پایان نامه طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي

پایان نامه طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي

 

گزارش پايان پروژه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته

معمار ارشد سرويس در سيستمهاي جامع بانکي

دانشکده داده پردازي ايران

 

 

عنوان کلان پروژه:

معماري اجزاءسامانه هاي جامع بانکي

 

عنوان پروژه تخصصي:

طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي

مقدمه

بيان مسئله

ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه­هاي تحقيق

روش تحقيق

روش نمونه گيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- مقدمه

اين پروژه تخصصي، طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي يک بانک را شامل مي­شود و کارفرماي آن يکي از  بانک هاي کشور خواهد بود. پايگاه داده تحليلي مورد نياز و ساير پيشنيازهاي اطلاعاتي توسط شرکت داده پردازي ايران به عنوان مجري دوره و خروجي يکي ديگر از پروژه­هاي تخصصي اين کلان پروژه تامين خواهد شد. پروژه داراي پنج مرحله اصلي بوده و در مدت ۱۵ ماه طراحي و پياده سازي خواهد شد. اين پنج مرحله عبارتند از:

  1. بررسي، ارزيابي و مقايسه مدلها و ابزارهاي موجود پيرامون راه-اندازي يک سيستم هوش تجاري
  2. شناخت کامل اصول و مفاهيم سپرده¬هاي ريالي در سيستم بانکي کشور
  3. تحليل، طراحي و استخراج شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي
  4. ارائه راهکار و طرح نهائي پياده سازي سيستم هوش تجاري متناسب با سيستم بانکي کشور در سپرده هاي ريالي
  5. پياده سازي اوليه مدل تحليل شده از هوش تجاري براي سپرده هاي ريالي روي پايگاه داده تحليلي تامين شده از خروجي يک پروژه تخصصي ديگر از کلان پروژه

در اين پروژه سعي خواهد شد با ارائه راهکار هوش تجاري بر اساس تحليل شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي در سيستم بانکي کشور، پياده سازي مدل اوليه از يک سيستم هوش تجاري مبتني بر اين شاخص­ها  انجام شود و با تاكيد بر نتيجه بكارگيري اين ابزار در عملكرد بانک(جذب منابع و ارائه خدمات به مشتريان)، و كمبود تحقيقات در اين زمينه در كشور براي پژوهش¬هاي بعدي مفيد باشد. پس از پياده سازي سيستم مذکور، تاثير اعمال سيستم روي شاخص هاي اندازه گيري کارايي استخراج شده ارزيابي خواهد شد و در صورت نياز بهينه سازي مجدد روي فاکتورهاي مورد نياز اعمال خواهد شد تا مزيت بهره­گيري از اين معماري در صنعت بانک نشان داده شود.  در نهايت خروجي پروژه را بايد در قالب يک مدل کاربردي براي يک بانک مشاهده نماييم که شايد با اضافه شدن قابليت­هايي در طول پروژه امکان ارائه به ساير بانک­ها و موسسات ميسر شود. همچنين مستنداتي مانند دستورالعمل و پيشنهاد در اين پروژه توليده خواهد شد که شايد بتوان به عنوان مرجع اصلي در اختيار ساير موسسات و بانک ها قرار داده شود.

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0