بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان هرمزگان :دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان هرمزگان :دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان هرمزگان  در  ۱۲۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان هرمزگان:

روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری ،کلیه ی مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان هرمزگان که تعداد آنها ۲۴۲۶نفر می باشد و  ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای سهمیه ای از مناطق شرق،غرب و مرکز استان انتخاب شدند.

در این پژوهش جهت سنجش دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان هرمزگان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار و پایایی آن به وسیله محققان مورد تایید قرار گرفته است و روش های آماری استنباطی مورد استفاده شده شامل انحراف استاندارد،آزمون t و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های تحقیق نشان داد که دیدگاه ها و نظرات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی استان هرمزگان در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی،ساختار سازمانی مدارس و تعامل متقابل معلم و دانش آموز تقریبا یکسان هستند. علاوه بر این، بین دیدگاه های مدیران و معلمان زن و مرد و شهری و روستایی در خصوص تاثیر عوامل برنامه درسی پنهان تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز محاسبه ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و معلمان در خصوص مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان از همبستگی بالایی برخوردار است، به گونه ای که این میزان همبستگی در سطح اطمینان بیش از ۹۹ درصد معنادار است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

عدم توجه به برنامه ریزی درسی عمیق یکی از آسیب های جدی تعلیم و تربیت دینی است . چگونه می توان بدون فهم درست نیازهای یادگیری و ابعاد ضرورت های تربیت دینی برای این کار مهم مبادرت کرد؟

فهم ،نیاز مبانی برنامه ریزی و بنیان تصمیم گیریها را محکم می کند و به مشروعیت برنامه ها می افزاید. در شرایط حاضر با اینکه در عرصه تربیت دینی تلاش های قابل توجه انجام یافته ولی عمق کافی را ندارد (موسویان ،۳۲:۱۳۸۰) .

اگر ضعف رفتارهای دینی را در نوجوانان و جوانان مشاهده می کنیم ، اگر در بین افراد جامعه مشاهده می کنیم که با دین و اعتقادات دینی به طور فصلی ومقطعی ارتباط برقرار می کنند و یا در زمان گرفتاری به دین رو می آورند و اگر در اجرای دین به عنوان برنامه ی زندگی مشکل اساسی داریم ، به این دلیل است که با طراحی و تولید برنامه های درسی این عرصه ، احساسی و کم عمق برخورد کرده ایم .چون نیازها را درست تشخیص نداده ایم ، اهداف یادگیری مناسب و محتوای آموزش مفید و کار آمد و روش های مؤثر یاددهی – یادگیری را تدوین ننموده ایم .

بنابراین ضرورت ایجاب می نماید که با رشد و تحولات فناوری و اطلاعات ، به تربیت دینی در ابعاد برنامه درسی آشکار و پنهان توجه شایانی گردد و نیازهای اساسی فراگیران شناسایی گردد.

نکته دیگر اینکه نتایج تحقیق برای مسئولان و برنامه ریزان آموزشی ، در نظام های آموزشی می تواند دانش و اطلاعات لازم را فراهم کند تا بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیریهای مناسب کنند .

 

 اهداف تحقیق :

۱ ۴ ۱ هدف اصلی تحقیق :

– تعیین نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران استان هرمزگان .

۱ ۴ ۲- اهداف فرعی تحقیق :

– تعیین نقش ساختار سازمانی مدارس بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران استان هرمزگان .

– تعیین نقش جو اجتماعی مدارس بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران استان هرمزگان .

– تعیین نقش کنش متقابل میان معلم و دانش آموز بر تربیت دینی دانش آموزان دوزه راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران استان هرمزگان .

– شناخت تفاوت دیدگاه مدیران و دبیران شهر و روستا دوره راهنمایی استان هرمزگان از تأثیر برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان.

 

 فرضیه های تحقیق :

فرضیه کلی:

برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران استان هرمزگان موثر است.

فرضیه های جزیی:

۱-  جو اجتماعی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان مؤثر است .

۲-  ساختار سازمانی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان مؤثر است .

۳ – کنش متقابل میان معلم و دانش آموز بر تربیت دانش آموزان مؤثر است.

۴- دیدگاه مدیران و دبیران شهر و روستا دوره راهنمایی استان هرمزگان در مورد تأثیر عوامل برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان متفاوت است

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0