طراحی مرکز نگهداری آموزشی درمانی دختران فراری : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مرکز نگهداری آموزشی درمانی دختران فراری   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مرکز نگهداری آموزشی درمانی دختران فراری

واقعیت این است که هیچ یک از دختران جامعه ما دوست ندارند فضای خانه را با همه سختی ها ومشکلاتش رها کرده ودر منجلابی از فساد وتباهی بیفتند .هیج یک از دختران دوست ندارند زندگی در سراب ویا تنهایی تجربه کنند اما یکسری شرایط وعوامل در جامعه وخانواده آنها را ناخواسته به سمت خانه گریزی سوق می دهد . یافته ها نشان می دهد که  با افزایش خودکارامدی روابط اجتماعی مثبت افراد بهبود پیدا می کند .بنابراین اموزش خودکارامدی در این پروژه موجب افزایش تعاملات مثبت اجتماعی در دختران فراری شده است .

حال که ما در فکر جمع اوری این افراد از محیط های الوده واسکان دادن آنها هستیم باید محیطی را طراحی کنیم روان – سیال ودر حال حرکت باید محیط طراحی شده حرکت را داشته باشد که تداوم زندگی واهنگ زمان ؛ چرخه حیات ؛ تاریکی وروشنی وباد وهوا همه باید در طراحی انعکاس پیدا کنند زیرا بشر اولیه از همان اغاز بدو زندگی تمام نیازهای خود را از محیط پیرامون وطبیعت خود فراهم نموده است وهنگامی که فرمها وفضا را به درستی نشناسیم طراحی هر معنا ونظریه ای به صورت معماری ناقص می باشد چون معماری فرم پردازی است وان هم در خدمت ایجاد فضا .

در این پژوهش هدف نهایی رسیدن به یک سری قواعد معماری است به شکلی که رشد فکری وتعالی روحی انسان را در مقاطع مختلف سنی ودر طول زندگی به تصویر بکشد .ارتباط معماری در گذشته ؛ حال واینده که در عین حال بتواند جوابگوی نیازمندی های سایت مربوطه باشد این پروژه بر اساس تجزیه وتحلیل حالتهای روحی وروانی جوانان اسیب دیده ومبتنی بر یک سلسله اصول ساختاری که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی کالبدهای طبیعی برسد  تابتواند عاملی در جهت تعالی وبهبود باشد . جهت طراحی وساماندهی فضاهای معماری بیش از هر چیز نیاز به برنامه ای تدوین شده ومبتنی بر یک سری اصول که پاسخگو به نیازهای روانی وروحی انسان در قالب یک سلسله اصول ساختاری وجود دارد که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی فضاها برسد .

در طراحی این پروژه شاخصهای متعددی مدنظر بوده اند که هریک تاثیر خاصی بر طراحی مجموعه گذاشته اند وپس از گذر از مرحله مطالعاتی مرحله طراحی پروژه اغاز گردیدکه یک بخش طراحی محوطه مجموعه ویک بخش طراحی ساختمانهای مجموعه ویک بخش طراحی کل سایت مجموعه در ارتباط با هم انجام شد تا نهایتا در مجموع با هم هارمونی وهم خوانی ایجاد کنند .همان طور که میدانیم روحیاتی که از طرحهای گوناگون بدست می اید متفاوت است به عنوان مثال استفاده از حرکات موجی وارگانیک در یک طرح معماری اغلب با انگیزه هایی از قبیل : پویایی ومعنا بخشی به زندگی وجنب وجوش را نشان می دهد وتاثیری را که این فرمها بر روحیه افراد می تواند داشته باشد انچنان قوی است که گاه انسان با قرارگیری در این محیط ها تولدی نو را در خود احساس می کند . فرم های مدور ودایره وار نقطه ای گسترش یافته ودر برگیرنده مفاهیمی چون نبود هر نوع تمایز وتفکیک ونمادی از زمان زمانی که به عنوان لحظاتی پی در پی تکرار می شود مانند حرکت اسمان ونمایانگر – درون گرایی وارامش وپاکی است ودر سایت انتخابی که از جمله بسترهای طبیعی وجذاب است وپتانسیل های کافی برای گذراندن اوقات فراغت وخلوت گزینی را دارد طرحها وبناهایی وجود دارد که نماد یکپارچگی وتغییرات وتکامل ویاد اور بهشت زمینی می باشد . واینکه هنوز زندگی در حال حرکت است وباید به اینده امید داشت .

آسیب دیده در پی درمان است ، نه حرمان  ، او را آسایش و امنیت نیاز است نه نصایح بی پایه و باز خواست!

 

ضرورت انجام تحقیق :

حال که ما واقفیم معضلی به نام دختران فراری وجود دارد باید به دنبال راه حلی برای رفع این معضل اجتماعی بود وبه جای کتمان وپنهان کاری وجود این مشکل به فکر این قشر آسیب پذیر باشیم وباید طرحی مبتنی بر روحیه ی حساس وشکست خورده ی آنها داشته باشیم . جمع آوری این افراد از محیط آلوده ای که گرداگرد آنها وجود دارد در فضایی دارای حس آرامش بخش ومطمئن ضرورت دارد چون وجود این افراد با این شرایط علاوه بر گرفتاری هایی که برای خود آنها دارد باعث ترویج مسائل غیر اخلاقی وبیماری های مهلک در جامعه نیز می شود .

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مرکز نگهداری آموزشی درمانی دختران فراری

فصل اول ( دختران فراری )

۱ – ۱ نام موضوع ……………. ۵

۱ – ۱ – ۱ – بیان موضوع …………….. ۵

۱ – ۱ – ۲ – سوال اصلی تحقیق ……………. ۵

۱ – ۱ – ۳ – ریز سوالات ………………۶

۱ – ۱ – ۴ – طرح مسئله ……………… ۶

۱ – ۱ – ۵ – یافته ها …………….. ۶

۱ – ۱- ۶  – ریز موضوعات ………….. ۷

۱ – ۱ – ۷ – فرضیه ی تحقیق ……………. ۷

۱ – ۱- ۸ – هدف تحقیق …………… ۸

۱ – ۱ – ۹ – ضرورت انجام تحقیق ………. ۸

۱ – ۱ – ۱۰ – بحث ونتیجه گیری ………. ۱۰

۱ – ۲ – مقام زن در جهان بینی اسلامی ……….. ۱۱

۱ – ۲ – ۱ – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد ……… ۱۲

۱ – ۲ – ۲ – حقوق مشترک زن ومرد از دید قران ….. ۱۲

۱ – ۲ – ۳ – کشف اموزه های اسلام نسبت به شخصیت زن ……….. ۱۲

۱ – ۲ – ۴ – حقوق زنان در اسلام …… ۱۲

۱ – ۳ – جایگاه وشخصیت زن در مکاتب غربی ……….. ۱۳

۱ – ۳ – ۱ – فمینیسم واندیشه های آنها …………… ۱۳

۱ – ۳ – ۲ – مقایسه اندیشه اسلامی واندیشه غربی ………….. ۱۴

۱ – ۳ – ۳ – مولفه های شناخت زن در روانشناختی غربی …….. ۱۴

۱ – ۳ – ۴ – آسیب ها وانحرافات فمینیسم …………. ۱۵

۱ – ۴ – باورهای غلط نسبت به زن …………. ۱۶

۱ – ۴ – ۱ نیازهای اجتماعی وفرهنگی زنان ………… ۱۷

۱ – ۴ –۲ -تقسیم بندی زنان بر اساس پوشش ……. ۱۸

۱ – ۴ –۳- زن سرپرست خانوار ………………. ۱۸

۱ – ۴ – ۴ – زنان روسپی وخیابانی …………… ۱۹

۱ – ۵ – انحراف چیست ومنحرف کیست …………. ۲۰

۱ – ۵ – ۱ – تقسیم بندی انحرافات اجتماعی ………. ۲۱

۱ – ۵ – ۲ – خانواده ………… ۲۴

۱-۵-۲-۱- خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان ……….. ۲۶

۱ – ۵ – ۳ – نشانه های افراد خطرناک ………………. ۲۷

۱ – ۵ – ۴  – اسیب شناسی اجتماعی ………. ۲۸

۱ – ۵ – ۵ – اهمیت آسیب شناسی اجتماعی ………… ۲۸

۱ – ۵ – ۵ – ۱-  تعریف وهدفهای آسیب شناسی ………. ۲۹

۱ – ۵ – ۶ – جوان و ناهنجاری های رفتاری …………… ۳۰

۱ – ۵ – ۷ – تعریف آزار خیابانی ……………. ۳۰

۱ – ۵ – ۷ – ۱ انواع آزارهای خیابانی ………… ۳۱

۱ – ۵ – ۷ – ۲ – پیامدهای آزارهای خیابانی ……………. ۳۲

۱ – ۵ – ۸ – خانواده وانحراف ……………. ۳۷

۱ – ۵ – ۸ – ۱ – رابطه فرار وانحراف ………. ۳۸

۱- ۶ – تاریخچه فحشا در ایران …………… ۳۹

۱ – ۶ – ۱ – عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب ………… ۴۳

۱ – ۶ – ۲ – بررسی عوامل گرایش به فحشا از دیدگاه اجتماعی واقتصادی ………… ۴۵

۱ – ۶ – ۳ – زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه  ۴۷

۱ – ۷ – تعاریف فرار …………… ۵۰

۱ -۷ – ۱ – انواع فرار ……………. ۵۱

۱ -۷ – ۱ – ۱ – انواع رویکردها در خصوص علل فرار …………… ۵۳

۱ – ۷ – ۲ – زنان خیابانی چگونه متولد می شوند ………… ۵۵

۱ – ۷ – ۳ – مردان خیابانی در کمین دختران خیابانی ……………. ۵۷

۱ – ۷ – ۴ – پیامدهای فرار دختران …………. ۶۱

۱ – ۸ – شمارش سرانگشتی زنان خیابانی ……… ۶۵

۱ – ۹ – میانگین سن دختران فراری …………….. ۷۱

۱ – ۱۰ – موج سوم انتقال ایدز به دلیل رفتاریهای جنسی …………. ۷۴

۱ – ۱۱ – راهکارهای پیشگیری وکاهش اسیب های اجتماعی فرار…… ۷۶

– ۱۲ – بررسی مشکلات اجتماهی وروان شناختی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی ……. ۷۷

فصل دوم ( نگاهی به مبانی معماری وطراحی )

۲ – ۱ – حرکت وتحول ……….. ۸۰

۲ – ۲ – فضای سبز ………… ۸۳

۲ – ۲ -۲-  انواع فضاهای به وجود امده ………… ۸۴

۲ – ۳ – عناصر مهم در طراحی محوطه …………… ۸۶

۲ – ۳ – ۱ – عنصر گیاه در فضای سبز ………… ۸۸

۲ – ۳ – ۲ – انتخاب مصالح ……………………. ۹۰

۲ – ۳ – ۳ – عنصر اب در فضای سبز …………… ۹۲

۲ – ۴ – قرارگاه فیزیکی ………………. ۹۵

۲ – ۵ – نقش واهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی …………. ۹۵

۲ – ۵ – ۱ – خلوت – قلمروپایی – فضای شخصی …………… ۹۶

۲ – ۶ – روانشناسی اشکال هندسی ورنگ ها ……………….. ۹۸

۲ – ۷ – ماهیت انسان ونیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل ………. ۱۰۱

۲ – ۸ – نیلوفر نماد چیست ……………….. ۱۱۸

۲ – ۸ – ۱ – جشن نیلوفر …………………. ۱۲۱

فصل سوم ( مطالعات شهر کرمانشاه )  

۳ – ۱ – ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه ……… ۱۲۲

۳ – ۱ – ۱ – وضعیت بارندگی ………………… ۱۲۳

۳ – ۱ – ۲ – وضعیت تابش ………….. ۱۲۴

۳ – ۱ – ۳ –  جهت وزش باد ……………….. ۱۲۴

۳ – ۱ – ۴ – بادهای مهم استان ……………………. ۱۲۴

۳ – ۱ – ۵ – درجه حرارت ……………….. ۱۲۵

۳ – ۱ – ۶ – جهت یابی سایت ……… ۱۲۶

۳ –  ۲ – طبقه بندی اقلیم کرمانشاه ……………….. ۱۲۷

۳ – ۲ – ۱ – جغرافیا وموقعیت ………….. ۱۲۷

۳ – ۲ – ۲ – ناهمواری های استان …………… ۱۲۸

۳ – ۲ – ۳ – پوشش گیاهی استان ………………..  ۱۲۹

۳ – ۲ – ۴ – مراتع استان ……………………. ۱۳۲

۳ – ۳ – مردم شناسی وفرهنگ وجمعیت ……………… ۱۳۲

۳ – ۴ – مذهب …………… ۱۳۳

۳ – ۵ – زبان ………………… ۱۳۳

۳ – ۶ – آثار تاریخی ………………. ۱۳۳

۳ – ۶ – ۱ – طاق بستان ……………… ۱۳۵

۳ – ۶ – ۲ – بیستون ……………… ۱۳۵

۳ – ۶ – ۳ – آثار تاریخی دوره قاجار ……………… ۱۳۵

فصل چهارم(بررسی الگوهای نمونه)  

۴-۱- مفاهیم اساسی در مددکاری اجتماعی…………… ۱۳۷

۴-۱-۱- تعاریف مددکاری اجتماعی ……………. ۱۳۷

۴-۱-۲-مددکاران اجتماعی ونقش آنها ……………………… ۱۳۹

۴-۱-۳-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی  …………… ۱۳۹

۴-۲-معلولین اجتماعی ……………………………. ۱۴۱

۴-۵- خانه سلامت ……………………………………. ۱۴۲

۴-۵-۱- نحوه ی  ارائه خدمات به دختران فراری ………….. ۱۴۶

۴-۵-۲- شرایط پذیرش …………………….. ۱۴۷

۴-۵-۳- اشکالات وکمبودهای موجود در این مکان ……. ۱۴۸

۴-۶- مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده …………. ۱۴۸

۴-۷- کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی …………. ۱۴۹

۴-۷-۱-روش های ترخیص از این مرکز …………….. ۱۴۹

۴-۸- معرفی برنامه اورژانس ………………………. ۱۵۳

۴-۸-۱-ضرورت  راه اندازی اورژانس اجتماعی ……………… ۱۵۴

۴-۸-۲-جایگاه خانواده در اورژانس اجتماعی ………… ۱۵۵

۴-۸-۳-اورژانس اجتماعی چگونه باید عمل کند ………………. ۱۵۵

۴-۹- قانون مجازات اسلامی در برابر معضل فرار ………………. ۱۵۶

۴-۹-۱- اقدامات جامعه در برابر فرار دختران………………… ۱۵۷

۴-۱۰- بررسی پدیده فرار دختران در شهر کرمانشاه …………. ۱۵۷

۴-۱۱- مقالات وتحقیقات  انجام شده در این زمینه …………………. ۱۵۹

۴-۱۲- پیشنهادات ………………… ۱۹۱

۴-۱۳-اصل ۲۱ قانون اساسی ……………… ۱۹۲

فصل پنجم  ( معرفی سایت )

۵-۱- دلایل انتخاب سایت ( مکان یابی ) ………. ۱۹۴

۵-۱-۱- محل انتخاب سایت پروژه (سراب نیلوفر)   ………..۲۰۱

۵-۲- تحلیل روند کار …………… ۲۰۵

۵-۳- عکس های سراب نیلوفر …………. ۲۰۶

۵-۳-۱- عکس های سایت انتخابی برای مجموعه ………. ۲۰۸

۵-۴-تحلیل سایت …………. ۲۱۲

۵-۵- جدول اقیلم……………….  ۲۱۳

۵-۶-  برنامه فیزیکی ………………… ۲۱۴

۵-۷-  ساختار فنی و اجرایی و سازه ای  ……….. ۲۲۴

۵-۷-۱-تقسیم بندی سازه ها از نظر  مصالح و اجرا……………. ۲۲۴

۵-۷-۲- تاسیسات مکانیکی ………………… ۲۳۴

۵-۷-۳- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق ………….. ۲۳۴

فصل ششم ( ارائه نقشه ها )

پیوست

سایت پلان

پلان ها

مقاطع

نماها

منابع ………. ۲۳۷

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۱- جدول اقلیم سرد وکوهستانی ………. ۲۱۳

جدول ۱-۲- جدول  فیزیکی ………… ۲۱۴

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱- عوامل فرار …………… ۲۳۵

نمودار ۲-۱- عوارض اخلاقی بعداز فرار …………. ۲۳۶

نمودار ۳-۱- امار فرار در شهرها ……………. ۲۳۶

 

فهرست نقشه ها

سایت پلان

پلان اندازه گداری طبقات

پلان های اکس بندی

پلان های مبلمان

نماها

برش ها

پروفیل طولی از سایت

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0