دانلود رایگان تحقیق در زمینه تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي زمينه هاي نگارگری در ایران

دانلود رایگان تحقیق در زمینه تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي زمينه هاي نگارگری در ایران

این گزارش با فرمت WORD و در ۲۲ صفحه با موضوع تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي زمينه هاي نگارگری در ایران نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این گزارش آمده است:

تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي زمينه هاي نگارگری در ایران

هنر ايران از آغاز هنري، ذهني و معنوي بوده و گرايش به سوي انتزاع داشته است سرازير شدن يونانيان به ايران و تحميل عناصر عيني، مادي و طبيعت گرايي عوامل سويي در هنر ايران به جا گذاشته است كه هنر سلوكي و اشكاني(۲۲۶-۲۵۰م) حاصل كوششهاي اين يوناني ماب كردم هند اصيل ايراني است.

به هر حال شكست پيامدهايي به دنبال داشت كه هنرمندان ناگزير از پذيرفتن آن بودند. بدين معني كه هنر ايراني كه اصولا هنري تخيلي، تمثيلي، و فراخاكي بود، عواملي از هنر حقيقي طبيعت گرا و زميني هنر هلني با يوناني را پس از تحمل شكست در خود جاي داد.

به يك كلام هنر ايراني كه اصولا لاهوتي بود تأثيراتي از هنر يونان كه ناسوتي بود با خود همراه ساخت و نمونه هاي آن هنر دوره سلوكي و سپس هنر التقاطي دوره اشكاني است (۲۲۶م).

سیر تاریخی نگارگری در ایران

با وجودي كه در پشت بسياري از سكه هاي اين دوره حروف يوناني به چشم مي خورد، ولي تدريجا اين هنرمندان از نفوذ هنر مادي و طبيعت گرايي داشت نزديك شدند. در دوره ساساني (۲۲۶ تا ۶۳۶ م) هنر شكل اصيل خود را بازيافت و عوامل مادي، طبيعت گرا و زميني هنر يوناني از آن دور گشت و پيوند مجدد خود را با هنر دوره هخامنشي بازيافت. به اعتقاد اغلب صاحب نظران هنر نگارگري اين دوره از يك نظام ديني چون مانيگري سرچشمه مي گيرد.

ماني براي كتاب ديني خود ارژنگ از نگارگري سود جست. اين نگاره ها ويژگي خاص هنر ايراني را نظير ذهن گرايي، دور شدن از تقليد محض طبيعت، و دو بعدي نمودن عوامل طبيعي، كه خاص ايرانيان بوده با خود همراه داشت.

ارزشهاي جاويدان هنر نگارگری

هنر نگارگری در ایران بر اصل تقسيم بندي منفصل فضاي دو بعدي تصويري استوار است زيرا، به قول سيد حسين نصر:… فقط به اين نحو مي توان هر افقي از فضاي دو بعدي مينياتور را نظهر مرتبه اي از وجود و نيز از جهتي ديگر مرتبه اي از عقل و آگاهي دانست. فضاي نقاشي ايراني با اتكا به خصلت دو بعدي،خود را از فضاي سه بعدي اطراف متمايز ساخته و خودداري فضايي مي گردد كه

“… نمودار عالمي ديگر است كه ارتباط با نوعي آگاهي عادي بشري دارد”

قوانين حاكم بر اصول نقاشي غربي نظير هندسه مناظر، حجم پردازي، نقطه عطف، در نگارگري دوره طلايي جايي ندارد و هيچگاه نگارگر ايراني نكوشيد تا به طبيعت دو بعدي سطح كاغذ خيانت كرده و به طرقي آن را سه بعدي نمايد.

تنها در دوره هاي انحطاط، به ويژه در سالهاي اخير است كه كوشش مي شود با به كار گرفتن سايه روشن در اندام تأكيد بر نيروهاي كانوني و نيز سه بعدي نمود سطح كاغذ، ارزشهاي جاويدان هنر نگارگری در ایران را خدشه دار سازند.

مفهوم منفصل

نگارگری در ایران با به كارگيري مفهوم منفصل و گسسته فضا قادر شده سطح دو بعدي اثر را مبدل به تصوري از مراتب وجود سازد و افق حيات عادي و وجود مادي را به مرتبه اي عالي تر از وجود و آگاهي ارتقاء دهد و او را متوجه جهاني مافوق اين جهان، لكن داراي زمان، مكان و رنگها و اشكال خاص خود، جهاني فراسوي اين جهان مادي سوق دهد.

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0