ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی : پایان نامه ارشد مدیریت تربیت بدنی

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی : پایان نامه ارشد مدیریت تربیت بدنی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت  و با عنوان ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی در ۱۴۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

مقدمه ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی :

عملکرد در هر سازمان  تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط ، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها و مهارت­های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری  و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه ­های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند. یکی از مولفه­ های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران می باشد.

هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوش فرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی، هوش شناختی، هوش انگیزشی و هوش رفتاری است که مديران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ايفای نقش نمايند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.

 

 

ضرورت انجام تحقیق:

در ميان مهارتهاي مورد نياز قرن ۲۱ ، توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي حائز اهميت است. محيط کار جهاني، نياز به افرادي دارد که به فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. در محيط‌هاي كاري متنوّع قرن حاضر، لازم است اضطراب‌هاي ناشي از شوك فرهنگي و اختلالات و پيامدهاي ناشي از تعارض‌هاي فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود. براي اين منظور، به سازگاري و تعديل مؤثر فرهنگ‌ها نياز است. «هوش فرهنگي» سازگاري سريع با موقعيت‌هاي جديد و تسهیل در اجرای امور با توجه به شرايط محيطي است (فیاضی و جان‌نثاراحمدی ،‌۱۳۸۵). مديران و سرپرستاني كه تأثير فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ های مختلف را در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ناديده مي‌گيرند در تلاش براي بهبود كيفيت، با شكست مواجه خواهند شد، مگر اينكه بهبود و توسعه را با توسعة فرهنگ همگام سازند

بنابراين باتوجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي ازمهارتها و قابليت هاي هوش فرهنگي، دانشگاه ها مي تواند دربرنامه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت اين نوع ازهوش درنظر بگيرد و با بهره گيري ازآموزش هاي رسمي وغيررسمي درجهت ارزیابی بهبود مهارت هاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارد.

 

اهدف اصلي تحقیق ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی :

  1. ارزیابی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
  2. ارزیابی هوش فراشناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
  3. ارزیابی هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
  4. ارزیابی هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
  5. ارزیابی هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
  6. رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

 

اهداف فرعی:

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس میزان تحصیلات آنها

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس سن آنها

 

 

فهرست مطالب ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی :

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه     ۳

۱-۲ بیان مسئله         ۳

۱-۳ اهمیت ضرورت تحقیق  ۴

۱-۴ نوآوری تحقیق: ۵

۱-۵ اهداف اصلي پژوهش     ۶

۱-۵-۱ اهداف فرعي پژوهش ۶

۱-۶ سوال هاي پژوهش        ۶

۱-۶-۱ سوال هاي اصلي پژوهش      ۶

۱-۶-۲ سوال هاي فرعي پژوهش     ۶

۱-۷ فرضيات تحقيق  ۷

۱-۷-۱ فرضيات اصلي تحقيق         ۷

۱-۷-۲ فرضيات فرعي تحقيق         ۸

۱-۸ قلمرو تحقيق     ۸

۱-۹ محدودیت های تحقیق   ۹

۱-۱۰ تعاریف واژگان و اصطلاحات  ۱۰

۱-۱۰-۱ تعاریف نظری       ۱۰

۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی     ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه     ۱۳

۲-۲ فرهنگ   ۱۴

۲-۲-۱ فرهنگ و تعاريف آن ۱۴

۲-۲-۲ مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز  ۱۵

۲-۲-۳ كاركردهاي فرهنگ   ۱۶

۲-۳ هوش     ۱۷

۲-۴ هوش فرهنگي   ۱۸

۲-۴-۱ تعاريف، مفاهيم و ضرورت هوش فرهنگي   ۱۸

۲-۴-۲ مولفه هاي هوش فرهنگي     ۲۲

۲-۴-۳ استفاده ازهوش فرهنگي       ۲۴

۲-۴-۴ آموزش هوش فرهنگي        ۲۵

۲-۴-۵ توسعه هوش فرهنگي ۲۷

۲-۴-۶ انواع شخصيت ها در هوش فرهنگي ۲۸

۲-۴-۷ رابطه هوش فرهنگي با انواع هوش   ۲۸

۲-۴-۸ رشد هوش فرهنگي مديران   ۲۹

۲-۴-۹ ارزيابي هوش فرهنگي         ۲۹

۲-۴-۱۰ نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان     ۳۰

۲-۵ تصميم گيري چيست     ۳۱

۲-۶ مدل تصميم گيري چند معياره   ۳۳

۲-۶-۱ مدل تحليل تصميم    ۳۳

۲-۶-۱-۱ سيستم هاي چند معياره   ۳۳

۲-۶-۱-۱-۱ اجزاي سيستم هاي چندمعياره ۳۳

۲-۶-۱-۱-۲ تكنيك هاي چند معياره         ۳۴

۲-۷ منطق فازي        ۳۶

۲-۸ تاپسيس  ۳۸

۲-۹ تاپسيس فازي    ۴۱

۲-۱۰ پيشينه تحقيق   ۴۳

۲-۱۰-۱ پيشينه داخلي        ۴۳

۲-۱۰-۲ پيشينه خارجي       ۴۵

 

فصل سوم: مواد و روش کار

۳-۱ مقدمه     ۵۳

۳-۲ نوع روش تحقیق          ۵۴

۳-۳ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری         ۵۴

۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها   ۵۴

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها     ۵۵

۳-۶ پایایی     ۵۵

۳-۷ روایی پرسشنامه  ۵۶

۳-۸ سوالات پرسشنامه         ۵۷

 

فصل چهارم: نتایج

۴-۱ مقدمه……………..          ۶۱

۴-۲ تحليل عاملي تاييدي هوش فرهنگي                ۶۱

۴-۳ آزمون نرمال بودن توزيع داده ها           ۶۶

۴-۴ يافته هاي استنباطي                 ۶۷

۴-۴-۱ فرضيه اول پژوهش             ۶۷

۴-۴-۲ فرضيه دوم پژوهش            ۶۸

۴-۴-۳ فرضيه سوم پژوهش            ۶۸

۴-۴-۴ فرضيه چهارم پژوهش         ۶۹

۴-۴-۵ فرضيه پنجم پژوهش ۶۹

۴-۵ فرضيه فرعي پژوهش    ۷۰

۴-۵-۱ فرضيه فرعي اول پژوهش              ۷۰

۴-۵-۲ فرضيه فرعي دوم پژوهش              ۷۱

۴-۵-۳ فرضيه فرعي سوم پژوهش             ۷۲

۴-۶ رتبه بندي به روش تاپسيس فازي                  ۷۲

۴-۶-۱ فرآيند تاپسيس فازي ۷۳

۴-۶-۲ انجام عمليات محاسباتي دوي اعداد فازي     ۷۳

۴-۶-۳ حل الگوريتم تاپسيس فازي   ۷۴

 

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

۵-۱ خلاصه تحقیق             ۹۵

۵-۲ یافته های پژوهش         ۹۶

۵-۳ محدودیت های تحقیق   ۹۸

۵-۳-۱ محدودیت های در اختیار محقق       ۹۸

۵-۳-۲ محدودیت های خارج از  اختیار محقق        ۹۸

۵-۴ پیشنهادات         ۹۹

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی   ۹۹

۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشي  ۱۰۱

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ مشخصات پرسش نامه هاي مورد استفاده در پژوهش    ۵۵

جدول ۳-۲ میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش  ۵۶

جدول ۴-۱ نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگي      ۶۳

جدول ۴-۲ نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش فرهنگي     ۶۵

جدول ۴-۳ آماره هاي آزمون كولموگروف اسميرنف ۶۷

جدول ۴-۴ آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرا شناختی      ۶۸

جدول ۴-۵ آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش شناختی ۶۸

جدول ۴-۶ آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش انگیزشی ۶۹

جدول ۴-۷ آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش رفتاری  ۶۹

جدول ۴-۸ آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرهنگی ۷۰

جدول ۴-۹ آزمون t جهت بیان اختلاف بین دیدگاه مدیران زن و مرد     ۷۱

جدول ۴-۱۰ تحليل واريانس در اختلاف بين هوش فرهنگي به لحاظ تحصيلات     ۷۱

جدول ۴-۱۱ تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ سن   ۷۲

جدول ۴-۱۲ عبارات زبانی و معادل فازی آن‌ها        ۷۴

جدول ۴-۱۳ داده‌های ماتریس تصمیم گیری فازی    ۷۵

جدول ۴-۱۴ داده‌های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده‌ی فازی       ۷۹

جدول ۴-۱۵ راهکارایده آل مثبت و منفی     ۸۴

جدول ۴-۱۶ فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل مثبت   ۸۵

جدول ۴-۱۷ فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل منفی    ۸۸

جدول ۴-۱۸ محاسبه ضریب نزدیکی هرگزینه         ۹۰

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ۲-۱ مدل توسعه هوش فرهنگی بر اساس تقسیم بندي توماس ۲۷

شکل۲-۲ عناصر یک سامانه چند معیاره(تصمیم‌گیری با معيارهاي چندگانه) ۳۴

شکل ۲-۳ مدل‏های تحلیل تصمیم     ۳۵

شکل ۲-۴ عدد فازی مثلثی    ۳۷

شکل ۲-۵ ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیارها ۶۷

شکل ۴-۱- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد        ۶۲

شکل ۴-۲- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری        ۶۴

شکل ۴-۳- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد        ۶۵

شکل ۴-۴- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری        ۶۶

 

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

 

پیوست

پرسشنامه هوش فراشناختي

پرسشنامه هوش شناختي

پرسشنامه هوش انگيزشي

پرسشنامه هوش رفتاري

چكيده انگليسي

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0