free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

پیوند انسان با خداوند و جلوه‌های آفرینش، یکی از درون مایه‌های شعری اغلب شاعران عرصه زبان و ادبیات فارسی از دوره‌ی آغازین شعر تاکنون بوده است. این ویژگی در شعر و اندیشه‌های برخی شاعران به دلایل خاص بیشتر نمود پیدا کرده است.

سعدی شیرازی شاعر بنام سبک عراقی که در قرن هفتم می زیست در اشعار خویش به ویژه بوستان تلاش کرده است با ترسیم مدینه‌ی فاضله در ذهن خویش انسان‌ها را بدین سمت و سو سوق دهد.

یکی از محتواهای غالب در این کتاب که در بیشتر اشعار آن به چشم می خورد. همین اندیشه‌ی ناب، تجلی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های اوست.

پژوهشگر در این پایان نامه کوشش دارد با خواندن تمام ابیات سعدی نامه این ویژگی شعری سعدی را به دقّت مورد نقد و بررسی قرار دهد.

مهم‌ترین دستاوردی که از این پژوهش به دست آمد آن است که بوستان شیخ تجلی گاه زیستن برای خداست و او جلوه‌هایی از پیوندها هم چون دادگری، نیکوکاری، رعیت پروری و … را می آفریند که عمل به آن‌ها انسان را به سرچشمه‌ی خوبی‌ها پیوند می زند و آرمان شهری ساخته می‌شود که در اندیشه‌ی سعدی جلوه گر است.

کلید واژه­ها:  خداوند، سعدی، بوستان، پیوند، جلوه ­ها

 

اهداف تحقیق

۱- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

۲- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

روش کار:

۱- نوع روش تحقیق:

تلفیقی از روش اسنادی و تحلیلی است.

۲- روش گرد آوری اطلاعات:

با توجه به موضوع مورد پژوهش بیشتر روش کتابخانه‌ای مورد توجه بوده است بدین طریق که ابتدا به کتاب خانه‌ها مراجعه شده و کتاب‌های معتبر و قابل استناد که بتوان به عنوان سند قابل اطمینان از آن‌ها استفاده کرد، انتخاب شد. پس با مطالعه‌ی دقیق آن منابع، مطالبی را که با موضوع پژوهش ارتباط داشت،  فیش برداری کرده و آن گاه با تجزیه و تحلیل فیش‌ها و تنظیم دقیق آنها شروع به نوشتن پایان نامه‌ی خود کرده و در پایان دست آوری که از این پژوهش حاصل شد را به عنوان نتیجه آورده است.

 

قهرست نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند

 • چکیده……………………………………. ۱
 • مقدمه……………………………………. ۲
 • پیشینه ی تحقیق……………………………. ۶
 • اهداف تحقیق………………………………. ۷
 • روش کار………………………………….. ۸
 • فصل اول: نگاهی به سعدی و آثارش
 • ۱-۱- زندگی سعدی………………………………………… ۱۰
 • ۱-۲- آثار سعدی………………………………………… ۱۲
 • ۱-۲-۱- بوستان یا سعدی نامه………………………………………… ۱۲
 • ۱-۲-۲- گلستان………………………………………… ۱۲
 • ۱-۳- بوستان از دیدگاه ارباب قلم………………………………………… ۱۳
 • فصل دوم: جلوه‌های پیوند انسان با خداوند
 • ۲-۱ درآمد ………………………………………… ۱۶
 • ۲-۲- تسلیم و رضا در برابر حکم خداوند………………………………………… ۱۷
 • ۲-۳- احسان و نیکوکاری………………………………………… ۱۹
 • ۲-۴- دادگری حلقه‌ی پیوند با خدا ………………………………………… ۲۶
 • ۲-۵- سپاس­گزاری………………………………………… ۲۸
 • ۲-۶- عشق به ایزد………………………………………… ۳۲
 • ۲-۷- امید پیوند دهنده‌ی انسان با خداوند………………………………………… ۴۱
 • ۲-۸- خاکساری نردبان عروج………………………………………… ۴۳
 • ۲-۹- قناعت ………………………………………… ۴۴
 • ۲-۱۰- کسب روزی حلال………………………………………… ۴۶
 • ۲-۱۱- پاکی درون………………………………………… ۴۸
 • ۲-۱۲- استفاده درست از اعضا و جوارح ………………………………………… ۴۹
 • ۲-۱۲-۱- زبان………………………………………… ۵۰
 • ۲-۱۲-۲- گوش………………………………………… ۵۲
 • ۲-۱۲-۳- چشم………………………………………… ۵۴
 • ۲-۱۲-۴- سر………………………………………… ۵۵
 • ۲-۱۲-۵- دست………………………………………… ۵۶
 • ۲-۱۳- توجه به شریعت………………………………………… ۵۷
 • ۲-۱۳-۱- دین داری………………………………………… ۵۷
 • ۲-۱۳-۲- نماز گزاری………………………………………… ۵۸
 • ۲-۱۳-۳- توبه و بازگشت………………………………………… ۵۹
 • ۲-۱۳-۴- امر به معروف و نهی از منکر………………………………………… ۶۱
 • ۲-۱۳-۵- پرهیز از غیبت………………………………………… ۶۳
 • ۲-۱۳-۶- عبادت و اطاعت از خداوند………………………………………… ۶۵
 • ۲-۱۳-۷-  یاد مرگ………………………………………… ۶۶
 • ۲-۱۳-۸- توجه به رستاخیز………………………………………… ۷۱
 • ۲-۱۳-۹- یاد بهشت………………………………………… ۷۳
 • ۲-۱۳-۱۰- یاد دوزخ………………………………………… ۷۴
 • ۲-۱۳-۱۱- پرهیز از شیطان………………………………………… ۷۵
 • ۲-۱۳-۱۲- دوری از هوای نفس………………………………………… ۷۷
 • ۲-۱۳-۱۳- بی اعتنایی به دنیای ناپایدار………………………………………… ۷۹
 • فصل سوم: پیوند انسان با هم نوعان
 • ۳-۱ درآمد ………………………………………… ۸۵
 • ۳-۲- پیوند سلطان با مردم………………………………………… ۸۵
 • ۳-۲-۱ رعیت پروری سلطان………………………………………… ۸۷
 • ۳-۲-۲ توجه پادشاه به بازرگانان………………………………………… ۱۱۰
 • ۳-۲-۳ توجه به غریبان………………………………………… ۱۱۱
 • ۳-۲-۴ توجه به نویسندگان و جنگجویان………………………………………… ۱۱۲
 • ۳-۲-۵ توجه به لشکریان………………………………………… ۱۱۳
 • ۳-۲-۶ احسان و نیکوکاری پادشاه………………………………………… ۱۱۶
 • ۳-۲-۷ عدل و انصاف پادشاه………………………………………… ۱۱۹
 • ۳-۲- ۸ رفتار با دشمنان………………………………………… ۱۲۳
 • ۳-۳ – توجه به سالخوردگان و با تجربه‌ها………………………………………… ۱۳۰
 • ۳-۴- توجه به یتیمان………………………………………… ۱۳۲
 • ۳-۵- میهمان نوازی………………………………………… ۱۳۵
 • ۳-۶- پرهیز از بدی………………………………………… ۱۳۷
 • ۳-۷- صبر و بردباری………………………………………… ۱۳۸
 • ۳-۸- بخشش به دیگران نردبان عروج………………………………………… ۱۳۹
 • فصل چهارم: پیوند انسان با خویشتن
 • ۴-۱ درآمد ………………………………………… ۱۴۴
 • ۴-۲- غم خواری خویش………………………………………… ۱۴۵
 • ۴-۳- ترک غرور و خودپرستی………………………………………… ۱۴۵
 • ۴-۴- تواضع و فروتنی………………………………………… ۱۴۸
 • ۴-۵- پرهیز از خودنمایی………………………………………… ۱۴۹
 • ۴-۶- راست کاری………………………………………… ۱۵۱
 • ۴-۷- پرهیز از شکم بارگی………………………………………… ۱۵۲
 • ۴-۸- ترک آز………………………………………… ۱۵۳
 • فصل پنجم: پیوند انسان با جلوه‌های طبیعت
 • ۵-۱ درآمد ………………………………………… ۱۵۶
 • ۵-۲- توجه به طبیعت………………………………………… ۱۵۷
 • ۵-۳- توجه به جانوران………………………………………… ۱۶۰
 • ۵-۴- توجه به دیگر جلوه‌های طبیعت………………………………………… ۱۶۶
 • فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۶-۱- نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………… ۱۷۱
 • ۶-۲- پیشنهادها………………………………………… ۱۷۲
 • منابع و مأخذ………………………………………… ۱۷۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0