هوش هیجانی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

هوش هیجانی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۲۳ صفحه با موضوع هوش هیجانی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

هوش هیجانی

مقدمه

اكثر مردم عضو سازمانهايي با ساختار رسمی و ساختار غير رسمي هستند. رابينز سازمان را اينگونه تعريف مي كند:

“سازمان پديده اي اجتماعي است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده، داراي حدو مرزهاي نسبتاً مشخصي بوده وبراي هدف يا مجموعه اي از اهداف بر اساس يك سلسله مباني دائمي فعاليت مي كند.”. در سازمانها به جز عامل حياتي مديريت، عنصر اساسي ديگري به نام «انسان ها» وجود دارند.

در واقع توفيق سازمانها مستقيماً به استفاده مؤثر از منابع انساني بستگي دارد. «رهبري» به عنوان يك كاركرد اجتماعي مهم، ميانجي بين اين دو يعني «مديريت» و «منابع انساني» است.

«رهبري» هنر مديريت است به نحوي كه رهبري اثر بخش مي تواند در افراد كه به منظور تعيين و تحقق هدفها نفوذ كند و حس وفاداري وهمكاري همراه با احترام در آنها به وجود آورد. از سوي ديگر توانايي نفوذ در ديگران به وسيله قدرت بوجود مي آيد.

يكي از مؤلفه هاي روانشناسي كه از دهه ۱۹۹۰ميلادي به بعد در ادبيات مديريت به كار رفته است هوش هیجانی است. كه ارتباط مستقيمي با اثر بخشي سازمان دارد و به بهبود عملكرد سازمان كمك مي كند.

هوش هیجانی سعي در تشريح جايگاه و تفسير هيجانات و عواطف در توانمنديهاي اساسي دارد. گلمن معتقد است هنگامي كه سعي در توضيح دلايل اثر بخشي رهبران بزرگ داريم و درباره استراتژي و بينش قوي صحبت مي كنيم، يك چيز مهمتر وجود دارد که:  «رهبران بزرگ از طريق عواطفشان كار مي كنند.»

در مجموع بايد گفت كه رهبري و رياست به معناي تسلط نيست بلكه هنر متقاعد كردن اشخاص براي كار در جهت يك هدف مشترك است. زيرا گلمن و همكارانش (۲۰۰۲) معتقدند رهبران كه از هوش هيجاني بهره مي گيرند و از رهبري هيجاني استفاده مي كنند الگوي سلامتي و روابط كاري مؤثر خلق مي كنند.

بيان مسأله

قدرت در نزد همه انسانها و بالتبع در سازمانها وجود داد اما به رغم اين گستردگي ميزان آن در نزد افراد متفاوت است. تعاريف زيادي براي قدرت وجود دارد. براي مثال:

  • تالکوت پارسونز معتقد است كه قدرت چيزي است كه به گسترده ترين شكل در جهان پخش شده است.
  • راسل معتقد است كه قدرت ايجاد تأثيرات مورد نظر است
  • رانگ قدرت را به كنترل مورد نظر و توفيق آميز ديگران محدود مي كنند
  • استگديل قدرت را ابزار رهبري مي داند كه با آن رهبر بر رفتار پيروان نفوذ مي كند.
  • و به تعريف فرنچ قدرتي كه A بر B دارد عبارت است از حداكثر نيرويي كه A مي تواند در B القا كند منهاي حداكثر نيرويي كه B مي تواند در جهت مخالف بوجود آورد
  • حقيقي و همكاران قدرت را ويژگي اساسي نقش يك مدير مي داند كه زمينه اثر بخشي او را در سازمان فراهم مي سازد .
  • اما كاترين بنزينگر به فرآيند كسب قدرت و بكارگيري آن ديدگاهي خاص بخشيده است.

بنزينگر قدرت را توانايي انجام كار به ميل خود مي داند ، و متذكر مي شود مـيان قدرت شخصي  و قدرت سازماني تفاوتهاي عمده اي وجود دارد. او اختلافات ميان قدرت شخصي و قدرت سازماني را ناشي از آزادي انتخاب در نفوذ مي داند.

ماير و سالوي (۱۹۹۷) خاطر نشان كرد كه هوش هیجانی شامل چهار توانايي است:

۱- توانايي دريافت عواطف در خود و ديگران. (ادراك هيجان)

۲- توانايي ادراك هيجان به منظور استفاده در ديگر فرآيندهاي ذهني. (تسهيل هيجاني افكار)

۳- فهميدن و علت يابي اطلاعات هيجاني و اينكه هيجانها چگونه با هم تركيب مي شوند و از طريق تعامل و ارتباطات گسترش مي يابند. (فهم هيجاني)

۴- توانايي پذيرش هيجانها و تعديل كردن آنها در خود و ديگران.

۵- وي سينگر هوش هيجاني را هوش بكارگيري عاطفه و احساسات جهت هدايت رفتار، افكار ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتريان و استفاده از زمان در چگونگي انجام دادن كار براي ارتقاي نتايج تعريف مي كند.

۶- گلمن (۲۰۰۱) در تعريف هوش هيجاني مي گويد: مهارتي است كه دارنده آن مي تواند از طريق خود آگاهي روحيات خود را كنترل كند، از طريق خود مديريتي آن رابهبود بخشد، از طريق همدلي تأثير آنها را درك كند و از طريق مديريت روابط به شيوه اي رفتار كند كه روحيه خود و ديگران را بالا ببرد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0