پرسشنامه ریون پیشرفته

راهنماي

ريون پيشرفته

دفترچه رهنماي اجرا، نمره گذاري

وتفسير آزمون ماتريس هاي

پيش رونده پيشرفته ريون

 

 

فهرست مطالب

– آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون…………………………………………………………………………………….۱

– توصيف ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته……………………………………………………………………………….۲

– دستورالعمل اجراي آزمون………………………………………………………………………………………………۳

– تصريح دستورالعمل………………………………………………………………………………………………۸

– نمره گذاري پاسخنامه ونتيجه گيري………………………………………………………………………………..۸

– طبقه بندي آزمونيها……………………………………………………………………………………………….۹

– جدول، معادل هاي هوشبهر براي نمره هاي خام…………………………………………………………..۱۲-۱۱

– جدول، رتبه هاي درصدي معادل نمره هوشبهر………………………………………………………………۱۳

– برگ پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………..۱۴

– كليد تصحيح……………………………………………………………………………………………………….۱۵

 

 

آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون (۱)

آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون يكي از آزمونهاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي ( g ) اسپيرمن ساخته شده است. بعد از تهيه اين آزمون پژوهشهاي زيادي درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه سطوح توانائي- از كودكان ۵ ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتريسهاي پيشرونده معيار( SMP )(2) است كه داراي ۶۰ ماتريس ياتصوير است وبه ۵ سري ۱۲ تايي تقسيم شده است. نسخه اوليه اين فرم درسال ۱۹۳۸ تهيه شده ودر سال ۱۹۷۴ فقط تصحيح كوچكي در سوال اصلي ( ۸- B ) آن به عمل آمد. درسال ۱۹۵۶ هم درترتيب اصلي سوالات وگزينه هاي آن تجديد نظر به عمل آمد ولي هيچگونه تغييري در جوابهاي صحيح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجديد نظر شده ۱۹۵۶ براي آزمايش هوش افراد دامنه هاي سني ۵/۶ تا ۶۵ سال بكار برده مي شود. درسطوح سني پايين تر با اجراي اين فرم مي توان دامنه هاي هوشي بالاتر از متوسط را تعيين كرد ولي در سنين بالاتر ( بزرگسالان ) براي تعيين هوشبهر افراد سرآمد بايداز فرم پيشرفته آزمون استفاده كرد.

فرم دوم آزمون، ماتريسهاي پيشرونده رنگي ( CPM )( 3) است كه ۳۶ تصوير دارد واكثر آنها رنگي است. اين فرم در سال ۱۹۴۷ براي آزمايش كودكان ۵ تا ۱۱ سال وبزرگسالان عقب مانده ذهني تهيه

شد. از آن موقع تا بحال اين فرم تغييري نكرده است. ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( APM )(4)فرم سوم آزمون ريون است كه داراي دو دفترچه است وبراي سنجش هوش بزرگسالان درخشان ( ۱۱ سال الي بزرگسالي ) بكار گرفته مي شود.

نسخه اوليه اين فرم با ۱۲ سوال در دفترچه اول و۴۸ سوال در دفترچه دوم در سال ۱۹۴۷ منتشر گرديد. در سال ۱۹۶۲ با تحليل سوالي كه آ.ر. فوبس(۱) روي سوالات آزمون انجام داد تعداد ماده هاي دفترچه دوم از۴۸ به ۳۶ ماده تقليل يافت. ازآن موقع تا به امروز نسخه تجديد نظر شده ۱۹۶۲ توسط روانشناسان ومحققان بكار گرفته مي شود.

 

توصيف ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ( APM )  

اين ازمون شامل دو دفترچه وبراي سنجش افراد با توانائي ذهني متوسط وبالاتر از متوسط ( ۱۱ سال الي بزرگسالي ) بكار گرفته مي شود. دردفترچه اول ۱۲ سوال ودر دفترچه دوم ۳۶ سوال چاپ شده است. سوالهاي مطرح شده در هر دو دفترچه يكسان هست همگي شامل توالي الگوهاي اشكال يا نمودارهايي هستند كه بر اساس منطق خاص تنظيم شده اند. آزمودني بايد هر يك از تصاوير يا نمودارها را با انتخاب يك تصوير از بين چند تصوير ارائه شده در پائين صحفه كامل كند. يافتن پاسخ هر سوال مستلزم آن است كه آزمودني رابطه بين اجزاي تصاوير را كشف كند سپس رابطه كشف شده  را براي يافتن جزء ناقص بكار برد.

دفترچه اول بعنوان يك مجموعه تمريني قبل از دفترچه دوم روي آزمودني اجرا مي شود تا آزمودني با روش كار وجواب دادن آشنا شود. درضمن مي توان به عنوان يك آزمون كوتاه مدت براي مشخص كردن اينكه ازمودني جزء ده درصد بزرگسالان كم هوش، يا هشتاد درصد بزرگسالان متوسط ويا جزء ده درصد بزرگسالان با هوش تست بكار برد. دفترچه دوم مجموعه اصلي آزمون را تشكيل مي دهد. با توجه با عملكرد آزمودني دراين دفنترچه مي توان رتبه درصدي وهوشبهروي را مشخص كرد. سوال هاي اوليه دفترچه دوم بسيار آسان است ولي به تدريج مشكلتر مي شود بطوريكه سوالهاي انتهايي بقدري مشكل است كه كمتر كسي مي تواند در يك زمان محدود، پاسخ درست آنها را پيدا كند.

اين آزمون به دو صورت فردي وگروهي قابل اجراست. آزمودنيها مي توانند سوالات دفترچه اول را در عرض ۱۰ دقيقه وسوالات دفترچه دوم را در عرض ۴۰ الي ۶۰ دقيقه پاشه دهند در هنجار يابي اين آزمون روي دانش آموزان مقطع راهنمائي ومتوسطه شهر تبريز آزمون بصورت گروهي اجرا شد وبراي دفترچه اول ۱۰ دقيقه وبراي دفترچه دوم ۵۰ دقيقه فرصت داده شد.

 

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0