نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۹۸ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان ن‏امه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا :

ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا غالبا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می کند .البته مراد شیخ از لذت در تعریف سعادت، مطلق لذت نیست بلکه مراد وی برترین نوع لذت یعنی لذت عقلی است. فهم کامل نظریه سعادت شیخ مستلزم توجه به نکات زیر است که در رساله به تفصیل به آنها پرداخته ایم.

نکته اول: ابن سینا در بحث سعادت و به تصویر کشیدن غایت نهایی انسان از متون دینی متأثر است.

نکته دوم: ابن سینا سعادت را امری اخروی می داند.یعنی حصول سعادت حقیقی را فقط بعد از مرگ ممکن می داند.

نکته سوم:  ابن سینا  سعادت را امری مشکک و ذو مراتب می داند وبرای اشقیا و سعدا مراتب مختلفی قائل است.

نکته چهارم: ابن سینا تصریح می کند که اهل سعادت و نجات بیشتر از اهل عذاب و شقاوتند.اما درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان، شیخ معتقد است که هر چند نظر و عمل هر دو در سعادت انسان مؤثرند و سعادتمند حقیقی کسی است که در دو جنبه ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد، اما میزان تأثیر این دو را یکسان ندانسته و برای نظر اهمیت بیشتری  قائل است.

شیخ بر این عقیده است که نقش عمل در سعادت انسان نقش ایجابی نیست، یعنی اعمال و افعال اخلاقی اهمیت استقلالی ولنفسه ندارند. وجه اولویت نظر از نگاه شیخ به مبانی انسان شناسی او و تعریف او از چیستی و ماهیت سعادت بر می گردد. زیرا از یک طرف وی سعادت را کمال و فعلیت خاص انسان دانسته و معتقد است که سعادت انسان در آن است که صفات و استعدادهای خاص خودش را به کمال برساند. از طرف دیگر ابن سینا وظیفه خاص انسان را ناطق بودن او می داند. و بر این عقیده است که از میان  احوال و ویژگی‏های نفسانی مهم‏ترین ویژگی که  او را از سایر حیوانات متمایز می سازد اندیشه و تأمل است.

کلید واژه:۱- ابن سینا ۲- عقل نظری(نظر) ۳- عقل عملی(عمل) ۴- سعادت ۵- شقاوت ۶- لذت ۷- ألم

سؤال های تحقیق

سئوال اصلي: تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت نهایی انسان چیست؟ و وی چه نقشی را برای عمل در سعادت و شقاوت انسان قائل است؟به بیان دیگر سؤال اصلی این پژوهش اینست که از نگاه ابن سینا «عمل» چقدر و چگونه در سعادت نهایی انسا ن مؤثر است ؟

توضیح: در این پایان نامه با  روشن نمودن  دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه ابن سینا به این نکته پرداخته می­شود که  وی چه نقشی برای  هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است. و همچنان که گفتیم بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت بوده است در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسکویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

 

فهرست مطالب :

مقدمه……………. ۱

۱٫کلیات…………….. ۳

۱٫سؤال های تحقیق………….. ۳

۱-۲٫فرضیه………….. ۳

۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق………….. ۴

۱-۴٫ اهداف تحقیق……….. ۵

۱-۵٫ سابقه پژوهش:پیشینه۶

۱-۶٫ روش تحقیق:………. ۶

۲٫چند نکته در احوال شیخ……………….. ۷

۳٫مفاهیم…………….. ۱۱

۳-۱٫ سعادت و شقاوت در لغت……….. ۱۱

۳-۲٫ نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت………… ۱۵

افلاطون:……. ۱۵

ارسطو:……… ۱۹

فارابی:……… ۲۷

فصل اول: چيستى سعادت و شقاوت حقيقى از نظر ابن سینا… ۳۲

۱-۱٫ تعریف لذت:………. ۳۴

۱-۲٫ چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏……….. ۴۰

۱-۳٫ مصداق سعادت نهایی انسان…. ۴۱

۱-۴٫ نکات…….. ۴۵

نکته۱چرایی تعریف سعادت به لذت…….. ۴۵

نکته ۲- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:….. ۴۶

نکته ۳- میزان تأثیر  بدن  و عوامل خارجی در سعادت ۴۷

نکته ۴-  اینکه سعادت امری اخروی است:………. ۴۸

نکته۵- نوع نگاه شیخ به تکلیف…….. ۴۹

۱-۵٫ مراتب سعادت‏ و شقاوت………. ۴۹

۱-۶٫  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات………………… ۵۹

جمع بندی فصل…………. ۶۱

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت……… ۶۴

۱٫عقل عملی و عقل نظری……… ۶۴

۱-۱٫چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)…… ۶۴

۱-۲٫ رابطه عقل نظری و عقل عملی………… ۷۰

۱-۳٫ نیاز عقل نظری به عقل عملی……….. ۷۱

۱-۴٫ نیاز عقل عملی به عقل نظری……. ۷۲

  1. نسبت نظر و عمل………… ۷۴

۲-۱٫ اهمیت وتأثیر عمل:…….. ۷۵

۲-۲٫ چرایی تأثیر عمل…………. ۷۷

۲-۳٫ راه استکمال قوه عملی………. ۷۹

۲-۴٫ رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان       ۸۱

۲-۵٫ چرایی اهمیت و برتری نظر:……. ۸۴

۲-۶٫ چرایی نگاه سخیف به نظر………….. ۸۶

نتیجه گیری…………………… ۸۶

منابع و مآخذ……… ۹۴

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0