نیازهای آموزشی کیوی کاران : دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

نیازهای آموزشی کیوی کاران : دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی با فرمت  (قابل ویرایش ) WORD و در ۳۵۳ صفحه با موضوع  نیازهای آموزشی کیوی کاران نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

نیازهای آموزشی کیوی کاران

چکيده

تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نیازهای آموزشی کیوی کاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.  جامعه آماري اين تحقيق شامل ۷۱۳۲ نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران ۳۶۰ نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده  مي باشد . براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزارspsswin استفاده شده است .

نتايج نشان مي دهد که ميزان نیازهای آموزشی کیوی کاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي – ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي – ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.

نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نیازهای آموزشی کیوی کاران بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته است.

مقدمه

رشد وتوسعه بخش كشاورزي از مصاديق بارز توسعه ملي، اقتصادي و در نهايت امنيت ملي هر كشور محسوب مي شود. بر مبناي تجربه هاي به دست آمده از كشورهاي توسعه يافته وحتي برخي كشورهاي همسايه، رشد بخش كشاورزي را مي توان زيربنا و بستر توسعه صنعتي ، بخش خدمات، بهداشت غذائي و … در اقتصاد ملي هر كشور محسوب نمود، به عبارت ديگر بخش كشاورزي نقش موتور و نيرو دهندة توسعه را برعهده دارد. زيربخش باغباني نيز به دليل داشتن مزيتهاي خاص نسبت به ساير زيربخشهاي كشاورزي و همچنين ديگر بخشهاي اقتصادي، داراي ظرفيتهاي ويژه اي جهت توسعه بخش كشاورزي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي است.

به اعتقاد كارشناسان، مزيت اقتصادي كه در فعاليتهاي باغداري وجود دارد در بخش زراعي كمتر به چشم مي خورد، قيمت محصولات باغي به مراتب از محصولات زراعي در بازارهاي جهاني بيشتر است و از اينرو مي توان به درآمدهاي ارزي مناسب وبهره گيري بهتر از مزيت هاي موجود( شرايط اقليمي، دسترسي به بازارهاي خارجي و …) نائل آمد. تنوع آب وهوا و كشت وپرورش طبيعي انواع ميوه و تره بار در ايران با بهره گيري از منابع طبيعي خاك وآب و بهره گيري از تابش مستقيم خورشيد سبب شده است كه محصولات باغي ايران، از مزيتهاي بهداشتي ومرغوبيت در طعم و مزه برخوردار شود.

تعريف مسأله

بررسي هاي انجام شده در زمينه بهترين مناطق  جهت كشت كيوي در ايران، حاكي از آن است كه حاشيه درياي خزر و به ويژه نواحي مركزي كرانه هاي درياي خزر، مناسبترين مناطق براي كشت و توليد كيوي در ايران  مي باشد. وجود رشته كوه البرز همچون سدي در جنوب اين ناحيه وموجوديت درياي خزر در شمال كرانه هاي درياي خزر باعث شده كه اين مناطق داراي آب و هوا وشرايط اقليمي بسيار مساعدي براي انواع فعاليتهاي گوناگون كشاورزي باشند.

رطوبت فراوان، بارش سالانه به ميزان ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليمتر پراكنش مناسب، تعداد ساعات آفتابي فراوان ، فقدان يخبندان طولاني و زمستانهاي بسيار سرد، عدم وزش بادهاي شديد و بارش  تگرگ و غيره از جمله خصوصياتي است كه نواحي مركزي درياي خزر را مي توان به عنوان بهترين منطقه براي كشت كيوي در جهان قلمداد كرد. درخت كيوي با توجه به شرايطي كه براي رشد و نمو نياز دارد، در نواحي مركزي  كرانه هاي درياي خزر (غرب استان مازندران و شرق گيلان) وبيشتر در ماسه زارهاي ساحلي به خوبي رشد مي كند.

حال، از ميان نواحي مركزي كرانه هاي درياي خزر، غرب استان مازندران بويژه شهرستانهاي تنكابن و چالوس داراي بيشترين اراضي جهت كشت كيوي مي باشند واين امر بدان علت است كه باغداران اين مناطق به صورت خودجوش و بدون آنكه دولت هزينه اي را متقبل شده باشد، بخشهاي بزرگي از باغهاي مركبات را به باغهاي كيوي تبديل كرده اند و در نتيجه توليد اين محصول به سرعت افزايش يافته است

اهميت موضوع

 با در نظر گرفتن مزيت نسبي فعاليتهاي باغباني نسبت به ساير فعاليتهاي بخش كشاورزي، مي توان اظهار داشت كه اين مزيت عمدتاً از يك سو ناشي از قابليتهاي اقتصادي و توان رقابت در بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي است و از سوي ديگر برگرفته از قابليت كشت محصولات باغي در زمينه هايي است كه امكان كشت وكار ساير محصولات در آنها ميسر نمي باشد. در اين ميان، كيوي يكي از محصولات استراتژيك و صادراتي كشور محسوب مي شود.

افزايش روز افزون سطح زير كشت كيوي طي دهه اخير و كيفيت بالا و بازار پسند آن موجب گرديد كه اين محصول خود به خود پس از فتح بازارهاي داخلي به بازارهاي بين المللي سرريز شود و رشد معني داري را در صادرات ميوه كشور تثبيت نمايد . از لحاظ صادرات، كيوي ايران براي اولين بار در سال ۱۳۶۶ به ميزان ۱ تن صادر شد و در سال ۱۳۷۷ ميزان صادرات آن به حدود ۲۰ هزار تن بالغ گرديد. با توجه به استقبال گسترده مردم جهان از اين ميوه، به همان نسبت تقاضا براي خريد آن رو به افزايش رفته است، لذا اين امر موجب شده است كه صادرات كيوي در ايران روند صعودي داشته باشد.

امروزه كيوي ايران علاوه بر كشورهاي آسياي ميانه و حاشيه خليج فارس درساير كشورها نيز همچون تركيه، لبنان، سوريه، اروپاي غربي، تايوان ، اندونزي و … طرفداران زيادي دارد واگر برنامه اي براي توليد صادرات اين محصول تدوين واجرا شود و همه بخش ها نيز از آن حمايت كنند مي توان به جذب هر چه بيشتر بازارهاي جهاني اميدوار بود

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0