مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد در برخی مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی منابع طبیعی و جنگل داری

مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد در برخی مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی منابع طبیعی و جنگل داری

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد در برخی مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود ” با گرایش  کشاورزی منابع طبیعی و جنگل داری و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد در برخی مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود:

اين تحقيق به منظور بررسي اثرات آتش سوزي در اكوسيستم هاي جنگلي روي جمعيت برخی خانواده های نماتدهاي انگل گياهي و آزادزي موجود در ريزوسفر دو گونه درختي زبان گنجشک و آزاد  انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه جنگل ابر شهرستان شاهرود در استان سمنان بوده كه در سال ۱۳۸۹دچار آتش سوزي از نوع سطحي گرديده بود كه پس از تعيين منطقه سوخته و سالم با جمع آوري ۷۲۰  نمونه خاک از ريزوسفر درخت سالم و  درخت سوخته از اعماق ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتيمتري خاک سايه انداز  با رعايت شرايط يكسان ارتفاع و موقعيت جغرافيايي، سن درخت و زمان نمونه برداري براي هر گونه ، در مرز ناحيه سوخته و سالم در طي سال ۱۳۹۰ صورت پذيرفت. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمايشگاه، شستشوي خاك و استخراج نماتدها با استفاده از سري الکهاي خاکشوئي، سانتريفوژ ، تثبيت و انتقال آنها به گليسيرين انجام گرفت. ضمن تهيه اسلايد میکروسکوپی نسبت به شمارش نماتدها بر اساس خصوصيات مرفولوژيک و با استفاده از منابع علمي معتبر به تفکیک خانواده های Tylenchidae، Criconematidae، Belonolaimidae، Hoplolaimidae، Aphelenchidae، Longidoridae، Cephalobidae، Rhabditidae، Cephalobidae و Mononchidae انجام شد.

نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده از عمق هاي ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتيمتري خاک سايه انداز درخت زبان گنجشک و آزاد  بر اساس آزمون مقايسات ميانگين نشان داد در عمق هاي  مختلف، تاثير آتش روي جمعيت نماتدها  تفاوت معني داري وجود دارد (P≤۰٫۰۵). آتش سوزی در عمق هاي ۱۰ سانتي متري خاک بيشترين تاثير را روي جمعيت نماتدهاي انگل و آزاد داشته است و همچنين بر اساس اين آزمون نشان داده شد که آتش کمترين تاثير را در عمق ۴۰ سانتي متري خاک روي جمعيت نماتدهاي انگل و آزاد داشته است و فون نماتدهاي لايه هاي سطحي خاک آسيب بيشتري از آتش ديده اند.

 

 

مقدمه

اکوسیستم های جنگلی بعنوان یکی از منابع طبیعی تجدید شونده بوده و امروزه ارزش حیاتی جنگل به عنوان یک منبع عظیم تولید مواد سلولزی، چوبی و حفظ منابع آب قابل دسترس و نیز تولید اکسیژن و حفظ تعادل اکوسیستم جهانی جهت زندگی بشر و دهها ارزش حیاتی دیگر به شدت احساس می شود. محدود بودن منابع جنگلی از یک طرف و نیاز به مصرف محصولات و فراورده های جنگلی از طرف دیگر استفاده از این منبع عظیم و با ارزش در کلیه زمینه های مصرف  بایستی به صورت بهینه انجام گیرد به سخنی دیگر منابع طبیعی به عنوان بستر و تکیه گاه اصلی کلیه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و صنعت هر کشور در دنیای پیشرفته امروز شناخته شده و مورد بحث است.

امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر است با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی، پس سخن گزافی نیست اگر گفته شود منابع طبیعی خاستگاه حیات و زمینه استقلال اقتصادی، سیاسی کشور، مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاوردهای یک نسل به نسل دیگر است.

عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروز جهان دیگر به عنوان تفرجگاه های طبیعی و یا چشم اندازهای زیبا برای رفع خستگی در تعطیلات پایانی هفته مطرح نیست.

امروزه جنگل ها و مراتع نه تنها به عنوان قطب عظیم اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. وضع نامطلوب جنگل ها و مراتع در کشورما، حکایت پرملال از تازیانه ناملایمات گوناگون زمانه، بی مهری آدمیان و هرآنچه در طی سالیان متمادی در پیکر زخمی و بی رمق این منابع ارزشمند و ملی گذشته است.

فواید بی شمار ملموس و غیر ملموس جنگل ها و مراتع از جمله جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیل، به هدر نرفتن آب های سطح الارضی، تعدیل و سالم سازی آب و هوا ، حاصلخیزی خاک، رونق بخشیدن کشاورزی و این که حتی وجود یک درخت و یک بوته که به سختی پا گرفته، استمرار حیات و تداوم زندگی می باشد، لزوم حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع به خوبی روشن می سازد.

امروزه این حقیقت کاملا پذیرفته شده که انسان به دلایل مختلف، عامل اصلی ویرانی و نابودی جنگل ها و مراتع می باشد. با وجود اینکه انسان همواره به این منابع  وابسته بوده، مع الوصف به علل مختلف مرتکب اشتباهات         بی شماری شده اند و زخم های علاج ناپذیری بر پیکر جنگل ها و مراتع وارد ساخته است. به طوری که در حال حاضر میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کاملا نابود گردیده و به زمین های لخت و لم یزرع تبدیل گردیده است.

یکی از دلایل تخریب جنگل و مرتع که در اثر بی توجهی انسان ها و گاهاً بصورت طبیعی در کمترین مدت ممکن، مساحت زیادی از منابع جنگلی و مرتعی را نابود می سازد، آتش سوزی بوده که همه ساله خسارت سنگینی را وارد می آورد.

مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher italic., 1990).

با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک و آزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

ایران کشوری با پوشش جنگلی اندک محسوب می شود (Sagheb italic,2004)که همه ساله آتش سوزی هایی را در این سطح اندک جنگل های خود تجربه می کند و برخی بر آورد ها نشان می دهد که مساحتی که همه ساله در اثر آتش سوزی از بین می رود تقریبا برابر با کل سطح جنگل کاری شده است (Allard 2003). ضمن اینکه تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان وقوع حریق آتش سوزی ها در برخی عرصه های جنگلی طی ۱۰ سال گذشته به مقدار قابل توجه افزایش یافته است (Waez Mousavi italic,2010).

شرایط خاک، ویژگی های رویشی  فون میکروارگانیسم های موجود در خاک منطقه گری لند واقع در نیوزیلند پس از یک دوره آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته است. آتش سوزی موجب کاهش حجم پوشش گیاهی این منطقه شده است ولی پس از گذشت ۳۰ ماه از آتش سوزی، پس از شخم اراضی آتش گرفته، رشد پوشش گیاهی رو به افزایش بوده است. جمعیت کلی نماتدهای موجود در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معنی داری با منطقه سالم داشته است. بیشترین تغییر مربوط به جنس Paratylenchus بوده است که پس از آتش سوزی میزان جمعیت آن افزایش یافته است (Yeates and Lee, 1997).

مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher et al., 1990).

با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

 

تحلیل مختصري بر جنگل هاي استان سمنان

وسعت جنگل های استان ۳۵۲۲۴۰ هکتار می باشد که از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه شامل جنگل های پهن برگ(هيركاني)، سوزنی برگ و جنگل های کویری و بیابانی(ايران توراني) تقسیم می شود.

 

بحث و نتیجه گیری

نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده از عمق هاي ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتيمتري خاک سايه انداز درخت زبان گنجشک و آزاد که شامل پنج درخت از منطقه سوخته و پنج درخت از منطقه سالم بوده  با توجه به آزمون مقايسات ميانگين نشان داد در عمق هاي  مختلف، تاثير آتش روي جمعيت نماتد ها  تفاوت معني داري وجود دارد.

براساس آزمون مقايسات ميانگين ، در سطح (P≤۰٫۰۵) نشان داده شد که آتش سوزي در عمق هاي ۱۰و ۲۰ سانتي متري خاک بيشترين تاثير را روي جمعيت نماتدهاي انگل و آزاد داشته است و همچنين بر اساس اين آزمون نشان داده شد که آتش کمترين تاثير را در عمق ۳۰ و ۴۰ سانتي متري خاک روي جمعيت نماتدها ي انگل و آزاد داشته است.

همانطور که Vallentine,1990ثابت کرد که گرماي مستقيم آتش روي خاک باعث از بين رفتن ريشه و بذرگياهان و در معرض آتش قرار گرفتن لايه هاي معدني خاک و اکسيد شدن مواد آلي و مواد مغذي خاک گردد.

مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزي و عدم اضافه کردن مواد آلي به خاک سوخته موجب کاهش جمعيت ميکروارگانيسم هاي خاک به ويژه نماتدها خواهد شد (Basher italic., 1990).

شرايط خاک، ويژگي هاي رويشي  فون ميکروارگانيسم هاي موجود در خاک منطقه گري لند واقع در نيوزيلند پس از يک دوره آتش سوزي مورد بررسي قرار گرفته است. آتش سوزي موجب کاهش حجم پوشش گياهي اين منطقه شده است ولي پس از گذشت ۳۰ ماه از آتش سوزي، پس از شخم اراضي آتش گرفته، رشد پوشش گياهي رو به افزايش بوده است. جمعيت کلي نماتدهاي موجود در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معني داري با منطقه سالم داشته است. بيشترين تغيير مربوط به جنس Paratylenchus بوده است که پس از آتش سوزي ميزان جمعيت آن افزايش يافته است (Yeates and Lee, 1997).

فون خاک نقش مهمي در بقاي ساختار خاک و تداوم چرخه ترکيبات و عناصر موجود در خاک دارد (Coleman italic., 1984).   آتش سوزي يکي از مؤثرترين عوامل در محدود کردن پايداري اکوسيستم هاي طبيعي است (Yeates and Lee, 1997).

آتش  سوزي قادر به تغيير خصوصيات شيميايي ،  فيزيكي و بيولو‍ژيكي خاك مي باشدكه محققان مختلف آنرا بررسي نمودند(Mohseni saravi ,2008). اثر آتش بر خاك و موجودات زنده خاك به شدت آتش بستگي دارد (Moghadam,2005).

بررسي جمعيت نماتدهاي انگل گياهان در محيط خاک در برخي مطالعات داخل کشور مورد نظر بوده است که بررسي جمعيت نماتدهاي مولد سيست غلات به ويژه گندم و جو در استان مرکزي نمونه اي از اين تحقيقات است (حاجي حسني و همکاران، ۱۳۸۷). با اين حال در خصوص مناطق جنگلي آتش گرفته در ايران تحقيقات مشخصي وجود ندارد. با توجه به اهميت اقليمي و توريستي جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بيولوژيکي و نيز با توجه به اهميت پديده آتش سوزي در منابع طبيعي و جنگل ها، مطالعه و مقايسه جمعيت نماتدهاي ريزوسفر زبان گنجشک و آزاد(به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخي مناطق سوخته و سالم مورد نظر اين پايان نامه مي باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتایج

بحث

منابع (References)

خلاصه انگلیسی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0