پرسشنامه رفتارهای انحرافی کاری بنت ورابینسون

همکار محترم / پاسخگوی محترم

پرسشنامه ای را که ملاحظه می فرمایید در زمینه سنجش رفتارهای انحرافی کاری شده است. از جنابعالی بعنوان یک انسان فرهیخته که نظراتتان می تواند راهگشای این تحقیق باشد تقاضا دارم با دقت نظر نسبت به درج علامت (*) در جلو هر سوال مرا در انجام این  تحقیق یاری فرمایید. مجدا از اینکه وقت گرانبهای خود را مصرف پاسخگویی می نمایید کمال تشکر و امتنان را دارم.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0