نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری: پایان نامه ارشد فقه وحقوق اسلامی

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری: پایان نامه ارشد فقه وحقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۰۰ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری:

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.

کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

 

بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

 

سؤالات تحقیق

۱ـ در نظام حقوقی اسلام به جنبه جنسیتی در حقوق تا چه‌اندازه توجه شده است؟

۲ـ آیا تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در نظام حقوقی اسلام ریشه جنسیتی دارد؟

۳ـ مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام چیست؟

۴ـ چه آثاری بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی مترتب می‌گردد؟

 

فرضيات تحقيق

۱ـ در قانون مجازات اسلامی ‌که به تبعیت از فقه شیعه امامیه می‌باشد تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین

زن و مرد وجود دارد که موارد معدودی می‌باشند همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم می‌خورد.

۲ـ اصل و اساس اسلام بر پایه مساوات می‌باشد اما زن و مرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌های کلی با هم دارند. تفاوت جنسی و روحی زن ومرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی وظایف خاص زن و مرد راتشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات (در پارهای موارد) برابر باشند.

۳ـ در بعضی از احکام کیفری اسلام تفاوت‌هایی‌ در مجازات بین زن ومرد مشاهده می‌شود در حدود کیفر زن ملایم‌تر از مرد لحاظ شده غالباً جانب نظر به اینکه زن نقش مادر و همسری دارد تکلیف اجتماعی او سبک‌تر قرار داده شده، می‌توان گفت مبنی تفاوت بیشتر به جنبه حمایتی اسلام از زنان بر می‌گردد.

۴ـ آثار واضحی بر تفاوت حقوق جزایی بین زن ومرد مترتب می‌گردد که همان بحث مورد نظر و تخفیف در کیفر بعضی مجازات‌ها می‌باشد در کیفر مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرایی مجازات و گاهی در نوع مجازات برای زن بنابر زن بودن ارفاق‌یا تخفیف در احکام جزایی مشاهده می‌شود.

 

ضرورت و اهداف

هدف از این تحقیق بیان مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن ومرددر باب حدود است (مجازات) و تلاش می‌شود ضمن بررسی در حقوق کیفری با فقه نیز مورد مطابقت قرار گیرد.

 

فهرست

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱۵

۱٫۱کلیات  ۲۰

۱٫۱٫۱بیان مسئله تحقیق  ۲۰

۱٫۱٫۲سؤالات تحقیق  ۲۰

۱٫۱٫۳فرضيات تحقيق  ۲۰

۱٫۱٫۴ضرورت و اهداف   ۲۱

۱٫۱٫۵پيشينه تحقیق  ۲۱

۱٫۱٫۶چارچوب نظری تحقیق  ۲۲

۱٫۲مفاهیم ۲۲

۱٫۲٫۱حق  ۲۲

۱٫۲٫۲مجازات  ۲۳

۱٫۲٫۳جرم ۲۴

۱٫۲٫۴حمایت  ۲۴

۱٫۲٫۵برابری  ۲۵

۱٫۲٫۶تخفیف   ۲۵

۱٫۲٫۷حقوق کیفری اسلام ۲۵

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد ۲۶

۲٫۱دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد ۲۷

۲٫۱٫۱زن ودیدگاه‌ها ۲۷

۲٫۱٫۱٫۱  دیدگاه اول:تفریطی‌ها ۲۸

۲٫۱٫۱٫۲  دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه ۳۲

۲٫۱٫۱٫۳  دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ۳۶

۲٫۱٫۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند ۴۱

۲٫۱٫۳تفاوت عین عدالت است  ۴۴

۲٫۲حقوق اختصاصی زن و مرد ۴۷

۲٫۲٫۱حقوق اختصاصی مردها ۴۸

۲٫۲٫۱٫۱  قوامیت  ۴۸

۲٫۲٫۱٫۲  سیری در قوانین مدنی ایران  ۵۰

۲٫۲٫۱٫۳  حق تمکین  ۵۱

۲٫۲٫۱٫۴  حق انتخاب محل سکونت  ۵۴

۲٫۲٫۱٫۵  حق طلاق  ۵۴

۲٫۲٫۱٫۶  ادله انحصارطلاق به مرد ۵۵

۲٫۲٫۱٫۷  تعدد زوجات  ۵۷

۲٫۲٫۱٫۸  حقوق اختصاصی زن  ۶۰

۲٫۲٫۱٫۹  اجرت رضاع  ۶۰

۲٫۲٫۱٫۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه ۶۱

۲٫۲٫۱٫۱۱حق حضانت  ۶۳

۲٫۲٫۱٫۱۲حق جنسی زن  ۶۴

۲٫۲٫۱٫۱۳حقوق اقتصادی  ۶۵

۲٫۲٫۱٫۱۴نفقه ۶۵

۲٫۲٫۱٫۱۵مهریه ۶۷

۲٫۲٫۱٫۱۶حق حبس   ۶۹

۲٫۲٫۱٫۱۷حق مضاجعه ۷۰

۲٫۲٫۲نتیجه حقوق خاص زن  ۷۰

۲٫۳حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها ۷۱

۲٫۳٫۱قضاوت  ۷۱

۲٫۳٫۱٫۱  دلایل نقلی  ۷۲

۲٫۳٫۱٫۱٫۱       قرآن…………….   ۷۲

۲٫۳٫۱٫۱٫۲       روایات…………    ۷۳

۲٫۳٫۱٫۱٫۳       اجماع………..   ۷۴

۲٫۳٫۱٫۲  دلایل عقلی  ۷۴

۲٫۳٫۱٫۲٫۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت    ۷۵

۲٫۳٫۱٫۲٫۲       نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت    ۷۵

۲٫۳٫۱٫۳  لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان  ۷۶

۲٫۳٫۱٫۴اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او  ۷۶

۲٫۳٫۱٫۴٫۱       ارزیابی اصل عدم  ۷۷

۲٫۳٫۲نتیجه ۷۸

۲٫۳٫۳مرجعیت  ۷۸

۲٫۳٫۳٫۱  مذاق شارع  ۷۹

۲٫۳٫۳٫۲  روایات  ۷۹

۲٫۳٫۳٫۳  اولویت قطعیه ۸۰

۲٫۳٫۳٫۳٫۱       بررسی و نقد ادله مذکور  ۸۰

۲٫۴حاکمیت  ۸۲

۲٫۴٫۱٫۱  بررسی ادله ۸۲

۲٫۵نتیجه فصل  ۸۴

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان  ۸۶

۳٫۱حمایت‌های اجتماعی  ۸۷

۳٫۱٫۱ادای شهادت زن ومرد ۸۹

۳٫۱٫۱٫۱  در امور جزائی  ۸۹

۳٫۱٫۱٫۲  امور مدنی  ۹۰

۳٫۱٫۲برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت  ۹۲

۳٫۱٫۳جایگاه شهادت  ۹۷

۳٫۱٫۴نتیجه ۹۹

۳٫۱٫۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن  ۱۰۱

۳٫۱٫۵٫۱  علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن  ۱۰۲

۳٫۱٫۵٫۲  امام جماعت بودن زن  ۱۰۳

۳٫۱٫۵٫۳  قضای نماز پدر و مادر  ۱۰۴

۳٫۱٫۶جهاد ۱۰۴

۳٫۱٫۶٫۱  سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان  ۱۰۶

۳٫۱٫۷قضاوت  ۱۰۶

۳٫۱٫۸نتیجه حمایت‌های اجتماعی  ۱۰۹

۳٫۲حمایت‌های اقتصادی  ۱۱۰

۳٫۲٫۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام ۱۱۰

۳٫۲٫۱٫۱  ارث  ۱۱۵

۳٫۲٫۱٫۲  نفقه ۱۱۷

۳٫۲٫۱٫۲٫۱       حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده ۱۱۹

۳٫۲٫۱٫۲٫۲       بررسی فلسفه حکم نفقه  ۱۲۲

۳٫۲٫۱٫۳  مهریه در اسلام ۱۲۲

۳٫۳حمایت‌های اخلاقی  ۱۲۹

۳٫۳٫۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر  ۱۳۳

۳٫۳٫۱٫۱  آیات  ۱۳۳

۳٫۳٫۱٫۲  روایات  ۱۳۵

۳٫۳٫۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی  ۱۳۸

۳٫۳٫۲٫۱  آیات  ۱۳۸

۳٫۳٫۲٫۲  روایات  ۱۴۰

۳٫۳٫۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری  ۱۴۴

۳٫۳٫۳٫۱  آیات  ۱۴۴

۳٫۳٫۳٫۲  روایات  ۱۴۴

۳٫۳٫۴حمایت‌های قانون از زنان  ۱۴۷

۳٫۳٫۴٫۱  حمایت‌های جزایی  ۱۴۸

۳٫۴نتیجه ۱۴۸

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن  ۱۵۰

۴٫۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا ۱۵۱

۴٫۱٫۱زنای بکر و بکره ۱۵۳

۴٫۱٫۱٫۱  نقل روایات  ۱۵۴

۴٫۱٫۱٫۲  علت تبعید نشدن زن  ۱۵۶

۴٫۱٫۱٫۲٫۱       بیان نظرات فقها ۱۵۶

۴٫۱٫۱٫۳  حد زن زناکار بکره در قانون مجازات  ۱۵۸

۴٫۱٫۲زنای مجنون و صغیر  ۱۵۸

۴٫۱٫۳زنای اکراهی  ۱۶۵

۴٫۱٫۳٫۱  تحقق اکراه در مرد ۱۶۵

۴٫۱٫۳٫۱٫۱       نظرات مخالفین: ۱۶۵

۴٫۱٫۳٫۱٫۲       نظرات موافقین   ۱۶۶

۴٫۱٫۳٫۱٫۳       بررسی روایات    ۱۶۷

۴٫۲قیادت  ۱۶۸

۴٫۲٫۱تعریف قیادت  ۱۶۹

۴٫۲٫۲مجازات قیادت  ۱۶۹

۴٫۲٫۲٫۱  بیان نظرات فقها ۱۷۰

۴٫۲٫۲٫۲  حد قوادی زن از دیدگاه فقها ۱۷۱

۴٫۲٫۲٫۳  دلایل عدم مجازات  ۱۷۲

۴٫۲٫۲٫۴  فلسفه قیادت  ۱۷۳

۴٫۲٫۲٫۵  نتیجه قیادت  ۱۷۴

۴٫۳محاربه ۱۷۴

۴٫۳٫۱مجازات محارب  ۱۷۵

۴٫۳٫۱٫۱  مستندات حکم ۱۷۶

۴٫۳٫۱٫۱٫۱       تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات    ۱۷۶

۴٫۳٫۱٫۲  جرم زن محارب از نظر فقها ۱۷۶

۴٫۳٫۱٫۲٫۱       نظرات فقها‌ی اهل سنت    ۱۷۸

۴٫۴ارتداد ۱۷۹

۴٫۴٫۱اقسام مرتد ۱۸۰

۴٫۴٫۲مجازات ارتداد ۱۸۱

۴٫۴٫۲٫۱  مجازات‌های مرتده ۱۸۳

۴٫۴٫۲٫۱٫۱       حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه  ۱۸۳

۴٫۴٫۳تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد ۱۸۴

۴٫۴٫۳٫۱٫۱       اهل سنت و ادله آن‌ها ۱۸۵

۴٫۴٫۴نتیجه ۱۸۸

۴٫۵ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان  ۱۸۹

۴٫۵٫۱تازیانه ۱۸۹

۴٫۵٫۲نظرات فقها ۱۸۹

۴٫۵٫۲٫۱  نظرات فقهای امامیه ۱۹۰

۴٫۵٫۲٫۲  نظرات اهل سنت  ۱۹۱

۴٫۶موارد پراکنده ۱۹۱

۴٫۶٫۱حد زن باردار  ۱۹۲

۴٫۶٫۲مریض و مستحاضه ۱۹۴

۴٫۶٫۲٫۱  نتیجه ۱۹۶

نتیجه نهایی  ۱۹۷

منابع….۲۰۰

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0