هرزه نگاری زنان بزه کار و قاچاقچی مواد مخدر در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” هرزه نگاری زنان بزه کار و قاچاقچی مواد مخدر در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

مقدمه پایان نامه هرزه نگاری زنان بزه کار و قاچاقچی مواد مخدر در حقوق ایران :

فزوني جرم و جنايت و ظهور اشكال نوين آن و همچنين كاربرد شگردهاي جديد در ارتكاب جرايم و افزايش جرايم سازمان يافته و شيوه هاي گوناگون تطهير درآمدها و سرمايه هاي نامشروع حاصل از بزهكاري و نيز گسترش فعاليت هاي مجرمانة منطقه اي و بين المللي در دهه هاي اخير و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امني و ترس از بزه ديدگي در ميان زنان موجب شده است كه بزهكاري بصورت يكي از نگراني اساسي مردم درآيد و در پي آن حكومت ها مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري در قلمرو كنترل آن ضروري تشخيص دهند. امروزه برخورد صرفاً كيفري با پديده هاي مجرمانـه امـري مـذموم و نادرسـت تلقـي مي شود، از اينرو، حقوق كيفري جاي خود را به سياست جنايي واگذار كرده است. البته، اين امر به معني كنار نهادن حقوق كيفري در برخورد بـا پديده هاي مجرمانه نيست. زيرا، حقوق كيفري همچنان جزئي از سياست جنايي و بـه عبـارت درسـت تـر جزء اصلي آن است. نكتة مهمي كه بايد در باب سياست جنايي به آن توجـه داشـت آن اسـت كـه همانند جرم انگاري، كه با توجه به اوضاع و خصوصيات فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و اجتماعي هر جامع هاي كيفيت و كميت آن متفاوت است نوع سياست جنايي مـورد اجرا در كشورهاي مختلف نيز متفاوت است. در اين ميان در برخي موارد عـلاوه بـر جنبه هاي مختلـف مـذكور كـه در نـوع سياسـت جنـايي متخـذه مؤثرنـد مـي تـوان از تأثيرگـذاري جغرافيـا بـر سياسـت جنـايي نيـز صحبت نمـود و در مـورد ايران ايـن خصوصيت در بعد مقابله با مواد مخدر از اهميت بسزايي برخوردار است.

پديده مواد مخدر يك عامل مهم بيماري اقتصادي و به خطر افتادن بهداشت و سلامت جوامع بشري است كه ريشه اخلاق را در جامعه مي سوزاند و ره آورد آن فساد است. اين فساد اخلاقي باعث تزلزل خانواده ها و نگراني و ناامني شهروندان و در نتيجه تنزل امنيت انساني آنان مي گردد.

در جهان امروز، قاچاق و مصرف مواد مخدر،بزهکاری و رفتارهای هرزه نگارانه از سوی زنان یكی از چالش‌های بسیار بزرگ فرا روی انسان‌ها است.. که بر پایه ی آن نحوه ی کنترل و برخورد با جنبه های گوناگون این پدیده، متفاوت خواهد بود.

در سیاست جنایی ایران، راه های گوناگونی برای کنترل و پاسخ به پدیده ی پیچیده ی مواد مخدر و بزه کاری وجود دارد که بر پایه ی آن ها می توان به منظور تراکم زدایی از حجم کار دادگاه ها و کاهش جمعیت کیفری، در مواردی که پاسخ های مناسبی در حقوق اداری، انضباطی، بانکی، مدنی و دیگر نظام های حقوقی برای بعضی جرایم مواد مخدر ، بزه کاری و … پیش بینی شده است، با لغو پاسخ کیفری، رسیدگی را از قلمرو عدالت کیفری خارج کرد و به نوعی قضازدایی کیفرزدایی دست زد. در این بین مجازات ها و راهبردهای کاربردی در سیاست جنایی درباره ی پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان باید متناسب با زیانی باشد که جرم مرتکب شده، به فرد، اجتماع و محیط زیست وارد می کند.

در راستای مطالب ذکر شده و موضوع پژوهش که بررسی و مطالعه هرزه نگاری زنان بزهکار و قاچاقچی مواد مخدر از منظر حقوق ایران است، در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می گردد.

اهداف تحقیق

اهداف کلی؛

بررسی و بیان جرم هرزه نگاری زنان بزهکار و قاچاقچی مواد در حقوق ایران.

اهداف فرعی

بررسی و بیان رواج هرزه نگاری در میان زنان بزهکار.

بررسی و بیان رواج هرزه نگاری در میان زنان قاچاقچی مواد.

بررسی و بیان پیامدهای هرزه نگاری در میان زنان بزهکار و قاچاقچی مواد.

بررسی و بیان علل توجه زنان بزهکار و قاچاقچی مواد به سمت هرزه نگاری.

 

سوالات تحقیق هرزه نگاری زنان بزه کار و قاچاقچی مواد مخدر در حقوق ایران :

سوال اصلی

جایگاه هرزه نگاری زنان بزهکار و قاچاقچی مواد موضع حقوق ایران به چه صورت است؟

سوالات فرعی

علل رواج هرزه نگاری در میان زنان بزهکار چیست؟

علل و عوامل رواج هرزه نگاری در میان زنان قاچاقچی مواد چه می باشد؟

عوامل بوجود آمدن پیامدهای هرزه نگاری در میان زنان بزهکار و قاچاقچی مواد چه چیزی می باشد؟

علل توجه زنان بزهکار و قاچاقچی مواد به سمت هرزه نگاری چه چیزی می باشد؟

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0