پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت تعارض
پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و ویلسون طراحی شده است. این پرسش نامه در کتاب رفتار سازمانی رابینز (۱۹۹۱، به نقل از مقیمی،۱۳۸۵) آورده شده است و پنج شیوه مدیریت تعارض را که شامل اجتناب ، تطبیق یا سازش، همکاری مصالحه و رقابت است در درون سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه شامل ۳۰ سوال ۷ گزینه ای که به شکل لیکرت طراحی و از ۱ تا ۷ امتیاز بندی شده است.
این سه استراتژی به شماره گویه های پرسش نامه در جدول ۳-۳ زیر آمده است:
الف- استراتژی عدم مقابله: شامل شیوه های اجتناب، تطبیق یا سازش می شود.
ب-استراتژی راه حل گرایی: شامل شیوه ای همکاری و مصالحه است
ج-استراتژی کنترل: این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.

جدول ۳-۳راهبرد مدیریت تعارض و گویه های آن
سبک های مدیریت تعارض شماره گویه ها
استراتژِی عدم مقابله ۲و۵و۷و۱۲و۱و۱۵و۲۳و۲۴و۲۵و۲۷و۲۸و۲۹
استراتژی راه حل گرایی ۱و۴و۶و۸و۹و۱۱و۱۳و۱۶و۱۹و۲۰و۲۱
استراتژی کنترل ۳و۱۰و۱۷و۱۸و۲۲و۲۶و۳۰

پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض
ضریب پایایی این پرسش نامه توسط مولایی(۱۳۸۷)با استفاده از آلفای کرونباخ وتنصیف برابر با ۸۰/۰ و ۸۷/۰ گزارش شده است در تحقیق دیگری که توسط اشکوه طاهری (۱۳۸۵)بر روی ۲۰ نفر از مدیران ادارات تربیت بدنی و مدیران تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی انجام شد ضریب پایایی این پرسش نامه از طریق فرمول آلفا کرونباخ ۸۷/۰بدست آمد(مولایی،۱۳۸۷)
در تحقیق حاضر برای تعیین پرسش نامه راهبرد مدیریت تعارض از روش آلفای کرونباخ وتنصیف استفاده شد. ضرایب پایایی هر کدام از راهبرد های مدیریت تعارض در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳ ضرایب پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض در تحقیق حاضر
شاخص ماری
مقیاس ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ تنصیف
استراتژی عدم مقابله ۵۸/۰ ۶۲/۰
استراتژی کنترل ۷۵/۰ ۷۸/۰
استراتژی راه حل گرایی ۶۹/۰ ۷۲/۰

همان طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می شود ضرایب پایایی فاکتور های مختلف پرسش نامه مدیریت تعارض از ۵۸/۰ تا ۷۸/۰ نوسان دارد.

پرسشنامه مدیریت تعارض
نحوه تکمیل: تصور کنید که در یک موقعیت کاری با مخالفت مستقیم سرپرست خود مواجه شده اید،سپس نشان دهید در مقابله با شرایطی که در قالب عبارات زیر آمده است، غالبا چه نوع رفتاری را برمیگزینید.برای هر عبارت عددی انتخاب کنید که با رفتار شما بیشترین شباهت را داشته باشد.در اینجا جواب درست یا غلط وجود ندارد.لطفا به تمامی عبارات بر اساس طیف زیر پاسخ دهید.

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0