتایج آنها با نتایج درصد سبز شدن تودهها در مزرعه دارای همبستگی معنیداری بودند به عنوان آزمون مناسب معرفی شدند. در این تحقیق آزمون جوانهزنی استاندارد، رشد گیاهچه، تسریع پیری، تنش شوری، سرعت جوانهزنی، تنش خشکی، هدایت الکتریکی، چندتنشی، آزمون pH، آزمون بیوشیمیایی و آزمون تاثیر دما بر مولفههای جوانهزنی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که آزمونهای درصد جوانهزنی استاندارد، رشد گیاهچه، هدایت الکتریکی، اندازهگیری pH محلول پس از نشت مواد از بذرها، اندازهگیری آنزیم پراکسیداز و آزمون جوانهزنی تحت تنش شوری، برای تعیین قدرت تودههای بذری گلرنگ مناسب نبودند و در نتیجه نتوانستند پیشبینی قابل قبولی از درصد سبز شدن این تودهها در مزرعه داشته باشند. اندازهگیری مولفههای جوانهزنی در دماهای مختلف نشان داد تنها پارامتر X50 در دماهای ۸ و ۲۰ و پارامتر X0 در دمای ۲۴ با سبز شدن همبستگی معنیداری وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود از دماهای ۸ و ۲۰ و ۲۴ جهت تعیین کیفیت تودههای بذری گلرنگ استفاده شود. در ارتباط با آزمون تسریع پیری، دمای ۴۱ و ۴۵ و دورههای زمانی ۲۴ و ۴۸ برای دمای ۴۱ و دوره زمانی ۴۸ برای دمای ۴۵ برای ارزیابی کیفیت تودههای بذری گلرنگ مناسب بود، بنابراین پیشنهاد میشود از آزمون تسریع پیری با دماهای ۴۱ و ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ و ۴۸ برای دمای ۴۱ و ۴۸ ساعت برای دمای ۴۵ درجه سانتیگراد برای ارزیابی قدرت توده‏های بذری گلرنگ استفاده شود. با مقایسه نتایج دو روش مختلف تجزیه دادههای آزمون تنش خشکی (تابع دو تکهای و استفاده از مدل هیدروتایم) می‏توان به اهمیت علم آمار در کارهای تحقیقی تکنولوژی بذر پی برد. در حالی که نتایج حاصل از مقایسه پارامترهای مدل دوتکهای در تفکیک تودههای قوی و ضعیف موفق نبود، تجزیه همان دادهها با استفاده از مدل هیدروتایم نشان داد که میتوان از طریق این آزمون تودههای قوی و ضعیف گلرنگ را تفکیک کرد. نتایج حاصل از عملکرد و اجزای عملکرد تفاوت در عملکرد اقتصادی را بین تک بوته و واحد سطح نشان داد که میتوان این تفاوت را ناشی از تفاوت در درصد سبز شدن تودهها دانست.
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که از بین آزمونهای قدرت انجام شده آزمون تسریع پیری با دمای ۴۱ و ۴۵ درجه سانتیگراد برای مدت زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت، اندازهگیری مولفههای جوانهزنی در دماهای ۸، ۲۰ و ۲۴ و ثابت هیدروتایم در مدل هیدروتایم همبستگی معنی‏داری با درصد سبز شدن در مزرعه داشتند و از این آزمونها میتوان برای تفکیک تودههای ضعیف و قوی گلرنگ و پیشبینی سبز شدن آنها در مزرعه استفاده کرد.

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0