نجات دریایی و احکام قرارداد آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

نجات دریایی و احکام قرارداد آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نجات دریایی و احکام قرارداد آن ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه نجات دریایی و احکام قرارداد آن

قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید  .

با عنایت  به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض ، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد .

آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق  دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .

کلید واژه

کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت  _خطر _حق ممتاز دریایی_ قانون پرچم

 پرسش‎ها

۳-۱) پرسشها اصلی

۳-۱-۱- ماهیت قراردادنجات دریایی و موضوعات شناخته شده این قرارداد چیست ؟

۳-۱-۲- شرایط مربوط به انعقاد قرارداددریایی وآثار قرارداد نجات دریایی چیست ؟

۳-۲- پرسشهای فرعی

۳-۲-۱- آیا  قرارداد نجات دریایی را می‎توان در زمره عقود معین دانست یا یک قرارداد خصوصی براساس ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی می‎گردد ؟

۳-۲-۲- آیا برای انعقاد قرارداد نجات دریایی ، رعایت شرایط خاصی توسط طرفین قرارداد یا شرایط ویژه‎ای در خصوص موضوع قرارداد وجود دارد ؟

۳-۲-۳- طرفین قرارداد نجات دریایی چه تعهدات و حقوقی  نسبت به یکدیگر دارند و جهت استیفای حقوق توسط نجاتگر، چه امتیازات ویژه‎ای برای او در نظر گرفته شده است ؟

۳-۲-۴- قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی، در صورت تعیین یا عدم تعیین قانون حاکم چگونه تعیین می‎گردد ؟

فهرست نجات دریایی و احکام قرارداد آن

 • مقدمه   ۱
 • فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی  ۶
 • مقدمه  ۷
 • ۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی . ۷
 • ۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن  ۸
 •  ۱-۲-۱ مفهوم کشتی . ۸
 •  ۱-۲-۲ انواع کشتی . ۹
 •      ۱-۲-۲-۱کشتی‎های تجاری  ۹
 •     ۱-۲-۲-۲ کشتی‎های جنگی . ۱۰
 •     ۱-۲-۲-۳ کشتی‎های مربوط به خدمات عمومی  ۱۰
 • ۱-۳  کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی  ۱۰
 • ۱-۴ مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی . ۱۲
 •  ۱-۴-۱  مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی  ۱۲
 •  ۱-۴-۲ اقسام نجات دریایی . ۱۶
 •    ۱-۴-۲-۱ عملیات نجات نظامی و غیر نظامی . ۱۶
 •    ۱-۴-۲-۲ اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن . ۱۶
 •      ۱-۴-۲-۲-۱  نجات اموال  ۱۶
 •      ۱-۴-۲-۲-۲  نجات محیط زیست . ۱۷
 •      ۱-۴-۲-۲-۳  نجات اشخاص . ۱۸
 • ۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی  ۲۰
 • ۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی  ۲۲
 •   ۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص  . ۲۲
 •    ۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح  ۲۲
 •    ۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی  ۲۲
 •      ۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت  ۲۳
 •      ۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت  ۲۴
 •   ۱-۶-۲ عقد جعاله . ۲۴
 •    ۱-۶-۲-۱  جعاله در لغت و اصطلاح  ۲۵
 •    ۱-۶-۲-۲  وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی  ۲۵
 •      ۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد . ۲۵
 •      ۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت . ۲۶
 • ۱-۶-۳ ماهیت قرارداد نجات دریایی  ۲۷
 • فصل دوم : شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین
 • قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی   ۲۸
 • مقدمه . ۲۹
 • ۲-۱ شکل قرارداد . ۲۹
 • ۲-۲ طرفین قرارداد  ۳۰
 • ۲-۳ شرایط مربوط به طرفین قرارداد . ۳۰
 •   ۲-۳-۱وجود اراده . ۳۱
 •   ۲-۳-۲فقدان قصد و آثار آن . ۳۱
 •   ۲-۳-۳ فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن  ۳۲
 •     ۲-۳-۳-۱ عقد فضولی . ۳۲
 •     ۲-۳-۳-۲ عقد اکراهی . ۳۳
 •     ۲-۳-۳-۳ عقد ناشی از اضطرار . ۳۴
 •     ۲-۳-۳-۴ رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال . ۳۵
 •  ۲-۴ اهلیت . ۳۷
 •    ۲-۴-۱ معاملات صغیر  ۳۸
 •    ۲-۴-۲ معاملات مجنون  ۳۹
 •    ۲-۴-۳ معاملات سفیه . ۴۰
 •   ۲-۵ داوطلبانه بودن . ۴۱
 •     ۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی . ۴۱
 •     ۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد  ۴۲
 •       ۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی یا قانونی نباشد . ۴۲
 •       ۲-۵-۲-۲انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی  ۴۳
 •   ۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات صرفاً جهت نجات اموال و جان خویش  ۴۴
 •   ۲-۶ حسن نیت . ۴۵
 •     ۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد  ۴۵
 •     ۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی . ۴۶
 •     ۲-۶-۳ مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی . ۴۷
 •       ۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت  . ۴۸
 •       ۲-۶-۳-۲ عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز  ۴۸
 •       ۲-۶-۳-۳ سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر . ۴۹
 •       ۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه  ۵۰
 •       ۲-۶-۳-۵ عدم تعادل نسبی عوضین   ۵۱
 • فصل سوم : شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن  ۵۳
 • مقدمه   ۵۴
 • ۳-۱ موارد شناخته شده جهت نجات موضوع قرارداد نجات دریایی   ۵۴
 •   ۳-۱-۱ شناور  ۵۴
 •   ۳-۱-۲ سایر اموال دریایی و  نجات انسان . ۵۶
 •   ۳-۱-۳ محیط زیست دریایی  ۵۷
 • ۳-۲ انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص
 •       موضوعات آن قرارداد  . ۵۷
 •   ۳-۲-۱ انواع آبها در تقسیم‎بندی حقوق بین‎الملل عمومی   ۵۷
 •     ۳-۲-۱-۱ آبهای داخلی  ۵۸
 •     ۳-۲-۱-۲ آبهای مجمع‎الجزایری . ۵۸
 •     ۳-۲-۱-۳ دریایی سرزمینی  . ۵۸
 •     ۳-۲-۱-۴ منطقه مجاور یا نظارت و منطقه انحصاری- اقتصادی . ۵۹
 •     ۳-۲-۱-۵ فلات قاره  ۵۹
 •     ۳-۲-۱-۶ آبهای آزاد  ۶۰
 • ۳-۳  شمول قرارداد نجات دریایی بر موضوعات حقوق نجات از حیث نوع آب . ۶۰
 •   ۳-۳-۱ شمول قرارداد نجات دریایی حسب  نوع آب بر شناور و اموال دریایی . ۶۰
 •   ۳-۳-۲ نجات اشخاص موضوع قرارداد نجات دریایی و قلمروی شمول آن ازحیث نوع آب  ۶۱
 •   ۳-۳-۳ نجات محیط زیست و قلمروی شمول آن از حیث نوع آب . ۶۲
 • ۳-۴ شرایط مربوط به موضوع قرارداد . ۶۴
 •   ۳-۴-۱ در معرض خطر بودن . ۶۴
 •     ۳-۴-۱-۱ مفهوم خطر  ۶۵
 •     ۳-۴-۱-۲ ویژگی خطر . ۶۶
 •       ۳-۴-۱-۲-۱ نسبی یا غیر مطلق بودن خطر  ۶۶
 •       ۳-۴-۱-۲-۲ بالفعل(آنی) یا بالقوه بودن خطر  ۶۷
 •     ۳-۴-۲ اثبات خطر  ۶۸
 • ۳-۵ اجرت یا پرداخت جهت انجام عملیات نجات . ۶۸
 •   ۳-۵-۱ موفقیت‎آمیز بودن . ۶۹
 •   ۳-۵-۲ تعیین میزان اجرت یا غرامت ویژه . ۷۱
 •     ۳-۵-۲-۱ اجرت نجات شناور و سایر اموال دریایی . ۷۱
 •     ۳-۵-۲-۲ پرداخت جهت نجات محیط‎زیست دریایی یا تلاش جهت آن . ۷۴
 •     ۳-۵-۲-۳ اجرت نجات جان انسان . ۷۷
 •       ۳-۵-۲-۳-۱ نجات جان انسان همراه با نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی  ۷۸
 •       ۳-۵-۲-۳-۲ نجات انسان بدون نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی  ۷۹
 • فصل چهارم : آثار قرارداد نجات دریایی  ۸۱
 • مقدمه  ۸۲
 • ۴-۱ محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل آزادی قراردادها . ۸۲
 • ۴-۲ مسؤولیت‎ها و حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال (نجات‎یافتگان)  ۸۳
 •   ۴-۲-۱ مسؤولیت‎ها و وظایف مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال  ۸۳
 •   ۴-۲-۲ حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال . ۸۵
 • ۴-۳ مسؤولیت‎ها و حقوق نجات‎دهنده . ۸۷
 •   ۴-۳-۱ مسؤولیت‎ها و وظایف نجات‎دهنده  ۸۷
 •   ۴-۳-۲ حقوق نجات‎دهنده . ۹۰
 •   ۴-۳-۲-۱ اشخاص واجد استحقاق جهت اخذ مطالبه پرداخت ناشی از عملیات نجات  ۹۰
 •   ۴-۳-۲-۲ حقوق ممتاز دریایی . ۹۲
 •     ۴-۳-۲-۲-۱ جایگاه حقوق ممتازه در قانون ایران و کنوانسیون‎های مربوطه  ۹۲
 •     ۴-۳-۲-۲-۲شمول غرامت ویژه در حقوق ممتازه ناشی از مطالبات نجات  ۹۴
 •     ۴-۳-۲-۲-۳ شمول حقوق ممتازه . ۹۵
 •       ۴-۳-۲-۲-۳-۱ کشتی  ۹۵
 •       ۴-۳-۲-۲-۳-۲ کرایه حمل در سفری که این حق ایجاد شده  ۹۶
 •       ۴-۳-۲-۲-۳-۳ ملحقات کشتی و کرایه حمل که از شروع سفر ایجادشده . ۹۶
 •    ۴-۳-۲-۲-۴ تقدم حقوق ممتاز نسبت به یکدیگر . ۹۷
 •    ۴-۳-۲-۲-۵ ماهیت حقوق ممتاز . ۹۹
 •    ۴-۳-۲-۲-۶ نحوه اجرای حق ممتاز در خصوص پرداخت ناشی از نجات و مرور زمان  ۱۰۰
 •     ۴-۳-۲-۲-۶-۱ دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص و اجرای حقوق ممتاز دریایی  ۱۰۱
 •     ۴-۳-۲-۲-۶-۲ مرور زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات   ۱۰۵
 • فصل پنجم : تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون
 •                       حاکم بر تعهدات قراردادی . ۱۰۷
 • مقدمه  ۱۰۸
 • ۵-۱ ابطال و تعدیل قرارداد  . ۱۰۸
 •   ۵-۱-۱ مفهوم ابطال قرارداد . ۱۰۸
 •   ۵-۱-۲ مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن . ۱۰۷
 •   ۵-۱-۳ موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی . ۱۰۹
 •     ۵-۱-۳-۱ رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال . ۱۱۰
 •     ۵-۱-۳-۲ ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی . ۱۱۰
 •     ۵-۱-۳-۳ عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد . ۱۱۲
 • ۵-۲ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی . ۱۱۲
 •   ۵-۲-۱ نفوذ حاکمیت اراده . ۱۱۳
 •     ۵-۲-۱-۱ تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی . ۱۱۳
 •     ۵-۲-۱-۲ آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران . ۱۱۴
 •       ۵-۲-۱-۲-۱ قرارداد‎های اتباع بیگانه . ۱۱۵
 •       ۵-۲-۱-۲-۲ قراردادهای داخلی  ۱۱۵
 •       ۵-۲-۱-۲-۳ قاعده تکمیلی . ۱۱۵
 •    ۵-۲-۱-۳ استثناهای حاکمیت اراده . ۱۱۶
 •     ۵-۲-۱-۳-۱ مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه  ۱۱۷
 •     ۵-۲-۱-۳-۲ مخالفت با قانون آمره . ۱۱۷
 •     ۵-۲-۱-۳-۳ تقلب نسبت به قانون  ۱۱۷
 • ۵-۳ قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین  ۱۱۸
 •   ۵-۳-۱ قانون پرچم . ۱۱۸
 •   ۵-۳-۲ محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی  ۱۱۸
 •     ۵-۳-۲-۱ محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی . ۱۱۹
 •     ۵-۳-۲-۲ تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در  مناطق خارج
 •                  از حاکمیت دولت   ۱۱۹
 •       ۵-۳-۲-۲-۱ انعقاد قرارداد در درون کشتی  ۱۱۹
 •       ۵-۳-۲-۲-۲ انعقاد قرارداد خارج  از کشتی   ۱۲۰
 •   ۵-۳-۳ قانون حاکم بر روابط نجاتگران . ۱۲۰
 • نتیجه‎ گیری   ۱۲۲
 • فهرست منابع پایان‎نامه . ۱۲۹
 • پیوست‎ها :
 • ۱)کنوانسیون بین‎المللی نجات ۱۹۸۹ . ۱۳۵
 • ۲)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه ۲۰۱۱) . ۱۴۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0