پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار

الف) آزمون اميد به زندگي ميلر:

اين آزمون از نوع آزمون تشخيصي بوده و شامل ۴۸ جنبه از حالتهاي اميدواري و درماندگي مي­باشد كه ماده­هاي قيد شده در آن بر مبناي تظاهرات آشكار يا پنهان رفتاري در افراد اميدوار يا نااميد برگزيده شده­اند. پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه ای (بسيار مخالف= ۱،  مخالف= ۲، بي تفاوت= ۳ ، موافق= ۴، بسيار موافق= ۵) تنظیم شده است. در آزمون ميلر دامنه امتيازات كسب شده از ۴۸ تا ۲۴۰ متغير مي باشد. ۱۲ جمله از پرسشنامه ميلر از ماده هاي منفي تشكيل شده كه اين شماره­ها در ارزشيابي و نمره گذاري برعكس نمره مي گيرند (غلامي و همكاران، ۱۳۸۸). حسيني (۱۳۸۵)براي تعيين روايي اين پرسشنامه، از نمره سؤال ملاك استفاده كرد. به اين ترتيب كه نمره كل پرسشنامه با نمره سؤال ملاك همبسته شده است و مشخص گرديد كه بين اين دو رابطه مثبت معني داري وجود دارد . براي تعيين پايايي پرسشنامه از دو روش آلفاي كرونبا خ و تنصيف استفاده كرد كه به اين ترتيب ضرايب آن ۹۰/۰ و ۸۹/۰ مي­باشد. همچنين در تحقيق(غلامي و همكاران، ۱۳۸۸) ضرايب پايايي پرسشنامه اميد به زندگي با استفاده از روش آلفاي و كرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد كه براي كل مقياس به ترتيب  ۹۵/۰ و ۹۴/۰ مي­باشد كه بيانگر پايايي مطلوب پرسشنامه مذكور است(غلامي و همكاران، ۱۳۸۸).

 

 

 

ب- پرسشنامه شادکامی

خواهشمند است پس از مطا لعه هر جمله نظر خود را با زدن علامت× در زیر ستون مشخص فرمایید.

 

 

 

ج) پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان[۱]:

نسخه اصلی این پرسشنامه شامل ۹ زیر مقیاس و ۳۶ ماده است كه گارنفسكي و همكاران(۲۰۰۱) آن را به منظور ارزيابي نحوة تفكر افراد بعد از تجربة رخدادهاي تهديدكننده يا استرس زاي زندگي ابداع كرده اند و شامل راهبردهای منفی(سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیز پنداری) و راهبردهای مثبت (پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز مجدد مثبت و دیدگاه پذیری)است. پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه­ای (همیشه، اغلب اوقات، معمولا، گاهی و هرگز)تنظیم شده است. سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت، منفی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۹۱/۰، ۸۶/۰، ۹۳/۰ گزارش کرده اند(گارنفسکی و همكاران، ۲۰۰۱). نسخه فارسي اين پرسشنامه توسط حسني(۱۳۸۹) تدوين شده است. اعتبار زير مقياس هاي نسخه فارسي بر اساس رئش هاي همساني دروني ۷۶/۰ تا ۹۲/۰ و بازآزمايي ۵۱/۰ تا ۷۷/۰ گزارش شده است(حسني، ۱۳۸۹). همچنين امین آبادی(۱۳۸۸) روایی سازه این پرسشنامه را از طریق تحلیل عملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه اصلی مورد بررسی قرار داد و در نتیجه،۳۶ ماده به ۲۶ ماده و ۹ زیر مقیاس به ۴ زیر مقیاس (سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری، مقابله، مثبت اندیشی، سرزنش دیگران)کاهش یافت. ضرایب اعتبار زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه  به ترتیب ۷۷/۰، ۷۰/۰، ۷۶/۰، ۶۴/۰ و ۷۰/۰ گزارش شده است.

[۱] – Cognition Emotion Regulation Questionnaire(CERQ)

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0