طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور :

با ­وجود اينكه در حال حاضر چند دهه از طراحی  و احداث  مجتمع های مسكوني مي­گذرد هنوز هم به دليل عدم تطابق آن­ها با فرهنگ جامعه ما، علاوه بر­كاستي­هايي كه در اين قبيل بناها به چشم مي­خورد، تأثيرات نامطلوبي بر زندگي انسان جامعه داشته و دارد.

از سوي ديگر، در اين رساله نگاهي به موضوع نور به لحاظ كيفي شده است. نور در زندگي انسان عنصري ضروري به‌شمار مي‌رود. در این مقوله معماران نیز، چون بسیاری متخصصان دیگر، حتی به مدد تجربه یا شهود، از پیش­بینی صحیح رفتارهای مبتنی بر این نیاز باز می­مانند. در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی و حاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است.

تحقیقات نشان داده است که یک نیاز درونی وجود دارد که همه موجودات زنده را به سمت نور هدایت می­کند، این نیاز در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن­ها ناشی از آثار بصری نور نیستند، بنابراین در جایگاه یک معمار اگر نور را تنها یک واسطه برای رویت محیط و موضوعات بدانیم، فرصت­های فراوان تأثیرگذاری بر ادراک مخاطبین خود را از دست داده­ ایم، و بسیاری از آثار معماری معاصر شاهدی هستند بر این که با وضع موجود، بسیاری از آثار نور، و طیفی از قابلیت­های مثبت آن غافل مانده است.

این ایراد از یک سو نتیجه هراس جامعه معماری از وارد کردن پیچیدگی ­های دانش موجود در این زمینه به مراحل نخست طراحی است، و از سوی دیگر ناشی از فقدان کلید واژه­ های روشن و قواعدی ساده است که حضور نور را در طرح ابتدایی یک اثر معماری میسر نماید.

پژوهش حاضر به بررسي حضور کیفی نور  پرداخته و با استفاده از فضاي باز، پوشيده، بسته در مجتمع مسكوني و با الگو­ برداري از معماري سنتي يزد و معاصر­سازي آن، به طراحي مجتمع مسكوني پرداخته است..

 

کلمات کلیدی: نور، كيفيت نور، مجتمع مسكوني.

 

ضرورت انجام تحقيق حضور کیفی نور در معماری

هر چند كه شكل زندگي و شأن پاسخگويي به آن همواره با هم مرتبط و بر يكديگر تأثير مي­گذارند، اما شكي نيست كه شكل زندگي در هر دوره زماني، متناسب با شرايط آن دوره آرام آرام تغيير مي­كند و خود را با وضعيت جديد منطبق مي­سازد.

شيوه زندگي از آن­جا كه بستگي كامل به نوع نگاه انسان به زندگي و انديشه و منش او دارد مي­تواند امري پايدار تلقي شود. چرا كه نوع نگاه و انديشه، نماياننده فرهنگ يك جامعه است و فرهنگ هر چند تأثيرگذارتر از زمان است اما داراي برخي خصايص كلي و ويژگي­هايي است كه فارغ از زمان بوده و با گذر از يك دوره تاريخي به دوره ديگر دگرگون نمي­شود، بنابراين آنچه انتظار مي­رود كه در خانه­ هاي برخاسته از يك فرهنگ مشابه و پايدار باشد، شيوه زندگي آنهاست. يعني نگاه تاريخي آن­ها به زندگي نگاهي است كه كالبد خانه را تحت تأثير خود درآورده و با آن هماهنگ مي­سازد.

ما خانه­ هاي گذشته را دل­آشناتر و دلنشين­تر از خانه ­هاي امروز مي­يابيم. نكته اصلي آن است كه آن خانه ­ها چه داشته ­اند، يكي از مواردي كه توجه به­سزايي به آن در معماري سنتي مي­شد مسأله نور چه به لحاظ كيفي و چه كمي بوده ­است. به ­نظر مي­رسد در خانه ­هاي گذشته، توجهي همزمان و نسبتي صحيح ميان شكل ساختمان و شيوه زندگي انسان برقرار بوده كه با گذشت زمان نسبت و توجه رو به كم­رنگي و غفلت گذاشته است. از سويي زيبايي ظاهري با عزيزترين حس ما كه بينايي است ديده مي­شود.

در نهايت بايد با تاكيد بر نقش كيفي نور و شناخت مفهوم نور در معماري سنتي و معاصر سازي آن در يك مجتمع مسكوني سعي در ارتقاي كيفيت زندگي در آنها بكينم تا به جاي خانه ­هاي امروزي كه بيشتر شبيه غارهاي تاريكي هستند به بهترين نحوه از عوامل طبيعي از جمله نور بهره ببريم و همچنين با استفاده از نور طبيعي بكوشيم كه عرصه ­هاي خصوصي و عمومي در فضا  را سازماندهي كنيم و در يك فضاي يكپارچه به نام خانه فضاهاي متنوع و مجزايي ايجاد كنيم، كه نه فقط اين جداسازي با ديوار و پنچره باشد، بلكه از طريق استفاده از نوري كه قابل لمس نيست اما از طريق استفاده كمي و كيفي از آن هر فضا هر چند كوچك شخصيت و كيفيت منحصر به فرد خود را يابد.

 

فهرست اجمالي پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور :

چکیده      ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱٫۱٫ مقدمه              ۲

۲٫۱٫ طرح مسأله      ۳

۳٫۱٫ ضرورت انجام تحقیق      ۴

۴٫۱٫ اهداف             ۵

۵٫۱٫ فرضیه ­ها          ۶

۶٫۱٫ روش تحقیق    ۶

فصل دوم: مبانی نظری

۱٫۲٫ مطالعات پایه مسکن         ۷

۲٫۲٫ نور  ۵۸

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

۱٫۳٫ مقدمه              ۸۶

۲٫۳٫ مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت    ۸۷

۳٫۳٫ شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت ۹۰

۴٫۳٫ مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد  ۹۱

۵٫۳٫ مجتمع مسکونی ته گل هاربور         ۹۲

۶٫۳٫ مجموعه مسکونی هابیتات                ۹۳

۷٫۳٫ شهر جدید شوشتر (شوشترنو)          ۹۵

فصل چهارم: توجیه طرح

۱٫۴٫ اقلیم ۱۰۲

۲٫۴٫ تحلیل              ۱۱۲

۳٫۴٫ حکم­ه ای طراحی             ۱۱۴

۴٫۴٫ روند طراحی    ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱٫۵٫ نتیجه گیری     ۱۲۰

لیست منابع               ۱۲۷

 

فهرست تفصیلی

چكيده      ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱٫۱٫ مقدمه              ۲

۲٫۱٫ طرح مسأله      ۳

۳٫۱٫ ضرورت انجام تحقیق      ۴

۴٫۱٫ اهداف             ۵

۵٫۱٫ فرضیه ­ها          ۶

۶٫۱٫ روش تحقیق    ۶

فصل دوم: مبانی نظری

۱٫۲٫ مطالعات پایه مسکن         ۷

۱٫۱٫۲٫ مقدمه     ۷

۲٫۱٫۲٫ مبانی فکری و نظری    ۹

۱٫۲٫۱٫۲٫ هستی در جهان        ۹

۲٫۲٫۱٫۲٫ سكونت/سكونت‌گاه ۹

۳٫۲٫۱٫۲٫ جنبه ­های دوگانه سکونت         ۱۲

۴٫۲٫۱٫۲٫ زنده بودن                ۱۲

۵٫۲٫۱٫۲٫ نظم         ۱۵

۶٫۲٫۱٫۲٫ تعیین موقعیت          ۱۷

۷٫۲٫۱٫۲٫ مکان ساخته/مکان طبیعی          ۱۸

۸٫۲٫۱٫۲٫ نیازها      ۲۰

۳٫۱٫۲٫ شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی       ۲۴

۱٫۳٫۱٫۲٫ کلیات خانه ایرانی    ۲۴

۲٫۳٫۱٫۲٫ عناصر و ساختار خانه ایرانی    ۲۶

۳٫۳٫۱٫۲٫ پیمون      ۳۳

۴٫۳٫۱٫۲٫ نظم هندسی             ۳۴

۵٫۳٫۱٫۲٫ کارکردهای پنجره     ۳۴

۴٫۱٫۲٫ مفهوم مسکن                ۴۱

۵٫۱٫۲٫ معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی         ۵۰

۱٫۵٫۱٫۲٫ معیارهای عمومی طراحی بلوک ها           ۵۰

۲٫۵٫۱٫۲٫ دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان               ۵۰

۳٫۵٫۱٫۲٫ روابط بین واحدهای مسکونی   ۵۰

۴٫۵٫۱٫۲٫ نما           ۵۱

۵٫۵٫۱٫۲٫ صرفه جویی در انرژی             ۵۱

۶٫۵٫۱٫۲٫ سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی           ۵۲

۷٫۵٫۱٫۲٫ سیستم سازه و تکنولوژی اجرا  ۵۳

۸٫۵٫۱٫۲٫ ضوابط و مقررات شهرسازی    ۵۴

۹٫۵٫۱٫۲٫ ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی       ۵۶

۱۰٫۵٫۱٫۲٫ سطح اشغال           ۵۸

۱۱٫۵٫۱٫۲٫ نحوه استقرار ساختمان در زمین             ۵۸

۲٫۲٫ نور  ۵۸

۱٫۲٫۲٫ مقدمه          ۵۸

۲٫۲٫۲٫ جهت یابی نور             ۵۹

۱٫۲٫۲٫۲٫ نور شمالی               ۵۹

۲٫۲٫۲٫۲٫ نور جنوبی               ۶۰

۳٫۲٫۲٫۲٫ نور صبحگاهی         ۶۰

۴٫۲٫۲٫۲٫ نور غروب              ۶۱

۵٫۲٫۲٫۲٫ نور بالای سر یا عمود              ۶۱

۶٫۲٫۲٫۲٫ نورمستقیم و نور منتشره           ۶۲

۷٫۲٫۲٫۲٫ سایه ها    ۶۳

۸٫۲٫۲٫۲٫ نیم سایه   ۶۳

۳٫۲٫۲٫ تجلی نور در فضاهای فیزیکی     ۶۴

۱٫۳٫۲٫۲٫ نور در معماری ایران زمین       ۶۴

۲٫۳٫۲٫۲٫ نور در گستره  زیبایی شناسی   ۶۴

۳٫۳٫۲٫۲٫ نور و جهت گیری   ۶۴

۴٫۳٫۲٫۲٫ اصل شفافیت در معماری ایران ۶۵

۵٫۳٫۲٫۲٫ استفاده از شیشه های رنگی      ۶۶

۶٫۳٫۲٫۲٫ انعکاس نور در آیینه ۶۷

۷٫۳٫۲٫۲٫ بازتاب در آب         ۶۸

۸٫۳٫۲٫۲٫ بازتاب نور در کف صیقلی      ۶۹

۹٫۳٫۲٫۲٫ سایه روشن              ۶۹

۱۰٫۳٫۲٫۲٫ شعاع و حجم مجازی نور     ۷۰

۱۱٫۳٫۲٫۲٫ شبکه ها و گشودگی های مشبک           ۷۰

۱۲٫۳٫۲٫۲٫ نور، سقف و گنبدها              ۷۱

۱۳٫۳٫۲٫۲٫ بسط فضایی          ۷۲

۱۴٫۳٫۲٫۲٫ نور از شکاف دیوار (روزن)  ۷۲

۴٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه معماران  ۷۳

۱٫۴٫۲٫۲٫ میس وندروهه         ۷۳

۲٫۴٫۲٫۲٫ لوکوربوزیه              ۷۴

۳٫۴٫۲٫۲٫ آلوار آلتور               ۷۵

۴٫۴٫۲٫۲٫ لویی کان ۷۶

۵٫۴٫۲٫۲٫ تادو آندو ۷۷

۶٫۴٫۲٫۲٫ هادی میرمیران          ۷۹

۷٫۴٫۲٫۲٫ کامران افشار نادری  ۸۰

۵٫۲٫۲٫ نور در ادیان و فلسفه   ۸۱

۱٫۵٫۲٫۲٫ نور در زرتشت        ۸۱

۲٫۵٫۲٫۲٫ نور در مسیحیت      ۸۲

۳٫۵٫۲٫۲٫ نور در اسلام            ۸۳

۴٫۵٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه سهروردی          ۸۴

۵٫۵٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه غزالی ۸۵

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

۱٫۳٫ مقدمه              ۸۶

۲٫۳٫ مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت    ۸۷

۳٫۳٫ شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت ۹۰

۴٫۳٫ مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد  ۹۱

۵٫۳٫ مجتمع مسکونی ته گل هاربور         ۹۲

۶٫۳٫ مجموعه مسکونی هابیتات                ۹۳

۷٫۳٫ شهر جدید شوشتر (شوشترنو)          ۹۵

فصل چهارم: توجیه طرح

۱٫۴٫ اقلیم ۱۰۲

۱٫۴ .۱٫ موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه   ۱۰۲

۱٫۴ .۲٫ تاریخچه هواشناسی استان یزد     ۱۰۴

۱٫۴ .۳٫ بررسی تغییرات دمایی  ۱۰۴

۱٫۳٫۱٫۴٫ بررسی داده ها و جداول دما     ۱۰۵

۲٫۳٫۱٫۴٫ نمایش منحنی های دما             ۱۰۵

۴٫۱٫۴٫ بررسی میزان رطوبت هوا             ۱۰۶

۱٫۴٫۱٫۴٫ بررسی داده های رطوبت          ۱۰۷

۲٫۴٫۱٫۴٫ نمایش منحنی های رطوبت      ۱۰۷

۵٫۱٫۴٫ بررسی بادهای غالب و جهت وزش بادها     ۱۰۸

۶٫۱٫۴٫ تبخیر           ۱۰۹

۷٫۱٫۴٫ بارش           ۱۱۰

۱٫۷٫۱٫۴٫ بررسی داده های بارش             ۱۱۰

۲٫۴٫ تحلیل سایت    ۱۱۲

۳٫۴٫ حکم­های  طراحی            ۱۱۴

۴٫۴٫ روند طراحی    ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱٫۵٫ نتیجه گیری     ۱۲۰

لیست منابع               ۱۲۷

 

 

فهرست جدول­ها

فصل ۲:

جدول ۱: ضوابط ساخت بازنگري شده کاربري مسکونی   ۵۷

فصل ۴:

جدول ۱: مشخصات جغرافیاي استان یزد  ۱۰۳

جدول ۲: مشخصات ایستگاه هاي هواشناسی استان یزد  ۱۰۴

جدول ۳: جدول داده هاي میانگین؛ کمینه و بیشینه و انحراف معیار دما در طول ۶۰ سال  ۱۰۵

جدول ۴: میانگین، کمینه و بیشینه داده ­هاي رطوبت    ۱۰۷

جدول ۵: میانگین ماکزیمم و مینیمم داده­ هاي تبخیر  ۱۰۹

جدول ۶: داده ­هاي بارش به صورت میانگین، ماکزیمم و مینیمم  ۱۱۰

جدول ۷: میانگین تعداد روزهاي داراي بارش    ۱۱۱

جدول ۸: درصد بارش در فصول مختلف    ۱۱۱

 

فهرست شکل­ها

فصل ۲:

شکل ۱: سطوح مختلف سکونت               ۱۰

شکل ۲: نظم نمادین…..     ۱۶

شکل۳: نمایان سازي                ۱۸

شکل ۴: تکمیل سازي              ۱۹

شکل ۵: نمادین سازي              ۱۹

شکل ۶: گردآوري، میدان نقش جهان        ۲۰

شکل ۷: سردر ورودي خانه     ۲۴

شکل ۸: حیاط درخانه              ۲۸

شکل ۹: فخر مدین   ۳۲

شکل ۱۰: مثلث کار ۴۲

شکل ۱۱: نشتن هنگام پخت و پز             ۴۲

شکل ۱۲: دیجه میان آشپزخانه یا اتاق غذاخوري با کمد انباري دو طرفه  ۴۲

شکل ۱۳: روشنایی خوب و بد ۴۲

شکل ۱۴: اتاق موسیقی و نشیمن با میز سوزنکاري، شومینه، فقسه­ هاي کتاب             ۴۴

شکل ۱۵: گروههاي بزرگ باید بر طبق الگوي تابش گرما بنشینند              ۴۴

شکل ۱۶: چیدن صندلی­ها        ۴۴

شکل ۱۷: نشیمن مربعی شکل همراه با محلی براي نشستن در کنار پنجره  ۴۴

شکل ۱۸: حداقل فضاي لازم براي ترن غذاخوري مجهز به صندلی هاي تاشو               ۴۵

شکل ۱۹: در شرایط بیش از پنج نفر براي تمام صندلی ها گذرگاه لازم است.                ۴۵

شکل ۲۰: رابطه ورودي با سایر فضاها     ۴۹

شکل ۲۱: رابطه فضاي غذاخوري با آشپزخانه و هال                ۴۹

شکل ۲۲: پنجره سازي الوان     ۶۶

شکل ۲۳: آیینه در بناهاي ایرانی               ۶۸

شکل ۲۴: آب در معماري ایرانی              ۶۸

شکل ۲۵: نور و چگونگی تابش آن در فضاهاي داخلی معماري ایرانی        ۷۱

فصل ۳:

شکل ۱: برشهاي افقی و عمودي مجموعۀ مسکونی لیلینگتون استریت          ۸۷

شکل ۲: مجموعه لیلیتگتون؛ نماي رو به خیابان           ۸۹

شکل ۳: مجموعه لیلیتگتون؛ دید عمومی به مجتمع      ۸۹

شکل ۴: تأثیر روش طراحی پیرامونی در افزایش کارایی               ۸۹

شکل ۵: مجموعه ساوث گیت   ۸۹

شکل ۶: مجموعۀ فاروم میدت پانک          ۹۰

شکل ۷: دیدهاي عمومی از مجموعه ریتراشتراسه- نورد              ۹۱

شکل ۸: برشهاي عمودي و افقی مجموعه ریتراشتراسه- نورد      ۹۲

شکل ۹:: دید عمومی مجموعه ته گل هاربور            ۹۲

شکل ۱۰ : برشهاي عمودي و افقی مجموعه ته گل هاربور         ۹۳

شکل ۱۱ : دید پرنده از مجموعه هابیتات   ۹۳

شکل ۱۲: دید از بالا بع واحدهای مجموعه              ۹۳

شکل ۱۳: ترکیب واحدها در مجموعه مسکونی هابیتات             ۹۴

شکل ۱۴: برش عمودی مجموعه مسکونی هابیتات   ۹۴

شکل ۱۵ : پلان برخی از واحدهاي مجموعه مسکونی هابیتات  ۹۴

شکل ۱۶ : دسترسی واحدهاو راهروهاي ارتباطی مجموعه         ۹۵

شکل ۱۷: دید از داخل مجموعه شوشتر نو ۹۷

شکل ۱۸ : دید پرنده از مجموعه مسکونی شوشتر نو  ۹۸

شکل ۱۹: معابر در شوشتر نو    ۹۹

شکل ۲۰ : کوچه ­هاي موجود در شوشتر نو               ۱۰۰

شکل ۲۱ : دید از بالا در شوشتر نو          ۱۰۱

فصل ۴:

شکل ۱: موقعیت استان یزد        ۱۰۲

شکل ۲: مقایسه میانگین؛ کمینه و بیشینه دما بر حسب ماه در بازه زمانی۶۰ سال.            ۱۰۵

شکل ۳: رژیم تغییرات دما در طی ۶۰ سال به صورت میانگین سال به سال   ۱۰۵

شکل ۴: مقایسه میانگین؛ کمینه و بیشینه رطوبت بر حسب ماه در بازه زمانی ۶۰ سال     ۱۰۷

شکل ۵: رژیم تغییرات دما در طی ۶۰ سال به صورت میانگین سال به سال   ۱۰۷

شکل ۶: گلباد شهر یزد.             ۱۰۸

شکل ۷: نمودار جهت و سرعت باد در یزد  ۱۰۹

شکل ۸: مقایسه میانگین ؛کمینه و بیشینه تبخیر برحسب ماه در بازه زمانی۱۶ سال          ۱۰۹

شکل ۹: سایت         ۱۱۲

شکل ۱۰: تحلیل نور و باد در سایت        ۱۱۳

شکل ۱۱:دسترسی سواره و پیاده در سایت ۱۱۳

 

فهرست نقشه ها

فصل۴

نقشه ۱: تیپ بندی پلانA1       ۱۱۴

نقشه ۲: تیپ بندی پلانA2       ۱۱۵

نقشه ۳: تیپ بندی پلانA3.      ۱۱۵

نقشه ۴: تیپ بندی پلانA4       ۱۱۵

نقشه ۵: تیپ بندی پلانA5       ۱۱۶

نقشه ۶: تیپ بندی پلانA6       ۱۱۶

نقشه ۷: تیپ بندی پلانA7       ۱۱۶

نقشه ۸: مقطعA-A   ۱۱۷

نقشه ۹: مقطعB-B   ۱۱۷

نقشه ۱۰: پلان پارکینگ            ۱۱۸

نقشه ۱۱: :سایت پلان              ۱۱۸

نقشه ۱۲: مرحل قرارکیری تیپ پلان­ها در سایت      ۱۱۹

نقشه ۱۳: دید پرنده از سایت    ۱۱۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0