ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم :

در دنیای امروزی که به سمت جهانی شدن حرکت می کند ، سعی می شود بر مشکلات مانند هجوم فرهنگهای بیگانه غلبه شود. روند رو به رشد در قالب فرهنگی کوششی است که برای هر چه نزدیک شدن به این هدف ما را یاری می کند .در این پروژه با توجه به رویارویی سنت ومدرن این مسائل مطرح می شود:

کاربرد اصول معماری ایرانی در طراحی موزه تا چه اندازه می تواند به تامین نیازهای فضایی کمک کند؟ طراحی موزه تا چه اندازه می تواند موجب ارتقا شناخت جامعه نسبت به لباس اقوام ایرانی شود؟ اصول معماری ایرانی تا چه اندازه می تواند در احیاء ارزشها و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم تاثیر گذار باشد؟ بدیهی است  با بررسی سبک ها و گرایش های مختلف در دورهای زمانی ، در یک چارچوب نظری منسجم می توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناخت سایر مؤلفه هاو ارزشهای معماری ایرانی در آثار معماران استفاده نمود . همچنین می توان به ارزیابی دقیق تری به منظور شناخت این اصول و بهره گیری از آن در معماری ایرانی حاضر ، در طی سالهای آینده دست یافت .

پژوهش حاضر پس از بررسی مفاهیم موزه ، تاریخچه  پوشاک در ادوار و اقوام مختلف ، اصول وارزشهای  معماری ایرانی ، نمونه های مشابه ، خصوصیات جغرافیایی شیراز ، برنامه  فیزیکی طرح و معرفی آن پرداخته شده است .

 

مقدمه

انسان تنها موجود زنده ای است که علاوه بر پوشش طبیعی وموروثی خود پوششی اضافی وساخت دست خودبر اندامش می افزاید هر چه که کاستن  از این پوشش ثانوی به انسان ها جلوه ای همسان میدهد افزون بر آن وجوه تمایزشان را بیشتر می کند.

تاجایی که لباس اولین میزان تمیز فرد از جمع  و اولین معرف پاره ای  از دیدگاه های او در دیدگاه مخاطبان می شود که شخصیت اجتماعی و خاستگاه قومی و اقلیمی و فرهنگی فرد را حکایت میکند .جایگاه  طبقاتی واجتمایی را بر ملا می کند.خصوصیات صنفی –معیشتی وگاه  حتی رویکرد های  سیاسی –فرهنگی و عقیدتی افراد را شامل می شود .

هر یک از ما اولین ارزیابی هایمان را از دیگران  با برانداز کردن شکل و شمایل و نوع پوشش آنها  آغاز میکنیم  وهر کدام از ما در تلفیقی از خودآگاهی و نادانستگی آن طور لباس می پوشیم  که ترجیح میدهیم  آنگونه باشیم یا آنطور جلوه کنیم .

لباس ها همانطور که معرفی کننده  فردیت آدم ها وتعلقات اجتماعی شان هستند به همان  طریق می توانند پوشاننده آن ویژگی ها نیز باشند و باعث انحراف  ذهن انسان  در ارزیابی اولیه از آنها میشود این انحراف به دو گونه ایجاد می شود :

اول به دلیل اینکه تبادل ها و تعادل اجتماعی افراد گاه یکسانی  و شباهت هایی برای مخفی  کردن پاره ای از ویژگی ها که نوع خاصی از لباس معرف آن ویژگی ها نباشد.

استاد شریعتی در کتاب “پدر.مادر ما متهمیم” بیان می کند:بزرگترین  مانع اجرای طرح  استعمار فرهنگی است . یعنی بوک کردن  جامعه مترقی وفرهنگ زدایی روشنفکران .

باید در برابر استعمار فکری  وسلطه اعتقادی و روانی تهیدست  وبی مقاومت وفاقد اصالت تاریخی و شخصیت با لذت انسانی  واستقلال روحی  شوند تا آرام آرام به چنگ آیند و در واقع شناسه فرهنگی نداشته باشند .

مطالعات انجام شده  نشان میدهد که مذهب ،شرایط  و عوامل طبیعی، نوع معیشت  و فعالیت های جنبی تولید و منزلت اجتماعی در شکل گیری  و ترکیب پوشاک محلی هر قومی از عوامل عمده به شمار می آیند.

پوشاک از راه مجموعه ای  علایم مادی به یک نظام ،ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه برقرار می کند. رمز گشایی از این علایم و دریافت معانی و مفاهیم آن در هر گروه اجتماعی و جامعه  مستلزم درک رفتارهای  اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و جامعه  و استمرار دوام آن در حیات تاریخی نسل ها است.

در آغاز شکل گیری  اجتماعات بشری و در جامعه های  اولیه پوشاک جنبه  ونقش حفاظتی داشته و برای مصون نگه داشتن  بدن انسان در برابر عامل های طبیعی و اقلیمی آب و هوایی به کار رفته است. بعد ها فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و شکل گیری عقاید دینی – مذهبی در ذهنیت مردم، پوشاک و نوع رنگ و جنس و شکل و سبک دوخت تن پوش ها، زمینه و نقش  فرهنگی  یافت، و کارکرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین آن برجسته شد. هر یک از تن پوش ها و زیور ها و آرایه های مخصوص آنها به صورتی رمزی و نمادین  مفاهیمی را در جامعه میرساند.

تن پوش ها نشان دهنده پایگاه و منزلت اجتماعی و قومی مختلف می باشد.به طور کلی هدف از ایجاد رشته های گوناگون هنر دستیابی به مجموعه ای از دانش ها، فنون، تقویت قوه خلاقیت، ابداع و کسب تجارت مفید  توسط انسان هایی مستعد و آگاه می باشد.تا در نتیجه قادر باشند با حرکتی صحیح و از طریق  تفکر و ذهنیتی متعادل به مقصد نهایی که همان تکامل انسان ها در مسیر الله است برسند.

هنر هر زمان تجلی گاه روح و جوهر عصر خویش تن است. و میتواند بر حسب اندیشه ها و ارمانهای صحیح در خدمت اهداف الهی قرار گرفته و همانند دیگر پدیده های تکاملی روح بشر- چون علم به دانش و عبادت –انسان را در مسیر تکامل معنوی قرار داد. هنر راستین فراورده ای از اندیشه ها تعالیم و تجربیاتی است که از متن فرهنگی و ایدئولوژی انسانها می جوشد.

بنابراین  شامل دستاوردهای ذهنی – اخلاقی و دانش توام با ابداع و تجربه منتج از فلسفه زیستن و ایمان افراد جامعه است.

با توجه به چنین ابعاد ارزشمندی لازم و شایسته است که همواره بخشی از نیروهای اجتماع توان خود را مصروف گسترش و پیشرفت هنر بنمایند. که از این راه نه تنها به توسعه و نشر فرهنگی انسانی یاری میدهد بلکه با تکیه بر اعتلا و احیای هنرهای کاربردی به طور خاص در خودکفایی اقتصادی و بازرسی کشور موثر واقع میشود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

راه اندازی مکانی به منظور  شناخت جامعه و مردم از تاریخ و فرهنگ  ایرانی و ایجاد اعتماد به نفس در میادین جهانی و آشنایی آنها با انواع لباس در اقوام ایرانی از گذشته تا به امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما این میان در تاریخ معاصر ما و بخصوص دوران پس از انقلاب اسلامی کمتر فضایی معماری و به روز  برای این منظور طراحی شده و کمتر موزه‍‍ ،گالری، فضای نمایشی به آن اختصاص یافته است.

همچنین یکی از ضرورت های موجود در شرایط کنونی جامعه امروزی توجه به اصول و تاریخ معماری غنی ایرانی در دوره های پیشین می باشد که با به روز کردن و استفاده مناسب ،می تواند به جایگاه و منزلت معنوی  از دست رفته خود برگردد و به منطقی ترین الگو برای ایران و ایرانی وبلکه جهانیان  تبدیل شود و مکان مناسبی برای دسترسی عموم مردم و دانشجویان و محققین فراهم شود.

 

روش شناسی تحقیق ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی

شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك:)

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع کیفی بوده ،از روش توصیفی -تحلیلی در مرحله مطالعات و همچنین بررسی نمونه های موردی بهره گرفته خواهد شد.این روش به جستجوی پدیده ای اجتماعی-کالبدی با جهت گیری توصیفی می پردازد.نحوه اجرای آن، بررسی مدارک و داده ها ،جمع آوری اطلاعات ،ارزیابی آنها و بیان موضوع می باشد.در مرحله توصیفی با توجه به موضوع و اجرایی بودن آن و بررسی داده ها و در مرحله تحلیلی به مقایسه نمونه ها و جای گیری اجزا در کل مجموعه  و توجه به روابط بین آنها پرداخته می شود.که با توجه به رویکرد آن می تواند کاربردی باشد و به ایجاد فضاهای کاربردی بینجامد.این تحقیق در برگیرنده مراحل زیر است:

– بررسی سوالات و فرضیات اولیه

– مطالعات و بیان مبانی نظری و بررسی نمونه های موردی و مقایسه آنها

– شناخت کالبدی سایت و آنالیز آن

– طراحی بر اساس اتود های اولیه که برگرفته از مطالعات اولیه است.

– ایده پردازی و کانسپت طراحی

– طراحی نهایی که شامل طراحی فنی،شیت بندی معمارانه،ماکت سازی و ارائه نهایی می باشد.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0