بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری  ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری :

امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند.

يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند.

در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاری تعبير مي نمايد.

واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری ، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.

 

بيان مسئله:

خانواده مهمترين ركن اجتماع و حفظ سلامت آن از مهمترين هدف حكومت هاست و توصيه هاي ديني فراواني در پاسداشت حريم خانواده و سلامت روحي و رواني آن وارد شده است و دوري از فحشا اصل لازمه حفظ نهاد مقدس خانواده است. قرآن كريم در سوره مباركه نور آيه ۱۹ ضمن اشاره به اين موضوع اشاعه كنندگان فحشا را به عذابي دردناك در دنيا و آخرت نويد داده و در روايت پيامبر افشاء كننده منكر مانند مرتكب آن دانسته شده است بنابراين بر هر فردي لازم است كه از فحشا دوري و عامل به آن را نهي نمايد.

عصر حاضر، عصر تكنولوژي و ارتباطات است و روابط انساني در فضاي مجازي بيش از فضاي حقيقي بوده و غالب كارها توسط رايانه ها و شبكه هاي مجازي صورت مي گيرد. لذا ثمرات اينترنت و محاسن فراوان آن بر كسي پوشيده نيست و جوامع مي كوشند با گسترش آن سرعت پيشرفت و مدرنيته را افزايش دهند. اما جداي از ثمرات فضاي مجازي مضراتي نيز وجود دارد كه لازم است مورد توجه قرار گيرد.

از اينترنت دو گونه استفاده را مي توان متصور شد؛ استفاده مشروع و عقلايي و استفاده نامشروع و غيرعقلايي، كه اولي از محاسن و دومي از معايب آن به شمار مي آيد. چنانچه در فضاي مجازي موجب اشاعه فساد و سوءاستفاده اخلاقي قرار گيرد در نگاه فقه و حقوق حرام و جرم بوده خصوصاً اينكه موجب مفسده و سوءاستفاده گردد مانند عرضه و نشان دادن فيلم ها و تصاوير مستهجن و تحريك آميز.

فيلتر كردن يا مسدود كردن يكي از ابزارهاي جلوگيري از سايت هاي غيراخلاقي و غيرقانوني است كه اصطلاحاً فيلترينگ گفته مي شود. چرا كه از مصاديق اعانه بر اثم، افشاي سر، هتك حرمت و اشاعه فحشا ء و فساد است. در استفاده مشروع از فضاي مجازي قولي موافق فيلتر كردن نيست و البته بسته به اينكه برخي اعمال و اقوال امنيت ملي را به مخاطره اندازد حاكميت مي تواند حتي سايت هاي غير موارد فحشا را نيز فيلتر كند و اين امري عقلايي است. اما در استفاده نامشروع و غيراخلاقي از فضاي مجازي و اينترنت همه فقها و حقوقدانان موافق فيلتر كردن آن هستند. در مباني فقهي اعمال مفسده آور موجب تعزير و در پاره اي موارد براي آن مجازات افساد في الارض را در نظر گرفته اند (شهيد اول، بي تا، ج ۲، ص ۱۴۳) و نيز (مكارم شيرازي، ۱۳۸۳، ص ۶۱) در حقوق ايران اعلام مفسده آور به هرزه نگاری تعبير شده و ماده ۳ قانون نحوه ي مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي كنند را به حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار افساد في الارض محكوم مي نمايد و همچنين قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در بخش تعزیرات مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ نيز مجازات هاي مشابهي را در نظر گرفته و نهايتاً اينكه قانون جرايم رايانه اي مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۱۴ نيز بدان اشاره داشته است.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری :

چكيده ‌ط

مقدمه  ۱

فصل اول:كليات تحقيق

۱-۱- بيان مسئله  ۴

۱-۲- پرسش هاي تحقيق   ۵

۱-۳- فرضيات تحقيق   ۵

۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق   ۶

۱-۵-پيشينه تحقيق   ۶

۱-۶- روش تحقيق   ۷

فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام

۲-۱- وب جهاني (www) و اينترنت    ۹

۲-۱-۱- وب جهاني   ۹

۲-۱-۲-  سايت وب    ۹

۲-۱-۳-  اينترنت    ۱۰

۲-۱-۴-  اينترنت بي سيم  ۱۱

۲-۱-۵-  اينترانت    ۱۱

۲-۱-۶-  اكسترانت    ۱۲

۲-۲- فيلترينگ و فرآيند آن  ۱۳

۲-۲-۱- مباني فيلترينگ در اينترنت    ۱۳

۲-۳- انواع فيلترينگ    ۱۴

۲-۳-۱- فيلترينگ به وسيلة پروكسي   ۱۴

۲-۳-۲- فيلتر كردن به كمك مسيرياب ها ۱۴

۲-۳-۳- فيلترينگ به كمك سانسورافزارها ۱۵

۲-۳-۴- فيلترينگ به كمك مسدود كردن پورتها ۱۵

۲-۳-۵- ليست سياه و ليست سفيد  ۱۵

۲-۳-۶- فيلترينگ معكوس    ۱۵

۲-۵- مفهوم و كاركرد ابزارهاي محدود كنندة دسترسي به فضاي سايبر  ۱۶

۲-۶- محدوديت ها ابزارهاي محدودكنندة دسترسي به فضاي سايبر  ۱۸

۲-۷- پيشگيري از وقوع جرم  ۲۰

۲-۷-۱- جرم  ۲۰

۲-۸- انواع جرايم  ۲۱

۲-۹- هرزه نگاري(پورنوگرافی)  ۲۲

۲-۹-۱- مفهوم هرزه نگاری( پورنوگرافي)  ۲۴

۲-۹-۲- تاريخچة هرزه نگاري (پورنوگرافي)  ۲۷

۲-۱۰- جرايم سايبري و راهكارهاي پيشگيري   ۲۸

۲-۱۰-۱- تعريف جرم سايبري   ۲۸

۲-۱۰-۲- مفهوم و ماهيت پيشگيري اجتماعي در فضاي سايبري   ۲۹

۲-۱۰-۳- خصوصيات و انگيزه مجرمان سايبري   ۳۲

۲-۱۰-۴- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي جامعه مدار  ۳۴

۲-۱۰-۵- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي رشدمدار  ۳۵

۲-۱۰-۶- محدوديت هاي تدابير اجتماعي در جرائم سايبر  ۳۸

 

فصل سوم : احکام فقهی جرم هرزه نگاری

۳-۱- جرايم رايانه اي قوادي و هرزه نگاری ( پورنوگرافي)  ۴۱

۳-۱-۱- قوادي   ۴۲

۳-۱-۲- هرزه نگاری(پورنوگرافي)  ۴۶

۳-۲- تعزير مرتكب محرمات در فقه  ۴۷

۳-۲-۱- اشاعه فحشا ۴۷

۳-۲-۲- اعانه بر اثم  ۴۸

۳-۲-۳- افشاي سر  ۴۹

۳-۳- جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور  ۵۰

۳-۴- مباني فقهي پيشگيري از جرم و فحشا ۵۱

۳-۴-۱- پيشگيري فراگير  ۵۱

۳-۴-۲- پيشگيري اصلاحي   ۵۳

۳-۴-۲-۱- دين باوري و پرورش روحية دينداري   ۵۴

۳-۴-۲-۱-۱- علم و يقين به حقايق و معارف    ۵۴

۳-۴-۲-۱-۲- اعتقاد به علم نامحدود الهي   ۵۵

۳-۴-۲-۱-۳- ايمان و التزام عملي به توحيد در عبادت    ۵۶

۳-۴-۲-۱-۴- ايمان به معاد و دادگاه عدل الهي   ۵۷

۳-۴-۲-۲-ترويج اخلاق و ارزش هاي انساني   ۶۳

۳-۴-۲-۲-۱-تقوا عامل بازدارنده از جرم  ۶۴

۳-۴-۲-۳- احكام و مقررات پيشگيرانه  ۶۵

۳-۵- پيشگيري وضعي   ۶۷

۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم  ۶۸

۳-۵-۲- ايجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان  ۷۰

۳-۶- پيشگيري كيفري   ۷۲

فصل چهارم : سیاست کیفری ایران در برخورد با هرزه نگاری سایبری

۴-۱- جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي   ۷۶

۴-۲- هرزه نگاري در فضاي غيرسایبری   ۷۷

۴-۲-۱- عنصر قانوني   ۷۷

۴-۲-۲- عنصر مادي   ۷۷

۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه  ۷۸

۴-۲-۲-۱-۱- توليد آثار هرزه نگارانه  ۷۸

۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه  ۷۹

۴-۲-۲-۲- مرتكب    ۸۲

۴-۲-۲-۳- بزه ديده ۸۴

۴-۲-۲-۴- دريافت كننده ۸۵

۴-۲-۲-۵- موضوع جرم  ۸۵

۴-۲-۲-۶- وسيلة ارتكاب    ۸۶

۴-۲-۲-۷- نتيجة مجرمانه  ۸۷

۴-۲-۳- عنصر رواني   ۸۸

۴-۲-۳-۱- هرزه نگاري هاي عمدي   ۸۸

۴-۲-۳-۲- هرزه نگاري هاي غيرعمدي   ۹۴

۴-۳- مجازات    ۹۶

۴-۴- هرزه نگاري سایبری   ۹۷

۴-۴-۱- عنصر مادي   ۹۷

۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه  ۹۸

۴-۴-۱-۱-۱- توليد  ۹۸

۴-۴-۱-۱-۲- انتشار  ۹۸

۴-۴-۱-۱-۳- توزيع   ۹۹

۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن  ۹۹

۴-۴-۱-۱-۵- ذخيره ۹۹

۴-۴-۱-۱-۶- نگهداري   ۹۹

۴-۴-۲- موضوع جرم  ۱۰۰

۴-۴-۲-۱- وسيلة ارتكاب جرم  ۱۰۰

۴-۴-۲-۲- نتيجة مجرمانه  ۱۰۱

۴-۴-۳- عنصر رواني   ۱۰۲

۴-۵- مجازات پورنوگرافي رايانه اي   ۱۰۲

نتيجه گيري   ۱۰۶

پيشنهادات    ۱۰۹

منابع و مآخذ  ۱۱۱

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0