نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان  (مورد مطالعه : جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم ) در  ۱۲۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان:

ظهور فناوری های نوین و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است به ظهور برخی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوریهای نوین را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش بکارگیري فناوري هاي نوین بر توانمندسازي تصمیم گیري کارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه اي طراحی و از طریق نمونه آماری ۲۳۰ نفره با انجام آزمون هاي آماري لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر بررسی شده است.

یافته هاي پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوري هاي نوین، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه هاي ارتباطی، وجود نرم افزارهاي مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم هاي همکاري مشترك DEL  ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداري و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندي تصمیم گیري کارکنان می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT  ، داراي بیشترین و شفافیت در انجام کارها داراي کمترین میزان تاثیر است . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی براي سازمانها به منظور افزایش توانمندي تصمیم گیري کارکنان ارائه شده است.

کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

 

اهميت و ضرورت پژوهش:

در عصر حاضر سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر فناوری اطلاعات تاکید دارند. فناوری قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود , صاحب قدرت است. در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر قدرت در نهاد ها , سازمانها یا کنترل کنندگان نمادها متمرکز نیست. قدرت در شبکه های جهانی اطلاعات نشر می یابد و استحاله می شود و از بین نمی رود. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد و سازمانها برای بقاء خود نیازمند این فناوری می باشند و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد شد.

اهمیت فناوری اطلاعات در کاهش نقش منابع انسانی و نظام مندی رابطه انسان و ماشین است. این اثر موجب ناخشنودی انسان از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد است. فرد خود را جزئی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی شود. توجه به فناوری اطلاعات جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.  از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آیند و توجه به آنها جهت رسیدن به اهداف ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. کارکنان با دسترسی به اطلاعات صحیح و کافی قادر به انجام وظایف خود خواهند بود و فناوری های نوین ابزاری مناسب جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطلاعات   می باشند. این ابزار در سازمان, اطلاعات مورد نیاز کارکنان را در مواقع لزوم در اختیار آنها قرار می دهد. به جرأت می توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور ما این نیاز و ضرورت را به منظور تحولات سازمانی ، مدیریتی رد نمی کند. و از طرفی اخیرا تلاش های زیادی برای بهبود و اصلاح سازمان ها انجام شده است که عمدتا حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب  و دیوانسالاری ، تشکیل تیم های فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده سازمانی می باشد.

با توجه به فرآیند توانمند سازی به تفویض اختیار تصمیم گیری در پایین ترین سطح سازمانی نیازمند است . هدف توانمند سازی این است که سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری کاهش داده شود. توانمندسازی در واقع به نیاز های مشتریان (نه نیازهای سازمان) تاکید دارد. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان تعهد و وابستگی بیشتری داشته باشند، باید زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر کاهش یابد. در مجموع این عوامل باعث شدند که به این موضوعات پرداخته و اثرات آنها را در سازمان مورد پژوهش بررسی کنیم.

این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی فناوری در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری ، نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر سایر سازمانها نقش آفرینی کند.

 

فهرست مطالب پایان نامه نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان:

چکیده ………  ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………….. ۳

بیان مسئله ………….. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش ……….. ۶

اهداف پژوهش ………. ۷

۱-۴-۱  هدف کلی ……………….. ۷

۱-۴-۲  اهداف فرعی ………… ۷

فرضیه های پژوهش …………. ۸

۱-۵-۱  فرضیه اصلی …………. ۸

۱-۵-۲ فرضیه فرعی ……………. ۸

متغیرهای پژوهش ……………….. ۸

۱-۶-۱ متغیر مستقل ………………… ۹

۱-۶-۲ متغیر وابسته …………….. ۹

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها ………………. ۹

قلمرو پژوهش ……….. ۱۱

۱-۸-۱   قلمرو موضوعی پژوهش ………….. ۱۱

۱-۸-۲   قلمرو زمانی پژوهش ………………. ۱۱

۱-۸-۳   قلمرو مکانی پژوهش  ……………….. ۱۱

ساختار کلی پایان نامه : ………….. ۱۳

فصل دوم:

الف ) ادبیات تحقیق ………. ۱۵

۲-۱ مقدمه ………………. ۱۵

فناوری های اطلاعات ………………. ۱۹

۲-۱-۲  تاریخچه ظهور فناوری……………….. ۱۹

۲-۱-۳  تعریف فناوریهای نوین اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن …………… ۲۰

۲-۱-۳-۱  نقش استراتژیک اطلاعات………….. ۲۰

۲-۱-۳-۲  فناوریهای نوین يک سري مفاهيم و فکر است………. ۲۱

۲-۱-۳-۳  فناوریهای نوین يک سري ابزار است………….. ۲۲

۲-۱-۳-۴  فناوریهای نوین نوآوري است………….. ۲۲

۲-۱-۳-۵  فناوریهای نوین همراه انسان است……….. ۲۳

۲-۱-۴  تاثیرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر سازمان….. ۲۳

۲-۱-۵  حوزه های کاربردی فناوری های نوین اطلاعاتی……….. ۲۵

۲-۱-۵-۱  تجارت الکترونیک……………… ۲۵

۲-۱-۵-۲  دولت الکترونیک…………… ۲۹

۲-۱-۵-۳ بانکداری الکترونیک………….. ۳۱

۲-۱-۵-۴  سیستم اطلاعات جغرافیایی…………. ۳۲

۲-۱-۵-۵  کار از راه دور…………….. ۳۳

۲-۱-۵-۶  سازمان مجازی………………. ۳۴

۲-۱-۶  فناوریهای نوین اطلاعاتی در فرایندهای سازمان……………… ۳۵

۲-۱-۷   فناوریهای نوین اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان…….. ۳۷

۲-۱-۷-۱ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS……………….. 38

۲-۱-۷-۲ سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS…….. 39

۲-۱-۷-۳  سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS…………………… 39

۲-۱-۷-۴  سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS  و EIS………….. 40

۲-۱-۷-۵  سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS………… 40

۲-۱-۷-۶  سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه ES………… 41

۲-۱-۷-۷  سیستم های همکاري مشترك DEL  …………… ۴۱

۲-۱-۷-۸  سیستم های برنامه ریزی ERP…………….. 42

۲-۱-۷-۹  شبکه محلی LAN……………………………….. 42

۲-۱-۷-۱۰  شبکه کلان MAN…………… 43

توانمند سازی……………………. ۴۳

۲-۲-۲  تعاریف و مفاهیم توانمند سازی………………. ۴۳

۲-۲-۳  تعاريفي از توانمندسازي با رويكردهاي مختلف………….. ۴۵

۲-۲-۴  ریشه های تاریخی توانمند سازی…………. ۴۶

۲-۲-۵  اهميت و ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها……………. ۴۸

۲-۲-۶  ابعاد توانمند سازی……………….. ۵۰

۲-۲-۷  برنامه هاي توانمندسازي كاركنان…………….. ۵۳

۲-۲-۸  موانع توانمند سازی…………………….. ۵۴

۲-۲-۹  راه های افزایش توانمندی………………. ۵۷

۲-۲-۹-۱  آموزش ضمن خدمت……………………. ۵۷

۲-۲-۹-۲  سهیم نمودن کارکنان در اطلاعات………………… ۵۷

۲-۲-۹-۳  اعمال حمایت های اجتماعی و عاطفی…………………. ۵۷

۲-۲-۹-۴  کار تیمی……………………… ۵۸

۲-۲-۹-۵  بازخورد……………… ۵۸

۲-۲-۹-۶   ایجاد اعتماد…………………… ۵۸

۲-۲-۱۰  مزایای توانمند سازی…………………. ۵۸

تصمیم گیری……………………..۶۰

۲-۳-۲  مفاهیم و تعاریف تصمیم گیری……………………. ۶۰

۲-۳-۳  سبک های تصمیم گیری…………………………… ۶۱

۲-۳-۴  اهمیت تصمیم گیری در مدیریت…………….. ۶۴

۲-۳-۵  سیستم های اطلاعات مدیریت………………. ۶۵

۲-۳-۶  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………… ۶۶

۲-۳-۶-۱  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ماهیت…………….. ۶۶

۲-۳-۶-۲  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ساختار………………….. ۶۷

۲-۳-۶-۳  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر کاربرد………………….۶۷

۲-۳-۷  سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………….. ۶۷

۲-۳-۸  سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد…………. ۶۸

۲-۳-۹  سیستم های پشتیبانی عملیاتي…………….. ۶۹

۲-۳-۱۰  سیستم گزارشات مدیریت……………… ۶۹

۲-۳-۱۰-۱ گزارشات برنامه ای……………… ۷۰

۲-۳-۱۰-۲  گزارشات در خواستی…………………….. ۷۰

۲-۳-۱۰-۳  گزارشات استثنایی ( خاص ) …………………….. ۷۰

۲-۳-۱۰-۴  گزارشات تفصیلی……………………. ۷۱

۲-۳-۱۰-۵  گزارشات شخص………………….. ۷۱

اثرات فناوری های نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری…………………. ۷۱

۲-۴-۲  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی در سازمان ها……………. ۷۱

۲-۴-۳  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر دانش و آگاهی کارکنان…………… ۷۲

۲-۴-۴  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر فرصت های شغلی کارکنان…………. ۷۲

۲-۴-۵  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر استقلال و آزادی کاری کارکنان…………. ۷۳

۲-۴-۶  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان…………… ۷۳

۲-۴-۷  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر توسعه حرفه ای کارکنان………………… ۷۴

۲-۴-۸  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر خود کنترلی کارکنان…………….. ۷۴

۲-۴-۹  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان……….. ۷۴

اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر توانمند سازی کاری کارکنان…………. ۷۵

ب) پیشینه پژوهش……….. ۷۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱  مقدمه …………. ۷۸

۳-۲  نوع و روش پژوهش ……….. ۷۸

۳-۳  جامعه و نمونه آماری ……….. ۷۹

۳-۳-۱   جامعه آماری مورد بررسی……………. ۷۹

۳-۳-۲   نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………. ۷۹

۳-۴  روش های گردآوری اطلاعات……………….. ۸۰

۳-۵  متغییر های تحقیق و ساختار پرسشنامه …………….. ۸۱

۳-۶  اعتبار و پایایی پژوهش…………………….. ۸۳

۳-۷  روش های تحلیل آماری……………………. ۸۳

۳-۸  تحلیل عاملی تاییدي سوالات پرسشنامه(روایی پرسشنامه) …………… ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ……………….. ۸۷

۴-۲  ویژگی های جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرهای تحقیق ( آمار توصیفی )………….. ۸۷

۴-۳  بررسی فرضیات تحقیق………………….. ۹۳

۴-۴ رتبه بندي سوالات پرسشنامه براساس درجه اهمیت……………. ۹۵

۴-۵  رتبه بندي متغیرها براساس درجه اهمیت……………….. ۹۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ……………….. ۹۹

۵-۲ نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهش ………………. ۹۹

۵-۳  محدودیت های پژوهش ……………….. ۱۰۲

۵-۴  پیشنهادهای پژوهش …………………………… ۱۰۲

۵-۴-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق ………… ۱۰۲

۵-۴-۲  پیشنهادهای کلی …………………… ۱۰۴

۵-۴-۲  پیشنهادهای اجرایی ……………………….. ۱۰۴

۵-۴-۲  پیشنهادهای پژوهشی …………………. ۱۰۵

منابع و ماخذ ………………………………. ۱۰۶

پیوست ……………………………… ۱۱۰

 

فهرست جداول :

جدول ( ۲-۱ ) تاریخچه مفاهیم توانمندسازی……………. ۴۸

جدول ( ۲-۲ ) مزایای توانمند سازی……………….. ۵۹

جدول (۳-۱ ) – طیف لیکرت……………………. ۸۱

جدول (۳-۲) فرضیات و سوالات مربوط به هر یک از فرضیات…….. ۸۲

جدول (۳-۳ ) آمار پایایی آلفای کرونباخ…………. ۸۳

جدول (۳-۴) آزمون میانگین یک جامعه آماري و بار عاملی شاخص ها و ابعاد………. ۸۴

جدول (۴-۱)  آمار ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه………. ۸۸

جدول (۴-۲) آمار توصیفی سوالات پرسشنامه از نظر میانگین و انحراف معیار…. ۸۹

جدول (۴-۳) آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق……………………. ۹۰

جدول (۴-۵) آماره هاي یک نمونه اي براي کلیه متغیرهاي تحقیق…………. ۹۴

جدول (۴-۶) آزمون یک نمونه اي براي کلیه متغیرهاي تحقیق…………… ۹۵

جدول (۴-۶) میانگین رتبه براي کلیه سوالات پرسشنامه………… ۹۶

جدول (۴-۶)  آمار استنباطی آزمون فریدمن…………….. ۹۷

جدول (۴-۷) میانگین رتبه براي کلیه فرضیات تحقیق………….. ۹۷

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0