نصاب پذیری مهریه : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نصاب پذیری مهریه : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “نصاب پذیری مهریه ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۲۰صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه نصاب پذیری مهریه :

تعيين مهريه براي زن در ازدواج  امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند متعال نيز به پرداخت آن تأکيد فرموده است. با اينکه در اسلام بر استحباب مهريه­ي کم و کراهت زيادي آن تأکيد شده است ولی در سال­هاي اخير ميزان آن افزايش زيادي پيدا کرده و اين امر مشکلاتي را در جامعه  بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است.

اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخي از فقهای امامیه بر اين عقيده ­اند که مهریه نصاب پذیر است و ميزان مهریه نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغيير در قوانين مربوطه به عنوان حکمي شرعي و حکومتی و با تعيين حداکثري براي ميزان مهريه ، مهريه­اي بيش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون يکي از شرايط صحت مهریه مقدورالتسليم بودن آن است و مهريه ­هاي سنگين، به علت عدم تمکن مالي مرد مقدورالتسليم نيست، لذا براي صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

کلید واژه ها:نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه

 

اهداف تحقیق

نوشتار حاضر کاوش و تعمقی است در مبانی و احکام مهریه، به منظور دریافت پاسخ این سوال که آیا در فقه اسلامی برای مهریه نصاب یا ضابطه ای وجود دارد که بتواند از مشکلات  مذکور جلوگیری کند ؟و در صورت مثبت بودن، ضابطه کدام است؟ نصاب چیست؟ و در فرض منفی بودن پاسخ، آیا ادلّه ی فقه، تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب میزان مهریه با توان متعهد را دارد؟ یا مکتب مقدس اسلام از برقراری چنین ضابطه ای عاجز است؟!

انعقاد عقودی که در همان بدو تاسیس انجام یکسری از تعهدات آن خارج از توان فرد است و تعهد به پرداخت دینی که هیچ عقل سلیمی انجام آنرا امکان پذیر نمی داند امنیت روانی افراد جامعه را مخدوش و اعتماد بین اشخاص را از بین می برد، روشن ساختن ابعاد این مشکل و رفع آن همت همگانی را می طلبد. قرار دادن نصاب برای مهریه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رسیدن به این مهم و روشن نمودن  ضرورت اثبات نصاب پذیری مهریه و روشن نمودن خلاء های قانونی موجود در زمینه مهریه و پیشنهاد تدوین قانونی جامع و کامل در زمینه تعیین سقفی برای مهریه از اهداف این حقیر در تدوین این پایان نامه می باشد.

 

فهرست مطالب :

چکیده. ۱

مقدمه:. ۲

الف- بیان مسأله. ۲

ب- سوالات:. ۳

ج- فرضیه ها:. ۳

د- ضرورت تحقیق. ۳

ه – اهداف تحقیق. ۵

و- پیشینه تحقیق:. ۶

ز- روش تحقیق. ۶

ح – ساختار تحقیق. ۶

فصل اول. ۷

مهریه، احکام و کارکردهای آن. ۷

۱- مهریه در لغت و اصطلاح. ۸

۱-۱- مهریه در لغت. ۸

۱-۲- مهریه در اصطلاح. ۹

۱-۳- انواع مهریه. ۱۳

۱-۳-۱- مهر المسمی و شرایط آن. ۱۳

۱-۳-۱-۱-مهر المسمی. ۱۳

۱-۳-۱-۲- شرایط مهرالمسمی. ۱۴

۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی. ۱۶

۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. ۱۷

۱-۳-۳- مهرالمثل. ۱۸

۱-۳-۳-۱-  موارد تعلق مهرالمثل. ۱۹

۱-۳-۴- مهرالمتعه. ۱۹

۱-۳-۴-۱- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل. ۲۰

۴-۲-مالکیت زن بر مهر. ۲۱

۱-۴- عوامل استقرار مهر. ۲۱

۱-۴-۱- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. ۲۳

۱-۴-۱-۱- آیات. ۲۳

۱-۴-۱-۲- روایات. ۲۷

۱-۴-۲-کارکردها و حکمتهای مهریه. ۲۹

۱-۴-۳- اهمیت مهراز نظراسلام. ۳۴

۱-۴-۴- آثار روانی مهر. ۳۵

۱-۴-۵-احکام مهریه. ۳۷

۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه :. ۴۵

۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :. ۴۶

فصل دوم. ۴۹

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن. ۴۹

۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. ۵۰

۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست. ۵۰

۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه. ۵۲

۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ايران. ۵۲

۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهاي اسلامي. ۵۳

۲-۲-۳- روایات. ۵۵

بررسی دلایل نظریه اول. ۵۸

۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد. ۶۰

۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد. ۶۱

۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. ۶۳

۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. ۶۳

۲-۲-۶-۲- آثار منفی مهریه های زیاد. ۶۵

۲-۳- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است. ۶۹

۲-۳-۱- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. ۶۹

۲-۳-۲- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. ۷۵

۲-۴- کارکردهای منفی افزایش مهریه. ۷۸

۲-۴-۱- افزایش سن ازدواج. ۷۸

۲-۴-۲- تغییر در نوع همسرگزینی. ۷۹

۲-۴-۳- کاهش نرخ ازدواج. ۷۹

۲-۴-۴- ایجاد خصومت و دشمنی. ۸۰

۲-۴-۵- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی. ۸۰

۲-۴-۶- احتمال سوداگری. ۸۰

۲-۴-۷- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی. ۸۱

۲-۵- بررسي صحت يا عدم صحت مهريههاي سنگين موجود. ۸۶

۲-۶- عقد نکاح عقدی است مالی. ۸۶

۲-۶-۱- عقد نکاح عقدی است غیر مالی. ۸۶

۲-۷- معناي مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. ۸۷

۲-۷-۱- اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. ۸۹

پیشنهادات. ۹۱

نتیجه :. ۹۴

منابع. ۹۶

الف- کتابهای فارسی. ۹۶

ب-کتاب های عربی. ۹۷

ج- مقالات. ۹۸

د- سایت ها:. ۹۹

ه – نرم افزار:. ۹۹

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0