نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه در بهبود يادگيری درس رياضی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه در بهبود يادگيری درس رياضی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۷۳ صفحه با موضوع نقش فعاليت‌ های مكمل و فوق‌برنامه در بهبود ياد گيری درس رياضی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه در بهبود يادگيری درس رياضی

چکیده :

از عوامل موثري كه در بهبود درس رياضي مي‌تواند اثربخش باشد نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه است كه‌ قسمتي‌ از فرايند تدريس‌ فعال‌ و پوياست‌. اين‌ فعاليت‌ها را مي‌توان‌ به‌ گونه‌اي‌ در تدريس‌ طراحي‌ نمود كه‌ فرصت‌ انديشيدن‌، حل‌ مساله‌، ايجاد انگيزه‌ و تثبيت‌ يادگيري‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. تجارب‌ نگارنده‌ در بررسي‌هاي‌ گوناگون‌ ]و بررسي حاضر[ خصوصاً در درس‌ رياضي‌ حاكي‌ از اين‌ امر است‌ كه‌ اين‌ فعاليتها، هم چون‌ كاربرد يادگيري‌ در محيط‌ و فضاي‌ پيرامون‌ دانش‌آموز، مانند، خانه‌، مسجد، پارك‌ و نيز اجراي‌ نمايش‌ از زندگي‌ دانشمندان‌ رياضي‌ و… همگي‌ به‌ خوبي‌ خواهند توانست در تحقق‌ اهداف‌ مهم‌ رياضي‌ ياريگر معلم‌ باشند. روش تحقيق در اين بررسي، شبه‌آزمايشي با استفاده از گروه گواه و آزمايش مي‌باشد.

مقدمه‌:

بهبود مسائل‌ تعليم‌ و تربيت‌، به‌ بلنداي‌ تاريخ‌ زندگي‌ بشر همواره‌ از دغدغه‌هاي‌ او بوده‌ است‌. رويكردهاي‌ نوين‌ تربيتي‌ بر ديدگاه‌ فعال‌ و توسعه‌ يافته‌ بنا شده‌ است‌ تا‌ توانايي‌ همگامي‌ بافناوري‌ و ارتباطات‌ نوين‌ را داشته‌ باشد. يادگيري‌ عميق‌ موضوعات‌ دروس‌ كمك‌ به‌ پرورش‌ شهرونداني خواهد كرد كه‌ ابعاد مختلف‌ توانايي‌هاي‌ آنان همچون‌، خود شكوفايي‌، خلاقيت‌ و استدلال‌… شكوفا شده باشد.

فعاليت‌هاي‌ مكمل‌ و فوق برنامه‌ بعنوان‌ قسمتي‌ از تدريس‌ فعال‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ گردد كه‌ يادگيري موضوعات‌ در زندگي‌ روزمره‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كار آيد. اين‌ فعاليت‌هاي‌ قادر است‌ در تمام‌دروس‌ از جمله‌ رياضي‌ كارآيي‌ بالايي‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ اجرايي‌ صحيح‌ افراد پرسشگر ومحقق‌ و خلاقي‌ بسازد.

استفاده‌ از اين‌ فعاليت‌ها در دوره‌ ابتدايي‌ به‌ لحاظ‌ اينكه‌ دانش‌آموزان‌ در سن‌ جامعه‌ پذيري قراردارند و در اين‌ زمان‌ به‌ دروني‌ سازي‌ ارزشها و علائق‌ و مهارتها مي‌پردازنند بسيار مهم‌تر است‌. بايد اذعان كرد كه آموزش درس رياضي همواره به لحاظ ماهيت به ظاهر خشك آن با مشكلات زيادي روبه‌رو بوده است و همين امر لزوم استفاده از فعاليتهاي گوناگون را بيشتر مي‌سازد. لذا مقاله‌ حاضر در صدد بيان‌ تأثير فعاليتهاي‌ مكمل‌ و فوق‌ برنامه‌ و اثرات‌ آن‌ بر بهبود يادگيري ‌دانش‌آموزان‌ در درس‌ رياضي‌ مي‌باشد.

اهميت‌ و اهداف‌ رياضي‌ در دوره‌ي‌ ابتدايي‌:

آموزش‌ درست‌ درس‌ رياضي‌ مي‌تواند نگاهي‌ دقيق‌ و منطقي‌ به‌ مسائل‌ ومجهولات‌ دنياي‌ پررمزوراز علمي‌ و غير علمي‌ را به‌ انسانها بياموزد همچنين‌ راههاي‌ استنباط‌ و كسب‌ تجربه‌ هاي‌گوناگون‌ را در ايشان‌ تقويت‌ كند. «رياضيات‌ زبان‌ علم‌ است‌ و مي‌تواند ابتكار و نوآوري‌ و خلاقيت‌ را دردانش‌آموزان‌ تقويت‌ كند.»

«موريس، كلاس‌» عقيده‌ دارد، «رياضيات‌ عالي‌ترين‌ دستاورد انديشه‌ و اصيل‌ترين‌زاده‌ ذهن‌ آدم‌ است‌ و مجموعه‌ همه‌ ارزشهاست‌.

«پوليا» هم‌ مهم‌ترين‌ نقش‌ رياضي‌ را توسعه‌ تفكر مي‌داند و هدف‌ عمومي‌ تدريس‌ رياضي‌ را توسعه ‌عادت‌هاي‌ خوب‌ ذهني‌ مي‌داند.

بنابراين اگر اهداف‌ رياضي‌ برآورده‌ شود. ابعاد گوناگون‌وجودي‌ افراد شكوفا مي‌گردد.

اهداف رياضي در دوره‌ي ابتدايي:

۱ ـ پرورش‌ نظم‌ فكري‌ و درست‌ انديشيدن‌

۲ ـ ايجاد توانايي‌ در محاسبات‌ عددي‌ در زندگي‌ روزمره‌ و محاسبات‌ ذهني‌ و تخمين‌ زدن‌

۳ ـ ايجاد توانايي‌ درك‌ مفهوم‌ رياضي‌ و ارتباط‌ آن‌ با مسائل‌ روزمره‌

نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه :

عوامل بسيار مي‌توانند روند يادگيري‌ را تسهيل‌ و تعميق‌ نمايند يكي‌ از اين‌ عوامل‌ بهره‌گيري‌ از فعاليت‌ها مكمل‌ وفوق‌ برنامه‌ است‌.

«فعاليتهاي مكمل به فعاليتهاي‌ اطلاق‌ مي‌شود به‌ منظور تثبيت‌ و تعميق‌ كاركرد عملي‌ در طول‌ سال‌ تحصيلي»

«فعاليت‌هاي‌ فوق‌ برنامه‌ نيز مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و تجارب‌ دانش‌آموزان‌ است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از حيطه‌كلاس‌ درس‌ مربوط‌ مي‌گردد».

«فعاليت‌ مكمل‌ موجب‌ بهبود و تعميق‌ يادگيري‌ و ايجاد فرصت‌ براي‌ انديشيدن‌ و تمرين‌ مهارت‌هاست‌. هر چند غير از موارد كتاب‌ است‌ ولي‌ در راستاي‌ آن‌ مي‌باشد»

نقش فعاليت‌های مكمل و فوق‌برنامه به‌ طور غير مستقيم‌ موجب‌ ماندگاري‌ يادگيري‌ مي‌شوند «الگوريتم‌هايي‌ كه‌ در جريان‌ فعاليتهاي‌ محصلين‌ ابداع‌ مي‌گردد جهت‌ اتكا به‌ نفس‌ آنها در حل‌ مسائل ‌رياضي‌ و باور خودشان‌ بسيار مهم‌ است.»

«پستالوژي»‌ هم‌ معتقداست‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ بايد از وسايل‌ ملموس‌ و آشنا به‌ محيط‌ پيرامون‌ خودكه‌ با واقعيات‌ زندگي‌ آنها تطبيق‌ دارد در يادگيري‌ استفاده‌ نمايند»

اهداف‌ اين‌ بررسي عبارت‌ است‌ از نقش‌ فعاليت‌هاي‌ مكمل‌ و فوق‌ برنامه‌ بر ايجاد علاقه‌ نسبت‌ به ‌درس‌ رياضي‌، بهبوديادگيري‌، تعميق‌يادگيري‌ در درس‌ رياضي‌، استفاده‌ از يادگرفته‌ها درموقعيتهاي ‌مشابه‌.

روش:

روش‌ اين‌ بررسي‌ شبه‌ آزمايشي‌ مي‌باشد، با استفاده‌ از گروه‌ گواه‌ و آزمايش‌ در يك‌ كلاس‌ دو پايه‌(چهارم‌، پنجم‌) مي‌باشد.

پايه‌ چهارم‌ بعنوان‌ گروه‌ آزمايش‌ كه اين‌ فعاليتها در مورد آنان اجرا و انجام‌ گرديد و در پايه‌ پنجم‌ بعنوان گروه‌ گواه‌ اجرا نشد

ابراز گردآوري‌ اطلاعات‌، اجراي‌ فعاليتهاي‌ مكمل‌ و فوق‌برنامه تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ و مقايسه‌ گروه‌ گواه‌ و آزمايش‌ بود. شيوه‌ تحليل‌ اطلاعات‌ استفاده‌ از درصدها، فراواني‌ و جدول‌ها بود گروه‌ مورد آزمايش‌ وگواه‌ تمامي‌ دانش‌آموزان‌ هر دو پايه‌ با تعداد ۲۰ نفر بودند.

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0