بررسی نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

بررسی نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.تیم ما پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه وحقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب  (Word)  ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی نظريه منطقه الفراغ  و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی :

پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ  و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.

اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.

در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي  مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.

در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.

يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.

کليد واژگان: منطقة الفراغ ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

 

بيان اهميت موضوع

با توجه به بررسي کارهاي پژوهشي که در زمينهٔ «نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي» انجام گرفته است، اين نتيجه به دست مي‌آيد که تقريباً هيچ کار تحقيقي منسجم و مستقلي براي تبيين اين نظريه صورت نگرفته و اين موضوع همچنان نيازمند بررسي‌هاي همه ‌جانبه است. بنابراين هدف از اين پژوهش اين است که با ارائه اين نظريه و بررسي نقاط ضعف و قوت اين نظريه به روشن شدن هر چه بيشتر اين نظريه بيانجامد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی نظريه منطقه الفراغ :

مقدمه     ۱

فصل اول: کلیات   ۳

۱ ـ ۱ بيان مسئلۀ تحقيق    ۴

۱ ـ ۲ بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم مسئله. ۴

۱ ـ ۳ سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). ۵

۱ ـ ۴ سؤالات فرعي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). ۵

۱ ـ ۵ پيشينه تحقيق    ۵

۱ ـ ۶ بيان اهميت موضوع   ۵

۱ ـ ۷ بيان جنبه‌هاي نوآوري و جديد بودن طرح. ۶

 1. مفاهيم ۶

۲ ـ ۱ تعريف منطقه الفراغ: ۶

۲ ـ ۲ تعريف حکم شرعي    ۶

۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معاني مختلفي به کار رفته است: ۶

۲ ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهي و اصولي: ۷

۲ ـ ۳ اقسام حکم   ۸

۲ ـ ۳ ـ ۱ تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف      ۹

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکليفي: ۹

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعي: ۹

۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع   ۹

۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعي و ظاهري    ۹

۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف      ۱۰

۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولي و حکم ثانوي: ۱۰

۲ ـ ۴ حکم حکومتي: ۱۱

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱٫ تعريف اول   ۱۲

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ تعريف دوم  ۱۲

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳٫ تعريف سوم  ۱۳

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴٫ تعريف چهارم  ۱۴

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۵ تعريف پنجم   ۱۴

۲ ـ ۵ حاکم در لغت و اصطلاح    ۱۵

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ تفاوت حکم شرعي و حکومتي    ۱۶

۲ ـ ۶ تعريف مصلحت     ۱۶

۲ ـ ۶ـ ۱ معناي لغوي مصلحت     ۱۶

۲ ـ ۳ ـ ۶ معناي اصطلاحي مصلحت     ۱۷

 

فصل دوم: تبيين نظريه منطقه الفراغ  ۱۸

 1. ۱٫ پيشينه نظريه «منطقه الفراغ» ۲۳
 2. ۲٫ زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ: ۲۴
 3. شکوفايي نظريه منطقه الفراغ ۲۵
 4. شهيد صدر و منطقة الفراغ ۲۸
 5. دلائل منطقه الفراغ ۳۰

۵ ـ ۱٫ دليل اول   ۳۰

۵ ـ ۲ دليل دوم  ۳۴

 1. ويژگي‌هاي منطقة الفراغ ۳۴
 2. اشکالات مطرح‌شده بر نظريه منطقة الفراغ ۳۶

۷ ـ ۱ اشکال اول   ۳۶

۷ ـ ۲ جواب اشکال   ۳۷

۷ ـ ۳ اشکال دوم  ۴۰

۷ـ ۳ ـ ۱ آيات     ۴۰

۷ ـ ۳ ـ ۲ روايات     ۴۰

۷ ـ ۴ جواب اشکال   ۴۱

۷ ـ ۵ اشکال سوم  ۴۳

۸ ـ ۶ جواب اشکال   ۴۵

 1. حکم کلي منطقة الفراغ ۴۷

 

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ  ۴۸

۱ . قواعد آمره و حوزه الزامات از ديدگاه امام خميني(رحمة الله عليه) ۴۹

 1. ۲٫ منطقة الفراغ درسخنان نائيني ۵۱
 2. علامۀ طباطبايي و منطقة الفراغ ۵۲
 3. آيت‌الله مکارم شيراز و منطقة الفراغ ۵۳
 4. ۵٫ نظريۀ انحصار قانون براي خدا ۵۵
 5. ۶٫ نظريه جعل قانون به دست ولي امر ۵۷
 6. نظريه منکران ولايت فقيه ۶۰

۸٫منطقة الفراغ و ما لا نص فيه  ۶۱

 1. ۹٫ منطقة الفراغ و خلأ قانوني ۶۲
 2. وجه الجمع ديدگاه‌ها در مورد نظريه منطقة الفراغ ۶۵

 

فصل چهارم: شرايط و ضوابط منطقه الفراغ  ۶۶

 1. روش وضع قواني در محدوده منطقة الفراغ ۶۷
 2. ۲٫ شرايط و موازين تعيين متصدي امر در منطقه الفراغ ۶۷

۲ ـ ۱ ديدگاه شيعه و اهل سنت     ۶۷

 1. دلايل عقلي ونقلي بر ولايت فقيه ۶۸

۳ ـ ۱ دلايل عقلي    ۶۸

۳ ـ ۲ دلائل نقلي    ۶۹

۳ ـ ۲ ـ ۱ آيات     ۶۹

۳ ـ ۲ ـ ۲ روايات     ۶۹

 1. ۴٫ شرايط ولي امر ۶۹

۴ ـ ۱ علم وشناخت قانون   ۶۹

۴ ـ ۲ عدالت     ۷۰

۴ ـ ۳ کفايت وصلاحيت     ۷۰

 1. ادله حجيت قانون گذاري از طرف حکومت ۷۱

۵ ـ ۱ آيه اولي الامر  ۷۱

۵ ـ ۲ روايات: که در نمونه احکام خواهيم آورد. ۷۱

۵ ـ ۳ دليل عقلي    ۷۱

فصل پنجم: حکم حکومتی  ۷۳

۱٫پيشينه تاريخي حکم حکومتي    ۷۴

۱ ـ ۱ پيامبر اکرم و حکم حکومتي    ۷۴

۱ ـ ۲ اميرالمومنين(عليه‌السلام) و حکم حکومتي    ۷۵

۱ ـ ۳ امام حسن(عليه‌السلام) و حکم حکومتي    ۷۶

۱ ـ ۴ ساير معصومان(عليهم‌السلام)  و حکم حکومتي    ۷۶

۱ ـ ۵ حضرت حجت(عليه‌السلام)  و حکم حکومتي    ۷۷

۱ ـ ۶ حکم حکومتي و فقها  ۷۷

 1. ۲٫ اقسام حکم حکومتي ۷۸
 2. ماهيت حکم حکومتي ۷۸

۳ ـ ۱ شهيد صدر و حکم حکومتي    ۷۹

۳ ـ ۲ امام خميني(رحمةالله‌عليه) ۷۹

۳ ـ ۳ علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) ۸۰

۳ ـ ۴  آيت‌الله مکارم شيرازي    ۸۰

۳ ـ ۵  آيت‌الله جوادي آملي    ۸۰

۳ ـ ۶ آيت‌الله مصباح يزدي    ۸۱

 1. دايرۀ شمول حکم حکومتي ۸۲

۴ ـ ۱ شهيد صدر(رحمةالله‌عليه) ۸۲

۴ ـ ۲ آيت‌الله خوئي(رحمةالله‌عليه) ۸۳

۴ ـ ۳ علامه طباطبايي(رحمةالله‌عليه) ۸۴

۴ ـ ۴ امام خميني(رحمةالله‌عليه) ۸۵

۴ ـ ۵ شهيد مطهري(رحمةالله‌عليه) ۸۵

۴ ـ ۶٫ علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) ۸۶

۴ ـ ۷ آيت‌الله مکارم شيرازي    ۸۶

 1. حکم حکومتي و منطقة الفراغ ۸۶
 2. ۶٫ رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي ۸۷

۶ ـ ۱٫ تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه؛  ۸۷

 1. تزاحم حکم حکومتي و حکم اولي ۸۸
 2. تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه ۸۹
 3. حکم حکومتي؛ اوليه يا ثانويه؟ ۹۰

 

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسي منطقة الفراغ  ۹۲

 1. نقش مصلحت در احکام شرعي ۹۳
 2. ۲٫ جايگاه مصلحت در جعل قوانين ۹۴
 3. ۳٫ انواع مصلحت ۹۵
 4. ۴٫ مصلحت از ديدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) ۹۶
 5. مصلحت از ديدگاه شيعه ۹۸

۵ ـ ۱ مصلحت به عنوان شرط اجراي حکم ثابت: ۹۸

۵ ـ ۲ مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير احکام شرع: ۱۰۰

 1. مرجعت شخيص مصلحت ۱۰۳
 2. ۷٫ نقش مصلحت در قانون گذاري ۱۰۴

 

فصل هفتم: نمونه‌هايي از احکام حکومتي فقها ۱۰۵

 1. نمونه‌هاي ازاحکام حکومتي عبادي ۱۰۷

۱ ـ ۱ حکم به ثبوت هلال: ۱۰۸

۱ ـ ۲ حکم حاکم به پرداخت زکات: ۱۰۸

۱ ـ ۳ حکم جهاد ابتدايي: ۱۰۸

۱ ـ ۴ حکم، نسبت به برخي از مراحل امر به معروف و نهي از منکر: ۱۰۹

 1. نمونه‌هاي از احکام حکومتي اقتصادي ۱۰۹

۲ ـ ۱٫ حکم به فروش اجناس احتکار شده: ۱۰۹

۲ ـ ۲ احکام حکومتي در موقفات عامه: ۱۰۹

۲ ـ ۳ حکم بر آزاد کردن زمين: ۱۰۹

۲ ـ ۴ تحديد مالکيت     ۱۱۰

 1. نمونه‌هايي از احکام سياسي ۱۱۰

۳ ـ ۱ حکم بر لزوم حمايت از مشروطيت: ۱۱۰

۳ ـ ۲ تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي: ۱۱۰

۳ ـ ۳ حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس: ۱۱۱

۳ ـ ۴ حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي: ۱۱۱

۳ ـ ۵ احکام حکومتي امام خميني(رحمه الله عليه): ۱۱۱

نتيجه ۱۱۳

فهرست منابع  ۱۱۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0