پرسشنامه مشتری مداری (CUSTOR)

پرسشنامه مشتری مداری (CUSTOR)

هدف: سنجش میزان مشتری مداری

دستورالعمل: هر کدام از شاخص های زیر تا چه حد در شرکت شما وجود دارد؟

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه مشتری محوری توسط کای وهمکاران (۲۰۰۲) ساخته شده است که از ۱۷ گویه و ۴ خرده مقیاس نزدیکی با مشتری (۵ سوال)، رفاه مشتری (۴ سوال)، شفافیت شرکت (۴ سوال) و بهبود مداوم (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان مشتری محور بودن بکار می رود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0