پادشاهان کهن (نخستین سلسله و پادشاهی): دانلود تحقیق رشته تاریخ

پادشاهان کهن (نخستین سلسله و پادشاهی): دانلود تحقیق رشته تاریخ

تحقیق رشته تاریخ با فرمت WORD و در ۷۸ صفحه با موضوع پادشاهان کهن (نخستین سلسله و پادشاهی) نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

پادشاهان کهن (نخستین سلسله و پادشاهی)

نخستين دورة سلسله ها و پادشاهي كهن:

در نخستين دوره‌هاي رشد هنر مصري، علاقة شديدي به تصوير يا چهره نماي مردگان پيدا شد. باز به همين علت كه ماندگاري سبك و مصالح كار تا بدان پايه اهميت داشت. با آنكه براي ساختن تصوير با تنديس افراد غير وابسته به طبقات اشراف يا خانوادة سلطنتي از مصالحي چون چوب، رس و مفرغ استفاده مي شد، سنگ مادة اصلي اين كار بشمار مي رفت: سنگ آهك و ماسه سنگ از صخره هاي اطراف رود نيل، سنگ خارا از حوضة آبشارهاي نيل عليا، و سنگ ديوريت از صحراي مصر استخراج و به محل حمل مي شد.

پيكره ها شكلهاي ارگانيك در درون ساختمان خشك و هندسي معبد بودند با تيرهاي عمودي و افقي تخت‌شان، فضاي گيرايي از ابهت شاهانه به آن مي بخشيدند. خفرع بر اورنگي نشسته است كه بر قاعده اش نقش درهمبافته اي از دو گياه پاپيروس و نيلوفر آبي مصري – نماد مصر متحد – حكاكي شده است. بالهاي محافظ شاهين – نماد آفتاب – پشت سر او را پوشانده‌اند و اين نشانه اي از پايگاه خدايي خفرع به عنوام پسر رع است. او دامن سادة مرسوم پادشاهان کهن را به تن كرده است و يك روسري كتاني بر سرش دارد كه پيشاني او را پوشانده و با چينهاي ريز تا روي شانه اش رسيده است.

پادشاهي ميانه:

در يك نقاشي به دست آمده از مقبرة خنوم حوتيپ (تصوير ۸۲) خدمتكاران را مي بينيم كه به غزالان افريقايي يا جانوران اهلي شده در مصر آن روز، هنرمند در اينجا كوششي جسورانه به خرج داده است تا شانه ها و پشت دو خدمتكار مزبور را كوتاهتر بنماياند. اما چون در چارچوب خشك ميثاقهاي زمانش كار مي كرده، فقط نماهاي جانبي و روبرويي شان را با تركيبي غيرعادي به هم متصل كرده است. درنتيجه، صحنة نقاشي، كاملاً متقاعد كننده است ولي پيكره هاي دو خدمتكار، هماهنگي بصري لازم را ندارند.

هيكسوها و پادشهاي جديد:

اين ساده نمايي بنيادي شكل، كه موجب حفظ ماهيت مكعب وار تخته سنگ در پيكره‌هيا كا مي شود، در پيكره اي از سن موت (صدراعظم ملكه حتشپ سوت و مهندس معمار معبد وي در دير البحري) با شاهدخت نفروا (تصوير ۹۲) بهتر به چشم مي خورد. در اين طرح شگفت آور، كه ظاهراً در دوران پادشاهي رواج يافته بود، توجه اصلي به سر پيكره جلب مي شود، بدنة آن به شكل تخته سنگي مكعب وار باقي مي ماند و براي حكاكي كتيبه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پيكره ها با گوشه هاي ملايمي كه سطوح كتيبه ها را به يكديگر پيوند مي دهند، به نظر مي رسد كه نمونة ديگري از شيفتگي مصريان به حجم محصور در سطوح تخت و آشكار باشد. شكل سنگ صيقل داده شده، زيبايي ساده اي مختص خود دارد.

اتاقک مقبره

اتاقك مقبره، همچنان كه در مقبره هست باقي مانده از دوة پادشاهي جديد به نام مقبرة نحت در طيوه ديده مي‌شود، شبيه اتاقكهاي مقبره، در دوره پادشاهان کهن است؛ در نقاشي ديواري آن.

روش نمايش، همچنان با جداسازي اكيد مناطق عمل همراه است. ولي در برخي جزئيات، نوآوريهايي به چشم مي خورد: گاهگاه، زنده نمايي تازه و ژرف نگري بيشتري در امور زندگي ديده مي شود.

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0