پرتاب دیسک و نحوه انجام این ورزش: دانلود تحقیق رشته تربیت بدنی

پرتاب دیسک و نحوه انجام این ورزش: دانلود تحقیق رشته تربیت بدنی

تحقیق رشته تربیت بدنی با فرمت WORD و در ۶۱ صفحه با موضوع پرتاب دیسک و نحوه انجام این ورزش نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

پرتاب دیسک

پرتاب دیسک رشته اي مهارتي است كه از رشته هاي مهم بازيهاي دوران باستان محسوب مي شود (شكل ۱-۸). در آن زمان، اين رشته به صورت پرتاب ايستاده از يك سكوي شيبدار انجام مي گرفت. در اولين المپيك مدرن كه در سال ۱۸۹۶ آغاز شد، پرتاب به دو شيوه انجام مي گرفت: الف) روش سنتي، ب) روش آزاد.

بعد از سالهاي كه پرتاب دیسک به شكل ايستاده انجام مي گرفت، سرانجام در سال ۱۹۱۲ دايره اي به قطر ۲۵۰ سانتيمتر جهت پرتاب درنظر گرفته شد. بعدها، ورزشكاراني كه در جستجوي سرعت بيشتر بودند، حركت  چرخش را كه در ابتدا به شكل چرخش حول پاي چپ انجام مي گرفت، ابداع كردند. در اين روش پرتاب كننده وضعيت صافتري را اختيار مي كرد، تماس با زمين بيشتر بود و ديسك تنها با دست پرتاب مي شد. در سال ۱۹۳۰، روش حركت جهش – چرخش كه با انجام كردن حركت موجي شكل دست انجام مي گرفت جاي چرخش  را گرفت. كانسوليني ايتاليايي در سال ۱۹۴۸ با به كار بردن اين تكنيك در المپيك لندن مقام اول را كسب كرد و تا اوايل سال ۱۹۵۰، اين تكنيك همچنان پابرجا بود.

طريقه گرفتن ديسك

دست به صورت صاف در مقابل صفحه ديسك قرار گرفته، حلقه آهني دور ديسك روي مفاصل بالاي انگشتان قرار مي گيرد. مركز ثقل ديسك مابين انگشت مياني و اشاره قرار گرفته، به علت خم شدن جزئي مچ دست، قسمت بالاي ديسك با ساعد تماس پيدا مي كند. اين حالت باعث شل و راحت شدن عضلات و جلوگيري از رها شدن ديسك از دست، در طي حركت مي شود (شكل ۸-۸)

روشهاي گرفتن ديسك

پرتاب كنندگان معمولاً از سه روش براي دردست گرفتن ديسك استفاده مي كنند كه انتخاب هر يك از اين روشها بستگي به اندازه دست و قدرت پرتاب كنندگان دارد. در روش اول كه به روش استاندارد معروف است، تمام انگشتان به طور يكنواخت از همديگر جدا مي باشند. روش دوم، روش چنگ زدن است كه در آن انگشتان نزديك به هم قرار دارند. در روش سوم نيز كه شكل تغيير يافتة روش استاندارد است، انگشت مياني و نشانه نزديك هم قرار مي گيرند.

هدف هر يك از اين سه نوع روش، نگهداري ديسك در دست و ايجاد چرخش در جهت عقربة ساعت براي پرتاب كنندگان راست دست و پايداري پرواز ديسك است. پرتاب كنندگاني كه دست بزرگتري دارند از روش استاندارد استفاده مي كنند، آنهايي كه اندازه دستشان كوچكتر است به منظور چرخش بيشتر ديسك در لحظة رهايي از روش چنگ زدن استفاده مي نمايند و برتاب كنندگاني كه اندازه دستشان معمولي است بيشتر روش سوم را به كار مي گيرند.

وضعيت پرتاپ دیسک

بعد از انجام دادن چرخش، پرتاب كننده بايد در وضعيتي متعادل باشد تا فرصت اعمال نيروي كاملاً موثر را بر ديسك داشته باشد. وزن بدن كاملاً برروي پاي راست كه حالت خميده اي دارد، قرار گرفته است. پاي راست در مركز دايره و زاويه اي بين صد تا ۱۵۰ درجه نسبت به مسير پرتاب فرود مي آيد. پاي چپ كه كمي خميده است، با لبة داخليش، برروي زمين قرار مي گيرد. در اين وضعيت پاها بايد در حدود هفتاد تا هشتاد سانتيمتر از همديگر فاصله داشته باشند. پاي چپ در فاصلة حدوداً ده سانتيمتري لبة دايره و ده تا پانزده سانتيمتري سمت چپ مسير پرتاب قرار مي گيرد (۱كا ۱۷-۸، وضعيت ۸). زاويه بين جهت پرتاب و پاي چپ حدود نود درجه است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0