نقش پرسشهای تدريجی و مستمر : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

نقش پرسشهای تدريجی و مستمر : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۶۳ صفحه با موضوع نقش پرسشهای تدريجی و مستمر نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

نقش پرسشهای تدريجی و مستمر

مقدمه:

زندگي اجتماع موثر، مستلزم مشاركت فعال و مفيد تمامي اعضاي جامعه در زمينه هاي مختلف اجتماعي است در شرايط موجود با توجه به رشد سريع دانش و تكنولوژي، افراد بايد بصورت گسترده شرايط اجتماعي شدن و كسب دانش و مهارت ها و فنون را در دوران كودكي و نوجواني بياموزند و در بزرگسالي به پيگيري آموزشهاي قبلي توسعه و گسترش دانش، توانائي ها و مهارت بپردازند تا از اين طريق در جامعه و سامان هاي مختلف حضور جدي و موثر داشت باشند

اين امر آموزش هاي مستمر و تدريجي و يا به عبارتي آموزش همراه با يادگيري عميق را اجتناب ناپذير مي سازد و لزوم سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني را بعنوان ركن اساسي توسعه كشور گوشزد مي نمايد. در اين راستا نقش پرسشهای تدريجی و مستمر دانش آموزان فعلي و مسئولان آينده در واحدهاي آموزشي در آموزش و پرورش يكي از گامهاي مهم و ارزشمند است

نقش پرسشهای تدريجی و مستمر افزايش دانش و مهارت و ايجاد زمينه هاي لازم جهت بروز خلاقيت ها و نوآوري و تقويت اعتماد به نفس و رحيه هم فكري و مشورت با ديگران و رفع اشكال در برنامه ريزي و خلاصه ارتقاء سطح كارايي دانش آموزان متناسب با تحولات و نيازهاي جامعه امروزي مي باشد. بنابراین دراين تحقيق محقق بر اين است تا تاثير و نقش پرسشهای تدريجی و مستمر را بر ميزان افزايش موفقيت و كارايي دانش آموزان از منظر و ديدگاه خود آنان بررسي نمايد

بيان مسئله:

مدارس بعنوان پرجمعيت ترين مراكز آموزش در آموزش و پرورش رسمي كشور به حساب مي آيند در نتيجه دانش آموزان و كادر آموزشي و كادر اداري بايد در كنار امكانات عادي وسايل و تجهيزات در تعامل با يكديگر زمينه دستيابي به اهداف كلي و جزئي تعليم و تربيت را فراهم سازند.

با گسترش روز افزون علوم و فنون و پيچيده تر شدن شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه اين ضرورت بيش از پيش احساس مي شود كه دانش آموزان براي برخورد موثر با مشكلات آموزشي و تلاش براي حل آنها بايد با استفاده از روشهاي جديد و بديع و فعال و بهره برداري از حداكثر توانايي هاي علمي، شيوه يادگيري و آموزش خويش را تكامل و توسعه بخشند در اين راستا آموزشهاي مستمر و پرسشهاي تدريجي ضمن سال دانش آموزان يكي از سريعترين و مفيد ترين اقدامات آموزشي است كه عهده دار ارتقاي سطح علمي، كاربردي و كيفي دانش آموزاناست و اصولا آموزش افراد نوعي سرمايه گذاري مفيد محسوب مي شود و تخصيص منابع بيشتر به اين بخش سبب رشد اقتصادي مي گردد از اين رو سرمايه گذاري براي آموزش يك عامل كليدي در فرايند توسعه است.

اهداف تحقيق:

هدف از اجراي اين تحقيق شناخت و پي بردن به اهميت و تاثير ارزشيابي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي بر ميزان موفقيت وكارايي دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستان منطقه خمين مي باشد. يا به عبارت ديگر هدف اصلي مقايسه عملكرد دانش آموزاني كه از طريق ارزشيابي مستمر پرسش تدريجي داشته اند با دانش آموزاني كه پرسش تدريجي را نداشته اند و يا بسيار اندك داشته اند. قابل ذكر است كه اين مقايسه از منظر و ديدگاه خود دانش انجام گرفته يعني نگارنده مطلب خواسته از زبان و بيان خود دانش آموزان به اهميت پرسشهاي تدريجي بپردازد كه شايد اين موضوع كمتر از ديدگاه خود دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار گرفته باشد در ضمن بيان اين نوع مقايسه از طريق آمار و ارقام و تبديل يك صفت به كميت انجام شده است.

اهميت و ضرورت تحقيق:

با توجه به تحولات سريع علوم و تكنولوژي و دانش و اطلاعات افراد براي پاسخگويي به اين پيشرفت سريع ناتوان و ناقص است. از اين رو در دنياي متحول امروز هيچ كس نمي تواند فقط با تكيه بر آموخته هاي خود در نظام آموزش و پرورش سازگاري مناسب با محيط خود داشته باشد.

تعريف واژه ها و اصطلاحات

۱- ارزشيابي(ارزيابي- سنجش):

ارزشيابي عبارت است از سنجش عملكرد آموزندگان و مقايسه حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري درباره اينكه آيا فعاليتهاي آموزشي آموزشگر و كوشش يادگيري آموزندگان به بازده مطلوب انجاميده يا نه. و يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات بدست آمده از طريق اندازه گيري را با ملاك معيني مقايسه و بر اين اساس درباره خود مورد مطالعه داوري كنيم عمل ارزشيابي يا ارزيابي يا سنجش را انجام داده ايم.

۲- ارزشيابي مستمر يا تكويني يا مرحله اي:

ارزشيابي كه در پايان هر درس يا هر فصل بصورت روزانه يا هفتگي و يا ماهانه انجام مي گيرد اصطلاحا ارزشيابي مستمر يا مرحله اي يا تكويني گويند. كه هدف آن نظارت گام به گام معلم نسبت به تحقق هدفهاي رفتاري بخش مختلف هر مطلب آموزشي است و همچنين هدايت و يادگيري دانش آموزان را به طور مستمر و اصلاح و بهبود روش تدريس معلم را در بر دارد.

۳- اندازه گيري:

بدست آوردن اطلاعات لازم در حدود خرد را بر مبناي روشهاي علمي اندازه گيري مي گويند. و يا به عبارتي ديگر اندازه گيري عبارت است از اختصاص دادن اعداد به مقادير مختلف از صفات برحسب قواعد معين كه صحت آنرا مي تواند از راه آزمايش بررسي كرد.

تاريخچه مطالعاتي:

درباره موضوع اين تحقيق تا آنجا كه بنده اطلاع دارم شايد لااقل در محدوده استان مركزي و و منطقه خمين چنين موضوعي يعني نقش پرسشهاي مستمر در ميزان موفقيت و كارايي از ديدگاه خود دانش آموزان كمتر مورد نقد و بررسي قرار گرفته باشد يعني از زبان خود آنها با آمار و ارقام دقيق به اثبات نرسيده است. لذا نگارنده مطالب فوق سعي داشته است اين موضوع را از ديدگاه خود دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار دهد پس از آمار و ارقام به اثبات اين موضوع مهم يعني نقش پرسشهاي تدريجي در ميزان پيشرفت و كارايي از ديدگاه خود دانش آموزان كمتر مورد نقد و بررسي قرار گرفته باشد يعني از زبان خود آنها با آمار و ارقام دقيق به اثبات نرسيده است.

لذا نگارنده مطالب فوق سعي داشته است اين موضوع را از ديدگاه خود دانش آموزان مورد نقد و بررسي قرار دهد پس از آمار و ارقام به اثبات اين موضوع مهم يعني نقش پرسشهای تدريجی و مستمر در ميزان پيشرفت و كارايي دانش آموزان در آينده شغلي و تحصيلي آنان بپردازد.

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0