نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی در ۱۶۲صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.مسترداک

چکیده نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی:

گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد.

یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.

 

اهميت و ضرورت انجام پژوهش

شاید مهم ترین مصوبه سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو(اکتبر ۲۰۰۳، پاریس) تصمیم برای طرح و تصویب کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بر اساس اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی باشد که با اجماع تمام کشورهای عضو یونسکو در سال ۲۰۰۱ به تایید رسیده است (وحید، ۱۳۸۳: ۲۵۳). از این رو مطالعه این مهم در تمام زمینه ها، از جمله گردشگری حائز اهمیت است. لذا توسعه گردشگردي به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل موثري براي مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و اجتماعي مي شود (هزار جریبی، ۱۳۹۰: ۱۲۱). صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Unwto,2007). توسعه فعاليت توريستي با انگيزه گردشگري غالباً منوط به جاذبه هاي متنوع طبيعي، فرهنگي و تاريخي است (تقوایی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۶). منابع موجود از حداقل ده نوع گردشگر یاد کرده اند که عبارت اند از:

الف)گردشگر به عنوان باستان شناس علاقه مند به فضاهاي تاريخي گردشگري؛

ب)گردشگر به عنوان انسان شناس علاقه مند به فرهنگ، خصايص فرهنگي، فرهنگ قومي و از جمله فولكلور؛

ج) گردشگر به عنوان ماجراجو و علاقه مند به تجربه هاي جديد؛

د) گردشگر به عنوان گريزنده از شرايط موجود خود و علاقه مند به فضاهاي استراحتي واوقات فراغت؛

ه) گردشگر به عنوان عضوي از طبقة مرفه علاقه مند به استانداردهاي بالاي خدمات اقامتي؛

و)گردشگر به عنوان جستجوگر علاقه مند به كشف فضاهاي تازه و سرزمين هاي ناآشنا و آداب و رسوم متفاوت؛

ز)گردشگر به عنوان شكمبارة علاقه مند به غذاهاي متنوع ساير ملل؛

ح)گردشگر به عنوان محقق علاقه مند به بررسي فرهنگ ها و آداب و رسوم؛

ط)گردشگر به عنوان انتقال دهندة فرهنگ، علاقه مند به تاثير بر فرهنگ بومي؛ و

ي)گردشگر به عنوان خوشگذران و علاقه مند به انجام اعمال خلاف (پیروز، ۱۳۷۰: ۶۹)(کروبی، ۱۳۸۷: ۳۲۰).

نگاهی به ده نوع گردشگر که آقای کروبی و پیروز به آن اشاره می کنند، درست نیمی از اجتماع گردشگران را علاقمند به تنوع فرهنگی مطرح می کند که اهمیت موضوع مطالعه این پژوهش را دو چندان می کند.

 

هدف اصلی از انجام پژوهش:

بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

 

 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

 

پرسش­های پژوهش

 پرسش اصلی

 • آیا میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

پرسش های فرعی

 • آیا میان تنوع زبانی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا میان تنوع مذهبی و توسعه گردشگری ارتباطی وجود دارد؟
 • آیا میان سیاست های فرهنگی (چند فرهنگ گرایی) و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا میان امواج مهاجرت با ایجاد تنوع فرهنگی بر  توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا میان نژاد و قومیت های موجود در کشورهای منتخب (متنوع یا تک فرهنگی) با توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

 

فهرست

فصل اول: کلیات  ۱

 • مقدمه  ۱
 • بیان مساله  ۲
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  ۷
 • اهداف پژوهش  ۱۰
 • پرسش های پژوهش  ۱۰
 • چارچوب تئوریک  ۱۱

۶-۱دیدگاه منفی گرایان  ۱۱

۶-۲ دیدگاه مثبت گرایان  ۱۲

۶-۳ مدل مفهومی  ۱۴

 • متغیر های پژوهش  ۱۶

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع  ۱۹

 • مقدمه  ۱۹
 • ادبیات  ۲۰

۲-۱فرهنگ  ۲۰

۲-۲ شهروندی فرهنگی  ۲۳

۲-۳ تنوع فرهنگی  ۲۵

۲-۴ ابعاد تنوع فرهنگی  ۲۷

۲-۴-۱ زبان ۲۷

۲-۴-۲ مذهب  ۳۰

۲-۴- ۳ قومیت  ۳۱

آداب و رسوم  ۳۳

غذا   ۳۴

پوشش  ۳۴

کالاهای مادی  ۳۵

۲-۴-۴ سیاست های چندفرهنگی  ۳۷

۲-۴-۵ مهاجرت   ۳۸

تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی  ۴۰

انواع مهاجرت های بین المللی  ۴۱

۲-۵ گردشگری  ۴۳

۲-۵-۱ گردشگری فرهنگی   ۴۴

۲-۵-۲ گردشگری مذهبی  ۴۶

۲-۵-۳ گردشگری غذایی  ۴۸

۲-۶ توسعه گردشگری  ۴۹

 • پیشینه تحقیق  ۵۱

۳-۱ سابقه پژوهش های داخلی  ۵۱

۳-۲ سابقه پژوهش های خارجی  ۵۴

 • نقد و بحث  ۵۷

فصل سوم: روش شناسی  ۵۹

 • مقدمه  ۵۹
 • روش تحقیق  ۶۰
 • مطالعات تطبیقی  ۶۰
 • عناصر تحقیق  ۶۱
 • نوع تحقیق  ۶۱

۵-۱ تحقیقات توصیفی  ۶۱

۵-۲ رویکرد کمی و کیفی تحقیق  ۶۲

 • استراتژی های تحقیق  ۶۳

۶-۱ تحقیق پیمایشی  ۶۴

 • روش و ابزار های جمع آوری داده  ۶۴

۷-۱ مدارک پژوهش های گذشته  ۶۵

۷-۲ آمارهای رسمی  ۶۵

۷-۳ مصاحبه ها  ۶۵

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۶۶
 • روایی و اعتبار پژوهش  ۶۶
 • نتیجه گیری  ۶۷

فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها  ۶۹

 1. مقدمه  ۶۹
 2. گردشگری در ایران  ۷۴

۲-۱ تاریخچه گردشگری ایران  ۷۴

۲-۲ گردشگری فرهنگی ایران  ۸۰

۲-۳ گردشگری مذهبی ایران  ۸۳

۲-۴گردشگری غذایی ایران  ۸۵

 1. گردشگری در انگلستان  ۸۸

۳-۱ تاریخچه گردشگری انگلستان  ۸۹

۳-۲ گردشگری فرهنگی انگلستان ۹۱

۳-۳ گردشگری مذهبی انگلستان ۹۳

۳-۴ گردشگری غذایی انگلستان  ۹۴

 1. گردشگری در مالزی  ۹۵

۴-۱ تاریخچه گردشگری مالزی  ۹۶

۴-۲ گردشگری فرهنگی مالزی  ۹۷

۴-۳ گردشگری مذهبی مالزی  ۱۰۰

۴-۴ گردشگری غذایی مالزی  ۱۰۱

 1. تنوع فرهنگی در ایران  ۱۰۳

۵-۱ سیاست های چندفرهنگی ایران  ۱۰۴

۵-۲ تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران  ۱۰۸

 1. تنوع فرهنگی در انگلستان  ۱۱۵

۶-۱ سیاست های چندفرهنگی انگلستان  ۱۱۵

۶-۲ تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان  ۱۱۷

 1. تنوع فرهنگی در مالزی  ۱۲۳

۷-۱ سیاست های چندفرهنگی مالزی  ۱۲۳

۷-۲ تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی  ۱۲۵

 1. مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری  ۱۲۹

فصل پنجم: نتیجه گیری  ۱۳۲

 1. مقدمه  ۱۳۲
 2. نتیجه گیری  ۱۳۳
 3. پیشنهادات و راهکارها  ۱۳۶

۳-۱ پیشنهادات تنوع قومی  ۱۳۶

۳-۲ پیشنهادات تنوع زبانی  ۱۳۷

۳-۳ پیشنهادات تنوع مذهبی  ۱۳۸

۳-۴ پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی  ۱۳۸

 1. محدودیت های پژوهش  ۱۳۹

منابع داخلی  ۱۴۱

منابع خارجی  ۱۴۸

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0