مطالعه رابطه نرخ رشد دارايی ها و بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

مطالعه رابطه نرخ رشد دارايی ها و بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان  مطالعه رابطه نرخ رشد دارايی ها و بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مطالعه رابطه نرخ رشد دارايی ها و بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

اصلی­ترین عامل که سرمایه ­گذاران در تصمیم­گیري هاي خود مورد توجه قرار می­دهند نرخ بازده است به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه­ گذاران از سرمایه­ گذاري کسب سود است. رشد دارایی­ها، ترکیب دارایی­ هاي اندازه ­گیري شده به بهاي جاري را افزایش داده و موجب افزایش سودمندي بازده سهام می­گردد. از آنجایی که نرخ بازده دارایی­ ها یکی از معیارهاي سنجش کارایی مدیران بخصوص براي مراکز سرمایه ­گذاري می­باشد از این ­رو پژوهش حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با مطالعه بین نرخ رشد دارايی ها و بازدهي سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

به منظور ارتباط بین متغیرهای پژوهش شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد ۵۲ شرکت به عنوان نمونه از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۱ انتخاب شد. روش انتخاب نمونه از جامعه آماری پژوهش حاضر مطابق پژوهش ­های مشابه روش حذف سیستماتیک است.

پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع  قیاسی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده ­ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و پس­ رویدادی است. نتایج نشان می­دهد که بین رشد دارایی و بازدهی سهام رابطه وجود دارد اما بین متغیر نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام شرکت‌ها‌ در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: رشد دارایی ، نقدشوندگي دارايي‌ها، بازدهي سهام،  بورس اوراق بهادار تهران.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نقدشوندگی در بازارهاي مالی از عوامل متعددي تاثیر میپذیرد. سازمان بین المللی کمیسیونهاي اوراق بهادار پژوهشی در مورد عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهاي نوظهور در ۲۱ کشور انجام داده است که نتایج آن در دسامبر ۲۰۰۷ منتشر شد. بورس اوراق بهادار تهران با هدف افزایش آگاهی عمومی و با توجه به اهمیتی که موضوع نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران دارد، این سند را منتشر می­کند. مطالب این متن می تواند بینش مناسبی بر مبناي تجارب بازار سرمایه­ ي کشورهاي دیگر براي کارشناسان و مدیران صنعت اوراق بهادار ایران فراهم کند.

نتايج بسياري از تحقيقات گوياي آن است که سرمايه‌گذاران اطلاعات حسابداري را به طور مناسبي پردازش نمي‌کنند. از جمله اين متغيرها،  رشد دارايی ها و میزان نقدشونده بودن دارایی‌ها است که با بازده سهام مرتبط است(باقری مهماندوستی، ۱۳۸۶: ۶۳-۵۸). سرمایه‌گذاران همواره به دنبال ابزاری بوده‌اند تا بتوانند بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را پیش‌بینی کنند. وجود این نیاز موجب ارائه الگوهای مختلفی برای پیش‌بینی بازده سهام و عوامل موثر بر آن شده است. تا دهه ۱۹۹۰ تصور بر این بود که مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدلی بدون نقص برای پیش‌بینی بازده سهام است، اما نتایج پژوهش­ها نشان داد این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد پل ارتباطی بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری تا حدودی به پیش‌بینی بازده سهام بپردازند منوط به اینکه اطلاعات حسابداری بر روی قیمت تأثیرگذار باشد یا به معنای دیگر بازار از لحاظ کارایی در سطح قوی قرار داشته باشد (دستگیر و شریفی مبارکه،۱۳۹۰: ۱۴۳-۱۳۳). از متغيرهاي بنيادين موثر بر بازده سهام ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌ها در دارايي‌هاي ثابت مي‌باشد كه مي‌تواند زمينه‌ساز دستيابي به بازده مطلوب در آينده بوده يا به دليل تحمل ريسك بيشتر بر وضعيت مالي شركت در نتيجه سرمايه‌گذاري بيشتر، قدرت شركت را براي حفظ بازده فعلي و رشد آن در دوره‌هاي آتي كاهش دهد و در بلندمدت نيز منجر به افت بازده و عملكرد شركت گردد

 

میزان نقدشوندگی دارایی شرکت‌ها بر تصمیمات اعتباردهندگان در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها مؤثر است. به عبارت ديگر، وام‌دهندگان براي شرکتی با ساختار نقدشوندگي پایین در دارایی‌ها، صرف ريسك بيشتري را مطالبه مي‌كنند و نرخ وام اعطایی آنها بيشتر خواهد بود. بنابراين، رابطه منفي بين نقدشوندگي دارایی و بازده سهام وجود دارد(فرانسیس، ۲۰۰۵: ۱۶۳-۱۴۵). نقدشوندگي كمتر مساوي با ريسك بيشتر است و ريسك بيشتر همراه با بازده بيشتر است.  بنابراین مشخص نمودن شرکت­هایی که پتانسیل بیشتری برای نقد شدن دارند، برای اعتباردهندگان مهم می­باشد.

پس اهمیت انجام پژوهشی با هدف تعیین رابطه میان نقدشوندگی دارایی­ها و رشد دارایی‌ ها با بازدهی سهام شرکت­های فعال در بازار سرمایه کشور واضح به نظر می­رسد. همچنین انجام پژوهش حاضر می­تواند به روشن نمودن رابطه بین این متغیرها، کمک کند. همچنین تا کنون ارتباط رشد دارایی‌ها و نقدشوندگی دارایی‌ها با بازدهی سهام در بازار سرمایه کشور مورد آزمون قرار نگرفته و پژوهشی در این خصوص به ثبت نرسیده است.

 

فهرست مطالب پایان نامه مطالعه رابطه نرخ رشد دارايی ها

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه  ۲

۱-۲ بیان مسأله  ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۴

۱-۴ اهداف پژوهش    ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی   ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی   ۶

۱-۴-۳ هدف کاربردی   ۶

۱-۵ فرضيه ‏هاي پژوهش    ۷

۱-۵-۱ فرضیه اصلی   ۷

۱-۵-۲ فرضیه­ های فرعی   ۷

۱-۶ تعریف متغیرهای پژوهش    ۷

۱-۶-۱ بازدهی سهام  ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

۲-۱ مقدمه  ۱۲

۲-۲ مباني نظري و مروري بر مطالعه هاي تجربي   ۱۲

۲-۲-۱ شاخص رشد دارایی ها ۱۳

۲-۲-۱-۱ رشد دارایی ها، رشد و توسعه شرکت   ۱۴

۲-۲-۲ تقسيم بندي سهامداران  ۱۶

۲-۲-۲-۱ سهامداران استراتژيك    ۱۶

۲-۲-۲-۲ سهامداران غير استراتژيك    ۱۶

۲-۲-۳ سهام شناور آزاد  ۱۶

۲-۲-۴ نقدشوندگي سهام  ۱۷

۲-۲-۴-۱ عامل نقدشوندگي در ارز ش گذاري دارايي ها ۱۹

۲-۲-۴-۲ عوامل کلان تاثیرگذار بر نقدشوندگی   ۲۰

۲-۲-۴-۲-۱ ساختار خرد بازار  ۲۱

۲-۲-۴-۲-۲ محصولات و خدمات   ۲۱

۲-۲-۴-۳ نقدشوندگی بازار  ۲۱

۲-۲-۴-۴ نرخ رشد نقدینگی   ۲۲

۲-۲-۴-۵ معیارهای  نقدشوندگی   ۲۳

۲-۲-۴-۵-۱ عمق بازار  ۲۳

۲-۲-۴-۵-۲ عرض بازار  ۲۳

۲-۲-۴-۵-۳ انعطاف پذیري بازار  ۲۳

۲-۲-۴-۵-۴ زمان  ۲۳

۲-۲-۴-۶ عوامل تأثیر گذار در نقدشوندگی   ۲۴

۲-۲-۴-۶ -۱ سیاست تقسیم سود  ۲۴

۲-۲-۴-۶ -۲ افزایش ساعات معاملات   ۲۴

۲-۲-۴-۶ -۳ فرصت معاملات آربیتراژ که با مجاز شمردن فروش استقراضی سهام فراهم می آید  ۲۴

۲-۲-۴-۶ -۴ فعالیت بازارسازها ۲۴

۲-۲-۴-۶ -۵ فرآیند قانونی تصویب انتشار اوراق بهادار  ۲۵

۲-۲-۴-۷ عوامل اصلی افزایش نقدشوندگی بازار  ۲۵

۲-۲-۵ اجزاء اختلاف قیمت پیش نهادی خرید و فروش سهام  ۲۶

۲-۲-۵-۱ هزینه های اجرای سفارش    ۲۶

۲-۲-۵-۲ هزینه های نگهداری موجودی   ۲۶

۲-۲-۵-۳ هزینه های انتخاب نادرست   ۲۷

۲-۲-۶ مفهوم بازده ۲۷

۲-۲-۶-۱ بازده سهام(بخش ها) ۲۸

۲-۲-۷ پژوهش پونتیف و اسکال  ۲۸

۲-۲-۸ انواع كارايي در بازار سرمايه  ۲۹

۲-۲-۸-۱ كارايي اطلاعاتي   ۲۹

۲-۲-۸-۲ كارايي تخصيصي   ۳۰

۲-۲-۸-۳ كارايي عملياتي   ۳۰

۲-۲-۹ ويژگي‌هاي بازار كارا ۳۰

۲-۲-۱۰ رابطه رشد دارايی ­ها و بازدهی سهام  ۳۲

۲-۲-۱۱ رابطه نقدشوندگی و بازده سهام  ۳۳

۲-۳ پیشینه پژوهش­های انجام شده ۳۴

۲-۳-۱ پیشینه پژوهش­های داخلی   ۳۴

۲-۳-۲ پیشینه پژوهش­های خارجی   ۳۷

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه  ۴۱

۳-۲ روش پژوهش    ۴۱

۳-۳ جدول متغیرها ۴۲

۳-۴ جامعه آماری   ۴۲

۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۴۳

۳-۶ روش گردآوری داده ­ها ۴۳

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ۴۵

۳-۸ نحوه­ ی محاسبه­ ی فرضیه­ ها و مدل رگرسیون  ۴۶

۳-۸-۱ مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیات   ۴۷

۳-۹ مدل ها و آزمونهای مورد نیاز  ۴۸

۳-۹-۱ رگرسیون خطی   ۴۸

۳-۹-۱-۱ رگرسیون چندگانه  ۴۹

۳-۹-۲ معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA   ۵۰

۳-۹-۳ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف   ۵۲

۳-۹-۴ ضریب همبستگی پیرسون  ۵۴

۳-۹-۵ آزمون دوربین واتسون  ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱ مقدمه  ۵۷

۴-۲ آمار توصیفی   ۵۷

۴-۳ آزمون فرضيات   ۵۷

۴-۳-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف   ۵۸

۴-۳-۲ فرضیات تحقیق  ۵۹

۴-۳-۳ مدل مفهومی   ۶۳

۴-۳-۳-۱ آزمون دوربین واتسون  ۶۳

۴-۳-۳-۲ معادلات ساختاری   ۶۴

۴-۳-۳-۳ معیارهای مناسبت مدل  ۶۶

۴-۳-۴ مدل اکتشافی   ۶۷

۴-۳-۵ همبستگی جزیی   ۶۹

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها

۵-۱  مقدمه  ۷۲

۵-۲  نتیجه­ گیری   ۷۲

۵-۲-۱ فرضیه اصلی: بین رشد دارايی  و نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام شرکت‌ها‌ در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. ۷۲

۵-۲-۲ فرضیه فرعی اول: بین رشد دارايی  با بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد. ۷۳

۵-۲-۳ فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد. ۷۳

۵-۳ پیشنهادها ۷۵

۵-۳-۱ پیشنهادهای اجرایی( حاصل از تحقیق) ۷۵

۵-۳-۱-۱ پیشنهاد مربوط به فرضیه ­ی اصلی: (بین رشد دارايی  و نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام شرکت‌ها‌ در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد). ۷۵

۵-۳-۱-۲ پیشنهاد مربوط به فرضیه­ ی فرعی اول: (بین رشد دارايی  با بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد). ۷۵

۵-۳-۱-۳ پیشنهاد مربوط به فرضیه­ ی فرعی دوم: (بین نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد). ۷۶

۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیق ­های آتی   ۷۷

۵-۴ محدودیت­های تحقیق  ۷۷

منابع و مأخذ  ۷۹

منابع فارسی   ۸۰

منابع لاتین   ۸۲

پیوست الف    ۸۵

خروجی نرم افزار  ۸۵

Abstract I

 

فهرست جداول 

جدول۳-۱  متغیرهای پژوهش    ۴۲

جدول ۳-۲ چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه پژوهش    ۴۴

جدول ۳-۳  تجزیه تحلیل واریانس    ۴۹

جدول ۳-۴ تجزیه واریانس    ۵۰

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق   ۵۷

جدول ۴-۲: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق   ۵۸

جدول ۴-۳: نتایج مربوط به ضریب همبستگی اسپیرمن میان رشد دارایی و نقدشوندگی دارایی با بازدهی سهام  ۶۰

جدول ۴-۴: نتایج مربوط به ضریب همبستگی اسپیرمن میان رشد دارایی و بازدهی سهام  ۶۲

جدول ۴-۵: نتایج مربوط به ضریب همبستگی اسپیرمن میان نقدشوندگی دارایی و بازدهی سهام  ۶۲

خلاصه مدل  جدول۴-۶  ۶۴

جدول۴-۷: ضرایب رگرسیونی  ۶۵

جدول ۴-۸: جدول تجزیه واریانس مدل مفهومی  ۶۶

جدول ۴-۹: جدول معیارهای مناسبت مدل،  مدل مفهومی  ۶۷

جدول ۴-۱۰: جدول معیارهای مناسبت مدل،  مدل اکتشافی  ۶۹

جدول ۴-۱۱ همبستگی جزیی  ۷۰

 

فهرست نمودار  

نمودار ۴-۱ مدل معادلات ساختاری با ضرایب غیر استاندارد ۶۴

نمودار ۴-۲ مدل معادلات ساختاری با ضرایب استاندارد ۶۵

نمودار ۴-۳ مدل اکتشافی پژوهش با ضرایب غیر استاندارد ۶۸

نمودار ۴-۴ مدل اکتشافی پژوهش با ضرایب استاندارد ۶۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0